Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Szyba, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6340-3232 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57226117246

PBN: 5e709473878c28a0473bd524

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analysis of feasibility of producing and using biogas in large cities, based on the example of Krakow and its surrounding municipalities / Marta SZYBA, Jerzy MIKULIK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 22 art. no. 7588, s. 1-20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18-20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-11-15. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/22/7588/pdf?version=1700036471

 • keywords: renewable energy sources, energy management, biogas plant, circular economy, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16227588

2
 • Assessment of biogas production potential in large urban agglomerations / SZYBA Marta, MIKULIK Jerzy // W: IKS5 [Dokument elektroniczny] : V konferencja naukowo-techniczna „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska” : Zielona Góra, 13-14.10.2022 : książka abstraktów = 5\textsuperscript{th} Conference „Environmental Engineering and Design” : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii Środowiska, cop. 2022. — e-ISBN: 978-83-950036-3-9. — S. 140. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://conference.iis.edu.pl/index.php/pl/ [2022-10-17]. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie opinii konsumentów o innowacjach w żywnościConsumer opinion survey on food innovation / Marta SZYBA, Natalia IWASZCZUK // W: Innowacyjność w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20I%20-%20INNOWACYJNO%C5%9A%C4%86.pdf} [2010-01-31]. — ISBN: 978-83-955544-4-5 ; e-ISBN: 978-83-955544-8-3. — S. 43–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: żywność, żywienie, bezpieczeństwo żywności, genetycznie modyfikowane organizmy, GMO, rośliny genetycznie modyfikowane, zwierzęta genetycznie modyfikowane

  keywords: food safety, nutrition, food, genetically modified organisms, GMO, genetically modified plants, genetically modified animals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie opinii konsumentów o żywności genetycznie modyfikowanej[Survey of consumer opinions on genetically modified food] / Natalia IWASZCZUK, Marta SZYBA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 43

 • słowa kluczowe: żywność, żywienie, bezpieczeństwo żywności, genetycznie modyfikowane organizmy, GMO, rośliny genetycznie modyfikowane, zwierzęta genetycznie modyfikowane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bezpieczeństwo i jakość polskiej żywności po akcesji do UE – próba oceny[Safety and quality of Polish food after accession to the EU – attempt of evaluation] / Marta SZYBA // Problemy Jakości ; ISSN 0137-8651. — 2014 R. 46 nr 6, s. 31–35. — Afiliacja autorki potwierdzona erratą z nr 10/2014 (s. 33)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bezpieczeństwo i jakość żywności w świetle nowych norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISOSafety and quality of food in the light of new standards International Organization for Standardization ISO / Natalia IWASZCZUK, Marta SZYBA // W: Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Joanny Kulczyckiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — e-ISBN: 978-83-7464-795-3. — S. 62–74. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, jakość i bezpieczeństwo żywności

  keywords: corporate social responsibility, CSR, standards ISO, food quality, food safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bezpieczeństwo i jakość żywności w świetle nowych norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISOSafety and quality of food in the light of new standards International Organization for Standardization ISO / Natalia IWASZCZUK, Marta SZYBA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, jakość i bezpieczeństwo żywności

  keywords: corporate social responsibility, CSR, foof guality and safety, standards ISO

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Biogazownie rolnicze jako źródło bezpieczeństwa energetycznego obszarów wiejskichAgricultural biogas plants as a source of energy security in rural areas / Grzegorz AUGUSTYN, Jerzy MIKULIK, Rafał RUMIN, Marta SZYBA // W: Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej : V ogólnopolskie Sympozjum Energia : 21 maja 2021 r. : abstrakty / red. Kamil Maciąg, Ewelina Chodźko. — Lublin : Fundacja na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju TYGIEL, 2021. — ISBN: 978-83-66861-34-3. — S. 21–22. — Tekst pol.-ang. — Dostęp również online: {http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/484D3520-65D1-141E-5C64-EF8F6383A346} [2021-07-02]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Chemizacja sektora spożywczego a decyzje konsumentówChemicalization of the food sector and consumer decisions / Marta SZYBA, Natalia IWASZCZUK // W: Decyzje podmiotów gospodarczych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu / pod red. Natalii Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20III%20-%20DECYZJE.pdf} [2020-10-20]. — ISBN: 978-83-66364-59-2 ; e-ISBN: 978-83-66364-60-8. — S. 105-[118]. — Bibliogr. s. 117-[118], Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: środki ochrony roślin, antybiotyki, substancje dodatkowe do żywności

  keywords: plant protection products, antibiotics, food additives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Energy production from biodegradable waste as an example of the circular economy / Marta SZYBA, Jerzy MIKULIK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 4 art. no. 1269, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-02-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/4/1269/pdf

  orcid iD
 • keywords: renewable energy sources, circular economy, biogas plants, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15041269

11
12
 • Energy self-sufficient livestock farm as the example of agricultural hybrid off-grid system / Grzegorz AUGUSTYN, Jerzy MIKULIK, Rafał RUMIN, Marta SZYBA // W: Energy supplies in the countries from the Visegrad Group / ed. Tomasz Rokicki. — Basel [etc.] : MDPI, cop. 2022. — ISBN: 978-3-0365-6076-2 ; e-ISBN: 978-3-0365-6075-5. — S. 177–198. — Bibliogr. s. 195–198, Abstr.. — Reprinted from: Energies 2021, 14, 7041, doi:10.3390/en14217041. — tekst: https://www.mdpi.com/books/pdfdownload/book/6529

 • keywords: renewable energy, solar energy, circular economy, biogas energy, hybrid biogas plant, off-grid systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • How different are Polish regions with regard to the utilisation of biogas plant technology application potential? / G. GINDA, M. SZYBA // W: ISAHP2020 [Dokument elektroniczny] : International Symposium on Analytic Hierarchy Process : December 3– December 6 : Web conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S.\.,l. : s. n.], [2020]. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://isahp2020.exordo.com/files/papers/107/final_draft/ggms_isahp2020.pdf [2020-12-10]. — Bibliogr. s. [8], Abstr.. — Poster dostępny online: {https://isahp2020.exordo.com/files/papers/107/presentation_files/2/ggms_isahp2020_tikzposter_final.pdf} [2020-12-10]

 • keywords: renewable energy, intangibility, AHP/ANP, potential, utilisation, biogas technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Jakość żywności a społeczna odpowiedzialność przemysłu spożywczego[Food quality and corporate social responsibility in the food industry] / Marta SZYBA // Gospodarka Regionalna i Turystyka : studia i materiały / Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach ; ISSN 1733-4314. — 2014 z. 12, s. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz.. — VI krajowa studencka konferencja naukowa : społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR : [Myślenice, 24.05.2014]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Pozytywne i negatywne skutki wprowadzania innowacji w produkcji artykułów spożywczych[Positive and negative effects of introduction innovation in the production of grocery articles] / Natalia IWASZCZUK, Marta SZYBA // W: Technologie – bezpieczeństwo – środowisko : innowacje w zarządzaniu : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur, Natalia Iwaszczuk. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. — Publikacja zawiera materiały z Konferencji naukowo-technicznej „Technologie – Bezpieczeństwo – Środowisko” : 20 czerwca 2016, Częstochowa. — ISBN: 978-83-65179-83-8 ; e-ISBN:  978-83-65179-71-5. — S. 18–29. — Bibliogr. s. 28–29, Streszcz.. — Toż na: {https://min-pan.krakow.pl/pbs/innowacje_w_zarzadzaniu.pdf}

 • słowa kluczowe: innowacje, przemysł spożywczy, barwniki organiczne, substancje dodatkowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Pozytywne i negatywne skutki wprowadzania innowacji w produkcji żywności[Positive and negative effects of innowation in food production] / Marta SZYBA // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Produkcja biogazu rolniczego z odpadów – elementem społecznie odpowiedzialnych działań w sektorze spożywczym[Production of agricultural biogas from waste as an element of socially responsible actions in the food sector] / Natalia IWASZCZUK, Marta SZYBA, Oleksandr Ivashchuk // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 64

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami, społeczna odpowiedzialność biznesu, OZE, biogazownie rolnicze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przyszłość branży spożywczej - między innowacją a bezpieczeństwem żywności[Future of the food industry - between innovation and food safety] / Natalia IWASZCZUK, Marta SZYBA // W: Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym / red. nauk. Anna Walaszczyk, Irena Jałmużna, Jerzy Lewandowski. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017. — (Monografie = Monographs / Politechnika Łódzka). — U góry okł.: ICPM-PP. — ISBN: 978-83-7283-774-5. — S. 81–91. — Bibliogr. s. 91. — Publikacja jest rezultatem Międzynarodowej Konferencji Zarządzania produkcją i opakowań (ICPM-PP2016) pt.: "Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym", [21–22.11.2016, Uniejów]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rzetelna informacja o produktach głównym elementem polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw łańcucha żywnościowegoReliable information about products – the main element of corporate social responsibility policy in food chain / Natalia IWASZCZUK, Marta SZYBA // Problemy Jakości ; ISSN 0137-8651. — 2016 R. 48 nr 9, s. 20–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, jakość i bezpieczeństwo żywności, łańcuch żywnościowy

  keywords: corporate social responsibility, CSR, food chain, food quality and safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/47.2016.9.3

22
23
 • Społeczna odpowiedzialność i zarządzanie jakością w sektorze spożywczym w Polsce[Social responsibility and quality management in the food sector in Poland] / Natalia IWASZCZUK, Marta SZYBA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — 157 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 151-157. — ISBN: 978-83-66727-45-8 ; e-ISBN: 978-83-66727-46-5

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej raportowanie w sektorze spożywczymCorporates social responsibility and its reporting in the food sector / Natalia IWASZCZUK, Marta SZYBA // Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae” / Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego ; ISSN 2081-2345. — 2018 R. 22 nr 3 t. 1 „Działalność gospodarcza w dobie przemian : aspekty prawne, ekonomiczne i etyczne”, s. 193–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: CSR, bezpieczeństwo żywności, raporty CSR, sektor spożywczy

  keywords: food safety, CSR reports, food sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Społeczna odpowiedzialność w sektorze spożywczym a zdrowie konsumentówSocial responsibility in the food sector and consumer health / Marta SZYBA, Natalia IWASZCZUK // W: Bezpieczeństwo środowiskowe i ochrona zdrowia'2019 : II międzynarodowa konferencja naukowa : 2-3 lipca 2019, Racławice : streszczenia wykładów plenarnych referatów i posterów : program konferencji = Environmental safety and health protection '2019 : II international scientific conference / red. merytoryczna Wioletta M. Bajdur. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, [2019]. — S. 29. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: