Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Wójcik, dr inż.

specjalista

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Analysis of a dependence of the strength of carbon fibre from magnetic nanostructure / M. WÓJCIK // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2\textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-89541-95-6. — S. 129. — Bibliogr. s. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Carbon fibres modified with nano-components / A. FRĄCZEK, J. Michałowski, M. WÓJCIK, K. NOWICKA, S. BŁAŻEWICZ // W: The international conference on Carbon, 2006 : incorporating: NanoteC' 06 : Aberdeen, Scotland, 16th–21st July 2006 : programme and short abstracts / The British Carbon Group, The Robert Gordon University. Abderdeen, Scotland. — [Abderdeen, Scotland : RGU], [2006]. — S. 258, Poster session 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Characterisation of PAN-based carbon fibres modified with magnetite nanoparticles / M. WÓJCIK, J. CHMIST, J. PRZEWOŹNIK, H. FIGIEL, S. BŁAŻEWICZ // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2\textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-89541-95-6. — S. 128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Kinetic study of $\alpha-Al_{2}O_{3}$ crystallization in originally $AlOOH/Fe(NO_{3})_{3}$ gels / L. Baca, J. Plewa, M. WÓJCIK, L. Pach // W: CCTA 8 : 8\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) and international symposium on Thermodynamics and structure of liquids : 3–8 September 2000 Zakopane, Poland : abstracts. — [Kraków] : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „CYTAT”, 2000. — ISBN10: 83-912433-2-X. — S. 235–236. — Bibliogr. s. 236

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Learning from "Mother Nature" in material processing on bio molecular templates / WÓJCIK M. // Bio-Algorithms and Med-Systems / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2015 vol. 11 iss. 2 spec. iss.: E-learning techniques in medicine / guest eds.: Inga Hege and Andrzej A. Kononowicz, s. eA39. — International Conference Cybernetic Modelling of Biological Systems MCSB 2015 : Kraków (Poland), 14–15 May 2015. — tekst: https://tiny.pl/9lj3n

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Learning from ”Mother Nature” in material processing on bio molecular templates / WÓJCIK M. // W: MCSB 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference Cybernetic Modelling of Biological Systems : Kraków (Poland), 14–15 May 2015 : [abstract book]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : De Gruyter, [2015]. — Dysk Flash. — S. 39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Magnetyzm w służbie organizmów żywychMagnetism in service with living organisms / WÓJCIK Mariusz // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2004 R. 7 nr 38–42, s. 181–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/38-42F.pdf

 • słowa kluczowe: magnetyzm, magnetyt

  keywords: magnetism, magnetite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Masa szpachlowo-tynkarska, zwłaszcza dla wielkoelementowych płyt budowlanych[Putty-plaster particularly to large-size building slab] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy GRZYMEK, Mariusz WÓJCIK, Piotr IZAK, Ryszard Stankowiak, Antoni Kopecki, Ryszard Czarniak. — Int.Cl.\textsuperscript{2}: C09D 5/34. — Polska. — Opis patentowy ; PL 115059 B1 ; Opubl. 1982-10-15. — Zgłosz. nr P.208637 z dn. 1978-07-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL115059B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Masa szpachlowo-tynkarska, zwłaszcza dla wielkoelementowych płyt budowlanych[Putty-plaster particularly to large-size building slab] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy GRZYMEK, Mariusz WÓJCIK, Piotr IZAK, Ryszard Stankowiak, Antoni Kopecki, Ryszard Czarniak. — Int.Cl.: C09D. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 208637 A1 ; Opubl. 1980-02-11. — Zgłosz. nr P.208637 z dn. 1978-07-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1980  nr 4, s. 35-36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL208637A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modelling of the process of changing of nano structure of modified polymer fibres by diffusion / Mariusz WÓJCIK, David Hui // W: ICCE-12 : twelfth annual International Conference on Composites/Nano Engineering : August 1–6, 2005, Tenerife, Spain. — [Spain : International Community for Composites/Nano Engineering], [2005]. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modelowanie i symulacja hipokinetycznymi, patologicznymi, minimalnymi drżeniami w chorobie Parkinsona (PD)Modelling and simulation of hypokinetical, pathological, minimal tremor in Parkinson's disease (PD) / Jan Trąbka, Mariusz WÓJCIK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2007 R. 10 nr 69–72, s. 45–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0014-0100/c/45-69-72F.pdf

 • keywords: Parkinson's disease, mathematical model of PD, tremor PD

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelowanie transportu obrazu modyfikowanymi włóknami polimerowymi : [streszczenie]Modelling of image transportation using modified polymer fibres / Mariusz WÓJCIK // W: MCSB 2005 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych : materiały konferencyjne : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 20–21 maja 2005 roku / pod red. Ireny Roterman-Koniecznej. — [Kraków : Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2005]. — S. 45. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelowanie transportu obrazu modyfikowanymi włóknami polimerowymiModelling of image transportation using modified polymer fibres / Mariusz WÓJCIK // Bio-Algorithms and Med-Systems / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2005 vol. 1 no. 1/2, s. 273–276. — Bibliogr. s. 276, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2021/02/bams1_1-2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Physical and chemical properties of catalytic compounds in $V_{2}O_{5}-\alpha-Sb_{2}O_{4}$ and $V_{2}O_{5}-MoO_{3}-\alpha-Sb_{2}O_{4}$ systems / M. WÓJCIK, E. Filipek, Z. Olejniczak, J. Plewa // W: 5. Steinfurter Keramik-Seminar : Hochtemperatur-Supraleiter : Mi. 28. November–Sa. 01. Dezember 2001 : Keramische Materialien / Angewandte Materialwissenschaft / University of Applied Sciences. — [S. l. : s. n.], [2001]. — S. 1–5. — Bibliogr. s. 5, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Potencjały cieplne inicjujące siłę Lorenza w budowie struktur przestrzennych o zastosowaniach medycznychThermal potential initiating Lorentz's force in formation on spatial structure for medical application / Mariusz WÓJCIK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2010 R. 13 nr 99–101, s. 111–117. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8147473b-e521-418c-9a8e-ed9d079ca495/c/111-99-101F.pdf

 • słowa kluczowe: potencjał cieplny, siła Lorenza, TEOS, krzemionkowe matryce polimerowe

  keywords: Lorentz force, TEOS, thermal potential, silica polymer matrix

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Preparation of pure $\alpha-Al_{2}O_{3}$ layers on cemented carbides tools from $Al(O_{2}C_{5}H_{7})_3$ by CVD method / Andrzej KWATERA, Agata SAWKA, Mariusz WÓJCIK, Horst Altenburg, Julian Plewa // W: Production of pure Aluminiumoxide : final report Copernicus Programme Project no. CIPA-CT 94-0228 and 2. Steinfurter Keramik–Seminar : Steinfurt–Krakow–Bratislava–Skawina Dec. 1998. — [S.l. : s. n.], [1999]. — S. [1–7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Sposób ługowania glinu z samorozpadowych lub rozdrobnionych glinonośnych spieków i żużli metalurgicznych[Extraction method of alumina from self-decomposition and size reduction alumina-sinter and metallurgical slag] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy GRZYMEK, Anna DERDACKA-GRZYMEK, Mariusz WÓJCIK, Piotr IZAK. — Int.Cl.\textsuperscript{2}: C01F 7/30. — Polska. — Opis patentowy ; PL 115070 B1 ; Opubl. 1982-08-10. — Zgłosz. nr P.207731 z dn. 1978-06-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL115070B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób ługowania glinu z samorozpadowych lub rozdrobnionych glinonośnych spieków i żużli metalurgicznych[Extraction method of alumina from self-decomposition and size reduction alumina-sinter and metallurgical slag] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy GRZYMEK, Anna DERDACKA-GRZYMEK, Mariusz WÓJCIK, Piotr IZAK. — Int.Cl.: C22B. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 207731 A1 ; Opubl. 1980-02-25. — Zgłosz. nr P.207731 z dn. 1978-06-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1980  nr 5, s. 48. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207731A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Steering of the process of penetration of chemical substances into biosystem structure / Mariusz WÓJCIK // Bio-Algorithms and Med-Systems / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2011 vol. 7 no. 1, s. 31–36. — Bibliogr. s. 35, Abstr.. — tekst: https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2021/02/bams7_1.pdf

 • keywords: analysis of medicine penetration, steering of the processes, progress of medicine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sterowanie procesem wnikania substancji chemicznych w strukturę biosystemuSteering of the process of penetration of chemical substances into biosystem structure / Mariusz WÓJCIK // Bio-Algorithms and Med-Systems / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2010 vol. 6 no. 12 Suppl. no. 1, s. 221–222. — Tekst pol.-ang.. — MCSB 2010 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych / Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny. Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum, Laboratorium Biocybernetyki. Katedra Automatyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : CMUJ, 2010. — tekst: https://bit.wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2021/02/bams6_12_supl.pdf

 • słowa kluczowe: sterowanie procesami, analiza wnikania leku, postępy medycyny

  keywords: analysis of medicine penetration, steering of the processes, progress of medicine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Transport masy związany z implantacją bioceramiki w zagadnieniach zespalania tkanki kostnejMass transport related with bioceramic implantation in tissue osteosynthesis problems / Mariusz WÓJCIK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2008 vol. 11 no. 81–84 wyd. spec., s. 79–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-49dab02d-2282-4bb1-9dda-8b862704eea7/c/79-81-84F.pdf

 • słowa kluczowe: wszczepianie bioceramiki, transport masy bioceramicznej, rachunek wariacyjny

  keywords: calculus of variation, transport of bioceramic mass, bioceramic implantation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: