Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Kasprzyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-8879-9109

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Influence of gadolinium on thermal stability of oxide and oxyfluoride glasses / Marta KASPRZYK, Marcin ŚRODA // W: 11\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : to the memory of prof. St. Bretsznajder : Płock, 26–29 September 2016 : seminar materials / Warsaw University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry. Institute of Chemistry, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. — [Płock : WUT. Filia], [2016]. — ISBN: 978-83-910119-5-9. — S. 106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Influence of $Gd_{2}O_{3}$ on spectroscopic properties of aluminosilicate glasses / Marta KASPRZYK, Marcin ŚRODA // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 200. — Bibliogr. s. 200

 • keywords: GdF3, Gd2O3, spectroscopic properties, aluminosilicate glasses, glass-ceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Influence of $Gd_{2}O_{3}$ on thermal and spectroscopic properties of aluminosilicate glasses / Marta KASPRZYK, Marcin ŚRODA // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2018 vol. 1161, s. 536–543. — Bibliogr. s. 542–543, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-20. — tekst: https://goo.gl/MC3s4i

 • keywords: Raman spectroscopy, FT-IR, thermal stability, optical properties, Gd2O3, aluminosilicate glasses

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.molstruc.2018.02.076

4
 • Influence of $Gd_{2}O_{3}$ on thermal stability of oxyfluoride glasses / Marta KASPRZYK, Marcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2017 vol. 130 iss. 1, s. 207–220. — Bibliogr. s. 220, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-06. — tekst: https://goo.gl/YMA62y

 • keywords: thermal analysis, kinetics, crystallization, Gd2O3, oxyfluoride aluminosilicate glasses, glass-ceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-017-6354-9

5
 • Oxyfluoride-borosilicate glasses doped with $Gd_{2}O_{3}$ / M. KASPRZYK, M. ŚRODA, P. Naspiński // W: SM-2015 : 11\textsuperscript{th} conference for young scientists in ceramics ; satellite event: ESR Workshop, COST IC1208 : October 21–24, 2015, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts. — Novi Sad : Faculty of Technology. University of Novi Sad, 2015. — ISBN: 978-86-6253-049-3. — S. [1]. — Referat wydany jako errata

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Synthesis and physicochemical properties of ceramic seals for IT-SOFC chambersOtrzymywanie i właściwości fizykochemiczne ceramicznych uszczelniaczy do komór ogniwa paliwowego typu IT-SOFC / CIECIŃSKA M., BOBRUK M., KASPRZYK M., ADAMCZYK A., RUTKOWSKI P., ŚRODA M., BRYLEWSKI T. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 135. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Szkło-ceramika tlenkowofluorkowa z niskofononową fazą gadolinową dla optoelektroniki[Oxyfluoride glass-ceramics containing low-phonon gadolinium phase for optoelectronics] / Marta KASPRZYK // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 64–65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Tlenofluorkowe szkła borokrzemianowe domieszkowane $Gd_{2}O_{3}$Oxyfluoride borosilicate glasses doped with $Gd_{2}O_{3}$ / Marta KASPRZYK, Marcin ŚRODA, Paweł Naspiński // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 2, s. 182–186. — Bibliogr. s. 186, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1164

 • słowa kluczowe: szkło-ceramika, BaF2, szkła tlenofluorkowe, szkło borokrzemianowe, Gd2O3

  keywords: oxyfluoride glass, BaF2, boro-silicate glass, Gd2O3, glass-ceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Tlenofluorkowe szkła borokrzemianowe domieszkowane $Gd_{2}O_{3}$Oxyfluoride-borosilicate glasses doped with $Gd_{2}O_{3}$ / Marta KASPRZYK, Marcin ŚRODA, Paweł Naspiński // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Właściwości termofizyczne lutów szklanych dla ogniw paliwowych typu IT-SOFCThermophysical properties of glass soldiers applied in IT-SOFC / Małgorzata CIECIŃSKA, Justyna Pleśniak, Michał BOBRUK, Marta KASPRZYK, Marcin ŚRODA, Paweł RUTKOWSKI, Paweł STOCH, Tomasz BRYLEWSKI // W: XI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — ISBN: 978-83-63663-96-4. — S. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ $Gd_{2}O_{3}$ na otrzymywanie szkło-ceramiki tlenkowo-fluorkowej z fazą niskofononowąInfluence of $Gd_{2}O_{3}$ on the developing of low-phonon oxyfluoride glass-ceramics / Marta KASPRZYK, Marcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 4, s. 369–375. — Wymagania systemowe: 375. — Bibliogr. s. 374–375, Streszcz.. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/1392

 • słowa kluczowe: analiza termiczna, szkło-ceramika, krystalizacja, Gd2O3, szkła tlenofluorkowe glinokrzemianowe

  keywords: thermal analysis, Gd2O3, crystallisation, oxyfluoride aluminosilicate glasses, glass-ceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12