Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Trela, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8376-7554 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57211135621

PBN: 5e70923a878c28a0473920a4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Analiza kosztów eksploatacji oraz wynikających z nich kosztów zewnętrznych dla ciężkich pojazdów użytkowych w zależności od spełnianej normy emisji spalinAnalysis of operating costs and external costs of heavy duty vehicles according to the emission standards / Mariusz TRELA // W: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej = Financial and ecological aspects of economic activity / pod red. Marty Czyż. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0546). — ISBN: 978-83-7464-684-0. — S. 201–213. — Bibliogr. s. 213, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ciężkie pojazdy użytkowe, koszty zewnętrzne, koszty eksploatacji, internalizacja

  keywords: heavy duty vehicles, external costs, operating costs, internalization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza kosztów prywatnych i społecznych dla autobusu miejskiego zasilanego elektrycznie i konwencjonalnieAnalysis of private and social costs for the electric city bus and conventional city bus / Mariusz TRELA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5001–5006. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5006, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, silnik EURO VI, koszty prywatne, zasilanie autobusu miejskiego

  keywords: external costs, diesel powered city bus EURO VI, private costs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza kosztów zewnętrznych emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym w Polsce w latach 2000–2014Analysis of pollutants external cost from road transport in Poland in 2000–2014 / Mariusz TRELA // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2017 nr 49/1 Gospodarka regionalna i międzynarodowa, t. 1, s. 327–338. — Bibliogr. s. 338, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, emisja zanieczyszczeń, zrównoważony transport

  keywords: external costs, emission of pollutants, systainable transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2017.49/1-27

4
 • Analiza opłacalności zakupu i eksploatacji w Polsce samochodu osobowego, napędzanego silnikiem spalinowym oraz elektrycznym, na wybranym przykładzieAnalysis of the profitability of the purchase and operation of a passenger car in Poland, powered by an internal combustion engine and an electric engine, on a selected example / Wiktor Kwiatoń, Mariusz TRELA // Czasopismo Techniczne KTT : kwartalnik Krakowskiego Towarzystwa Technicznego ; ISSN 1425-8390. — Tytuł poprz.: Czasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki : organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. — 2023 R. 143 nr 192, s. 15–21. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://ktt.net.pl/wp-content/uploads/2023/04/192.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: samochody elektryczne, analiza opłacalności, transport drogowy, emisja zanieczyszczeń, samochody spalinowe

  keywords: profitability analysis, road transport, pollutants emission, combustion engine cars, electric engine cars

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza zmian warunków uczestnictwa w aukcji energii w Polsce w okresie 2016–2020 na przykładzie farmy fotowoltaicznej[Analysis of changes in the conditions for participation in the energy auction in Poland in 2016–2020 on the example of a solar farm] / Mariusz TRELA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 18. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-07]

 • słowa kluczowe: fotowoltaika, zielone certyfikaty, aukcje energii, cena energii na rynku wolnokonkurencyjnym

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of the impact of the assumed moment of meeting total energy demand on the profitability of photovoltaic installations for households in Poland / Natalia IWASZCZUK, Mariusz TRELA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 6 art. no. 1637, s. 1-15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13-15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-15. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/6/1637/pdf

  orcid iD
 • keywords: photovoltaic installation, renewable sources of energy, net present value, NPV, installation capacity, investment profitability analysis, program My Electricity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14061637

7
8
 • Comparison of financial and external costs related to the use of selected electric and conventional passenger cars – the example of Poland / Mariusz TRELA // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources ; ISSN 1230-7831. — 2019 vol. 30 no. 4, s. 18–24. — Bibliogr. s. 24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-31. — tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/oszn-2019-0017

  orcid iD
 • keywords: pollution, hybrids, external costs, electric cars, conventional cars, financial costs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/oszn-2019-0017

9
 • „Ecodriving” jako sposób ograniczenia kosztów prywatnych i społecznych”Ecodriving” as a method to reduce private and social costs of transport / Mariusz TRELA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4994–5000. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5000, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ecodriving, ekonomiczny i ekologiczny styl

  keywords: economic and ecological style of driving, ecodriving

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Economic instruments for the internalization of external costs of road transportInstrumenty ekonomiczne internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie drogowym / Leszek PREISNER, Mariusz TRELA // Economic and Environmental Studies ; ISSN 1642-2597. — 2013 vol. 13 no. 1, s. 61–72. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: transport drogowy, instrumenty ekonomiczne zarządzania środowiskowego, internalizacja kosztów, koszty zewnetrzne transportu

  keywords: road transport, economic instruments for environmental management, internalization costs, external costs of transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Efektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowaniaEconomic efficiency of photovoltaic power plants and the external costs avoided due to their operation / Mariusz TRELA, Anna DUBEL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, koszty zewnętrzne, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: external costs, economic efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Efektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowaniaEconomic efficiency of photovoltaic power plants and the external costs avoided due to their operation / Mariusz TRELA, Anna DUBEL // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 69–79. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, koszty zewnętrzne, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: external costs, economic efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Efektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznychFinancial efficiency of photovoltaic power plants / Anna DUBEL, Mariusz TRELA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: efektywność finansowa, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: financial efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Efektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznychFinancial efficiency of photovoltaic power plants / Anna DUBEL, Mariusz TRELA // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 59–68. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: efektywność finansowa, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: financial efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Electric road transport in Poland – an analysis of external costs / Mariusz TRELA // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = Economics and Environment : journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists ; ISSN 0867-8898. — 2017 nr 4(63), s. 156–165. — Bibliogr. s. 165, Abstr.. — tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/Ei%C5%9A%2063/13-trela.pdf

  orcid iD
 • keywords: electric vehicles, external costs, road transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Electric vehicle - part of the strategy for the development of sustainable road transportPojazd elektryczny – część strategii rozwoju zrównoważonego transportu drogowego / Mariusz TRELA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 28. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Electric vehicle – a part of the strategy for sustainable development of road transport / Mariusz TRELA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2017 vol. 26 no. 5A, s. 72–77. — Bibliogr. s. 77, Abstr.

 • keywords: electric vehicles, sustainable development, road transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Emisja zanieczyszczeń i koszty zewnętrzne wynikające z eksploatacji elektrycznego autobusu miejskiego w Polsce w porównaniu do autobusu spalinowegoPollutants emission and external costs connected with operation of electric city bus and conventional city bus in Poland / TRELA Mariusz // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 3 dod.: CD nr 2 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5289–5296. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd Cd-ROM. — Bibliogr. s. 5295–5296, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Finansowe i środowiskowe aspekty wymiany taboru w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym SA w KrakowieFinancial and environmental aspect of exchange buses in MPK SA (City Public Transport Company) in Krakow / Mariusz TRELA // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 235–240. — Bibliogr. s. 240, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Finansowe i środowiskowe aspekty wymiany taboru w MPK SA w KrakowieFinancial and environmental aspect of exchange buses in MPK SA (City Public Transport) in Krakow / Mariusz TRELA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6–7], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Influence of selected sources of pollutants emissions on the air quality in CracowWpływ wybranych źródeł emisji zanieczyszczeń na stan powietrza atmosferycznego w Krakowie / Mariusz TRELA // Central and Eastern European Journal of Management and Economics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-9119. — 2016 vol. 4 no. 4, s. 321–332. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceejme.eu/wp/wp-content/uploads/2016/12/ceejme_4_6_art_05.pdf [2017-03-21]. — Bibliogr. s. 331–332, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, transport drogowy, emisja zanieczyszczeń, kotły węglowe

  keywords: environmental protection, road transport, pollutants emission, coal fired boilers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Inicjatywy na rzecz zrównoważonego transportu drogowegoInitiatives for sustainable road transport / Mariusz TRELA // W: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny / pod red. Andrzeja Graczyka. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 225). — ISBN: 978-83-7695-127-0. — S. 308–324. — Bibliogr. s. 323, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu drogowego w Polsce[Internalization of external costs of the road transport in Poland] / Mariusz TRELA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 259 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0589). — Bibliogr. s. 231–244. — ISBN: 978-83-7464-743-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: