Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Sierpień, dr inż.

specjalista

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-b, Biuro administracyjne wydziału


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Adaptacja modelu optymalizacyjnego zdolności wydobywczej z wykorzystaniem programu komputerowegoAdaptation of optimum model of output ability with utilization of computer program / Kazimierz CZOPEK, Mariusz SIERPIEŃ // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '99 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 15–17 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-903969-2-0. — S. 85–96. — Bibliogr. s. 95–96, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adaptacyjne metody predykcji mierników procesu wydobywczo-przeróbczego na podstawie szeregów czasowychAdaptive methods for the prediction of indicators in mining and working processes with the use of time series / Zdzisław GAŁAŚ, Arkadiusz UTRATA, Mariusz SIERPIEŃ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 60–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: prognozowanie ekonomiczne, modele adaptacyjne, predykcja mierników procesu wydobywczo-przeróbczego

  keywords: economic forecasting, adaptive models, prediction of indicators in the process of mining and working

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza kosztowo-przychodowa umowy leasingu jako metody finansowania środków trwałych w górnictwie surowców skalnychCost and income analysis of the leasing contract as a method of financing fixed assets in mining of mineral resources / Mariusz SIERPIEŃ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2003 R. 45 nr 1, s. 77–86. — Bibliogr. s. 86. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowychAn analysis of the possibility of improving the economic and financial effectiveness of open pit mines extracting rocky raw materials for road construction / oprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, [1] s.. — Bibliogr. s. 283–[289], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-233-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wariantowa opłacalności zagospodarowania nowego złoża węgla brunatnegoVariant's analysis of the profitability of the exploitation a new lignite deposit / Kazimierz CZOPEK, Mariusz SIERPIEŃ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 2/2, s. 57–75. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. według obwoluty. — XXIII konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Dylematy polskiej polityki energetycznej, Cz. 1 : Zakopane, 11–14 października 2009 / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiP PAN, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o. o. w Krzeszowicach : [monografia][Porphyry and Diabase Mine Ltd. in Krzeszowice : monograph] / red. Mariusz SIERPIEŃ ; aut. Remigiusz MOLENDA, Mariusz SIERPIEŃ, Radosław Tarkowski. — Krzeszowice ; Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2015. — 175, [1] s.. — Bibliogr. s. 175–[176]. — ISBN: 978-83-7783-068-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Leasing – stan obecny i proponowane zmiany uregulowania w prawie cywilnym i podatkowymLeasing – current state and proposed modifications of Polish legislation / Mariusz SIERPIEŃ // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '2000 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Ustroń 13–15 września 2000 / [oprac. edytorskie: Marek Kęsek, Mariusz Rychter, Bogusław Werblański] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy [et al.]. — Kraków : AGH WG, 2000. — ISBN10: 83-903969-3-9. — S. 371–384. — Bibliogr. s. 383. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych : budowa i technologia pracy[Dozers, belt conveyor shifters and pipe layers : construction and workshop practice] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Michał PATYK, Przemysław BODZIONY ; red. Mariusz SIERPIEŃ ; Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST ; Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, 2015. — 518, [1] s.. — Bibliogr. s. 517–[519], Summ.. — ISBN: 978-83-7783-120-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego : monografia : IX międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2016 r.[Brown coal - warrant of energy safety : monograph : IX international Brown coal mining congress : Bełchatów, 11–13 April 2016] / red. Mariusz SIERPIEŃ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — 618, [1] s.. — Bibliogr. przy pracach. — ISBN: 978-83-7783-124-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia[Brown coal – chances and threats : monography] / red. Mariusz SIERPIEŃ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — 479, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7783-088-8. — Na obwolucie dod.: Górnictwo węgla brunatnego : VIII międzynarodowy kongres : Bełchatów, 7–9 kwietnia 2014 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ finansowania inwestycji leasingiem operacyjnym na wysokość obciążeń podatkiem dochodowymInfluence of financing investments by operation lease on the income tax value / Mariusz SIERPIEŃ // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '99 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 15–17 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-903969-2-0. — S. 457–472. — Bibliogr. s. 471. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wybrane aspekty amortyzacji środków trwałych w ujęciu podatkowym i bilansowymSelected aspects of depreciation's methods of tangible assets from tax and balance sheet point of view / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Arkadiusz UTRATA, Mariusz SIERPIEŃ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 91–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: amortyzacja środków trwałych, metody i zasady amortyzacji podatkowej, metody i zasady amortyzacji bilansowej

  keywords: depreciation of tangible fixed assets, tax depreciation methods and rules, balance sheet depreciation methods and rules

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie podatkowych metod amortyzacji środka trwałego w kopalni surowców skalnychImplementation of tax depreciation methods of tangible assets in use in rock materials opencast mine / Mariusz SIERPIEŃ, Arkadiusz UTRATA, Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 81–85. — Bibliogr. s. 85, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: metody amortyzacji, zasady amortyzacji podatkowej, amortyzacyjne oszczędności podatkowe, koszty uzyskania przychodów

  keywords: depreciation tax saving, depreciation methods, rules of tax depreciation methods, costs of obtaining income

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zarządzanie finansami w aspekcie sprawności działania odkrywkowych kopalń skalnych surowców drogowychManagement of finances in the light of efficient functioning of surface mines of rock highway building minerals / Mariusz SIERPIEŃ // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the enterprise's management process in the face of globalization : theory and praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Oranizacji Przesiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE, 2008. — ISBN: 978-83-927790-0-1. — S. 77–86. — Bibliogr. s. 85, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Znaczenie Krzeszowickiego Zagłęnia Surowców Skalnych dla gospodarkiSignificance of the Krzeszowice Rock Raw Materials Basin for the economy / Zdzisław GAŁAŚ, Mariusz SIERPIEŃ, Arkadiusz UTRATA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: