Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Pająk, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Badania betonu w deskowaniach selektywnie przepuszczalnychInvestigation of concrete in fomwork with permeable lining / Marta PAJĄK // Inżynieria i Budownictwo / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0021-0315. — 2005 R. 61 nr 1, s. 13–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie materiałochłonności pali CFA na podstawie komputerowych zapisów jakości realizacji paliA study on material consumption in CFA piles on the basis of computerized quality monitoring / Anna SOBOTKA, Marta PAJĄK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2010 R. 107 z. 2, s. 391–403. — Bibliogr. s. 403, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metody wzmocnienia posadowienia zabytkowego budynku i ich ocena za pomocą analizy wielokryterialnejFoundations reinforcement methods of the antique building and their assessment with multicriteria analysis / Anna SOBOTKA, Marta PAJĄK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 2, s. 277–286. — Bibliogr. s. 286, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-02/GG_2008_2_26.pdf

 • słowa kluczowe: analiza wielokryterialna, liczba rozmyta, wzmocnienie fundamentów

  keywords: multi-criteria analysis, fuzzy number, piles, foundations reinforcement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • O zastosowaniu wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej do wzmacniania podłoża gruntowego fundamentówApplication of jet high-pressure grouting for strengthening of foundation subsoil / Marta PAJĄK // Inżynieria i Budownictwo / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0021-0315. — 2005 R. 61 nr 10, s. 557–559. — Bibliogr. s. 558–559, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: iniekcja wysokociśnieniowa, iniekcja strumieniowa, wzmacnianie, podłoże gruntowe, fundament

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Podstawowe zagadnienia fundamentowania budowli[The basics problems of a foundation engineering] / Marta PAJĄK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 151, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1681). — Bibliogr. s. 150–[152]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Podstawowe zagadnienia fundamentowania budowli[The basics problems of a foundation engineering] / Marta PAJĄK. — Wyd. 2. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 151, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1698). — Bibliogr. s. 150–[152]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Posadowienie budynku na palach CFA na gruntach nasypowych z odpadów poprzemysłowych: studium przypadkuBuilding's CFA piles foundation in soils of industrial waste products: case study / Anna SOBOTKA, Marta PAJĄK // W: Inżynieria procesów budowlanych : Wisła 2009 : konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne / Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Procesów Budowlanych. — [Gliwice : PŚ. KPB], [2009]. — ISBN: 978-83-60837-38-2. — S. 367–374. — Bibliogr. s. 374, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rozwój technologii palowania i problem ich wyboruThe development of piling technologies and the issue of their selection / Anna SOBOTKA, Marta PAJĄK // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2009 nr 2, s. 40–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ściana szczelinowa jako obudowa głębokiego wykopu na przykładzie realizacji dla budynku Edison w KrakowieCast in situ concrete diaphragm wall as a lining of deep excavation for the Edison investment realization in Krakow / Marta PAJĄK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 319–327. — Bibliogr. s. 327, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_30.pdf

 • słowa kluczowe: ściana szczelinowa, obudowa głębokiego wykopu

  keywords: diaphragm wall, lining of deep excavation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ deskowań selektywnie przepuszczalnych na wzrost trwałości fundamentów[Influence of using controlled permeable formworks on increasing foundation durability] / Marta PAJĄK, Jacek Pieczyrak // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2005 [nr] 10, s. 58–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wzmacnianie fundamentów zabytkowych budowli na przykładzie stabilizacji kościoła pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła w KrakowieReinforcements of old buildings foundations for example of stabilization of the Saints Peter's and Paul's Church in Krakow / Marta PAJĄK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 4, s. 69–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-04/GG_2006_4_06.pdf

 • słowa kluczowe: uszkodzenia fundamentów, wzmacnianie fundamentów, pale Mega

  keywords: destructions of foundations, reinforcements of foundations, Mega piles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wzmocnienie fundamentów zabytkowego pałacu biskupa Erazma Ciołka na krakowskim Starym Mieście przy zastosowaniu technologii mikropaliReinforcement of the foundations of the historical palace of Bishop Erazm Ciołek in the Old Town in Cracow – the application of the micropost technology / Marta PAJĄK, Magdalena Mikłaszewicz, Marzena Piórczyk // Ochrona Zabytków ; ISSN 0029-8247. — 2004 nr 3/4, s. 44–50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: