Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Bilska, mgr

asystent

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Application of Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) to investigation of moulding sands with furan resins hardening processZastosowanie fourierowskiej spektrometrii w podczerwieni (FTIR) do badania procesu utwardzania mas z żywicami furanowymi / Marta BILSKA, Mariusz HOLTZER // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 2, s. 233–242. — Bibliogr. s. 242

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie procesu utwardzania masy z żywicą furanową Kaltharz U404U metodą fourierowską spektroskopii w podczerwieniiInvestigating the hardening process of moulding sand with furan resin Kaltharz U404U by the method of Fourier transform infra-red spectroscopy (FTIR) / Marta BILSKA, Mariusz HOLTZER // W: DOKSEM 2002 : seminár doktorandov : 16. 10.–17. 10. 2002 Súl'ov : zborník prednášok / zostavil Juraj Neudeker ; Žilinská univerzita v Žiline. Strojnícka fakulta. Katedra technologického inžinierstva. — Žilina : EDIS-vydatel'stvo ŽU, 2002. — S. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka mas formierskich i rdzeniowych, stosowanych w odlewniach żeliwa, w aspekcie wymywalności z nich szkodliwych substancjiCharacteristics of moulding sands and cores used in iron foundries – in terms of eluting harmful substances / Mariusz HOLTZER, Jan Lech LEWANDOWSKI, Marta BILSKA, Beata GRABOWSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 6, s. 482–488. — Bibliogr. s. 488. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dopuszczalne stężenia i progi wyczuwalności substancji szkodliwych w warunkach pracy w odlewniMaximum exposure limit and odour of chemical substances on the working conditions in foundry / Mariusz HOLTZER, Iwona Kargulewicz, Beata GRABOWSKA, Marta BILSKA // W: Spolupráce 2002 : VIII. mezinárodní konference : Řeka, duben 2002 : sborník / Vysoká škola báňská. Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra slévárenství ; Slévárny Třinec, a. s.. — Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2002. — Na okł. dod. Współpraca = Spolupráca. — S. 63–69. — Bibliogr. s. 69, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Leaching of harmful substances from some moulding and core sands used in steel foundries / Mariusz HOLTZER, Marta BILSKA, Beata GRABOWSKA // W: Formovací materiály a snižování nákladů na odlitek : 19. a 20. 4. 2005 Milovy : mezinárodní konference, 8. Roč. = Formmaterialien und Kostenabbau bei Gu\ss stück-Herstellung = Moluding materials and cost reductions for casting. — Brno : České slévárenská společnost, 2005. — S. 157–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Masa ze spoiwem akrylowym – ocena pod względem ekologicznym i zdolności do regeneracjiSands with acrylic binders – their impact on natural environment and reclamability assessment / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Marta BILSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2006 t. 56 nr 10–11, s. 578–583. — Bibliogr. s. 583, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.. — Międzynarodowe Targi Kooperacji i Podwykonawstwa Przemysłowego MIDEST

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena szkodliwości dla środowiska pyłu żeliwiakowegoEvaluation of harmfulness of cupola dust for environment / Mariusz HOLTZER, Magdalena KAWALEC, Marta BILSKA, Agnieszka MALINOWSKA // Materiálové Inžinierstvo = Materials Engineering ; ISSN 1335-0803. — 2003 Roč. 10 č. 3, s. 239–242. — Bibliogr. s. 242, Res.. — VI Sympozjum Metalurgiczne

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Szkodliwość mas formierskich z procesu wykonywania odlewów[Toxic effect of moulding and core sands] / Mariusz HOLTZER, Marta BILSKA // W: Hutní analytika 2004 : sborník přednášek z 24. ročníku konference : 19.–23. dubna 2004 na Svratce / Pracovní skupina Metalurgická Analytika [et al.]. — [Rusko : s. n.], [2004]. — S. 169–173. — Bibliogr. s. 173, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ dodatku octanu etylu (rozcieńczalnika) na wytrzymałość masy ze spoiwem epoksydowymAn effect of ethyl acetate (diluent) addition on the strength of moulding sand with epoxy binder / Barbara HUTERA, Beata GRABOWSKA, Marta BILSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2006 t. 56 nr 4, s. 166–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.. — Praca prezentowana na Międzynarodowych Targach Odlewnictwa FOND-EX w Brnie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wymywalność szkodliwych substancji z niektórych mas formierskich i rdzeniowych stosowanych w odlewniach żeliwaLeaching of harmful substances from some moulding and core sands used in iron foundries / Mariusz HOLTZER, Jan Lech LEWANDOWSKI, Marta BILSKA, Beata GRABOWSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr. 10–11, s. 870–874. — Bibliogr. s. 874. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: odlewnictwo, masa formierska, masa rdzeniowa

  keywords: core sand, foundry practice, mouldings sand

  cyfrowy identyfikator dokumentu: