Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Zygmunt-Kiper, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-ksm, *Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Effect of magnesium addition and rapid solidification procedure on structure and mechanical properties of $Al-Co$ alloyWpływ dodatku magnezu i procesu szybkiej krystalizacji na strukturę i własności mechaniczne stopu $Al-Co$ / M. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 399–406. — Bibliogr. s. 406

 • keywords: rapid solidification, high temperature deformation, Al-Co aluminum alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0007

2
 • Effect of magnesium addition on properties of $Al$-based composite reinforced with fine $NiO$ particlesWpływ dodatku $Mg$ na właściwości kompozytu na osnowie $Al$ umocnionego dyspersyjnymi czątkami $NiO$ / M. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 431–435. — Bibliogr. s. 435

 • keywords: SEM, TEM, mechanical alloying, powder consolidation, metal matrix composite, nanocrystalline material, powder processing, solid-state chemical reaction, STEM, Al-Mg-NiO

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0071

3
 • Effect of magnesium addition on structure and mechanical properties of rapidly solidified aluminum – cobalt alloy / M. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata // W: 9\textsuperscript{th} Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 10–13 September 2012, Sieniawa, Poland : programme and abstracts. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effect of temperature on the structure and mechanical properties of mechanically alloyed $Al-NiO$ compositeWpływ temperatury na strukturę i właściwości kompozytu $Al-NiO$ wytworzonego metodą mechanicznej syntezy składników / M. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 1, s. 121–126. — Bibliogr. s. 125–126

 • keywords: SEM, TEM, mechanical alloying, powder consolidation, metal matrix composite, Al-NiO, nanocrystalline material, powder processing, solid-state chemical reaction, STEM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0019

5
6
 • Struktura i własności mechaniczne kompozytów $Al(Mg)-Co_{3}O_{4}$ i $Al-Co_{3}O_{4}$ wytworzonych metodą mechanicznej syntezyStructure and mechanical properties of mechanically alloyed $Al(Mg)-Co_{3}O_{4}$ and $Al-Co_{3}O_{4}$ composites / Marta ZYGMUNT-KIPER, Ludwik BŁAŻ, Makoto Sugamata // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Struktura i właściwości materiałów na osnowie Al umacnianych dodatkami Mg i Co[Structure and mechanical properties of $Al-Mg-Co$ alloys] / Marta Zygmunt-Kiper, Ludwik BŁAŻ, Makoto Sugamata // W: OMIS'2011 : Odkształcalność Metali i Stopów : IX konferencja naukowa : 22–25 listopada 2011 Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : PR], [2011]. — S. [29]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ wyżarzania na strukturę i własności kompozytu $Al(Mg)-B_{2}O_{3}$ wytworzonego metodą mechanicznej syntezyEffect of annealing on structure and mechanical properties of mechanically alloyed $Al(Mg)-B_{2}O_{3}$ composite / Marta ZYGMUNT-KIPER, Ludwik BŁAŻ, Makoto Sugamata // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 2, s. 76–83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: