Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Młynarczuk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4273-1162 orcid iD

ResearcherID: L-2511-2018

Scopus: 12143962100

PBN: 5e709207878c28a04738ed5c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
2
 • Analiza przebiegu szczeliny rozdzielczej w skałach przy wykorzystaniu metod komputerowej analizy obrazu : [streszczenie][Analysis of the fracture path in rocks by computer image analysis] / Mariusz MŁYNARCZUK, Łukasz MAZURKIEWICZ // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of computer image analysis to imaging and analysis of the grains in 3D spaceWykorzystanie metod komputerowej analizy obrazu do odwozorowania i analizy ziarn w przestrzeni 3D / Krzysztof OLESZKO, Mariusz MŁYNARCZUK // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 261-266. — Bibliogr. s. 266, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.261.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of database technology to analysis of rock structure images / Mariusz MŁYNARCZUK, Magdalena ŁADNIAK, Adam PIÓRKOWSKI // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2014 vol. 50 iss. 2, s. 563–573. — Bibliogr. s. 572–573, Abstr.

 • keywords: image processing, mathematical morphology, databases, user defined functions, quantitative analysis of rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmpl140212

5
6
 • Application of image processing and mathematical morphology to describe spatial structures of coal grains / K. OLESZKO, M. MŁYNARCZUK, L. Sitek, J. Klich // W: Documenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — ISBN: 978-80-86407-26-5. — S. 183–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of pattern recognition methods to automatic identification of microscopic images of rocks registered under different polarization and lighting conditions / Bartłomiej ŚLIPEK, Mariusz MŁYNARCZUK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 4, s. 373–384. — Bibliogr. s. 383–384, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.4/geol.2013.39.4.373.pdf

 • keywords: pattern recognition, image processing, automatic rock classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2013.39.4.373

8
 • $CO_2$ adsorption-desorption kinetics from the plane sheet of hard coal and associated shrinkage of the material / Norbert Skoczylas, Anna Pajdak, Mariusz MŁYNARCZUK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2019 vol. 12 iss. 20 art. no. 4013, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-22. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/12/20/4013/pdf

  orcid iD
 • keywords: coal structure, coal petrography, swelling/shrinking of coal matrix, diffusion model of plane sheet, sorption/desorption of CO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en12204013

9
10
11
 • Estimation of coal’s sorption parameters using artificial neural networks / Marta Skiba, Mariusz MŁYNARCZUK // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 23 art. no. 5422, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/23/5422/pdf

  orcid iD
 • keywords: sorption, sorption capacity, artificial neural network, coal properties, methane, effective diffusion coefficient

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13235422

12
 • Evaluation of local matching methods in image analysis for mineral grain tracking in microscope images of rock sections / Magdalena HABRAT, Mariusz MŁYNARCZUK // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2018 vol. 8 iss. 5 art. no. 182, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-04-27. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/8/5/182/pdf

  orcid iD
 • keywords: object tracking, local features, query image, image analysis in geology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min8050182

13
 • Granulation-based reverse image retrieval for microscopic rock images / Magdalena HABRAT, Mariusz MŁYNARCZUK // W: Computational Science - ICCS 2020 : 20th International Conference : Amsterdam, The Netherlands, June 3–5, 2020 : proceedings, Pt. 3 / eds. Valeria V. Krzhizhanovskaya, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2020. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; vol. 12139. Theoretical Computer Science and General Issues ; ISSN 2512-2010). — ISBN: 978-3-030-50419-9 ; e-ISBN:  978-3-030-50420-5. — S. 74–86. — Bibliogr. s. 85–86, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-15. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048jt0111.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-50420-5_6.pdf

  orcid iD
 • keywords: CBIR, objects retrieval, microscopic analysis of rock, CBVIR, classification of rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-50420-5_6

14
 • Klasyfikacja mikroskopowych obrazów skał przy wykorzystaniu sieci neuronowychClassification of the microscopic images of rocks with the use of neural networks / Mariusz MŁYNARCZUK, Marzena BIELECKA, Bartłomiej ŚLIPEK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2014 nr 86, s. 27–38. — Bibliogr. s. 37–38, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, automatyczna klasyfikacja skał, obrazy mikroskopowe, SOM, MLP, LVQ

  keywords: neural networks, artificial intelligence, automatic classification of rocks, microscopic images, SOM, MLP, LVQ

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Klasyfikacja mikroskopowych obrazów skał przy wykorzystaniu sieci neuronowychClassification of the microscopic images of rocks with the use of neural networks / Mariusz MŁYNARCZUK, Marzena BIELECKA, Bartłomiej ŚLIPEK // W: Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 23–34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, automatyczna klasyfikacja skał, obrazy mikroskopowe, SOM, MLP, LVQ

  keywords: neural networks, artificial intelligence, automatic classification of rocks, microscopic images, SOM, MLP, LVQ

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Konstrukcja systemów eksploracji danych dla obrazów rastrowychStructure of systems for data exploration for raster images / Magdalena Ładniak, Adam PIÓRKOWSKI, Mariusz MŁYNARCZUK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2013 vol. 34 no. 2B, s. 7–20. — Bibliogr. s. 19–20, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: przetwarzanie obrazów, klasyfikacja danych, bazy danych, funkcje użytkownika

  keywords: database, image processing, data classification, user's functions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • MLP-based model for estimation of methane seam pressure / Marta Skiba, Barbara Dutka, Mariusz MŁYNARCZUK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 22 art. no. 7661, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-16. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7661/pdf

  orcid iD
 • keywords: artificial neural networks, multi-layer perceptron, MLP, gas seam pressure, geological hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14227661

18
 • Modelowe badania nasycania sorbentu węglowego gazem z uwzględnieniem geometrii przestrzennej ziarenModel studies on saturation of a coal sorbent with gas taking into account the geometry of spatial grains / Norbert Skoczylas, Mateusz Kudasik, Juliusz Topolnicki, Krzysztof OLESZKO, Mariusz MŁYNARCZUK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 R. 97 nr 2, s. 272–276. — Bibliogr. s. 276

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.2.17

19
 • Możliwości akceleracji przestrzennych baz danych na podstawie procesorów kart graficznych oraz funkcji użytkownikaSpatial database acceleration using graphic card processors and user-defined functions / Marcin Aptekorz, Kamil SZOSTEK, Mariusz MŁYNARCZUK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2012 vol. 16 no. 2B, s. 145–152. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Object retrieval in microscopic images of rocks using the query by sketch method / Magdalena HABRAT, Mariusz MŁYNARCZUK // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2020 vol. 10 iss. 1 art. no. 278, s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-30. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/1/278/pdf

  orcid iD
 • keywords: computer graphics, rock analysis, query by sketch, reservoir rocks features, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app10010278

21
 • Opis przestrzeni porowej skał w przestrzeni 3D przy wykorzystaniu metod morfologii matematycznej[Description of rock porosity in 3D space using mathematical morphology methods] / Mariusz MŁYNARCZUK, Ewelina NAWARA // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Speckle filtering in SAR images using morphological filters / Mariusz MŁYNARCZUK, Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK // W: SGEM 2018 [Dkument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers, Vol. 18. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 175–182. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 182, Abstr.. — Publikacja w części: Informatics, geoinformatics and remote sensing. Iss. 2.3, Photogrammetry and remote sensing, cartography and GIS. — ISBN 978-619-7408-41-6

 • keywords: SAR, speckle, morphological filters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Synergy of parameters determining the optimal properties of coal as a natural sorbent / Katarzyna Godyń, Barbara Dutka, Monika CHUCHRO, Mariusz MŁYNARCZUK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 8 art. no. 1967, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-16. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/8/1967/pdf

  orcid iD
 • keywords: coal, sorption capacity, multiple regression, methane, coal petrography

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13081967

25