Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Martyniak, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Analiza funkcjonalnaFunctional analysis / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2001 R. 52 nr 11, s. 86–88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czego powinny nas nauczyć niepowodzenia \emph {reengineeringu} i zarządzania jakością całkowitą (TQM)?What the failures of reengineering and Total Quality Management should teach us / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2001 R. 52 nr 7, s. 93–94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Innowacje w służbie gospodarkiInnovation on duty of economy / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 1999 R. 50 nr 1, s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Japońskie a amerykańskie podejście do doskonalenia organizacjiJapanese and American approach to organization improvement / Zbigniew MARTYNIAK // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-907990-6-5. — S. 277–284. — Bibliogr. s. 284, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Lacune éditoriale en Pologne dans le domaine de management[Gap on publishing market in management methods in Poland] / Zbigniew MARTYNIAK // W: Léxpérience de la République Slovaque et des autres pays d'Europe Centrale dans la transition vers une économie de marché : actes de la quatrieme conference intenationale de reseau PGV : Bratislava, 14–16 mai 1998 / Université d'Économie de Bratislava [et al.]. — Bratislava : Édition EKONÓM, 1998. — S. 74–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metoda MarionThe Marion method / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2001 R. 52 nr 10, s. 80–82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Na marginesie rozprawy z logistykiOn a margin of the dissertation of logistics / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2001 R. 52 nr 8, s. 86–88. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nowy toyotyzmCocnept of lean management by Toyota Company / Zbigniew MARTYNIAK // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — ISBN10: 83-914035-1-3. — S. 350–356. — Bibliogr. s. 356, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • O koncepcjach zarządzania raz jeszczeOn management concepts once more / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2001 R. 52 nr 4, s. 81–83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzaniaDeprocess approach in the chosen management concepts / Zbigniew MARTYNIAK, Bartłomiej Moszoro // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia = Management – theory and practice : selected issues / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 83-914035-8-0. — S. 15–24. — Bibliogr. s. 24, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Profesor Andrej Bajcura (1925–1999) – nasz słowacki przyjacielProfessor Andrej Bajcura (1925–1999) – our Slovakian friend / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2000 R. 51 nr 12, s. 26–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przykład zastosowania metody SMEDApplication of SMED method (an example) / Zbigniew MARTYNIAK // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka podejmowania decyzji : [konferencja naukowa : 22 października 1994 Kraków] / red. nauk. Tadeusz Sawik ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AG, 1994. — Dod. na str. tyt.: 20 lat Wydziału Zarządzania. — ISBN10: 83-902384-0-3. — S. 397–400

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przypadki pracy grupowej w brazylijskim przemyśle samochodowymCases of group work in the Brasilian car industry / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2002 R. 53 nr 5, s. 80–83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Przyszłościowe zasady zarządzaniaFuture principles of management / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2001 R. 52 nr 9, s. 84–85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Samoorganizacja rojów owadów społecznych a praktyka zarządzaniaSelforganization of swarms of social insects and the practice of management / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2002 R. 53 nr 3, s. 83–84. — Bibliogr. s. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sztuka prowadzenia zebrańThe art of chairing meetings / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2001 R. 52 nr 3, s. 86–88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Twoja firma w oczach klientaYour firm at the customer's eyes / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2001 R. 52 nr 2, s. 80–82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wywiad gospodarczy w wydaniu francuskimEconomic espionage in French style / Zbigniew MARTYNIAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2001 R. 52 nr 6, s. 86–88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: