Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Wagner, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7694-6527

ResearcherID: brak

Scopus: 57199121168

PBN: 900511

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
2
 • Analysis of the occurrence of elements and critical raw materials in ash from Polish lignite deposits / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 225

 • keywords: fly ash, lignite, Clarke values

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An application of Markov chain analysis to preliminary studies on lithofacies sequences in the “Bełchatów” lignite deposit, “Szczerców” field (Poland) / W. MASTEJ, T. SŁOMKA, M. WAGNER, T. LEŚNIAK, E. SŁOMKA // W: IAMG 2003 [Dokument elektroniczny] : International Association for Mathematical Geology : annual conference : Portsmouth, UK, September 7–12, 2003 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [England : s. n.], [2003]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–6, S16(P). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Atlas petrograficzny twardego węgla brunatnego i węgla kamiennego z obszaru PolskiA petrographic atlas of subbituminous and bituminous coal from the Polish deposits and from uneconomic occurrences / Marian WAGNER, Ireneusz LIPIARSKI, Jacek MISIAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 93, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0318). — Bibliogr. s. 51–55, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-185-2. — Do publikacji dołączony CD-ROM z mikrofotografiami odmian węgla

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • {\em Carbo salis} ze złoża soli w Wieliczce{\it Carbo salis} from deposit of rock salt in Wieliczka / Krzysztof BUKOWSKI, Marian WAGNER, Jerzy Przybyło // W: Quo vadis sal : XIII międzynarodowe sympozjum solne : Dolina Demianowska, 2–3 października 2008 r. Podziemne magazynowanie paliw ; Zagrożenia w górnictwie solnym = Quo vadis sal : international salt symposium. Underground fuel storage ; Hazard in salt mining / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2008]. — S. 61–64. — Bibliogr. s. 62, 64. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • Coalified bitumens from the Kłodawa Salt Structure (central Poland) as evidence on migration of hydrothermal fluids in Zechstein (Upper Permian) deposits / Marian WAGNER, Stanisław Burliga // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2014 vol. 58 no. 3, s. 555–564. — Bibliogr. s. 564. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/download/9039/pdf_1139

 • keywords: Main Dolomite, collotelinite, micrinite, vitrinization of bitumens, Kłodawa Salt Structure, Stinking Shale

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1127

10
 • Coal occurrence in salt sediments, Carpathian Foredeep, Poland / Marian WAGNER, Krzysztof BUKOWSKI // W: 18\textsuperscript{th} international sedimentological congress : Mendoza, Argentina, 26\textsuperscript{th} September/1\textsuperscript{st} October : abstracts volume / eds. Ernesto Schwarz, [et al.] ; International Association of Sedimentologists. — [Buenos Aires : IAS], [2010]. — Na okł. dod.: Sedimentology at the foot of the Andes. — ISBN: 978-987-96296-4-2. — S. 912. — Bibliogr. s. 912

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants / Barbara BIELOWICZ, Dariusz BOTOR, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Ekologiczne kryteria oceny jakości węgla brunatnego na przykładzie złoża BełchatówThe ecological criteria for evaluation the quality lignite on the example of the Bełchatów deposit / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz Ratajczak, Waldemar Jończyk, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 91, s. 81–89. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz., Abstr.. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXV konferencja : Rytro, 18–20 listopada 2015

 • słowa kluczowe: pierwiastki krytyczne, metodyka badań jakości węgla brunatnego, składniki toksyczne w węglu

  keywords: critical elements, toxic components in the coal, methods of lignite quality research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Fanerozoiczna historia termiczna polskiego segmentu strefy szwu transeuropejskiego – obecny stan badań w projekcie PAPPhanerozoic thermal history of the Polish segment of Trans-European Suture Zone – recent stage of progress in PAP project / Paweł Poprawa, Izabela Grotek, Marian WAGNER, Hanna Matyja // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2002 t. 50 nr 12, s. 1219–1220. — Bibliogr. s. 1220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Fossilization history of fossil resin from Jambi Province (Sumatra, Indonesia) based on physico-chemical studies / Beata Naglik, Beata Kosmowska-Ceranowicz, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Przemysław Drzewicz, Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK, Jakub MATUSIK, Marian WAGNER, Rastislav Milovsky, Paweł STACH, Arkadiusz Szyszka // Minerals [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2018 vol. 8 iss. 3 art. no. 95, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-02. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/8/3/95/pdf

 • keywords: Raman spectroscopy, FT-IR, microhardness, Sumatra, fossil resins, Indonesia, maturation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min8030095

16
 • Geoturystyczne walory torfowisk podhalańskich niecki orawskiejGeotouristic value of raised bog in the Orawa valley, located in the Podhale region / Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1697. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 269, s. 275–281. — Bibliogr. s. 281, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005” : rozpoznawanie złóż ; geoturystyka ; energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Grawitacyjne spływy uwęglonej materii organicznej – mało poznana forma występowania węgla żelitowego (miękki węgiel brunatny)Gravitional flows of coaly organic mater – a poorly known occurrence from gelitic coal (ortholignite) / Marian WAGNER // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [etc.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-919850-5-9. — S. 93–97. — Bibliogr. s. 96–97, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Hg, Pb, Cd w węglu brunatnym ze złoża „Bełchatów” (obszard górniczy „Szczerców”) : badania wstępneHg, Pb, Cd in the lignite from ”Bełchatów” deposit (“Szczerców” minining area) : preliminary research / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1780. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2008 z. 285, s. 95–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Klif Chłapowski – atrakcja geoturystyczna Nadmorskiego Parku KrajobrazowegoThe Chłapowski Cliff – geotouristic attraction in Seaside Landscape Park (SLP), N Poland / Marian WAGNER, Tadeusz LEŚNIAK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1736. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2006 z. 273, s. 377–388. — Bibliogr. s. 387–388, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2006” : rozpoznawanie złóż, bezpieczeństwo a rozwój górnictwa, ochrona środowiska naturalnego i marketing, geoturystyka / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Methane sorption on bituminous coal – experiments on cuboid-shaped samples cut from primal coal lumps / Katarzyna CZERW, Jerzy ZIĘTEK, Marian WAGNER // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 2, s. 85–96. — Bibliogr. s. 94–95, Streszcz., Abstr.

 • keywords: hard coal, shrinkage, strain, methane, kinetics of accumulation, swelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mineralne fragmenty roślinne i zwierzęce w kredzie jeziornej złoża węgla brunatnego „Szczerców”Accessory organic mineral particles of lacustrine chalk from the Szczerców lignite deposit / Marian WAGNER // W: XXIX Sympozjum : Geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 19–20 kwietnia 2006 : materiały = XXIX Symposium Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. materiałów sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Zakład Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2006]. — S. 141–147. — Bibliogr. s. 147, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Mitu – Kupferschiefer formations: similarities and differences, Peru – Poland / A. PIESTRZYŃSKI, J. PIECZONKA, S. Dunin-Borkowski, P. Lutyński, M. WAGNER, A. Durand // W: XIII Congreso Peruano de Geología : “Movilizando las Geociencias para el desarollo del País” : Lima, 17–20 Octubre 2006 : resúmenes extendidos / eds. Víctor Carlotto [et al.] ; Sociedad Geológica del Peru. — Peru : cop. SG, 2006 + CD-ROM. — (Publicación Especial ; nr. 7). — S. 772–775. — Bibliogr. s. 775

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Osady miocenu Kępy Swarzewskiej na Pobrzeżu KaszubskimThe Miocene deposits from the Kępa Swarzewska hill on the Baltic Seaside / Marian WAGNER // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXVII sympozjum = XXVII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 2004 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla [etc.]. — [Kraków : AGH], [2004]. — ISBN10: 8391985008. — S. 189–193. — Bibliogr. s. 193, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Petrographic and mineralogical studies of fossil charcoal from Sierra de Bahoruco (Barahona Province, Dominican Republic) / M. WAGNER, J. Wachowiak, J. KOWALCZYK, L. NATKANIEC-NOWAK, W. HEFLIK, C. Georges // International Journal of Coal Geology ; ISSN 0166-5162. — 2017 vol. 173, s. 142–149. — Bibliogr. s. 148–149, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-03. — tekst: https://goo.gl/xCh3cO

 • keywords: Dominican Republic, Barahona Province, Sierra de Bahoruco, blue pectolite (larimar), fusinite, fusain, fossil charcoal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.coal.2017.03.001

25
 • Petrographic composition of lignite from the Legnica deposit / Sandra PAWELEC, Marian WAGNER // W: 10\textsuperscript{th} Geosymposium of Young researchers Silesia 2017 : Zabrze, 21–23. 09. 2017 : abstract book / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Polska : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-948694-0-3. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: