Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Pauluk, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kair, Katedra Automatyki i Robotyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3829-3561 orcid iD

ResearcherID: S-9657-2017

Scopus: 36919078200

PBN: 5e70922c878c28a0473911b6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • 3D Tower crane as a mechatronic tool for education / Mariusz PAULUK, Dariusz MARCHEWKA // W: RiE 2010 : proceedings of the 1\textsuperscript{st} international conference on Robotics in Education : Sept. 16–17, 2010 Bratislava, Slovakia / eds. Peter Hubinský, Richard Balogh ; STU FEI Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology. — Bratislava : SUT, [2010]. — ISBN: 978-80-2773353-3. — S. 183–186. — Bibliogr. s. 186, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Bariery i wyzwania w nauczaniu online elektroniki[Barriers and challenges in online teaching of electronics] / Mariusz PAULUK // W: E-learning na uczelniach : koncepcje, organizacja, wdrażanie / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. — ISBN: 978-83-01-21731-0. — S. 155–169. — Bibliogr. s. 168–169

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dobór procesora sygnałowego w konstrukcji regulatora optymalnego[DPS processors in optimal controller designing] / Mariusz PAULUK, Piotr BANIA, Dariusz MARCHEWKA, Maciej ROSÓŁ // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2008 R. 12 nr 10, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Embedded controller for balancing type robotSterownik wbudowany robota balansującego / Jakub Tutro, Krzysztof Wesołowski, Mariusz PAULUK, Dariusz MARCHEWKA // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2013 R. 17 nr 1, s. 141–146. — Bibliogr. s. 145–146, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Foliowe mikro- i nanosystemy samozasilające (SP-MEMS i SP-NEMS) a e-obuwie jutraFilm self powered micro- and nanosystems (SP-MEMS and SP-NEMS) and e-footwear of future / Kazimierz Paweł Gąsiorski, Maria Haduch, Mariusz PAULUK // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2012 R. 53 nr 2, s. 86–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Konstrukcja regulatora rozmytego w środowisku labVIEW dla suwnicy 3DDesigning fuzzy controller in LabVIEW for tower crane / Robert Kuck, Mariusz PAULUK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2010 t. 14 z. 1, s. 51–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-01/Auto04.pdf

 • słowa kluczowe: logika rozmyta, sterowanie w czasie rzeczywistym, LabView, żuraw

  keywords: LabView, fuzzy logic, 3D Tower Crane, real time

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Laboratory real-time systems to facilitate automatic control education and research / Krzysztof KOŁEK, Andrzej TURNAU, Krystyn HAJDUK, Paweł PIĄTEK, Mariusz PAULUK, Dariusz MARCHEWKA, Adam PIŁAT, Maciej ROSÓŁ, Przemysła GORCZYCA // W: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology [Dokument elektroniczny] : October 18–20, 2010, Wisła, Poland / eds. M. Ganzha, M. Paprzycki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2010. — Dysk Flash. — (Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology ; ISSN 1896-7094 ; vol. 5). — Dod. na dysku Flash: „XXVI Jesienne Spotkania”. — e-ISBN: 978-83-60810-22-4. — S. 805–812. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 812, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Low-cost mobile image processing platformNiskobudżetowa mobilna platforma do przetwarzania i analizy obrazów / Jaromir PRZYBYŁO, Marcin PIĄTEK, Mariusz PAULUK, Jakub Galicki // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 3, s. 235–242. — Bibliogr. s. 242, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_13.pdf

 • słowa kluczowe: Android, przetwarzanie i analiza obrazów, aplikacje mobilne

  keywords: computer vision, Android, mobile applications

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Model matematyczny trójwymiarowej suwnicyMathematical model of the three-dimensional crane / Mariusz PAULUK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2002 t. 6 z. 1, s. 69–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Nowoczesne technologie projektowania systemów automatykiModern technologies of designing automation systems / Mariusz PAULUK // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2020 R. 24 nr 4, s. 85–91. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://issuu.com/piap3/docs/par_04_2020

  orcid iD
 • słowa kluczowe: systemy wbudowane, model V, jakość oprogramowania, kryzys oprogramowania, cykl życia oprogramowania, weryfikacja i walidacja, techniki testowania MIL, SIL, PIL, HIL

  keywords: embedded systems, V-model, software life cycle, verification and validation, quality of software, software crisis, MIL, SIL, PIL, HIL model-in-the-loop testing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14313/PAR_238/85

12
 • Optimal and robust control of 3D craneMożliwości optymalno-czasowego sterowania suwnicą 3D / Mariusz PAULUK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 2, s. 206–212. — Bibliogr. s. 212, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/2/53.pdf

 • słowa kluczowe: sterowanie w czasie rzeczywistym, suwnica 3D, sterowanie optymalno-czasowe, regulator LQ

  keywords: LQ controller, 3D crane, real time control, time optimal control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.02.53

13
 • Pakiet LabVIEW w sterowaniu suwnicą 3DControl fo the 3D crane in LabVIEW environment / Robert Kuck, Mariusz PAULUK // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2010 R. 14 nr 6, s. 17–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Platforma do przetwarzania obrazów[System for image processing] / Mariusz PAULUK, Marcin PIĄTEK, Jaromir PRZYBYŁO, Maciej Maryański // W: Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red. Leszka Trybusa i Sławomira Samoleja. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011. — Na s. red. błędny ISBN: 878-83-206-1822-8. — ISBN: 978-83-206-1822-8. — S. 563–572. — Bibliogr. s. 572

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Platforma Maple T. A. – zastosowanie w edukacji matematycznejMaple T. A. platform as an example of modern technologies in teaching mathematics / Jerzy BARANOWSKI, Barbara Garbarz-Glos, Henryk Noga, Dorota Pauluk, Mariusz PAULUK // Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education ; ISSN 1507-6563. — 2016 nr 1, s. 132–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.. — tekst: http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2016/edu_1_2016.pdf

 • słowa kluczowe: edukacja, e-learning, nowoczesne technologie, ocenianie, matematyka

  keywords: assessment, education, e-learning, mathematics, modern technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Projektowanie algorytmów sterujących w bukładach sterowanych napięciowo i prądowo[Designing of the control algorithms for systems controlled by voltage or current] / Mariusz PAULUK // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2005 R. 8 nr 12, s. 37–45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Real time controller design system for electric motors / Paweł PIĄTEK, Adam PIŁAT, Dariusz MARCHEWKA, Mariusz PAULUK // W: IC–SPETO 2009 : XXXII międzynarodowa konferencja z Podstaw elektrotechniki i teorii obwodów : Gliwice–Ustroń, 20–23.05.2009 = 32\textsuperscript{th} international conference on Fundamentals of electrotechnics and circuit theory / Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej, [et al.]. — [Gliwice : Politechnika Śląska], [2009] + CD-ROM. — ISBN: 978-83-85940-31-9. — S. 125–126. — Bibliogr. s. 126, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Regulator rozmyty jako przykład algorytmu odpornegoFuzzy controller as the example of the robust algorithm / Mariusz PAULUK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2006 t. 10 z. 1, s. 53–71. — Bibliogr. s. 70–71, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/y5L136

 • słowa kluczowe: sterowanie odporne, regulator rozmyty, suwnica 3D

  keywords: robust control, fuzzy controller, 3D crane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Robot 3DOF, suwnica 3D – odporne i optymalne sterowanie3DOF robot, crane 3D – robust and optimal control / Dariusz MARCHEWKA, Mariusz PAULUK // W: PPEEm 2009 : „Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki” : materiały XIII sympozjum : Wisła, 14–17 grudnia 2009 = “Fundamental problems of power electronics electromechanics and mechatronics” : proceedings XIII symposium / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Katedra Mechatroniki, Centrum Edukacji w Mechatronice. — [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2009. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 27). — ISBN10: 83-922242-6-4. — S. 166–173. — Bibliogr. s. 173, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Robust control of 3D crane / Mariusz PAULUK // W: MMAR 2002 : proceedings of the 8th IEEE international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 2–5 September 2002 Szczecin. Vol. 1, Control theory ; Identification and signal processing ; Neural networks and fuzzy logic / eds. S. Domek, R. Kaszyński. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, [2002]. — Opis częśc. wg okł. — S. 355–360. — Bibliogr. s. 360, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sterowanie modelem laboratoryjnym żurawia w czasie rzeczywistym z poziomu środowiska MATLAB-SimulinkControl of the tower crane laboratory model in real time in MATLAB-Simulink environment / Mariusz PAULUK, Dariusz MARCHEWKA // W: PPEEm 2009 : „Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki” : materiały XIII sympozjum : Wisła, 14–17 grudnia 2009 = “Fundamental problems of power electronics electromechanics and mechatronics” : proceedings XIII symposium / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Katedra Mechatroniki, Centrum Edukacji w Mechatronice. — [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2009. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 27). — ISBN10: 83-922242-6-4. — S. 95–100. — Bibliogr. s. 100, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The rotational speed reconstruction system for the universal alternating current motor / Andrzej TUTAJ, Paweł PIĄTEK, Adam PIŁAT, Dariusz MARCHEWKA, Mariusz PAULUK // W: CMS'09 : Computer Methods and Systems : 7\textsuperscript{th} conference : 26–27 November 2009, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Wojciech Mitkowski, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2009. — ISBN10: 83-916420-5-4. — S. 289–294. — Bibliogr. s. 294, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Time optimal control of 3D crane / Mariusz PAULUK, Adam KORYTOWSKI, Andrzej TURNAU, Maciej SZYMKAT // W: MMAR 2001 : proceedings of the 7th IEEE international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : Międzyzdroje 28–31 August 2001. Vol. 2, Robotics ; Marine automation ; Control engineering ; Identification and signal processing / ed. R. Kaszyński. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, [2001]. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8388764756. — S. 927–932. — Bibliogr. s. 932, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: