Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Bielecka, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8472-684X orcid iD

ResearcherID: R-8965-2018

Scopus: 23392207500

PBN: 5e709207878c28a04738ed03

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • A fuzzy shape descriptor and inference by fuzzy relaxation with application to description of bones contours at hand radiographs / Marzena BIELECKA, Marek Skomorowski, Bartosz Zieliński // W: Adaptive and natural computing algorithms : 9th international conference, ICANNGA 2009 : Kuopio, Finland, April 23–25, 2009 : revised selected papers / eds. Mikko Kolehmainen, Pekka Toivanen, Bartlomiej Beliczynski. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2009. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5495. Theoretical Computer Science and General Issues ; ISSN 2512-2010). — ISBN: 978-3-642-04920-0 ; ISBN10: 3-642-04920-6. — S. 469–478. — Bibliogr. s. 477–478, Abstr.

 • keywords: contour, fuzzy shape descriptor, fuzzy parsing, hand radiographs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A method of membership function construction in fuzzy systems / Marzena BIELECKA // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : [ICAISC'2006 : 8th conference : Zakopane, June 25–29, 2006] / eds. Andrzej Cader, Leszek Rutkowski, Ryszard Tadeusiewicz, Jacek Zurada. — Warsaw : Academic Publishing House EXIT, [etc.], 2006. — (Challenging Problems of Science. Computer Science). — S. 111–117. — Bibliogr. s. 117, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A shape description language for osteophytes detection in upper surfaces of the metacarpophalangeal joints / Marzena BIELECKA, Andrzej Bielecki, Mariusz Korkosz, Marek Skomorowski, Kamila Sprężak, Wadim Wojciechowski, Bartosz Zieliński // W: Computer Recognition Systems 4 / eds. Robert Burduk [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2011. — (Advances in Intelligent and Soft Computing ; ISSN 1867-5662 ; 95). — ISBN: 978-3-642-20319-0 ; e-ISBN: 978-3-642-20320-6. — S. 479–487. — Bibliogr. s. 486–487, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Adaptive preprocessing of X-ray hand images / Marzena BIELECKA, Adam PIÓRKOWSKI // W: Information technologies in biomedicine, Vol. 3 / eds. Ewa Piętka, Jacek Kawa, Wojciech Więcławek. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; 283). — ISBN: 978-3-319-06592-2 ; e-ISBN: 978-319-06593-9. — S. 61–70. — Abstr.

 • keywords: image preprocessing, radiograms, X-ray hand images

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-06593-9

5
 • An evolutionary-neural algorithm for solving inverse IFS problem for images in two-dimensional space / Marzena BIELECKA, Andrzej Bielecki // W: Computer Vision and Graphics : International Conference, ICCVG 2012 : Warsaw, Poland, September 24–26, 2012 : proceedings / eds. Leonard Bolc [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2012. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 7594. Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics). — ISBN: 978-3-642-33563-1 ; e-ISBN: 978-3-642-33564-8. — S. 22–29. — Bibliogr. s. 28–29, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of artificial intelligence methods to distortions reduction in magnetotelluric measurement data / BIELECKA Marzena, DANEK Tomasz, Wojdyla Marek, LEŚNIAK Andrzej, Baran Grzegorz // W: The 19th international workshop on Electromagnetic induction in the Earth : Beijing, China, October 23–29, 2008 : abstracts, Vol. 1 / China Eartquake Administration. Institute of Geology, Chinese Geophysical Society. Geo-Electromagnetic Committee. — [Beijing : s. n.], [2008]. — S. 454

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of non-standard methods of georadar data processing : a case study of landslide investigations at Kamionka / M. BIELECKA, T. DANEK, J. KARCZEWSKI, J. ZIĘTEK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 30–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Application of shape description methodology to hand radiographs interpretation / Marzena BIELECKA, Andrzej Bielecki, Mariusz Korkosz, Marek Skomorowski, Wadim Wojciechowski, Bartosz Zieliński // W: Computer Vision and Graphics : International Conference, ICCVG 2010, Warsaw, Poland, September 20–22, 2010 : proceedings, Pt. 1 / eds. Leonard Bolc [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2010. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 6374. Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics). — ISBN: 978-3-642-15909-1 ; ISBN10: 3-642-15909-5 ; e-ISBN: 978-3-642-15910-7. — S. 11–18. — Bibliogr. s. 18, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • ART-2 artificial neural networks applications for classification of vibration signals and opera-tional states of wind turbines for intelligent monitoring / Tomasz BARSZCZ, Andrzej BIELECKI, Mateusz Wójcik, Marzena BIELECKA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2013 vol. 14 no. 4, s. 21–26. — Bibliogr. s. 25–26, Summ.

 • keywords: monitoring, wind turbines, ART neural network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • ART-2 artificial neural networks applications for classification of vibration signals and operational states of wind turbines for intelligent monitoring / Tomasz BARSZCZ, Andrzej BIELECKI, Mateusz Wójcik, Marzena BIELECKA // W: Proceedings of CMMNO 2013 [Dokument elektroniczny] : international conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations : Ferrara, 8 to 10 May, 2013 / eds. Giorgio Dalpiaz [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ferrara : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • ART-2 artificial neural networks applications for classification of vibration signals and operational states of wind turbines for intelligent monitoring / Tomasz BARSZCZ, Andrzej BIELECKI, Mateusz Wójcik, Marzena BIELECKA // W: Advances in Condition Monitoring of Machinery in Non-stationary Operations : proceedings of the third international conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-stationary Operations CMMNO 2013 / eds. Giorgio Dalpiaz, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2014. — (Lecture Notes in Mechanical Engineering ; ISSN 2195-4356). — ISBN: 978-3-642-39347-1 ; e-ISBN: 978-3-642-39348-8. — S. 679–688. — Bibliogr. s. 687–688, Abstr.

 • keywords: early warning, ART neural networks, wind turbines intelligent monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-39348-8_58

12
13
 • Automatical syndersmophyte contour extraction from lateral C spine radiographs / Karolina Nurzyńska, Adam PIÓRKOWSKI, Marzena BIELECKA, Rafał Obuchowicz, Grzegorz Taton, Joanna Sulicka, Mariusz Karkosz // W: 20-th Polish conference on Biocybernetics and biomedical engineering : with the honorary patronage of His Magnificence Rector of the University of Science and Technology, prof. Tadeusz Słomka : Kraków, September 20-22, 2017 : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — ISBN: 978-83-948898-0-7. — S. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Automatical syndesmophyte contour extraction from lateral C spine radiographs / Karolina Nurzynska, Adam PIÓRKOWSKI, Marzena BIELECKA, Rafał Obuchowicz, Grzegorz Taton, Joanna Sulicka, Mariusz Korkosz // W: Recent developments and achievements in biocybernetics and biomedical engineering : proceedings of the 20th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, Kraków, Poland, September 20-22, 2017 / eds. Piotr Augustyniak, Roman Maniewski, Ryszard Tadeusiewicz. — [Cham] : Springer International Publishing, cop. 2018. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 647). — ISBN: 978-3-319-66904-5 ; e-ISBN: 978-3-319-66905-2. — S. 164–173. — Bibliogr. s. 172–173, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: image processing, active contour, Active Shape Model, Active Appearance Models, radiograph, bone segmentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-66905-2_14

15
16
17
 • Compression of synthetic-aperture radar images / Marzena BIELECKA, Andrzej BIELECKI, Wojciech Wojdanowski // W: Computer Vision and Graphics : International Conference : ICCVG 2014 : Warsaw, Poland, September 15–17, 2014 : proceedings / eds. Leszek J. Chmielewski [et al.]. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 8671. Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics). — ISBN: 978-3-319-11330-2 ; e-ISBN: 978-3-319-11331-9. — S. 92–99. — Bibliogr. s. 98–99, Abstr.

 • keywords: image compression, SAR, Kohonen neural network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Conditioned anxiety mechanism as a basis for a procedure of control module of an autonomous robot / Andrzej BIELECKI, Marzena BIELECKA, Przemysław Bielecki // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 16th International Conference : ICAISC 2017 Zakopane, Poland, June 11–15, 2017 : proceedings, Pt. 2 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 10246. Lecture Notes in Artificial Intelligence). — Toż na Dysku Flash. — ISBN: 978-3-319-59059-2 ; e-ISBN: 978-3-319-59060-8. — S. 390-398. — Bibliogr. s. 396–398, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: control, artificial intelligence, learning, autonomous agent, emotional robot, conditioned anxiety

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-59060-8_35

19
 • Evolutionary viral-type algorithm for the inverse problem for iterated function systems / Barbara Strug, Andrzej Bielecki, Marzena BIELECKA // W: PPAM 2007 : 7\textsuperscript{th} international conference on Parallel Processing & Applied Mathematics : Gdańsk, Poland, September 9–12, 2007. — [Poland : s. n.], [2007]. — Abstrakty z konferencji. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Evolutionary viral-type algorithm for the inverse problem for iterated function systems / Barbara Strug, Andrzej Bielecki, Marzena BIELECKA // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 7th international conference, PPAM 2007 : Gdańsk, Poland, September 9–12, 2007 : revised selected papers / eds. Roman Wyrzykowski, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 4967. Theoretical Computer Science and General Issues ; ISSN 2512-2010). — ISBN: 978-3-540-68105-2 ; ISBN10: 3-540-68105-1 ; e-ISBN: 978-3-540-68111-3. — S. 579–588. — Bibliogr. s. 588, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Fractal modelling of various wind characteristics for application in a cybernetic model of a wind turbine / Marzena BIELECKA, Tomasz BARSZCZ, Andrzej Bielecki, Mateusz Wójcik // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 11th International Conference, ICAISC 2012 : Zakopane, Poland, April 29–May 3, 2012 : proceedings, Pt. 2 / eds. Leszek Rutkowski [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2012. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 7268. Lecture Notes in Artificial Intelligence). — ISBN: 978-3-642-29349-8 ; e-ISBN: 978-3-642-29350-4. — S. 531–538. — Bibliogr. s. 537–538, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Fuzzy decision support system for post-mining regions restoration designing / Marzena BIELECKA, Jadwiga Król-Korczak // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 10th International Conference, ICAISC 2010 : Zakopane, Poland, June 13–17, 2010, Pt. 1 / eds. Leszek Rutkowski [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2010. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 6113. Lecture Notes in Artificial Intelligence). — ISBN: 978-3-642-13207-0 ; ISBN10: 3-642-13207-3 ; e-ISBN: 978-3-642-13208-7. — S. 11–18. — Bibliogr. s. 18, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Fuzzy-aided parsing for pattern recognition / Marzena BIELECKA, Marek Skomorowski // W: Computer Recognition Systems 2 / eds. Marek Kurzyński [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2007. — (Advances in Soft Computing ; ISSN 1615-3871 ; 45). — ISBN: 978-3-540-75174-8 ; e-ISBN: 978-3-540-75175-5. — S. 313–318. — Bibliogr. s. 317–318, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Fuzzy-aided syntactic scene analysis / Marzena BIELECKA, Marek Skomorowski // W: Computational Science – ICCS 2007 : 7th international conference : Beijing, China, May 27–30, 2007 : proceedings, Pt. 2 / eds. Yong Shi [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2007. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 4488). — ISBN: 978-3-540-72585-5 ; ISBN10: 3-540-72585-7 ; e-ISBN: 978-3-540-72586-2. — S. 970–973. — Bibliogr. s. 973, Abstr.. — Toż. W: Computational Science – ICCS 2007 [Dokument elektroniczny] : 7th International Conference : Beijing, China, May 27–30, 2007 : proceedings, Pt. 1–4. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Yong Shi [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 4487, LNCS 4488, LNCS 4489, LNCS 4490). — ISBN 978-3-540-72583-1 ; ISBN 978-3-540-72585-5 ; ISBN 978-3-540-72587-9 ; ISBN 978-3-540-72589-3. — S. 970–973. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 973, Abstr. — Publikacja zawarta w Pt. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Generalized shape language application to detection of a specific type of bone erosion in X-ray images / Marzena BIELECKA, Mariusz Korkosz // W: Artificial intelligence and soft computing : 15th international conference, ICAISC 2016 : Zakopane, Poland, June 12–16, 2016 : proceedings, Pt. 1 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 9692. Lecture Notes in Artificial Intelligence). — ISBN: 978-3-319-39377-3 ; e-ISBN: 978-3-319-39378-0. — S. 531–540. — Bibliogr. s. 539–540, Abstr.. — Toż na Dysku Flash

 • keywords: shape language, primitives, contours analysis, bone contours

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-39378-0_45