Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Wardas-Lasoń, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5959-7663

ResearcherID: E-1546-2015

Scopus: 6701791880

PBN: 900513

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • Analiza geochemiczna elementów podłoża placu SzczepańskiegoGeochemical analysis of soil elements in Szczepański Square / Marta WARDAS-LASOŃ, Elżbieta Dubis, Łukasz Majchrzak, Błażej Dąbrowski, Wojciech Tabaszewski, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Urszula Sowina // Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; ISSN 0137-3129. — 2015 [z.] 33, s. 27–34. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza historyczno-środowiskowych przyczyn i skutków występowania zanieczyszczenia związkami ołowiu i miedzi w otoczeniu ruin kościoła św. Szczepana w podłożu placu SzczepańskiegoAnalysis of historical and environmental causes and effects of the occurrence of pollution with lead and copper conpounds in the precincts of the ruins of St Stephen's Church in the soil of Szczepański Square / Marta WARDAS-LASOŃ, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Ewelina MAZURKIEWICZ // Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; ISSN 0137-3129. — 2015 [z.] 33, s. 115–128. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza zawartości metali ciężkich w nawarstwieniach historycznych Krakowa i ich rola wskaźnikowa w badaniach archeologicznych : [film][Analysis of heavy metals concentration in historical growth of Cracow and their indices role in archeological investigations] / Marta WARDAS // W: Nawarstwienia historyczne miast [Dokument elektroniczny] : forum naukowe 2008 : [Kraków], 7 listopada 2008 / red. Maciej Pawlikowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Special edition. — [Kraków : nakł. M. Pawlikowski], [2008]. — 1 dysk optyczny. — (Nauki pomocnicze w archeologii, konserwacji zabytków i inżynierii środowiska = Auxiliary sciences in archeology, preservation of relics and environmental engineering). — e-ISBN: 978-83-923836-4-2. — 1 film. — Wymagania systemowe: Aplikacje do odtwarzania plików filmowych ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza zawartości metali ciężkich w nawarstwieniach historycznych Krakowa i ich rola wskaźnikowa w badaniach archeologicznychAnalysis of the content of heavy metals within historical sequence layers of Krakow and their role as indicators in archaeological research / Marta WARDAS, Joanna Such // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 1: Nawarstwienia historyczne Krakowa, s. 101–115. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-01/Geologia_2009_1_08.pdf

 • słowa kluczowe: Kraków, metale ciężkie, nawarstwienia historyczne, ekofakty, wskaźniki zanieczyszczenia, historyczne poziomy użytkowe

  keywords: heavy metals, Krakow, ecofacts, historical sequence layers, pollutant indicators, historical usage levels

5
 • An attempt to assess the impact on anthropopressure on the ecological state of urbanised watercourses of Kraków conurbation and the difficulties encounteredPróba i trudnosci wykonania oceny wpływu antropopresji na stan ekologiczny w ciekach zurbanizowanych Krakowskiego Zespołu Miejskiego (KZM) / Marta WARDAS, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Szymon Jusik, Beata Hryc, Tomasz Zgoła, Marcin Sztuka, Magdalena KACZMARSKA, Michał Mazurek // Journal of Elementology ; ISSN 1644-2296. — 2010 vol. 15 no. 4, s. 725–743. — Bibliogr. s. 742–743, Abstr.

 • keywords: sediments, ecological state, watercourse, macrophytes

6
 • Badania mineralogiczno-geochemiczne wybranych nawarstwień Rynku Głównego na tle wyników z innych rejonów Krakowa[Mineralogical and geochemical studies of selected layers of the Market Square against the results from other parts of Krakow] / Marta WARDAS-LASOŃ, Maciej PAWLIKOWSKI // W: Nawarstwienia historyczne miast : Forum Naukowe 2008 / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0475). — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7464-535-5. — S. 331–343. — Bibliogr. s. 341–343

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badania mineralogiczno-geochemiczne wybranych nawarswień Rynku Głównego na tle wyników z innych rejonów Krakowa[Mineralogical and geochemical investigation of selected sediments of Main Market in comparison with other areas of Cracow city] / Marta WARDAS, Maciej PAWLIKOWSKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2010 nr 8, film nr 21. — Artykuł w postaci filmu będącego zapisem wystąpienia podczas obrad konferencji. — Nawarstwienia historyczne miast : forum naukowe 2008 – wykłady. — Kraków : Maciej Pawlikowski, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Changes in the chemical composition of groundwater in quaternary aquifer in old Krakow, Poland (years 2002–2012) / Agata KASPRZAK, Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 2, s. 143–152. — Bibliogr. s. 152, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.2/geol.2013.39.2.143.pdf

 • keywords: chemical composition, pollution, Krakow, anthropogenic factors, urban hydrogeology

9
 • Changes of natural environment in Kraków downtown – its chronology and directions : case geoarchaeological studies of Krupnicza Street site / Tadeusz SOKOŁOWSKI, Agnieszka Wacnik, Marta WARDAS, Maciej PAWLIKOWSKI, Anna Pazdur, Jacek Madeja, Barbara Woronko, Paweł Madej // Geochronometria : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1733-8387. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2008 vol. 31, s. 7–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.

 • keywords: radiocarbon dating, environmental changes, pollen analysis, river deposits, Wisla River valley, made ground, chemical and mineralogical analysis

10
 • Charakterystyka archeologiczna i fizykochemiczna żużli ze Złotego Stoku w aspekcie historycznego funkcjonowania ośrodka górniczo-hutniczego[Physicochemical characteristics and slag archeology from the viewpoint of historical gold mine functioning in Złoty Stok] / Tomasz Stolarczyk, Marta WARDAS-LASOŃ // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 465–481. — Bibliogr. s. 481

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Charakterystyka fizykochemiczna osadów wodnych, żużli i skał z rejonu historycznej kopalni złota w Złotym StokuPhysicochemical characteristics of water sediments, slags and rocks from the area of historical goldmine in Złoty Stok / Marta WARDAS-LASOŃ, Andrzej Lasoń // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 5 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. — ISBN: 978-83-7493-747-4. — S. 161–173. — Bibliogr. s. 172–173. — M. Wardas-Lasoń – afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Charakterystyka fizykochemiczna osadów wodnych, żużli i skał z rejonu historycznej kopalni złota w Złotym Stoku[Physicochemical characteristics of water sediments, slags and rocks from the area of historical goldmine in Złoty Stok] / Marta WARDAS-LASOŃ // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały VIII konferencji : Świeradów Zdrój, 18–20.04.2012 r.. — [Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej], [2012]. — ISBN: 978-83-7493-674-3. — S. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Chemizm wód podziemnych w rejonie Rynku Głównego w Krakowie w świetle nowych danych[Chemistry of groundwater in the vicinity of the Main Market Square in Krakow in the light of new data] / Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Mariusz CZOP, Agata KASPRZAK // W: Nawarstwienia historyczne miast : Forum Naukowe 2008 / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0475). — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7464-535-5. — S. 311–330. — Bibliogr. s. 329–330

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Chemizm wód podziemnych w rejonie Starego Krakowa w świetle nowych danych : [streszczenie]Groundwater chemistry in Old Cracow – new data : [abstract] / Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Agata KASPRZAK // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Geochemiczne rozpoznanie zjawisk hydrotermalnej mineralizacji skał rejonu Pienińskiego Pasa SkałkowegoGeochemical determination of hydrothermal mineralization of Pieniny Clippem Belt rocks / Maciej PAWLIKOWSKI, Marta WARDAS, Marian Kosuth // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2012 t. 13, s. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8–10], Streszcz.. — Maciej Pawlikowski, Marta Wardas – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUXILIARY/2012-13/aux2012-13-02.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Geochemiczny zapis w środowisku Krakowa działalności średniowiecznej metalurgii i handlu ołowiemGeochemical record of medieval activity in metallurgy and lead trade on the area of Kraków / Marta WARDAS-LASOŃ, Aldona GARBACZ-KLEMPKA // Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna ; ISSN 0458-1520. — 2015 nr 46: 2013-2015, s. 397–423. — Bibliogr. s. 418–422, Summ.. — ISBN: 978-83-61293-19-4. — Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego : VIII sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej : Łódź–Łęczyca, 22–25 września 2014 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Geophysical and geochemical studies on historical layers in the area of Old Krakow, Poland / Mikołaj ŁYSKOWSKI, Bernadetta Pasierb, Marta WARDAS-LASOŃ, Wioleta ANTONIK, Ewelina MAZURKIEWICZ // Archaeological Prospection ; ISSN 1075-2196. — 2017 vol. 24 iss. 2, s. 157–167. — Bibliogr., s. 166–167, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-19

 • keywords: moat, sediments, electrical resistivity tomography, Old Krakow, historical water system, Planty Park in Krakow

18
 • Georadar investigations and geochemical analysis in contemporary archeological studies / Mikołaj ŁYSKOWSKI, Marta WARDAS-LASOŃ // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 vol. 38 no. 3, s. 307–315. — Bibliogr. s. 315, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.3/geol.2012.38.3.307.pdf

 • keywords: AAS, heavy metals, GPR, Cracow's old town, sewage, moat, echogram

19
 • Historical anthropogenic layers identification by geophysical and geochemical methods in the Old Town area of Krakow (Poland) / Mikołaj ŁYSKOWSKI, Bernadetta Pasierb, Marta WARDAS-LASOŃ, Anna WOJAS // Catena ; ISSN 0341-8162. — 2018 vol. 163, s. 196–203. — Bibliogr. s. 202–203, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-26. — tekst: https://goo.gl/1EXvwb

 • keywords: magnetic susceptibility, electrical resistivity tomography (ERT), metal concentration, atomic absorption spectrometry (AAS), sediment and layer archaeology

20
 • Historical metallurgical activities and environment pollution at the substratum level of the Main Market Square in Krakow / Marta WARDAS-LASOŃ, Aldona GARBACZ-KLEMPKA // Geochronometria : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1733-8387. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2016 vol. 43 iss. 1, s. 59–73. — Bibliogr. s. 71–73, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-31. — M. Wardas-Lasoń, A. Garbacz-Klempka - dod. afiliacja: The Layers Historical Research Centre at AGH-UST

 • keywords: Krakow, archaeological layers, metallurgical artefacts, historical contamination, lead and copper

21
 • Metallurgical slags as traces of a 15th century copper smelter / A. GARBACZ-KLEMPKA, M. WARDAS-LASOŃ, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, Z. KWAK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 2, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/BGUqh5

 • keywords: copper, environment protection, silver, lead, archaeometallurgy, environment pollution, metallurgy of copper

22
 • Miedź i ołów – zanieczyszczenia historyczne na Rynku Głównym w KrakowieCopper and lead – the historical origin of the base soils contamination of the Market Square in Krakow / A. GARBACZ-KLEMPKA, M. WARDAS-LASOŃ, S. RZADKOSZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 33–38. — Bibliogr. s. 37–38, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Możliwość wykorzystania zanieczyszczenia osadów w nawarstwieniach archeologicznych Krakowa do wyznaczania lokalizacji historycznych kolektorów ściekówAn attempt of using pollution of sediments in stratified archaeological deposits of Krakow for identifying historical localisation of trunk sewers / Marta WARDAS, Jerzy ZIĘTEK, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Wojciech Tabaszewski // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-378-8. — S. 173–185. — Bibliogr. s. 184–185, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Nawarstwienia historyczne Krakowa : forum naukowe 2007[Historical growth of Cracow] / pod red. Marty WARDAS, Macieja PAWLIKOWSKIEGO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 133 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0314). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-200-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Nawarstwienia historyczne miast : Forum Naukowe 2008[Historical growth of cities] / pod red. Marty WARDAS-LASOŃ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 343 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0475). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-535-5. — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych