Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Jędrychowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3419-2595 orcid iD

ResearcherID: DWY-6173-2022

Scopus: 55211560200

PBN: 5e709447878c28a0473b9a05

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • A new method of pore space segmentation in highly noised micro-CT 3D data applied to Polish shale gas deposits / M. JĘDRYCHOWSKI, P. KRAKOWSKA, E. PUSKARCZYK, M. HABRAT, P. Madejski // W: ICTMS 2017 [Dokument elektroniczny] : 3rd International Conference on Tomography of Materials and Structures : Lund, Sweden, 26th–30th June 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sweden : s. n.], [2017]. — S. [1–2] ID ICTMS2017-131. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://meetingorganizer.copernicus.org/ICTMS2017/ICTMS2017-131.pdf [2017-07-04]. — Bibliogr. s. [2], Summ.. — P. Madejski – afiliacja: EDF Polska

 • keywords: pore space, X-ray tomography, 3D image processing, Fourier bandpass filter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • An alternative method of grain boundary characterization / Mariusz JĘDRYCHOWSKI, Jacek TARASIUK, Brigitte Bacroix, Sebastian WROŃSKI // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2013 vol. 753, s. 93–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.. — M. Jędrychowski – dod. afiliacja: LSPM-CNRS, Université Paris. — 5\textsuperscript{th} international conference on Recrystallization and Grain Growth (ReX&GG V) : Sydney, 5–10 May, 2013. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.753.93.pdf

 • keywords: EBSD, grain boundary analysis, HAGB, LAGB

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.753.93

4
 • Analiza i przetwarzanie obrazów tomograficznych w zastosowaniu do interpretacji skał geologicznych[Analysis and processing methods of micro-CT images in application to interpretation of rocks] / Mariusz JĘDRYCHOWSKI // W: Adaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania \emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : [Wydawnictwa AGH], 2017 (Nowy Sącz Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski), 2017. — Nazwa wyd. wg bazy ISBN. — ISBN: 978-83-7464-915-5. — S. 398–407. — Bibliogr. wspólna dla wszystkich rozdziałów s. 490–500

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza petrofizyczna łupków sylurskich z synklinorium lubelskiego[Petrophysical analysis of the Silurian shales from the Lublin Synclinorium] / Paulina KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Mariusz JĘDRYCHOWSKI, Paweł Madejski, Magdalena HABRAT, Jadwiga JARZYNA // W: XVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo : człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62922-75-8. — S. 41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — P. Madejski – afiliacja: EDF Polska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza petrofizyczna łupków sylurskich z synklinorium lubelskiegoPetrophysical analysis of Silurian shales from the Lublin Synclinorium / Paulina KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Mariusz JĘRYCHOWSKI, Magdalena HABRAT, Paweł Madejski, Jadwiga JARZYNA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 101, s. 293–301. — Bibliogr. s. 301, Streszcz., Abstr.. — P. Madejski – afiliacja: EDF Polska

  orcid iD
 • słowa kluczowe: petrofizyka, łupki sylurskie, synklinorium lubelskie, spektrometria magnetycznego rezonansu jądrowego, rentgenowska tomografia komputerowa

  keywords: nuclear magnetic resonance, petrophysics, X-ray computed tomography, Silurian shales, Lublin synclinorium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Characterization of recrystallization phenomena in commercially pure titanium based on EBSD technique / Mariusz JĘDRYCHOWSKI // W: Proceedings of the ISD workshops : [Szczyrk, from 9\textsuperscript{th} till 15\textsuperscript{th} June 2013] / eds. Marcin Perzanowski [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Physics and Applied Computer Science. — Kraków : FPACS AGH UST, 2013. — ISBN: 978-83-925779-3-5. — S. 211–214. — Bibliogr. s. 214

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka parametrów filtracyjnych i rozkładów odległości porów skał niskoporowatych na podstawie wyników rentgenowskiej tomografii komputerowejCharacteristics of filtration parameters and pore distance distribution of low porosity rocks based on the results of X-ray computer tomography / Paulina KRAKOWSKA-MADEJSKA, Edyta PUSKARCZYK, Magdalena HABRAT, Paweł MADEJSKI, Mariusz JĘDRYCHOWSKI // W: GEOPETROL 2022 : wyzwania dla sektora naftowego i gazowniczego w dobie transformacji energetycznej : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [19-21 września 2022, Zakopane] : materiały konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, 2022. — S. 87-97. — Bibliogr. s. 96-97, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Comprehensive approach for porous materials analysis using a dedicated preprocessor tool for mass and heat transfer modelling / KRAKOWSKA P., MADEJSKI P., HABRAT M., PUSKARCZYK E., JĘDRYCHOWSKI M. // W: ICCHMT 2018 : XI\textsuperscript{th} International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 21–24 May 2018, Cracow, Poland : book of abstracts, vol. 1. — [Cracow : s. n.], [2018]. — S. 285–286. — Pełny tekst na Dysku Flash. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [7], Abstr.

 • keywords: software, porous materials, quantitative interpretation, qualitative interpretation, preprocessor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Dynamic response of advanced materials impacted by particle beams: the MultiMat experiment / M. Pasquali, [et al.], M. D. JEDRYCHOWSKY, [et al.] // Journal of Dynamic Behavior of Materials ; ISSN 2199-7446. — 2019 vol. 5 iss. 3, s. 266–295. — Bibliogr. s. 294–295, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-07-19. — M. D. Jędrychowski - pierwsza afiliacja: CERN, Geneva, Switzerland. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40870-019-00210-1.pdf

  orcid iD
 • keywords: quasi instantaneous heat deposition, particle beam impacts, molybdenum and tungsten alloys, carbon based and copper composites, thermomechanical stresses, dynamic material behavior

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s40870-019-00210-1

13
 • EBSD characterisation of deformed and recrystallized commercially pure titanium : [poster] / M. JĘDRYCHOWSKI, J. TARASIUK, B. Bacroix // W: MC 2011 Kiel [Dokument elektroniczny] : Microscopy Conference 2011 : Kiel, Germany, 28 August – 02 September 2011 / eds. Wolfgang Jäger [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Germany : DGE – German Society for Electron Microscopy e.V., cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-3-00-033910-3. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Dod. afiliacja: M. Jędrychowski – LPMTM – CNRS, Université Paris Nord

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • EBSD investigation of cold rolled and recrystallized titanium / Mariusz JĘDRYCHOWSKI, Jacek TARASIUK, Brigitte Bacroix // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2013 vol. 753, s. 289–292. — Bibliogr. s. 292, Abstr.. — M. Jędrychowski – dod. afiliacja: LSPM-CNRS, Université Paris. — 5\textsuperscript{th} international conference on Recrystallization and Grain Growth (ReX&GG V) : Sydney, 5–10 May, 2013. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.753.289.pdf

 • keywords: titanium, recrystallization, texture, cold rolling, EBSD, deformation twinning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.753.289

15
 • Electron backscatter diffraction investigation of local misorientations and orientation gradients in connection with evolution of grain boundary structures in deformed and annealed zirconium : a new approach in grain boundary analysis / Mariusz JĘDRYCHOWSKI, Jacek TARASIUK, Brigitte Bacroix, Sebastian WROŃSKI // Journal of Applied Crystallography ; ISSN 0021-8898. — 2013 vol. 46 iss. 2, s. 483–492. — Bibliogr. s. 492. — M. Jędrychowski, S. Wroński – dod. afiliacja: LSPM-CNRS, Université Paris. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1107/S0021889812052016/full

 • keywords: microstructure, texture, EBSD, thermomechanical treatment, grain boundaries, local misorientations, zirconium, electron backscatter diffraction, grain orientation spread, kernel average misorientation, KAM, GOS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1107/S0021889812052016

16
 • Gas flow modeling for permeability determinantion on porous rock sample using Maxwell slip model / MADEJSKI P., KRAKOWSKA P., PUSKARCZYK E., HABRAT M., JĘDRYCHOWSKI M. // W: ICCHMT 2018 : XI\textsuperscript{th} International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 21–24 May 2018, Cracow, Poland : book of abstracts, vol. 2. — [Cracow : s. n.], [2018]. — S. 63–64. — Pełny tekst na Dysku Flash. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5–6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Innovative characterization of tight sandstones from Paleozoic basins in Poland using X-ray computed tomography supported by nuclear magnetic resonance and mercury porosimetry / P. KRAKOWSKA, E. PUSKARCZYK, M. JĘDRYCHOWSKI, M. HABRAT, P. Madejski, M. Dohnalik // Journal of Petroleum Science & Engineering : an International Journal Devoted to Integrated Reservoir Studies ; ISSN 0920-4105. — 2018 vol. 166, s. 389–405. — Bibliogr. s. 405, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-14. — P. Madejski – afiliacja: EDF Polska. — tekst: https://goo.gl/iRZnSd

  orcid iD
 • keywords: mercury porosimetry, nuclear magnetic resonance, semivariograms, computed X-ray tomography, tight sandstones

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.petrol.2018.03.052

18
 • Innowacyjne narzędzie do jakościowej i ilościowej interpretacji obrazów – poROSE: przykład zwięzłych piaskowców z polskich basenów paleozoicznychInnovative tool for the image qualitative and quantitative interpretation – poROSE: a case study of tight sandstones from Polish Paleozoic basins / Paulina KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Mariusz JĘDRYCHOWSKI, Magdalena HABRAT, Paweł MADEJSKI, Marek Dohnalik // W: 12 Polski Kongres Naftowców i Gazowników : przyszłość upstreamu i downstreamu w Polsce na tle zmian zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu : Kraków, 16-18 maja 2018 : streszczenia referatów = 12th Polish Congress of Oil and Gas Industry Professionals : the future of upstream and downstream in Poland in the context of the changes occurring on the European oil and gas market : Cracow, 16-18 May 2018 : book of abstracts / zesp. red. Piotr Dziadzio, Jolanta Likus, Dominika Bernaś. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2018. — S. 111–112. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Investigation of deformed and recrystallized textures in zirconium / M. JĘDRYCHOWSKI, J. TARASIUK, B. Bacroix, S. WROŃSKI, D. Chaubet // W: ReX & GG IV : 4th international conference on Recrystallization and grain growth : July 4th–9th, 2010, Sheffield, UK : conference handbook. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 60–61. — Abstr.. — S. Wroński – dod. afiliacja: LPMTM – CNRS, Université Paris Nord

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Investigation of deformed and recrystallized textures in zirconium / M. JĘDRYCHOWSKI, J. TARASIUK, B. Bacroix, S. WROŃSKI, D. Chaubet // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2012 vols. 715–716, s. 940–945. — Bibliogr. s. 945, Abstr.. — ISBN: 978-3-03785-390-0. — Dod. afiliacja S. Wroński: LPMTM-CNRS, Université Paris Nord, France. — 4th International conference on Recrystallization and Grain Growth (ReX & GG 2010) : Sheffield, England, July 04–09, 2010 / eds. E. J. Palmiere, B. P. Wynne. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.715-716.940

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.715-716.940

22
 • Investigation of SIBM driven recrystallization in alpha Zirconium based on EBSD data and Monte Carlo modeling / M. JĘDRYCHOWSKI, B. Bacroix, O.U. Salman, J. TARASIUK, S. WROŃSKI // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2015 vol. 89 art. no. 012029, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-08-07. — M. Jędrychowski – dod. afiliacja: Université Paris. — 36th Riso International Symposium on Materials Science: Effects of deformation induced structural variations on annealing mechanisms : Riso, Denmark, 7–11 September 2015. — tekst: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/89/1/012029/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1757-899X/89/1/012029

23
 • Koncepcja komputerowego systemu interpretacji niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu z wykorzystaniem rentgenowskiej tomografii komputerowej[The concept of a computer system for interpretation of tight rocks using X-ray computed tomography results] / Magdalena HABRAT, Paulina KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Mariusz JĘDRYCHOWSKI, Paweł Madejski // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 46. — Bibliogr. s. 46. — P. Madejski – afiliacja: EDF Polska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Microchannel cooling for the LHCb VELO Upgrade I / Oscar Augusto de Aguiar Francisco, Wiktor Byczynski, Kazu Akiba, Claudia Bertella, Alexander Bitadze, Matthew Brock, Bartosz Bulat, Guillaume Button, Jan Buytaert, Stefano De Capua, Riccardo Callegari, Christine Castellana, Andrea Catinaccio, Catherine Charrier, Colette Charvet, Victor Coco, Paula Collins, Jordan Degrange, Raphael Dumps, Diego Alvarez Feito, Frank Fournel, Julian Freestone, Mariusz JĘDRYCHOWSKI, Vinicius Franco Lima, Abraham Gallas Torreira, Wouter Hulsbergen, Daniel Hynds, Gonzalo Arnau Izquierdo, Pawel Jalocha, Eddy Jans, Malcolm John, Nathan Jurik, Thomas Latham, Alexander Leflat, Edgar Lemos Cid, Rolf Lindner, Alessandro Mapelli, Abhijit Mathad, Andy Morris, Jerome Noel, Andrei Nomerotski, Rui de Oliveira, Martijn van Overbeek, Chris Parkes, Paolo Petagna, Alexandre Porret, Denis Renaud, Erno Roeland, Giulia Romagnoli, Eric Rouchouze, Krista de Roo, Freek Sanders, Thomas Schneider, Heinrich Schindler, Burkhard Schmidt, Andreas Schopper, Luke Scantlebury-Smead, Miranda Van Stenis, Peter Svihra, Benoit Teissandier, Jean-Francois Teissier, Xavier Thery, Eric Thomas, Bart Verlaat, Mark R.J. Williams // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment ; ISSN 0168-9002. — 2022 vol. 1039 art. no. 166874, s. 1–18. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-05-26. — M. Jędrychowski - dod. afiliacja: CERN, Geneva, Switzerland. — tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168900222003394/pdfft?md5=fb32cfdf903cdd58a01ba62b6e18cddc&pid=1-s2.0-S0168900222003394-main.pdf

  orcid iD
 • keywords: VELO upgrade, thermal figure of merit, silicon wafer bonding, bi-phase CO2, microchannel cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.nima.2022.166874

25