Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Wysocka, mgr

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
2
 • Badania korozyjności cieczy nadpakerowej na bazie węglanu potasu w symulowanych warunkach odwiertu eksploatacyjnego na platformie morskiejExperimental study on corrosivity of potassium carbonate-based packer fluid in simulated offshore conditions / Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2006 R. 62 nr 2, s. 60–63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania korozyjności cieczy nadpakerowej na bazie węglanu potasu w warunkach dopływu siarkowodoruCorrosivity investigations of potassium carbonate-based packer fluid in hydrogen sulfide tributary conditions / Marta WYSOCKA, Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005 = Interdisciplinary topics in mining and geology : PhD Students Scientific Conference. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 110. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 42). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 321–330. — Bibliogr. s. 329

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Badania laboratoryjne nad doborem cieczy nadpakerowej do zastosowania w niskich temperaturach na platformie morskiejExperimental study on packer fluids selection for low temperature offshore applications / Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ, Daniel Dyndor // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2008 R. 47 z. 1–2, s. 167–177. — Bibliogr. s. 174, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania laboratoryjne nowo opracowanych beziłowych płuczek kationowo-skrobiowych przeznaczonych do przewiercania skał ilastychLab research of new cationic-starch based muds for drilling in shales / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 2, s. 943–954. — Bibliogr. s. 953–954, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego. — tekst: https://goo.gl/Nz4KIL

 • słowa kluczowe: polimery, beziłowe płuczki wiertnicze

  keywords: polymers, clay-free drilling muds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania wpływu nowo opracowanych płuczek kationowo-skrobiowych na zmianę przepuszczalności ośrodka przy użyciu filtrów ceramicznychResearch of new cationic-starch muds influence onto changes of ceramic filters permeability / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 627–632. — Bibliogr. s. 632, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/6ydaLj

 • słowa kluczowe: przepuszczalność, płuczki kationowo-skrobiowe, płuczki do dowiercania

  keywords: permeability, drill-in muds, cationic-starch muds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Beziłowe płuczki do dowiercania złóż węglowodorów z zastosowaniem nowych polimerówApplication of new polymers in polymer-starch drill-in mud / Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005 = Interdisciplinary topics in mining and geology : PhD Students Scientific Conference. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 110. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 42). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 365–373. — Bibliogr. s. 373

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Biodegradowalna, poliamfolityczna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż[Biodegradable polymapholytic drilling fluid for the well completion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Dariusz KNEZ, Edgar Bortel, Ewa Witek. — Int.Cl.: C09K 8/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206546 B1 ; Udziel. 2010-03-05 ; Opubl. 2010-08-31. — Zgłosz. nr P.373829 z dn. 2005-03-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206546B1.pdf

 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, biodegradowalność

  keywords: drilling fluids, biodegradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Charakterystyka korozyjna cieczy nadpakerowych o gęstości $1,45–1,50 g/cm^{3}$[Corrosion characteristic of packer fluids possessing density $1,45–1,50 g/cm^{3}$] / Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA, Sławomir WYSOCKI, Janusz Kośmider // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 403–407. — Bibliogr. s. 407, Streszcz.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20–23. 09. 2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004. — Dołączony CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Charakterystyka korozyjna nieinhibitowanych cieczy nadpakerowych w warunkach dopływu siarkowodoruCorrosive properties of non-inhibitive packer fluids exposed to hydrogen sulfide / Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Janusz Kośmider // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/2, s. 521–527. — Bibliogr. s. 527, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Korozja rur okładzinowych i wydobywczych w cieczach nadpakerowych przy dopływie siarkowodoru w świetle badań laboratoryjnych[Corrosion of casing and tubing in packer fluids at inflow of hydrogen sulphide in laboratory research] / Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Janusz Kośmider, Janusz Dycha ; pod red. Danuty BIELEWICZ ; AGH Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S A. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 103, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0217). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-029-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Płuczka poliamfolityczno-potasowa na osnowie bentonitu niemodyfikowanego do przewiercania skał ilastychPolyampholyte-potassium drilling mud based on non-modified bentonite for drilling in clayey rocks / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Heike Strauss, Marta WYSOCKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2005 R. 22/1, s. 455–460. — Bibliogr. s. 460, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2005-01/W_22_1_2005_50.pdf

 • słowa kluczowe: reologia, wiertnictwo, skały ilaste, płuczka poliamfolityczno-potasowa

  keywords: rheology, drilling, polyamholyte-potassium mud, clayey rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Poliamfolit $poli(KAMPS-co-VAm \cdot HCl)$ : skuteczny inhibitor hydratacji łupkówPolyampholite $poly(KAMPS-co-VAm \cdot HCl)$ : an efficient blocker of shales hydration / Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA, Sławomir WYSOCKI // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — ISBN10:  8391728609. — S. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Poliamfolit ${poli(KAMPS-co-VAm \cdot HCl)}$ : skuteczny inhibitor hydratacji łupkówPolyampholyt ${poly(KAMPS-co-VAm \cdot HCl)}$ : as an effective inhibitor of shale hydratation / Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA, Sławomir WYSOCKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/1, s. 61–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: płuczka wiertnicza

  keywords: inhibitor, mud pump, inhibitory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Polimerowy środek strukturotwórczy do płuczek wiertniczych[Polymer structuring agent for drilling fluids] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WYSOCKI Sławomir, GACZOŁ Magdalena, WYSOCKA Marta. — Int.Cl.: C09K 8/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 436347 A1 ; Opubl. 2022-06-20. — Zgłosz. nr P.436347 z dn. 2020-12-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2022  nr 25, s. 13-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL436347A1.pdf

 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, wiertnictwo, polimery, płyny wiertnicze, materiały do płuczek wiertniczych

  keywords: drilling fluids, polymers, drilling, muds, materials for drilling fluids

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Polimerowy środek strukturotwórczy do płuczek wiertniczych[Polymer structuring agent for drilling fluids] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Sławomir WYSOCKI, Magdalena GACZOŁ, Marta WYSOCKA. — Int.Cl.: C09K 8/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 243876 B1 ; Udziel. 2023-08-09 ; Opubl. 2023-10-23. — Zgłosz. nr P.436347 z dn. 2020-12-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL243876B1.pdf

 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, wiertnictwo, polimery, płyny wiertnicze, materiały do płuczek wiertniczych

  keywords: drilling fluids, polymers, drilling, muds, materials for drilling fluids

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • PVAm-1 – nowy kationowy flokulant do rozdziału faz w suspensjach ilastych i płuczkach wiertniczychPVAm-1 – new cationic flocculant to phase separation in clay suspensions and drilling muds / Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2003 R. 62 z. 1–2, s. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, odpady

  keywords: wastes, drilling muds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sposób odwadniania suspensji ilastych, zwłaszcza płuczek wiertniczych[Method of clay suspension drainage, preferably the drilling fluids] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BIELEWICZ Danuta, WYSOCKI Sławomir, WYSOCKA Marta, Rydzik Marcin, Izdebski Sylwester. — Int.Cl.: E21B 21/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384901 A1 ; Opubl. 2009-10-12. — Zgłosz. nr P.384901 z dn. 2008-04-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 21, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384901A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Środek inhibitujący hydratację skał ilastych oraz płuczka wiertnicza do przewiercania skał ilastych[Agent inhibiting hydration of argillaceous rock as well as drilling fluid designed to rebore argillaceous rocks] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Danuta BIELEWICZ, Edgar Bortel, Ewa Witek, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Barbara Siniarska. — Int.Cl.: C09K 8/035\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200403 B1 ; Udziel. 2008-06-25 ; Opubl. 2009-01-30. — Zgłosz. nr P.360512 z dn. 2003-06-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200403B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Zastosowanie kationowych flokulantów typu KaFloc do odwadniania suspensji minerałów ilastych i płuczek wiertniczychApplication of cationic flocculants KaFloc type for dehydration of suspensions of silty minerals and drilling muds / Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : III Konferencja Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 24–26 stycznia 2003 = Interdisciplinary topics in mining and geology. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2003. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 103. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 36). — S. 243–250. — Bibliogr. s. 250, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: