Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Filipowicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1931-9383 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6603945963

PBN: 5e70922c878c28a04739124d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 341, z ogólnej liczby 352 publikacji Autora


1
2
 • A case study of a small wind turbine integrated with the building of AGH Centre of Energy, Krakow / Mariusz FILIPOWICZ // W: SET 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 18\textsuperscript{th} international conference on Sustainable Energy Technologies : 20–22 August 2019, Kuala Lumpur, Malaysia : sustainable energy towards the new revolution, Vol. 3 / ed. by Saffa Riffat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Great Britain] : University of Nottingham, 2020. — e-ISBN: 9780853583318. — S. 304–313. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://nottingham-repository.worktribe.com/OutputFile/3937312 [2020-02-12]. — Bibliogr. s. 313. — Publikacja dostępna online od: 2020-02-10

 • keywords: wind energy, integrated wind turbine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A method for investigation of the $D(^{4}He, \gamma)^{6}Li$ reaction in the Ultralow energy region under a high background / V. M. Bystritsky, [et al.], M. FILIPOWICZ, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment ; ISSN 0168-9002. — 2016 vol. 825, s. 24–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-12. — tekst: http://goo.gl/dQlqXq

 • keywords: gamma spectroscopy, nuclear reaction, lithium problem in astrophysics, targets, gamma detectors, cross sections

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.nima.2016.04.034

4
 • A novel, spherical shaped sun tracker / P. WAJSS, M. FILIPOWICZ // Polska Energetyka Słoneczna ; ISSN 1730-2420. — 2013 nr 1–4, s. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • A study of the applicability of a straw-fired batch boiler as a heat source for a small-scale cogeneration unit / Krzysztof SORNEK, Mariusz FILIPOWICZ // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2016 vol. 37 iss. 4, s. 503–515. — Bibliogr. s. 515. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-30

 • keywords: cogeneration, microscale systems, biomass systems, small scale systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/cpe-2016-0041

6
 • Activity related to thermoelectric micro-cogeneration / K. SORNEK, M. ŻOŁĄDEK, M. FILIPOWICZ // W: International thermoelectric workshop on New materials for direct conversion of heat into electricity : Kraków, 8\textsuperscript{th} - 9\textsuperscript{th} 2019 May 2019 : abstracts / ed. Krzysztof Wojciechowski. — Kraków : Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology ; AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, 2019. — ISBN: 978-83-940827-3-4. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Adam Guła – wspomnienie[Adam Guła – in memorian] / Mariusz FILIPOWICZ, Paweł WAJSS, Wojciech GORYL // W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla / red. tomu Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, 2017. — (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3). — ISBN10: 83-922535-1-8. — S. 167–172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Analiza możliwości współspalania osadów ściekowych w kotłach na biomasęAnalysis of the possibility of co-combustion of sewage sludge in biomass boilers / Mateusz SZUBEL, Krzysztof SORNEK, Barbara Robak, Magdalena Ciołek, Mariusz FILIPOWICZ // Archiwum Spalania ; ISSN 1641-8549. — 2012 vol. 12 nr 4, s. 263–271. — Bibliogr. s. 270–271, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza możliwości współspalania osadów ściekowych w kotłach na biomasę[Analysis of the possibility of co-combustion of sewage sludge in biomass boilers] / Mateusz SZUBEL, Krzysztof SORNEK, Barbara Robak, Magdalena Ciołek, Mariusz FILIPOWICZ // W: Energetyka 2012 : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 7–9 listopada 2012 : katalog okolicznościowy / Politechnika Wrocławska. Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. — [Wrocław : s. n.], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 100–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza numeryczna dynamiki płaszcza wodnego kotła na biomasę : [abstrakt]The numerical analysis of dynamic of the biomass boiler water jacket : [abstract] / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Grzegorz Skrzypczak // W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : międzynarodowa XII konferencja kotłowa ICBT 2014 : Szczyrk, 21–24 października 2014 = 12\textsuperscript{th} international conference on Boiler technology 2014 / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, RAFAKO SA, Racibórz. — Gliwice : [PŚ], 2014. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ; ISSN 1506-9702 ; z. 35). — ISBN: 978-83-938368-3-3. — S. 369–370. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 1008–1016. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1016, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza numeryczna pracy urządzeń grzewczych małej mocy zasilanych biomasąThe numerical analysis of operation of the small-scale biomass heating devices / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62 nr 2, s. 477–486. — Bibliogr. s. 486, Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, CFD, drewno, piece na biomasę

  keywords: numerical modelling, CFD, wood, biomass furnaces

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2015.77

13
 • Analiza parametrów pracy systemu mikrokogeneracyjnego z generatorem termoelektrycznym i kominkiem opalanym drewnem pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców końcowychAnalysis of the micro-cogeneration system operating parameters with a thermoelectric generator and wood-fired stove in terms of improving the energy security of consumers / Krzysztof SORNEK, Mariusz FILIPOWICZ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 103, s. 159–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Abstr.. — Dod. afiliacja autorów: Instytut Zrównoważonej Energetyki, Kraków. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/sornek-filipowicz.pdf

 • słowa kluczowe: biomasa, bezpieczeństwo energetyczne, generatory termoelektryczne, energetyka odnawialna, mikrokogeneracja

  keywords: renewable energy sources, biomass, energy security, thermoelectric generators, microcogeneration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/123714

14
 • Analiza pracy wymiennika akumulacyjnego jako elementu wspomagającego system grzewczy z kominkiemAnalysis of the operation of accumulation heat exchanger as an auxiliary part of a heating system with the stove / Maciej ŻOŁĄDEK, Aleksandra Boroń, Sylwia Nabożna, Marta Markuś, Krzysztof SORNEK, Mariusz FILIPOWICZ // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2017 t. 48 nr 10, s. 395–398. — Bibliogr. s. 398, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, biomasa, efektywność energetyczna, wymiennik ciepła, ogrzewanie, kominek

  keywords: renewable energy sources, biomass, energy efficiency, heating, stove, heat exchanger

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2017.10.1

15
 • Analiza spalania paliwa w kotle wsadowym na słomę pod kątem automatyzacji jego pracyAnalysis of fuel combustion in the straw boiler in order to automate its operation / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // W: Energetyczne i środowiskowe aspekty pracy urządzeń grzewczych zasilanych biomasą [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Krzysztof Sornek, Katarzyna Szramowiat-Sala. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2019. — e-ISBN: 978-83-954975-0-6. — S. 47–60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ize.org.pl/wydawnictwo/monografie/2019/Monografia_EnISrAspPrUrzGrzZasBioms_2019.pdf [2019-09-16]. — Bibliogr. s. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analiza wydajności energetycznej modułu fotowoltaicznego w skoncentrowanym promieniowaniu słonecznymAnalysis of a photovoltaic module energy efficiency in concentrated solar radiation / Estera BOŻEK, Arkadiusz Swat, Krzysztof SORNEK, Mariusz FILIPOWICZ // Instal : teoria i praktyka w instalacjach ; ISSN 1640-8160. — 2014 nr 10, s. 6–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analysis of solar high temperature heat generation for absorption cooling / BOŻEK Estera, FILIPOWICZ Mariusz // W: 2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-65180-01-8. — S. 11

 • keywords: concentrated solar radiation, solar cooling, absorption chiller

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Application of thermoelectric power generators in small-scale heating devices / Mariusz FILIPOWICZ, Krzysztof SORNEK, Mateusz SZUBEL, Maciej ŻOŁĄDEK // W: Biomass in small-scale energy applications : theory and practice / ed. by Mateusz Szubel, Mariusz Filipowicz. — Boca Raton : Taylor & Francis, CRC Press, 2019. — (Energy Systems: From Design to Management). — ISBN: 978-0-367-20105-5 ; e-ISBN: 9780429286063. — S. 185–213. — Bibliogr. s. 212–213

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Application of various 'response surface' – based algorithms in optimization of air manifolds for batch boilers / Mariusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Anna Mikrut // W: EFM18 : proceedings of the international conference Experimental Fluid Mechanics 2018 : November 13.–16., 2018, Prague / eds. Petra Dančová, Jan Novosád. — [Karlovy Vary] : Polypress s. r. o., [2018]. — S. 555–564. — Bibliogr. s. 564, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Application of various 'response surface' – based algorithms in optimization of air manifolds for batch boilers / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Anna Mikrut // EPJ Web of Conferences ; ISSN 2101-6275. — 2019 vol. 213, art. no. 02083, s. 1–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — EFM18 : Experimental Fluid Mechanics : Prague, Czech Republic, November 13–16, 2018

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/epjconf/201921302083

21
 • Architektura i analiza pomiarów węzłów ciepłowniczych na przykładzie Miasteczka Studenckiego AGHArchitecture and analysis of measurements of district heating substantion on example of AGH Student Campus / Wojciech KREFT, Mariusz FILIPOWICZ, Andrzej RAŹNIAK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 3, s. 389–401. — Bibliogr. s. 401, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_27.pdf

 • słowa kluczowe: wymiennik ciepła, automatyka, węzeł ciepłowniczy

  keywords: automatics, heat exchanger, district heating substation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Astrofizičeskij S-faktor v dd-vzaimodejstvijach pri ul'tranizkich energijachThe astrophysical S-factor for the dd-reaction at ultralow energies / V. M. Bystrickij, [et al.], J. WOŹNIAK, M. FILIPOWICZ, [et al.]. — Dubna : Izdatel'skij Otdel Objedinennogo Instituta Jadernych Issledovanij, 1999. — 14, [2] s.. — (Preprint / Ob”edinennyj institut âdernyh issledovanij ; D15–99–163). — Bibliogr. s. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Astrophysical \emph{S}-factor of $T(^{4}He, \gamma)^{7}Li$ reaction at $E_{cm}=15.7$ keV / V. M. Bystritsky, G. N. Dudkin, E. G. Emets, M. FILIPOWICZ, A. R. Krylov, B. A. Nechaev, A. Nurkin, V. N. Padalko, A. V. Philippov, A. B. Sadovsky // Physics of Particles and Nuclei Letters ; ISSN 1547-4771. — 2017 vol. 14 no. 4, s. 560–570. — Bibliogr. s. 570, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/c92jvj

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1134/S1547477117040057

25
 • Audyt energetyczny i ocena parametrów środowiskowych pomieszczeń Miasteczka Studenckiego AGH[Energy audit and estimation of environmental parameters of UMM Campus] / Mariusz FILIPOWICZ, Dorota OBŁĄKOWSKA, Andrzej RAŹNIAK // W: Ekoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005 / red. Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — Na okł. dodatkowo: Materiały naukowe. — ISBN10: 83-918626-1-5. — S. 248–257. — Bibliogr. s. 257

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: