Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Mitoraj-Królikowska, dr inż.

poprzednio: Mitoraj

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1118-6309 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57070015500

PBN: 5e70920b878c28a04738efe1

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • Attempts to deposit silicon-containing coatings on $Ti-46Al-8(Ta/Nb)$ for hot corrosion protection / K. LESZCZYŃSKA, M. MITORAJ, E. GODLEWSKA // W: SM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — ISBN: 978-86-6253-028-8. — S. 61–62, poz. A45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie odporności stopów o wysokiej entropii na działanie roztworów zawierających chlorki[Investigation of the high entropy alloys resistance in chlorides containing solutions] / Marzena MITORAJ-KRÓLIKOWSKA, Elżbieta GODLEWSKA, Krzysztof MARS // W: 62. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : Warszawa, 2–6 września 2019. Cz. 1, Książka abstraktów / red. prowadzący Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-60988-29-9. — S. 07-70. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Combustion synthesis and thermoelectric properties of Bi-doped $Mg_{2}Si$ alloyed with Sn and/or Ge / K. MARS, E. GODLEWSKA, M. MITORAJ, M. JEŻ // W: ICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34\textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28\textsuperscript{th} – July 2\textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1], poz. PA125. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Corrosion of $Al(Co)CrFeNi$ high-entropy alloys / Elżbieta M. GODLEWSKA, Marzena MITORAJ-KRÓLIKOWSKA, Jakub CZERSKI, Monika JAWAŃSKA, Sergej Gein, Ulrike Hecht // W: Dual-phase materials in the medium and high entropy alloy systems $Al-Cr-Fe-Ni$ and $Al-Co-Cr-Fe-Ni$ / ed. by Ulrike Hecht, Mark L. Weaver, Sheng Guo. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lausanne : Frontiers Media SA., [2021]. — (Frontiers Research Topics ; ISSN 1664-8714). — e-ISBN: 978-2-88971-225-0. — S. 111–122. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.frontiersin.org/research-topics/12030/dual-phase-materials-in-the-medium-and-high-entropy-alloy-systems-al-cr-fe-ni-and-al-co-cr-fe-ni [2021-09-24]. — Bibliogr. s. 121–122, Abstr.. — Przedruk art.: Frontiers in Materials [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2296-8016. — 2020 vol. 7 art. no. 566336, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–12. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-22. — tekst: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmats.2020.566336/full

 • keywords: microstructure, corrosion resistance, high entropy alloys, electrochemical measurements, sodium chloride

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cykliczne utlenianie stopu ${Ti-6Al-1Mn}$ z powłokami krzemowymi w powietrzu oraz w obecności soliCyclic oxidation test of a ${Ti-6Al-1Mn}$ alloy with silicide coatings in air and in hot salt environment / Elżbieta GODLEWSKA, Marzena MITORAJ // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cykliczne utlenianie stopu ${Ti-6Al-1Mn}$ z powłokami krzemowymi w powietrzu oraz w obecności soliCyclic oxidation test of a ${Ti-6Al-1Mn}$ alloy with silicide coatings in air and in hot salt environment / Elżbieta GODLEWSKA, Marzena MITORAJ, Barbara Jajko // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 717–724. — Bibliogr. s. 724

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Degradation of a TiAl-base alloy in hot salt environments / E. GODLEWSKA, B. Jajko, M. MITORAJ // Advances in Materials Science / Gdańskie Towarzystwo Naukowe ; ISSN 1730-2439. — 2007 vol. 7 no. 2, s. 108–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Evaluation of seawater corrosion behaviour of selected metallic samples by electrochemical noise measurements / Marzena MITORAJ, Mateusz JEŻ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Elżbieta GODLEWSKA // W: Eurocorr 2012 [Dokument elektroniczny] : the European Corrosion Congress : Safer world through better corrosion control : 9–13 September, Istanbul, Turkey : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Istanbul : s. n.], 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 192. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Hot corrosion behaviour of bare and coated ${Ti-46AL-8Ta}$ intermetallic alloy / Marzena MITORAJ, Elżbieta GODLEWSKA, Katarzyna Leszczyńska // W: Eurocorr 2012 [Dokument elektroniczny] : the European Corrosion Congress : Safer world through better corrosion control : 9–13 September, Istanbul, Turkey : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Istanbul : s. n.], 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 485. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Hot corrosion behaviour of $Cr-Si$ coated titanium alloys : [abstract] / Marzena MITORAJ, Krzysztof MARS, Elżbieta GODLEWSKA, Małgorzata Matuła // W: 17\textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: coatings, titanium alloys, hot corrosion, titanium aluminides, pack cementation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Hot corrosion behaviour of Cr-Si coated titanium alloys / Marzena MITORAJ, Krzysztof MARS, Małgorzata Matuła, Elżbieta GODLEWSKA // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2016 vol. 39 [no.] 3–4, s. 141–148. — Bibliogr. s. 148, Abstr., Rés.. — 17\textsuperscript{th} international French-Polish seminar on Reactivity of solids : [June 29–July 1, Dijon, France]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3166/acsm.39.141-148

16
17
18
 • Influence of composition and surface modification of $Ti-Al$ alloys on their oxidation and hot corrosion behavior / Marzena MITORAJ, Elżbieta GODLEWSKA, Katarzyna Leszczyńska // W: XVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Influence of composition and surface modification of $Ti-Al$ alloys on their oxidation and hot corrosion behaviour / M. MITORAJ, E. GODLEWSKA, K. LESZCZYŃSKA // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 99–108. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Iron aluminide alloys modified with selected ternary additions / K. MARS, E. GODLEWSKA, M. MITORAJ, M. JEŻ // W: Intermetallics 2015 : international conference : 28 September – 02 October 2015, [Bad Staffelstein], Germany : programme and abstracts. — [Germany : s. n.], [2015]. — S. 63

 • keywords: iron aluminides, properties, structure, ternary additions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Magnetron sputtered metal-ceramic coatings on ST3S steel / K. MARS, M. MITORAJ, E. GODLEWSKA, M. JEŻ, T. UHL, P. Żakiewicz, K. KYZIOŁ // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Magnetron-sputtered coatings for titanium aluminide alloys / E. GODLEWSKA, M. MITORAJ, R. MANIA, S. ZIMOWSKI, M. KOT // W: First international conference on Materials for energy : July 4–8, 2010 Karlsruhe, Germany : extended abstracts, Book A / DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e. V.. — [Germany : s. n.], [2010]. — S. 236–238. — Bibliogr. s. 238, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25