Wykaz publikacji wybranego autora

Marianna Marciszko, dr inż.

adiunkt

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
ACMiN, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3490-4422

ResearcherID: G-3951-2016

Scopus: brak

PBN: 3960677

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
2
 • Application of Göbel mirror for stress measurement using grazing incidence geometry / Andrzej BACZMAŃSKI, Marianna MARCISZKO, Krzysztof WIERZBANOWSKI, Grzegorz Buturyn, Jan Bonarski, Leszek Tarkowski // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2010 vol. 652, s. 249–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.652.249

 • keywords: stress measurement, X-ray diffraction, Gobel mirror, grazing incidence geometry

3
4
 • Badania stopów wysokiej entropii otrzymywanych metodą spiekania[Investigations of High Entropy Alloys prepared by sintering method] / J. CIEŚLAK, J. TOBOŁA, K. BERENT, M. MARCISZKO // W: OSSM 2016 : XI Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Radom–Turno, 19–22 czerwca 2016 r. : program i abstrakty / red. Tadeusz Szumiata, Małgorzata Gzik-Szumiata, Kazimierz Hibner. — [Radom : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. [1] ID O-20. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Different grain interaction models used for interpretation of lattice strain data collected using grazing incidence X-ray diffraction / M. MARCISZKO, A. BACZMAŃSKI, M. WRÓBEL, W. Seiler, C. Braham, K. WIERZBANOWSKI // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2014 vols. 768–769, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.. — M. Marciszko – dod. afiliacja: Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers. — ICRS 9 : 9\textsuperscript{th} International Conference on Residual Stresses : 7–9 October 2012, Garmisch-Partenkirchen. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.768-769.26

 • keywords: X-ray diffraction, grazing incident geometry, X-ray stress factors

6
7
 • Experimental and theoretical study on multicomponent $Al_xCu_yFeNiCrCo$ high entropy alloys / Katarzyna MATUSIAK, Jakub CIEŚLAK, Katarzyna BERENT, Marianna MARCISZKO // W: Euromat 2017 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : 17-22 September 2017, Thessaloniki, Greece : final program / Hellenic Metallurgical Society (HMS) ; Hellenic Society for the Science & Technology of Condensed Matter (HSSTCM). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Thessaloniki : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [1] B8-P-THU-P2-7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
10
 • Micromechanical behaviour of a two-phase Ti alloy studied using grazing incidence diffraction and a self-consistent model / Y. Zhao, S. WROŃSKI, A. BACZMAŃSKI, L. Le Joncour, M. MARCISZKO, T. TOKARSKI, M. WRÓBEL, M. François, B. Panicaud // Acta Materialia ; ISSN 1359-6454. — Tytuł poprz.: Acta Metallurgica et Materialia. — 2017 vol. 136, s. 402–414. — Bibliogr. s. 413–414, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-10. — tekst: goo.gl/PuusYo

 • keywords: X-ray diffraction, self-consistent model, elasto-plastic deformation, polycrystalline material, grazing incidence angle

11
12
 • Multireflection grazing incidence method for residual stress determination / Marianna MARCISZKO // W: Proceedings of the ISD workshops : [Szczyrk, from 9\textsuperscript{th} till 15\textsuperscript{th} June 2013] / eds. Marcin Perzanowski [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Physics and Applied Computer Science. — Kraków : FPACS AGH UST, 2013. — ISBN: 978-83-925779-3-5. — S. 231–233. — Bibliogr. s. 233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
15
 • Neutron diffraction study of elastoplastic behaviour of $Al/SiC_{p}$ metal matrix composite during tensile loading and unloading / Sebastian WROŃSKI, Andrzej BACZMAŃSKI, Anita Gaj, K. WIERZBANOWSKI, M. Fitzpatrick, Vincent Klosek, Alain Lodini, Marianna MARCISZKO // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2014 vol. 772, s. 117–121. — Bibliogr. s. 120–121, Abstr.. — MECA SENS VI : 6th international Mechanical Stress Evaluation by Neutrons ans Synchrotron Radiation : 7\textsuperscript{th} to 9\textsuperscript{th} September 2011, Hamburg. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.772.117.pdf

 • keywords: residual stress, X-ray diffraction, self-consistent model, metal matrix composite, elasto-plastic deformation, tensile load

16
 • Neutron diffraction study of elastoplastic behaviour of Al/SiCp metal matrix composite during tensile test and unloading / A. BACZMAŃSKI, S. WROŃSKI, A. Gaj, M. Fitzpatrick, V. Klosek, A. Lodini, K. WIERZBANOWSKI, M. MARCISZKO // W: MECA SENS VI 2011 : 6\textsuperscript{th} international conference on Mechanical Stress Evaluation by Neutrons and Synchrotron Radiation : 7–9 September 2011, Hamburg, Germany ; Pre-conference events on 6 September 2011 : abstracts. — [Hamburg : s. n.], [2011]. — S. 39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
 • Phase coexistence in $Al_{x}FeNiCrCo$ high entropy alloys: experimental and theoretical study / Jakub CIEŚLAK, Janusz TOBOŁA, Katarzyna BERENT, Marianna MARCISZKO // W: SCTE 2016 [Dokument elektroniczny] : 20\textsuperscript{th} international conference on Solid Compounds of Transition Elements : Aprtil 11\textsuperscript{th} – 15\textsuperscript{th} 2016, Zaragoza (Spain) : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2016]. — S. 40. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://scte2016.unizar.es/program/Book_of_abstract_31-03-2016.pdf [2016-05-05]. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Phase coexistence in AlxFeNiCrCo high entropy alloys: experimental and theoretical study / J. CIEŚLAK, J. TOBOŁA, K. BERENT, M. MARCISZKO // W: C-MAC days 2016 : Bratislava, Slovakia, November 21–24, 2016 : program and abstracts / eds. Marc de Boissieu, Marek Mihalkovič, Peter Švec. — Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2016. — ISBN: 978-80-224-1540-8. — S. [1] ID C-01. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: electronic structure, neutron diffraction, crystal stability, XRD analysis, high entropy alloys

20
 • Phase composition of $Al_{x}FeNiCrCo$ high entropy alloys prepared by sintering and arc-melting methods / J. CIEŚLAK, J. TOBOŁA, K. BERENT, M. MARCISZKO // Journal of Alloys and Compounds ; ISSN 0925-8388. — 2018 vol. 740, s. 264–272. — Bibliogr. s. 271–272, Abstr.

 • keywords: X-ray diffraction, neutron diffraction, high entropy alloys, EDX, EBSB

21
22
 • Problem of X-ray diffraction constants used in grazing incidence method for stress measurement / M. MARCISZKO, A. BACZMAŃSKI, M. WRÓBEL, W. Seiler, C. Braham, K. WIERZBANOWSKI // W: ICRS 9 : 9th International Conference on Residual Stresses : October 7–9, 2012, Garmisch-Partenkirchen, Germany : abstracts. — [Germany : s. n.], [2012]. — S. 261–262. — Bibliogr. s. 262

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Residual stresses measured using multireflection grazing incidence diffraction with synchrotron radiation : [abstract] / C. Braham, M. MARCISZKO, W. Seiler, A. BACZMAŃSKI, M. Wróbel, J. Donges // W: MECA SENS 2013 : 7th international conference on Mechanical Stress Evaluation by Neutron and Synchrotron Radiation : 10–12 September, 2013, Sydney, Australia. — [Australia : Australian Nuclear Science and Technology Organisation], [2013]. — S. 128. — Bibliogr. s. 128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Stress in aluminium alloys measured using Göbel mirror as a primary beam optics of X-ray diffractometer / Marianna MARCISZKO, Andrzej BACZMAŃSKI, Nacer Zazi, Jean-Paul Chopart, Alain Lodini, Krzysztof WIERZBANOWSKI // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2011 vol. 681, s. 393–398. — Bibliogr. s. 398, Abstr.. — Residual Stresses VIII : 8th European conference on Residual Stresses : Trento, Italy, June 26–28, 2010. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.681.393.pdf

 • keywords: Al-Mg alloy, X-ray diffraction, Gobel mirror, grazing incident geometry

25
 • Stress measured using Göbel mirror correlated with corrosion behaviour in aluminium alloys / M. MARCISZKO, A. BACZMAŃSKI, J.-P. Chopart, N. Zazi, A. Lodini, K. WIERZBANOWSKI // W: 8th European conference on Residual Stresses : Trento, Italy, June 26–28, 2010 : conference programme and book of abstracts. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych