Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Paluch, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909503

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • 90 years of AGH-UST : 1919–2009 : learning vs. teaching in the age of computers90 lat AGH : 1919-2009 : uczyć czy nauczać w dobie komputerów / Marian PALUCH // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 69–80. — Bibliogr. s. 80. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza dynamicznego zachowania się belki stropu bezpośredniego będącego w jednoparametrowym kontakcie ze złożem w formie pokładu eksploatowanego na zawałAnalyze of the dynamic deflection of the direct roof during exploitation of deposit / Marian PALUCH, Ryszard WOSZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 1, s. 81–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-01/GG_2011_1_06.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu stałych fizycznych i geometrycznych na deformacje walcowych konstrukcyjnych elementów gumowychAnalysis of influence physical and geometrical constants on deformations of cylindrical rubber-elements in construction / Marian PALUCH, Michał BETLEJ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 509–517. — Bibliogr. s. 517, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_51.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wytrzymałościowa stropu będącego w kontakcie dwuparametrowym z pokładem przy eksploatacji na zawałThe stability of the roof connected with the seam by two-parameter contact during mining excavation / Marian PALUCH, Antoni TAJDUŚ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 1, s. 259–272. — Bibliogr. s. 272, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_23.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Benefits from applying the principle of virtual work based on example of mechanicsKorzyści płynące ze stosowania zasady prac wirtualnych na przykładzie mechaniki ogólnej / Marian PALUCH // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2010 R. 16 nr 3, s. 52–61. — Bibliogr. s. 61. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Korzyści płynące ze stosowania zasady prac wirtualnych na przykładzie mechaniki ogólnejBenefits from applying the principle of virtual works based on example of general mechanics / Marian PALUCH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 275–287. — Bibliogr. s. 287, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_22.pdf

 • słowa kluczowe: ciało materialne, więzy, równowaga ciała, równowaga sił, zasada prac wirtualnych

  keywords: material body, material restriction, balance of body, balance of forces, principle of virtual works

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mechanika budowli – teoria i przykłady[Mechanics of structures – theory and examples] / Marian PALUCH. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 601, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0423). — Bibliogr. s. 601–[602]. — ISBN: 978-83-7464-434-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nieliniowa deformacja izotropowej sfery grubościennejNon-linear deformation of isotropic trick-walled sphere / Marek CAŁA, Marian PALUCH, Antoni TAJDUŚ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 45–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_02.pdf

 • słowa kluczowe: projektowanie zbiorników podziemnych, nieliniowa teoria sprężystości

  keywords: design of underground reservoirs, nonlinear elasticity theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Non-linear deformation of isotropic thick-walled sphereNieliniowa deformacja izotropowej sfery grubościennej / Marek CAŁA, Marian PALUCH, Antoni TAJDUŚ // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2010 R. 16 nr 3, s. 2–12. — Bibliogr. s. 12. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Podstawy mechaniki budowli : podręcznik akademicki dla studentów wyższych szkół technicznych[Basics of mechanics of structures] / Marian PALUCH ; red. nauk. Leszek Mikulski. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2003. — 390 s.. — Bibliogr. s. 389–390. — ISBN10: 83-905407-6-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Podstawy mechaniki budowli : podręcznik akademicki dla studentów wyższych szkół technicznych[Basics of mechanics of structures] / Marian PALUCH ; red. nauk. Leszek Mikulski, Danuta FLISIAK. — Wyd. 2 poszerz.. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2004. — 440 s.. — Bibliogr. s. 439–440. — ISBN10: 83-905407-8-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Static formulation of mass points method for calculation of joint displacement and axial forces in the members of space trussStatyczne ujęcie metody punktów masowych do obliczenia przemieszczeń węzłów i sił osiowych w prętach kratownicy przestrzennej / Marek CAŁA, Marian PALUCH, Antoni TAJDUŚ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2011 vol. 56 no. 3, s. 427–440. — Bibliogr. s. 440, Summ.. — Afiliacja AGH zamieszczona w wersji elektronicznej czasopisma

 • keywords: truss bridges, static space calculations, mass point method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Statyczne ujęcie metody punktów masowych do wyznaczenia sił osiowych w prętach kratownicy płaskiejThe static approach to point mass method for determination of axial forces in a truss / Marian PALUCH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 137–151. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03-1/GG_2010_3-1_10.pdf

 • słowa kluczowe: kratownica, pręt, węzeł, siła osiowa, przemieszczenie węzła

  keywords: truss, bar of a truss, axial force, connecting joint displacement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wyznaczenie ugięć i sił przekrojowych w stropie będącym w kontakcie dwuparametrowym z pokładem dla wyrobiska korytarzowegoEstimation of beam deflection, bending moments and shear forces in the roof connected with the seam heading / Marian PALUCH, Antoni TAJDUŚ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 3, s. 57–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-03/GG_2008_3_05.pdf

 • słowa kluczowe: wyrobisko korytarzowe, kontakt dwuparametrowy, siły przekrojowe, energia sprężysta

  keywords: bending moment, headings, two-parameter contact, shear force, elastic energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zastosowanie rachunku tensorowego do wybranych zagadnień geomechanikiApplication of tensor calculus in selected geomechanical issues / Marian PALUCH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 146, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 187). — Bibliogr. s. 142–[147], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: