Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Szwedo, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • A review of Laser Doppler Vibrometry for structural health monitoring applications / Wiesław J. STASZEWSKI, Ruztamreen bin Jenal, Andrzej KLEPKA, Mariusz SZWEDO, Tadeusz UHL // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2012 vol. 518, s. 1–15. — Bibliogr. s.  10–15, Abstr.. — T. Uhl – brak afiliacji AGH. — Structural Health Monitoring II : proceedings of the 2nd international conference on Smart Diagnostics 2011 : November 14–16, 2011, Cracow, Poland / ed. Tadeusz Uhl. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.518.1.pdf

 • keywords: structural health monitoring, non linear acoustics, modal analysis, Lamb waves, laser Doppler vibrometry, non contact measurement, strain measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.518.1

2
 • Active thermography and it's application for damage detection in mechanical structureAktywna termografia i jej wykorzystanie do detekcji uszkodzeń struktur mechanicznych / Tadeusz UHL, Mariusz SZWEDO // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2007 nr 4, s. 77–84. — Bibliogr. s. 83–84, Summ., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/xwjR15

 • słowa kluczowe: termografia, przetwarzanie obrazów, SHM, NDT, detekcja uszkodzeń, dwuwymiarowa analiza falkowa

  keywords: thermography, image processing, NDT, SHM, 2D wavelets analysis, damage detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of active thermography for SHM of mechanical structures / T. UHL, M SZWEDO, J. BEDNARZ // W: Structural health monitoring 2008 : proceedings of the fourth European workshop : Cracow, Poland, July 2–4, 2008 / eds. Tadeusz Uhl, Wiesław Ostachowicz, Jan Holnicki-Szulc. — Lancaster, Pennsylvania : DES{\em tech} Publications, Inc., cop. 2008. — ISBN: 978-1-932078-94-7. — S. 149–156. — Bibliogr. s. 156, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of vibrothermography in nondestructive testing of structures / Ł. PIECZONKA, M. SZWEDO, T. UHL // W: Recent trends in SHM and NDE [Dokument elektroniczny] : 5\textsuperscript{th} Dresden Airport Seminar : November 3–4, 2010 / Fraunhofer Institute for Non-Destructive Testing. Dresden Branch. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Dresden : Fraunhofer IZFP, 2010, 2010. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of vibrothermography in nondestructive testing of structures / M. SZWEDO, L. PIECZONKA, T. UHL // W: Structural health monitoring 2012 : Dresden, Germany, July 3–6, 2012. Vol. 2, Proceedings of the sixth European workshop / ed. Christian Boller. — Berlin : DGZfP e. V., [2012]. — ISBN: 978-3-940283-41-2. — S. 1416–1422. — Bibliogr. s. 1422, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Approach to thermographical damage detection in composite plates / Mariusz SZWEDO, Jarosław BEDNARZ, Paweł PAĆKO, Łukasz PIECZONKA, Tadeusz UHL // W: Selected problems of modal analysis of mechanical systems / ed. Tadeusz Uhl. — Kraków ; Radom : Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Reserch Institute, 2009. — Na s. red. błędny ISBN. — Zawiera materiały 13/th School of Modal Analysis. — ISBN: 978-83-7204-832-5. — S. 166–172. — Bibliogr. s. 171–172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie drgań manipulatora robota równoległego[The vibrations investigation of manipulator of parallel robot] / Wojciech LISOWSKI, Jarosław BEDNARZ, Mariusz SZWEDO // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2006. — Monografia powstała w wyniku dyskusji prowadzonej na XI Szkole Analizy Modalnej : Kraków, grudzień 2006. — ISBN10: 83-7204-577-1. — S. 197–205. — Bibliogr. s. 205, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie własności mikrochwytaka w oparciu o techniki optyczne[Testing of microgripper properties employing optical methods] / Michał MAŃKA, Mariusz SZWEDO, Taduesz UHL // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2007. — ISBN: 978-7204-662-8. — S. 132–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Comparative study of image-based impact damage detection in composite materials / F. Aymerich, L. PIECZONKA, R. B. Jenal, W. J. Staszewski, T. UHL, M. SZWEDO // W: Proceedings of the fifth European workshop Structural Health Monitoring 2010 : June 28–July 4, 2010 / eds. Fabio Casciati, Michele Giordano. — Pennsylvania : DEStech Publications, Inc., cop. 2010 + CD. — ISBN: 978-1-60595-024-2. — S. 547–553. — Bibliogr. s. 552–553, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Damage detection in composite structures using active thermography – case studies / Tadeusz UHL, Mariusz SZWEDO, Łukasz PIECZONKA, Jakub ROEMER, Piotr HELLSTEIN // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — P. Hellstein - błąd w nazwisku Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Detection of structural damages using vibrothermography / Ł. PIECZONKA, M. SZWEDO, T. UHL // W: Structural health monitoring 2009 : proceedings of the 7th international workshop on Structural health monitoring : Stanford, CA, September 9–11, 2009. Vol. 2, From system integration to autonomous systems / ed. Fu-Kuo Chang. — Lancaster : DEStech Publications, Inc., 2009. — ISBN: 978-1-60595-007-5. — S. 1429–1436. — Bibliogr. s. 1436, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Drumheads expend and its influence for sound parameter / PIOTROWSKI Szymon, SZWEDO Mariusz // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 3, s. 389. — The 53-rd Open Seminar on Acoustic OSA'06. — Warszawa : [Polish Scientific Publishers], 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Experimental analysis of vibro-acoustic modulations in nonlinear acoustics used for fatigue crack detection / A. KLEPKA, R. B. Jenal, M. SZWEDO, W. J. Staszewski, T. UHL // W: Proceedings of the fifth European workshop Structural Health Monitoring 2010 : June 28–July 4, 2010 / eds. Fabio Casciati, Michele Giordano. — Pennsylvania : DEStech Publications, Inc., cop. 2010 + CD. — ISBN: 978-1-60595-024-2. — S. 541–546. — Bibliogr. s. 546, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • High frequency methods in structural health monitoring – formulation and validation / Tadeusz UHL, Łukasz PIECZONKA, Mariusz SZWEDO, Paweł PAĆKO, Adrzej KLEPKA, Łukasz AMBROZIŃSKI, Janusz OCHOŃSKI, Adam MARTOWICZ, Mateusz ROSIEK, Tadeusz Stępiński, Wiesław Staszewski // W: TSD international conference : IX International Technical Systems Degradation Conference : Liptovský Mikuláš 7–10 April 2010 / ed. in chief Jędrzej Mączak ; Warsaw University of Technology. Faculty of Automative and Construction Machinery Engineering [etc.]. — Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, cop. 2010. — ISBN: 978-83-911726-8-1. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Image processing technique for vibrothermographic field tests / M. SZWEDO, Ł. PIECZONKA, T. UHL // W: Structural health monitoring 2011 : proceedings of the 8th international workshop on Structural health monitoring : Stanford, September 13–15, 2011. Vol. 1, Condition-based maintenance and intelligent structures / ed. Fu-Kuo Chang. — Lancaster : DEStech Publications, Inc., cop. 2011 + CD-ROM. — ISBN: 978-1-60595-053-2. — S. 298–305. — Bibliogr. s. 305, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Image registration and mode shape visualization in objects' deformation measurements / Krzysztof HOLAK, Piotr KOHUT, Mariusz SZWEDO, Tadeusz UHL // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2010. — ISBN: 978-83-7204-983-4. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Innowacyjne metody diagnostyki i monitorowania stanu technicznego konstrukcji[Innovative monitoring and diagnostic techniques] / Łukasz PIECZONKA, Mariusz SZWEDO, Tadeusz UHL // Służby Utrzymania Ruchu ; ISSN 1896-0677. — 2012 nr 2, s. 41–44. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Investigation of the effectiveness of different thermographic testing modalities in damage detection / Łukasz PIECZONKA, Mariusz SZWEDO, Tadeusz UHL // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2013 vol. 558, s. 349–356. — Bibliogr. s. 355–356, Abstr.. — 4th Asia-Pacific Workshop on Structural Health Monitoring : December 5–7, 2012, Melbourne

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.558.349

19
 • Mechatronic stand for vehicle headlights geometry correctness measurement / Mariusz SZWEDO, Grzegorz CAGARA, Rafał Cycoń // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków ; Radom : Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza ; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2013. — ISBN: 978-83-7789-190-2. — S. 118–126. — Bibliogr. s. 126, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Nonlinear acoustics for fatigue crack detection – experimental investigations of vibro-acoustic wave modulations / A. KLEPKA, W. J. STASZEWSKI, R. B. Jenal, M. SZWEDO, J. IWANIEC, T. UHL // Structural Health Monitoring ; ISSN 1475-9217. — 2012 vol. 11 no. 2, s. 197–211. — Bibliogr. s. 210–211, Abstr.. — Dod. afiliacja Autora: W. J. Staszewskiego – Dynamics Research Group, Department of Mechanical Engineering, Sheffield University, UK

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/1475921711414236

22
 • Numerical simulations for impact damage detection in composites using vibrothermography / Łukasz PIECZONKA, Mariusz SZWEDO, Francesco Aymerich, Tadeusz UHL, Wiesław Staszewski // W: WCCM/APCOM 2010 : 19–23 July, Sydney, Australia : proceedings of the joint 9\textsuperscript{th} world congress on Computational mechanics and 4\textsuperscript{th} Asian pacific congress on Computational mechanics / eds. Nasser Khalili, [et al.]. — Sydney : Centre for Infrastructure Engineering and Safety, [2010] + CD. — ISBN: 978-0-9808244-0-7. — S. 33–34. — Pełny tekst W: WCCM/APCOM 2010 [Dokument elektroniczny] : 19–23 July : Sydney, Australia : proceedings of the 9th world congress on Computational mechanics and 4th Asian pacific conggress on Computational mechanics : full length papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Nasser Kahalli, [et al.]. — [Sydney : Centre for Infrastructure Engineering and Safety, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Prototypowe rozwiązania systemów monitorowania stanu w oparciu o wysokie częstotliwości wymuszenia[Prototypes of structural health monitoring systems based on high-frequency excitations] / Tadeusz UHL, Wiesław Staszewski, Tadeusz Stępiński, Adam MARTOWICZ, Andrzej KLEPKA, Mariusz SZWEDO, Łukasz PIECZONKA, Łukasz AMBROZIŃSKI, Mateusz ROSIEK, Janusz OCHOŃSKI, Michał MAŃKA, Paweł PAĆKO // W: Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i ocena jej żywotności : II seminarium projektu „MONIT” : Warszawa, 18 listopada 2010. — [Warszawa : s. n.], [2010]. — Na okł. dod.: Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.. — S. 23–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Robot hybrydowy do manipulacji wewnątrzkomórkowych[Hybrid robot for manipulation inside biological cells] / Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL, Mariusz SZWEDO, Daniel PRUSAK // W: KMP 2011 : II Kongres Mechaniki Polskiej : 29–31 sierpnia 2011, Poznań : książka streszczeń / red. nacz. Tomasz Łodygowski ; Politechnika Poznańska, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. — Poznań : Agencja Reklamowa COMPRINT, [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89333-41-4. — S. 96. — W publikacji błąd w nazwisku autora: Swedo zamiast Szwedo. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: