Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Macherzyński, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0143-3612 orcid iD

ResearcherID: DFD-1256-2022

Scopus: 7801547185

PBN: 5e70922c878c28a047391267

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 85, z ogólnej liczby 86 publikacji Autora


1
2
 • Accumulation of dissolved form metals in sediments from the drinking water reservoir / M. MACHERZYŃSKI, A. Parker, J. GOŁAŚ // W: Bioaccumulation of radionuclides and heavy metals – as a marker of environmental contamination : conference : Kazimierz Dolny upon Vistula, September 26–28 : book of abstracts. — [Warsaw : CEMERA Centre of Excellence established at the Warsaw University, Faculty of Biology], [2004]. — European Union. Fifth Framework Programme. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza sorbentów mineralnych pod kątem wychwytywania gazowych form rtęci ze spalin[Tests of mineral sorbents dedicated for the capture of gaseous mercury from exhaust gases] / Magdalena Wdowin, Mariusz MACHERZYŃSKI, Rafał Panek, Mateusz Wałęka, Jerzy GÓRECKI // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 77–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza zawartości metali w wodzie nad-osadowej, wodzie porowej i osadach dennych Zbiornika DobczyckiegoAnalysis of metals concentrations in water, porous water and sediment samples of the Dobczyce Water Reservoir / Witold RECZYŃSKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Barbara Kubica, Janusz GOŁAŚ, Agnieszka Kosiba, Ewa NIEWIARA, Bogusław BAŚ // W: 50\textsuperscript{th} Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11\textsuperscript{th} EuCheMS – DCE : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 253, S7.7-PS1-28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Analytical and environmental aspects of mercury emitted in the energy sector / M. MACHERZYŃSKI, J. GÓRECKI, K. STYSZKO, T. DZIOK, P. GRZYWACZ // W: Documenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — ISBN: 978-80-86407-26-5. — S. 147–154. — Bibliogr. s. 153–154, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analytical aspects of mercury emission measurements in coal-fired power plants / Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Anna OKOŃSKA, Łukasz URUSKI // W: ICMGP 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} International Conference on Mercury as a Global Pollutant :Jeju, Korea, June 14–19, 2015 : abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Korea : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 114. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of a modified gas chromatography atomic fluorescence spectroscopy method for determination of methylmercury in bird samples / Jerzy GÓRECKI, Sergi Diez, Mariusz MACHERZYŃSKI, Katarzyna STYSZKO, Elżbieta Kalisińska, Janusz GOŁAŚ // W: XVII euroANALYSIS [Dokument elektroniczny] : analytical chemistry for human well-being and sustainable development : Warsaw, 25–29 August 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Polish Chemical Society, cop. 2013. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-7798-089-7. — S. 731. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 731

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of natural zeolite clinoptilolite for remediation of mercury contaminated soil and water / Ivona Nuić, Ivona Jukić, Mariusz MACHERZYŃSKI, Marin Ugrina // W: 8\textsuperscript{th} Serbian-Croatian-Slovenian symposium on Zeolites [Dokument elektroniczny] : Belgrade, Serbia, 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} October, 2019 : proceedings / eds. Vesna Rakić, Jasna Hrenović, Alenka Ristić. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Belgrade : Serbian Zeolite Association, 2019. — e-ISBN: 978-86-916637-2-8. — S. 49–53. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.zds.org.rs/doc/Proc_49-53_2019.pdf [2020-05-08]. — Bibliogr. s. 53, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: remediation, natural zeolite, permeable reactive barrier, mercury contaminated soil and water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badanie sedymentu i wody przydennej w zbiorniku wody pitnej pod kątem obserwacji wymiany jonowej[Investigation of sorption and accumulation processes in bottom-water and sediments from the drinking water reservoir] / M. MACHERZYŃSKI, M. Skiba, J. GÓRECKI, A. Parker, J. GOŁAŚ // W: Analityka w rozwoju cywilizacji : VII Polska konferencja chemii analitycznej : Toruń, 3–7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Chemii. Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki. — Bydgoszcz : SAR „POMORZE”, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8388245317. — S. 196

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Blue luminescent $Si$-based nanoparticles / A. Dmytruk, B. MACHERZYŃSKA, M. MACHERZYŃSKI, A. Kasuya, S. Mamykin, Y.-S. Park, A. Watanabe, N. Ohuchi // W: ISMANAM 2005 : 12th International Symposium on Metastable and Nano Materials (ISMANAM) : 3 – 7 July 2005, Paris, France : book of abstracts = ISMANAM 2005 : livre des résumés. — [Grenoble : LTPCM – Institut National Polytechnique de Grenoble], [2005]. — S. [1], PI-28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Chances and obstacles for a methylmercury determination in the environmental samples / Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Mariusz MACHERZYŃSKI, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK // W: ISEAC 35 : 35\textsuperscript{th} International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — ISBN: 978-83-925754-4-3. — S.84. — Bibliogr. s. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Chemical analysis of mercury and its compounds / Mariusz MACHERZYŃSKI, Jerzy GÓRECKI, Katarzyna STYSZKO // W: Mercury as a coal combustion pollutant : monograph / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała. — Warszawa : Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, [2014]. — ISBN: 978-83-63016-18-0. — S. 43–62. — Bibliogr. s. 57–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Chemical composition of particles emitted from stationary and mobile sources / Katarzyna SZRAMOWIAT, Katarzyna STYSZKO, Lucyna SAMEK, Magdalena Kistler, Mariusz MACHERZYŃSKI, Anna KORZENIEWSKA, Piotr Bielaczyc, Anne Kasper-Giebl, Janusz GOŁAŚ // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 186

 • keywords: solid particles, fuels, stationary sources, mobile sources, combustions processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Comparative analysis of real-emitted particulate matter and PM-bound chemicals from residential and automotive sources: a case study in Poland / Katarzyna SZRAMOWIAT-SALA, Katarzyna STYSZKO, Lucyna SAMEK, Magdalena Kistler, Mariusz MACHERZYŃSKI, Jiří Ryšavý, Kamil Krpec, Jiří Horák, Anne Kasper-Giebl, Janusz GOŁAŚ // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 18 art. no. 6514, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15-16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-09-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/18/6514/pdf?version=1694401149

  orcid iD
 • keywords: particulate matter, solid fuels, liquid fuels, combustion processes, stationary emission sources, mobile emission sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16186514

17
 • Determination of mercury in sediment and fish samples from Ebro River (Spain) / Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Piotr WOJTANOWICZ, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Mariusz MACHERZYŃSKI, Damia Barcelo, Janusz GOŁAŚ // Oceanological and Hydrobiological Studies : international journal of oceanography and hydrobiology ; ISSN 1730-413X. — 2007 vol. 36 suppl. 3, s. 107–115. — Bibliogr. s. 115, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Determination of methylmercury by gas chromatography – cold vapour atomic fluorescence spectometry / Jerzy GÓRECKI, Agnieszka IWANICHA, Mariusz MACHERZYŃSKI, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // Oceanological and Hydrobiological Studies : international journal of oceanography and hydrobiology ; ISSN 1730-413X. — 2010 vol. 39 Suppl. 1, s. 65–78. — Bibliogr. s. 77–78, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Determination of nitric oxide (NO) in presence of nitrites by using electrochemically modified sensor : [poster] / M. MACHERZYŃSKI, H. Machelska, J. GOŁAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : seminarium : 6–7 czerwca 1997 / Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ; Komisja Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. — [Warszawa : UW], [1997]. — na okł. także: Seminarium jest połączone z obchodami 75-tej rocznicy urodzin profesorów Zenona Kublika i Stanisława Rubla. — S. [5]. — Tylko program seminarium, bez tekstu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Distribution of $Cr, Pb, Cu, Cd$ and $Zn$ in sediments of the Dobczyce dam reservoir (southern Poland)Rozkład zawartości $Cr, Pb, Cu, Cd$ i $Zn$ w sedymentach zaporowego zbiornika Dobczyckiego usytuowanego w południowej Polsce / Mariusz MACHERZYŃSKI, Witold RECZYŃSKI, Andrew Parker, Jerzy GÓRECKI, Janusz GOŁAŚ // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2008 vol. 2 no. 2, s. 281–289. — Bibliogr. s. 288, Summm., Streszcz.. — 17th Central European Conference ECOpole : October 23–25, 2008 : Szklarska Poręba, Poland

 • keywords: heavy metals, immobilization, distribution, accumulation, sediment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Dwuetapowe wytwarzanie metalizowanych, porowatych struktur na powierzchni $n-Si$ : zastosowanie uzyskanego materiału jako fotoanody w ogniwie z układem red-ox w fazie organicznej[Two steps preparation of the metallized, porous $n-Si$ surface : application of the material as an anode in a photovoltaic cell with red-ox couple in organic solution] / Mariusz MACHERZYŃSKI, Grzegorz Milczarek, Atsuo Kasuya // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1–2 czerwca 2006 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko. — S. 34–35, K 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Electrochemical preparation of photosensitive porous n-type Si electrodes, modified with Pt and Ru nano-islands / M. MACHERZYŃSKI, G. Milczarek, S. Mamykin, V. Romaniuk, A. Kasuya // W: ISSIS : 2\textsuperscript{nd} International symposium on Surface imaging/Spectroscopy at the solid/Liquid interface : May 31\textsuperscript{st} – June 3\textsuperscript{rd}, 2009, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2009. — ISBN: 978-83-60514-10-8. — S. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25