Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Kudełko, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4651-3165 orcid iD

ResearcherID: B-7770-2017

Scopus: 6507459352

PBN: 5e70923a878c28a047392063

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
2
 • Analiza stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce[Analysis of coal reserves in Poland] / Mariusz KUDEŁKO // W: Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego : praca zbiorowa / pod red. Mariana Turka. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008. — ISBN: 978-83-61126-10-2. — S. 53–110. — Bibliogr. dla całej książki s. 343–[354]. — Pierwsza afiliacja: Instytut Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wrażliwości sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła[Sensitivity analysis of the electricity and heat sector] / Mariusz KUDEŁKO, Jacek Kamiński, Przemysław Kaszyński, Marcin Malec. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2015. — 134, [14] s.. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 192). — Bibliogr. s. [135]. — ISBN: 978-83-62922-47-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Are EU environmental regulations consistent with the concept of internalisation of externalities – the case of Polish electricity sectorCzy unijne regulacje środowiskowe są zgodne z koncepcją internalizacji kosztów zewnętrznych - studium przypadku dla polskiego sektora elektroenergetycznego / Mariusz KUDEŁKO // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = Economics and Environment : journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists ; ISSN 0867-8898. — 2022 vol. 81 no. 2, s. 89–105. — Bibliogr. s. 102–105, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-09. — tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/443/441

  orcid iD
 • słowa kluczowe: model, koszty zewnętrzne, sektor energetyczny, miks energetyczny

  keywords: model, energy mix, externalities, electricity sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.34659/eis.2022.81.2.443

5
 • Badania ankietowe rozwoju technologicznego górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2020 rokuSurvey study of the technological development of hard coal mining in Poland until the year 2020 / Mariusz KUDEŁKO, Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz J. Sobczyk // Czasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki : organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego ; ISSN 1425-8390. — 2008 R. 128 nr 134–137, s. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania modelowe rozwoju technologii czystego węgla – założenia metodyczneModeling of clean coal technologies – methodological assumptions / Mariusz KUDEŁKO, Ewa PĘKALA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2007. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 211–224. — Bibliogr. s. 224, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Celowość wprowadzenia w Polsce proekologicznej reformy podatkowejExpediency of the introduction of the pro-ecological tax reform in Poland / Mariusz KUDEŁKO, Joanna KULCZYCKA // W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej = Polish economy in the process of integration with European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 47–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Czynniki determinujące rozwój krajowego sektora energetycznego - analiza wrażliwościThe factors determining the development of the domestic energy sector - sensitivity analysis / Mariusz KUDEŁKO // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance ; ISSN 2084-5189. — Tytuł poprz.: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN: 1732-1565. — 2015 R. 13 nr 3 cz. 1, s. 255-274. — Bibliogr. s. 272–273, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, krajowy sektor energetyczny, analiza czułości

  keywords: mathematical modelling, sensitivity analysis, domestic energy sector development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Economic instruments as a way of introducing the concept of green economy into the energy marketInstrumenty ekonomiczne jako środek wdrażania koncepcji zrównoważonej gospodarki na rynku energii / Mariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA, Jacek KAMIŃSKI, Przemysław Kaszyński // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2013 nr 4, s. 90–96. — Bibliogr. s. 95–96, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: polityka energetyczna, energetyka, instrumenty ekonomiczne

  keywords: energy policy, energy sector, economic instruments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Efektywność alokacyjna w teorii ochrony środowiskaThe efficiency of alocation in theory of environmental protection / Mariusz KUDEŁKO // W: Zarządzanie zasobami organizacji – wybrane problemy : monografia = Management of resources of organisations – selected problems / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-72-1. — S. 335–355. — Bibliogr. s. 354–355, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Efficiency of the emissions trading scheme - a theoretical approachEfektywność handlu uprawnieniami zbywalnymi – podejście teoretyczne / Mariusz KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. — 2019 vol. 69 nr 9, s. 79–89. — Bibliogr. s. 88-89, Summ., Streszcz.. — tekst: https://dbc.wroc.pl/Content/74477/Kudelko_Efficiency_of_the_emissions_trading_scheme.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sektor energetyczny, handel uprawnieniami zbywalnymi, efektywność kosztowa, efektywność alokacyjna

  keywords: energy sector, emissions trading system, cost efficiency, allocation efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2019.9.07

12
 • Energy and environmental indicators as a source of information for decision makersEnergia i wskaźniki środowiskowe jako źródło informacji dla decydentów / Mariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA, Jacek KAMIŃSKI, Przemysław Kaszyński // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2014 nr 3, s. 46–59. — Streszcz.. — tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/13/13

 • słowa kluczowe: polityka energetyczna, wskaźniki środowiskowe, wskaźniki energetyczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • EU emissions trading scheme for ${CO_{2}}$ / Mariusz KUDEŁKO // W: Sustainable production and consumption of mineral resources / eds. Corina Hebestreit, Joanna Kulczycka, Herbert Wirth ; EUROMINES – European Association of Mining Industries, MEERI, Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Employers' Organization of Polska Miedź. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2011. — ISBN: 978-83-60195-84-0. — S. 175–180. — Bibliogr. s. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • External cost of power generation – the NEEDS integrated projectKoszty zewnętrzne produkcji energii - projekt NEEDS / Mariusz KUDEŁKO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • External cost of power generation – the NEEDS Integrated ProjectKoszty zewnętrzne produkcji energii – projekt NEEDS / Mariusz KUDEŁKO // W: Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej = Selected issues of functioning of Polish economy subsystems / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-237-8. — S. 123–131. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • External costs of power plants in Poland – modelling approach / Mariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA // W: Energy supply security : present and future issues : proceedings of NEEDS Forum 2 : Kraków 5–6 July 2007 / eds. Anna Barcik ; NEEDS – New Energy Externalities Developments for Sustainability (6th FP). — [Kraków : AGH], [2007]. — S. 71–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • External costs of power plants in Poland – results of the NEEDS projectKoszty zewnętrzne krajowych elektrowni zawodowych – wyniki projektu NEEDS / Mariusz KUDEŁKO // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2009 nr 4, s. 46–54. — Bibliogr. s. 53–54, Summ., Streszcz.

 • keywords: external costs, energy sector tools, internalisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Foresight węglowy w Polsce – podstawowe priorytety krajowego sektora węgla kamiennegoCoal foresight in Poland – basic priorities of domestic hard coal sector / Mariusz KUDEŁKO, Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz J. Sobczyk // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok = Mineral resorces of Slovakia and their utilization / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-8-7. — S. 54–66. — bibliogr. s. 65–66, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Instrumenty redukcji emisji $CO_{2}$ wynikające z protokołu z Kioto[Economic instruments for $CO_{2}$ reduction under the Kyoto Protocol] / Mariusz KUDEŁKO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Instrumenty wspomagające politykę ochrony klimatu w opinii przedsiębiorcówInstruments supporting climate policy in the opinion of companies / Mariusz KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 736. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2012 nr 55: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, s. 385–408. — Bibliogr. s. 407, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Korygowanie niekorzystnych efektów zewnętrznych – ujęcie teoretyczne i empiryczneCorrecting negative externalities – theoretical and empirical approach / Mariusz KUDEŁKO // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance ; ISSN 2084-5189. — Tytuł poprz.: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN: 1732-1565. — 2016 R. 14 nr 3 cz. 1, s. 339–351. — Bibliogr. s. 349–350, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, krajowy sektor energetyczny, niekorzystne efekty zewnętrzne

  keywords: mathematical modelling, domestic energy sector, negative externalities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Methodology of optimisation of local energy infrastructure developmentMetodyka optymalizacji rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej / Zbigniew Juroszek, Mariusz KUDEŁKO // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2013 no. 14, s. 71–88. — Bibliogr. s. 87–88, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MANAGERIAL/2013.14/manage.2013.14.71.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie systemów energetycznych, lokalna infrastruktura energetyczna, lokalne systemy energetyczne, planowanie rozwoju lokalnych systemów energetycznych

  keywords: local energy infrastructure, local energy systems, planning of development of local energy systems, modelling of energy systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2013.14.71

23
 • Metodyka ExternE szacowania kosztów zewnętrznych powodowanych przez punktowe źródła emisji zanieczyszczeńThe ExternE methodology of external cost estimation for point sources of emissions / Mariusz KUDEŁKO // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 215–224. — Bibliogr. s. 223–224, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metodyka i szacunki współczynników elastyczności cenowej i dochodowej dla wybranych nośników energetycznychMethodology and estimates of price and income elasticity coefficients for selected energy carriers / Mariusz KUDEŁKO, Rafał JANKOWSKI // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2019 nr 2, s. 11–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: modelowanie ekonometryczne, nośniki energetyczne, elastyczność cenowa i dochodowa popytu

  keywords: energy carriers, econometric modeling, price and income elasticity of demand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Metodyka prognozowania rozwoju krajowego sektora energetycznego[Methodology of forecasting the energy sector development] / Mariusz KUDEŁKO // W: Polityka gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych / pod red. Michała Sosnowskiego. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. — ISBN: 978-83-7695-816-3. — S. 62–73. — Bibliogr. s. 72–73

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: