Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Kołodziej-Hajdo, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kfr, Katedra Finansów i Rachunkowości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5333-0375 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a04739205b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
 • Activity based costing as the tool of performance management / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Performance management : concepts and methods / sci. eds. Janusz Nesterak and Bernard Ziębicki. — Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2011. — ISBN: 978-83-62511-11-2. — S. 75–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Activity-based costing in the company logistic processes / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Anna SUROWIEC // W: Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference : Zlín 28. a 29. dubna 2005 = Finance and accouting in science, tuition and practice : proceedings of the international conference : [abstracts] / ed. Stanislav Palička ; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Faculta managementu a ekonomiky. Ústav financí a účetnictví. — Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. — S. 91. — Pełny tekst w: Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi [Dokument elektroniczny] : sborník příspěvků z mezinárodní konference : Zlín 28. a 29. dubna 2005 = Finance and accouting in science, tuition and practice / ed. Stanislav Palička ; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Faculta managementu a ekonomiky. Ústav financí a účetnictví. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zlín : Univerzita Tomáše Bati. Faculta managementu a ekonomiky. Ústav financí a účetnictví, 2005. — 1 dysk optyczny. — Opis częściowo wg CD-ROM-u. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza czynników determinujących efektywność zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach koksochemicznychThe analysis of factors determining the stock management effectiveness in coke companies / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 471–483. — Bibliogr. s. 483, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza i ocena działalności inwestycyjnej polskich gmin przez pryzmat ich zadłużenia w aspekcie wykorzystania środków unijnychAnalysis and the evaluation of the investment activity of Polish local government from a point of view of their debt at the aspect of the utilization of funds EU / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // Współczesna Gospodarka [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2082-677X. — 2018 vol. 9 iss. 1, s. 67–78. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2018/03/6-M-Ko%C5%82odziej-Hajdo-WG-1-2018-ZiE.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego, wydatki inwestycyjne jst, poziom zadłużenia jst

  keywords: local government, infrastructure, local government expenditure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26881/wg.2018.1.06

5
 • Budżet partycypacyjny jako instrument zarządzania publicznego w koncepcji \emph{public governance} na przykładzie miasta KrakowaParticipatory budget as a public management instrument in public governance of the city of Cracow / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2017 nr 341, s. 159–170. — Bibliogr. s. 168–169, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/12.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego, public governance, budżet partycypacyjny

  keywords: public governance, participatory budget, local government unit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Budżet zadaniowy jako narzędzie wspomagające wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego[Performance budget as a tool to support the implementation of management control in local government unit] / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Budżet zadaniowy jako narzędzie wspomagające wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnegoPerformance budget as a tool management control in local government / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 148–158. — Bibliogr. s. 157–158, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/13.pdf

 • słowa kluczowe: kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, jednostka samorządu terytorialnego

  keywords: management, management control, government administration units

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Budżet zadaniowy – ujęcie polskie i międzynarodowePerformance budgeting – Polish and international perspective / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Rachunkowość a controlling. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 471). — ISBN: 978-83-7695-656-5. — S. 236–245. — Bibliogr. s. 244–245, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.dbc.wroc.pl/Content/37693/zip/

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sektor finansów publicznych, budżet zadaniowy, nowe zarządzanie publiczne

  keywords: public finance sector, New Public Management, performance budgeting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.471.21

9
 • Controlling in the process of development of the energy and heating sector based on research of enterprises operating in Poland / Janusz Nesterak, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Michał J. Kowalski // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 2 art. no. 773, s. 1-30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26-30, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-01-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/2/773/pdf?version=1673271457

  orcid iD
 • keywords: energy sector, controlling, controlling tools, energy and heating, E&H

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16020773

10
 • Czynniki determinujące efektywność zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach koksochemicznychFactors determining the effectiveness of inventory management in coke chemicals enterprises / Janusz Nesterak, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw : zeszyt dedykowany Profesor Annie Nehring z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / red. nauk. z. Kazimierz Górka. — Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. — (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; ISSN 0208-7944 ; nr 731). — S. 213–225. — Bibliogr. s. 225

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • European funds for SMEs : their meaning in development of the sector / Janusz Nesterak, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Knowledge – economy – society : challenges of the contemporary world / ed. Renata Oczkowska, Bogusz Mikuła ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : FCUE, 2011. — ISBN: 978-83-62511-36-5. — S. 211–229. — Bibliogr. s. 229

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ewidencja księgowa funduszy UE w jednostce gospodarczejAccounting records of EU funds in business units / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2009 nr 18: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, s. 213–220. — Bibliogr. s. 219, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Factoring jako metoda finansowania działalności przedsiębiorstwa[Factoring as a method of financing the company activity] / Paweł JASTRZĘBSKI, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Krzysztof Płaszewski // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej : 12–13 wrzesień 1996, Kraków : materiały konferencyjne / pod red. Wiktora Krawczyka ; Komitet Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 1996. — ISBN10: 83-902384-7-0. — S. 64–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Financial results and the reconversion processes in energy distribution companies / Anna SUROWIEC, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Beata Skowron-Grabowska // W: Technology & economy in industrial reconversion / eds. Maria Nowicka-Skowron, Ralph Lescroart, Piotr Pachura ; HEC du Luxemburg. Institut Superieur Industriel Pierrard ; Czestochowa University of Technology. Faculty of Management. — Virton, Belgium : HEC du Luxemburg ISI Pierrard, 2004. — (Dépôt légal ; D/2004/9727/2). — Opis częśc. wg okł.. — S. 368–374. — Bibliogr. s. 374, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Financial situation of local government units during the COVID-19 pandemic in Poland / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Proceedings of the 38\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : 23-24 November 2021, Seville, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), [2021]. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-7-1. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ibima.org/accepted-paper/financial-situation-of-local-government-units-during-the-covid-19-pandemic-in-poland/ [2022-01-13]. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych : korzyści i barieryProject finance SMES from EU funds : barriers and benefits / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Anna SUROWIEC // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011 nr 32: Rachunkowość w teorii i praktyce, s. 535–547. — Bibliogr. s. 546–547, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Institutional and legal conditions of public-private partnership in Poland / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Expectations and challenges of modern economy and enterprises : problems – concepts – activities / ed. by Jarosław Kaczmarek, Katarzyna Żmija ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-51-5 ; e-ISBN: 978-83-65173-52-2. — S. 57–66. — Bibliogr. s. 65–66, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kontrola procesów logistycznych przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań na przykładzie gospodarki magazynowej[Logistic processes controlling using activity based costing in warehousing] / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Cz. 2 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF WZ AGH, 2001. — S. 143–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kontrola zarządcza w jednostkach administracji publicznej – aspekty praktyczneManagement control in government administration units – practical aspects / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 442). — ISBN: 978-83-7695-597-1. — S. 184–193. — Bibliogr. s. 192–193, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, kontrola zarządcza, jednostki administracji rządowej

  keywords: management, management control, government administration units

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.442.17

20
 • Kontrola zarządcza z punktu widzenia nowego zarządzania publicznegoManagement control from the point of view of a new public management / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — ISBN: 978-93-65173-62-1 ; e-ISBN: 978-83-65173-63-8. — S. 71–79. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Koszt pozyskiwania funduszy w przedsiębiorstwie jako kryterium wyboru sposobu finansowania działalności[The cost of raising funds in the company as a criterion for selecting the method of financing] / Jarosław R. Fuchs, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa Forum młodych pracowników nauki : Kraków, 25–26 wrzesień 1997 / Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 1997. — ISBN10: 83-902384-3-8. — S. 63–71. — Bibliogr. s. 70–71, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Koszty logistyki w procesie zarządzania przedsiębiorstwemLogistics costs in the process of business management / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 291). — ISBN: 978-83-7695-389-2. — S. 246–254. — Bibliogr. s. 253–254, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: logistyka, koszty logistyki, zarządzanie kosztami

  keywords: logistics, logistics costs, costs management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Koszty w systemie Just-in-TimeCosts in system Just in Time / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9–10], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Koszty zapasów a rentowność przedsiębiorstwaThe cost of stocks versus companies profitability / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — Materiały z III konferencji naukowej "Teoria i praktyka zarządzania", która odbyła się w dn. 28-29 IX 2000 r. na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. — ISBN10: 83-914035-0-5. — S. 488–494. — Bibliogr. s. 494, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Koszty zapasów a rentowność przedsiębiorstwa[The cost of stocks versus companies profitability] / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską : II międzynarodowa konferencja naukowa : Częstochowa, 1–2 luty 2001 : materiały konferencyjne / [Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk [etc.]]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, cop. 2001. — (Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Seria Seminaria i Konferencje ; ISSN 1428-1597 ; 5). — S. 119–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: