Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Glanowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • An analysis of factors affecting duration of planning worksAnaliza czynników wpływających na czas trwania prac planistycznych / Marta GLANOWSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 2, s. 27–40. — Bibliogr. s. 39–40, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.2/geom.2015.9.2.27.pdf

 • słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, polityka planistyczna, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  keywords: land use plan, spatial planning, planning policy, study of determinants and trends of development

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/10.7494/geom.2015.9.2.27

2
3
 • Możliwości wykorzystania geoportali w planowaniu przestrzennymPossibilities of using geoportals in spatial planning / Marta GLANOWSKA, Paweł HANUS // W: VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — e-ISBN: 978-83-60507-30-8. — S. 38–39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/0kpba5 [2016-07-12]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: geoportal, planowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  keywords: spatial planning, local land use plane, geoportals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Możliwości wykorzystania geoportali w planowaniu przestrzennymPossibilities of using geoportals in spatial planning / Marta GLANOWSKA, Paweł HANUS // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2016 nr II/1, s. 457–471. — Bibliogr. s. 470, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geoportal, planowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  keywords: spatial planning, local land use plane, geoportals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/infraeco.2016.2.1.032

5
 • Rozgraniczenie jako proces wspomagający procedury gospodarki nieruchomościami oraz planowania przestrzennegoDelimitation as the process to support the procedures of real estate management and spatial planning / Agnieszka BIEDA, Marta GLANOWSKA, Paweł HANUS, Agnieszka PĘSKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2015 nr IV/1, s. 1067–1080. — Bibliogr. s. 1079, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: podział nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne, rozgraniczenie nieruchomości

  keywords: real estate management, real estate subdivision, spatial planning, real estate delimination

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/infraeco.2015.4.1.085

6
 • Zmiany w bazie ewidencji gruntów i budynków jako efekt procesów planowania przestrzennegoAmendments to the base of the register of land and buildings as the effect of processes of spatial planning / Agnieszka BIEDA, Marta GLANOWSKA // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 15–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: podział nieruchomości, ewidencja gruntów i budynków, planowanie przestrzenne, rozgraniczenie nieruchomości, decyzja o warunkach zabudowy, plan miejscowy

  keywords: spatial planning, subdivision of the real, land and buildings register

  cyfrowy identyfikator dokumentu: