Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Mamak-Zdanecka, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4746-1165 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f06c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
 • Absolwent krakowskich wyższych uczelni na rynku pracy. Atuty i ograniczeniaGraduates of Krakow higher education institutions on the labor market, advantages and limitations / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Wartości i postawy młodzieży polskiej, T. 2 / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. — ISBN: 978-83-7525-246-0. — S. 115–127. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Anticipating the future of companies : new abilities of leadership within technical modernizationAntycypowanie przyszłości przedsiębiorstw : nowe umiejętności przywódcze w warunkach modernizacji technicznej / Lesław H. HABER, Marzena MAMAK-ZDANECKA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2006 vol. 10 no. 1, s. 33–41. — Bibliogr. s. 40–41, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • (Auto)biografie organizacji i przywódców : „zanurzenie” w firmowe wartości i tożsamość(Auto)biograpies of organizations and leaders : immersion in corporate values and identity / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Biografie, opowieści, autorytety = Biographies, stories, authority figures / pod red. Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2015. — (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers ; t. 21). — ISBN: 978-83-60741-92-4. — S. 67–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: organizacja, przywództwo, lider rynku, kultura organizacji, innowacyjny produkt, innowacyjna usługa

  keywords: leadership, organization, market leader, innovative products, innovative service, corporate culture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Człowiek w grupie społecznej[Man in social group] / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 48–70. — Bibliogr. s. 69–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dialekt organizacyjny : hybryda języka, wiedzy i kompetencji kulturowejThe organisation dialect: a hybrid of language, knowledge and cultural competence / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Język źródłem (nie)porozumienia = Language – the source of (mis)understandings / pod red. Katarzyny Skowronek i Łukasza Trzcińskiego. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej ; Wydawnictwo Aureus, 2014. — (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers ; t. 17). — ISBN: 978-83-60741-65-8. — S. 149–163. — Bibliogr. s. 162–163, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna, organizacja, komunikowanie, artefakty językowe, aktorzy organizacyjni

  keywords: organizational culture, communication, organization, linguistic artifacts, organising actors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Edukacja do zatrudnienia : nauczyciele akademiccy o przyszłości zawodowej studentów w oparciu o badania jakościowe dla projektu EPAKEducation for the employment : academic teachers on the professional future of students on the basis of quality research for the EPAK project / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Kultura bezpieczeństwa : potrzeby i uwarunkowania. T. 3, Kultura i wychowanie / red. nauk. Maryla Fałdowska, Andrzej W. Świderski, Grzegorz Wierzbicki. — Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016. — ISBN: 978-83-7051-797-7. — S. 363–378. — Bibliogr. s. 378, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: edukacja, absolwent, rynek pracy, kompetencje, wychowanie

  keywords: education, competences, graduate, upbringing, Job market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Facing old age in Poland: in search of a paradigm for life satisfaction among seniors / Łucja KAPRALSKA, Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: ESA 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference of the European Sociological Association 2015 : differences, inequalities and sociological imagination : Prague, 25–28 August 2015 : abstract book / European Sociological Association (ESA), Institite of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-88-97523-49-9 ; e-ISBN: 978-80-7330-272-6. — S. 53–54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja: Academy of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Firma dynamiczna – przedsiębiorca czy zespół przywódczy?[The dynamic firm – interpreuner ot the team of leaders?] / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; nr 160). — ISBN: 978-83-7193-435-3. — S. 278–288. — Bibliogr. s. 288, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Grupy społeczne w organizacji[Social groups in organization] / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Zarządzanie : aspekty psychologiczne i socjologiczne / pod red. Juliana Bugla. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0069). — S. 57–80. — Bibliogr. s. 79–80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • \emph {Homo comunicans} w warunkach nowoczesnego biznesu[\emph {Homo comunicans} in the conditions of modern business] / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Wanda TAKUSKA-MRÓZ // W: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Mariana Niezgody, Marii Świątkiewicz-Mośny, Aleksandry Wagner. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7688-034-1. — S. 307–316

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Humanizacja Pracy ; ISSN 1643-7446 / red. nauk. tomu Marzena MAMAK-ZDANECKA. — Płock : Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, 2018. — nr 3: Rodzina w świecie „nowej gospodarki”. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Humanizacja Pracy ; ISSN 1643-7446 / red. nauk. tomu Marzena MAMAK-ZDANECKA, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA. — Płock : Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, 2019. — nr 3: Technologiczno-społeczny wymiar sztucznej inteligencji. Władza algorytmów?

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Jak być konkurencyjnym za unijne pieniądze? : diagnoza pozyskiwania i wdrażania funduszy strukturalnych na przykładzie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR w Małopolsce[How to be competitive for union money? : the diagnosis of logging and the initiation on example the structural funds of Working 3.4 the Microenterprise the ZPORR in Malopolska] / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Małopolska w Europie : raport na temat wdrażania i wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce w latach 2004–2006 / pod red. Roberta Borkowskiego i Roberta Lisowskiego. — Kraków : Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych, 2006. — S. 59–75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kobieta – menedżer we współczesnej organizacjiWoman – manager in a modern organization / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : model a rzeczywistość : III międzynarodowa konferencja socjologiczna : Nałęczów 15–17 czerwca 2000 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Wydział Filozofii i Socjologii [UMCS]. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. — ISBN10: 83-227-1569-2. — S. 277–280. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kompetencje absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy w kontekście monitoringu losów absolwentówCompetence of university graduates on labour market in the context of their career monitoring / Agata MAKSYMOWICZ, Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Molodížna polítika: problemi ta perspektivi = Youth policy: problems and prospects / red. nauk. S. Ŝudlo, P. Dlugoš. — Drogobič, Peremišl' : Švidkoruk, 2014. — (Molodìžna polìtika : problemi ta perspektivi ; ISSN 2307-9223 ; Vip. 5). — ISBN: 978-966-97337. — S. 46–51. — Bibliogr. s. 50–51

 • słowa kluczowe: organizacja, absolwent, monitoring losów absolwentów, rynek pracy, podejście do pracownika

  keywords: organization, university graduate, labour market, aproach to employees, career monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kompetencje cyfrowe w warunkach czwartej rewolucji przemysłowejDigital competences under the fourth industrial eevolution / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku [Dokument elektroniczny] / pod red. Damiana Gałuszki, Grzegorza Ptaszka i Doroty Żuchowskiej-Skiby. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2016. — e-ISBN: 978-83-65705-09-9. — S. 253–270. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/Kewb4U [2017-01-19]. — Bibliogr. s. 269–270, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: start-up, czwarta rewolucja przemysłowa, Internet rzeczy, kompetencje cyfrowe

  keywords: Internet of Things, technologie mobilne, start-up, mobile technology, Industry 4.0, digital competences

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Komputeryzacja warunkiem {\em sensu largo} zmiany struktury zadańComputerization as the precondition of the sens largo of changing tasks structure / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Komputer – przyjaciel czy wróg? : monografia / red. nauk. Agnieszka Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : printshop, 2005. — Dodatkowo na okł.: Problemy społeczeństwa globalnej informacji. — S. 36–41. — Bibliogr. s. 41, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Konsumpcja wyrzeczeń – problem bezrobocia w społeczeństwie ponowoczesnym[Consumption of renouncement – the problem of unemployment in postmodern society] / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Wanda M. TAKUSKA-MRÓZ // W: Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe / pod red. Janusza Muchy. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — ISBN: 978-83-7688-029-7. — S. 411–421. — Bibliogr. s. 420–421

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kształcenie dla rynku pracy osób z niepełnosprawnościami : kompleksowy program aktywizacji zawodowej na Akademii Górniczo-HutniczejEducation for the labor market of people with disability : a comprehensive professional activity program AGH University of Science and Technology / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Anna LULEK // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2018 nr 58, s. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.. — eTEE'2018 : V konferencja e-Technologie w kształceniu inżynierów : Kraków, 19–20 kwietnia 2018

 • słowa kluczowe: motywacja, rynek pracy, niepełnosprawność, nowe technologie edukacyjne, aktywizacja zawodowa

  keywords: labor market, motivation, disability, new educational technologies, professional activation, diversity management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Leadership in digital technology conditions / Lesław H. HABER, Marzena MAMAK-ZDANECKA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2008 vol. 12 no. 1, s. 53–64. — Bibliogr. s. 63–64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modern company as a self-organised system : the Cracow Internet ExperimentWspółczesne przedsiębiorstwo samoorganizującym się systemem. Krakowski Eksperyment Internetowy / Lesław H. HABER, Marzena MAMAK-ZDANECKA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2007 vol. 11 no. 1, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modernizacja techniczna – proces upowszechniania zmian w przedsiębiorstwach Małopolski[Technical modernisation – change dissemination process in interprises of the Małopolska region] / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. — ISBN: 978-83-7481-098-21. — S. 147–154. — Bibliogr. s. 153–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Motywacja – teoria i praktyka[The motivation – theory and practice] / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Zarządzanie : aspekty psychologiczne i socjologiczne / pod red. Juliana Bugla. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0069). — S. 99–132. — Bibliogr. s. 131–132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Narastanie agresji w społeczeństwie polskim[Increasing of aggresion in Polish society] / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Różne oblicza agresji : studium psychologiczno-socjologiczne / pod red. Barbary Pileckiej. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, 2000. — ISBN10: 83-86552-11-5. — S. 49–64. — Bibliogr. s. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: