Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Noga, prof. dr hab. inż.

specjalista

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • 2D and 3D analysis of magnetic forces, torques and stiffnes in electric motor / Marian NOGA, Lesław Gołębiowski, Damian Mazur // W: HiPer'99 : High Performance Computing on Hewlett-Packard Systems Tromso, Norway June 27–30, 1999 (Annual Conf.of the HP2EUG), Book 2. — Toms\o : University of Troms, 1999. — S. [1–18]. — Bibliogr. s. [17–18], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Active consumers in Smart Grid systems – applications of the building automation technologiesAktywni odbiorcy w systemach Smart Grid – aplikacje technologii automatyki budynkowej / Marian NOGA, Andrzej OŻADOWICZ, Jakub GRELA, Grzegorz HAYDUK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2013 R. 89 nr 6, s. 227–233. — Bibliogr. s. 233, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: LonWorks, automatyka budynkowa, integracja, Smart Grid

  keywords: interoperability, building automation, LonWorks, smart grid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • AGH – Laboratoria technologii LonWorks® (PN-EN 14908)[AGH UST - LonWorks® (PN-EN 14908 – technology labs] / Marian NOGA, Andrzej OŻADOWICZ, Paweł KWASNOWSKI // W: AutBudNet : sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków : POIG.02.02.00-00-018/08-00 : seminarium pod honorowym patronatem JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia : 9 czerwca, 2011 : praca zbiorowa / pod red. Pawła Kwasnowskiego. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, [2011]. — ISBN: 978-83-933483-1-2. — S. [1–31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica : 2003[Academic Computer Center CYFRONET AGH-UST] : 2003 / materiały oprac. zespół ACK CYFRONET AGH pod kier. Mariana NOGI ; red. Marek KWAŚNIEWSKI, Maria WIELGUS. — Kraków : ACK CYFRONEK AGH, 2003. — V, 111 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Autotransformator trójkolumnowy wielouzwojeniowy dla układów prostowniczych \emph {clean power}Three columns multi windings autotransformer for clean power rectifier circuits / Marian NOGA, Lesław Gołębiowski, Marek Gołębiowski, Damian Mazur // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2009 nr 82, s. 63–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/82/ref_12.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania symulacyjne prądów i napięć w stanach awaryjnych maszyny komutatorowej prądu stałego zasilanej z przekształtnika tyrystorowegoSimulation studies of currents and voltages in failure states of converter fed commutator DC machine / Marian NOGA, Zygfryd GŁOWACZ, Antoni ZDROJEWSKI // W: SME'2005 : XLI międzynarodowe sympozjum maszyn elektrycznych : Polska, Opole–Jarnołtówek, 14–17 czerwiec 2005 : materiały konferencyjne, T. 1 = SME'2005 : XLI international symposium on Electrical machines : proceedings / Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Maszyn Elektrycznych i Transformatorów, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Poland Section, Politechnika Opolska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, [2005]. — ISBN10: 8388492748. — S. 274–278. — Bibliogr. s. 278, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Baza użytkownika komputerów dużej mocy i miejskiej sieci komputerowej w ACK CYFRONET AGH[Database of the high performance computers and metropolitan area network users at the CYFRONET Academic Computer Centre of the University of Mining and Metallurgy] / Zofia MOSURSKA, Marian NOGA // W: INFOBAZY '99 – Bazy danych dla nauki : II Krajowa Konferencja Naukowa pod patronatem Komitetu Badań Naukowych : Gdańsk 30.08–01.09.1999 / Politechnika Gdańska ; Centrum Informatyczne TASK [Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej] ; Instytut Oceanologii PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, 1999. — S. 466–471. — Bibliogr. s. 466, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Certyfikowane laboratoria oceny efektywności energetycznej i automatyki budynkowej[The certificated laboratories of energy efficiency and building automation] / Marian NOGA, Andrzej OŻADOWICZ // Innowacyjny Start / Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ; ISSN 1898-5009. — 2010 nr 1, s. 26–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Cracow '02 Grid Workshop : December 11–14, 2002 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian BUBAK, Marian NOGA, Michał TURAŁA. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET UMM, 2002. — [12], 240 s., [2] k. tabl.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Cracow '03 Grid Workshop : October 27–29, 2003 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian BUBAK, Marian NOGA, Michał TURAŁA. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2004. — XIV, 344 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-915141-3-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • CrossGrid – development of Grid environment for interactive applications / Marian BUBAK, Jesus Marco, Holger Marten, Norbert Meyer, Marian NOGA, Peter A. M. Sloot, Michał TURAŁA // W: Pionier 2002 : Polski Internet Optyczny: technologie, usługi i aplikacje : [II konferencja] : 23–24 kwietnia 2002 roku, Poznań : materiały z konferencji / Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ; Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej ; Międzynarodowe Targi Poznańskie. — Poznań : II PP, 2002. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 97–112. — Bibliogr. s. 109–112, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • CYFRONET and its support for scientific community in the field of high-performance computing, networking and computer knowledge / Marek KSIĘŻYK, Marian NOGA // W: SGI Users' Conference : 11–14 October 2000, Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Marian Bubak, Jacek Mościński, Marian Noga ; CYFRONET-Academic Computer Centre of the University of Mining and Metallurgy. — Kraków : CYFRONET, 2000. — ISBN10: 83-902363-9-7. — S. 3–10. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Doświadczenia ACK Cyfronet AGH z realizacji projektów UE IST[Cyfronet Academic Computer Centre of the AGH University of Science and Technology experiences from the realisation of the UE IST projects] / Marian NOGA // W: „Sieci rozległe a nowe modele biznesowe w telekomunikacji” : konferencja : Zakopane, 26–28 marca 2003 roku : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2004]. — S. 52–63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Działalność Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych w zakresie automatyki budynków oraz programowalnych systemów sterowania i automatycznej regulacjiInstitute of Electrical Drives and Industrial Equipment Automation activities in the fields of building automation and industrial control systems / Marian NOGA, Paweł KWASNOWSKI, Grzegorz WRÓBEL, Marcin JACHIMSKI, Zbigniew MIKOŚ, Grzegorz HAYDUK // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 nr 3, s. 57–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: LonWorks, automatyka przemysłowa, wzbudnice tyrystorowe, automatyka budynków, sterowniki przemysłowe

  keywords: building automation, LonWorks, control systems, PLC, thyristor exciters, programable logic controllers, industrial automation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Efektywność energetyczna i Smart Metering – nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej[Energy efficiency and Smart Metering – the new challenges for building automation systems] / Marian NOGA, Andrzej OŻADOWICZ, Jakub GRELA // Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 1426-742X. — 2011 nr 4, s. 20–29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Efektywność energetyczna i Smart Metering – nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej[Energy efficiency and Smart Metering – new development path for the building automation systems] / Marian NOGA, Andrzej OŻADOWICZ, Jakub GRELA // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2012 R. 14 nr 12, s. 54–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Energooszczędność w automatyce budynków i oświetleniu publicznymEnergy-savings automation in buildings and public lighting / Marian NOGA, Grzegorz HAYDUK, Zbigniew MIKOŚ, Grzegorz WRÓBEL, Paweł KWASNOWSKI, Marcin JACHIMSKI, Andrzej OŻADOWICZ // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 49–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Free vibration and forced vibration analysis in induction motor / Marian NOGA, Lesław Gołębiowski, Marek Gołębiowski, Damian Mazur // W: SGI Users' Conference : 11–14 October 2000, Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Marian Bubak, Jacek Mościński, Marian Noga ; CYFRONET-Academic Computer Centre of the University of Mining and Metallurgy. — Kraków : CYFRONET, 2000. — ISBN10: 83-902363-9-7. — S. 474–486. — Bibliogr. s. 486, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Informacja ogólna o projekcie AutBudNet[General information about AutBudNet project] / Marian NOGA // W: AutBudNet : sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków : POIG.02.02.00-00-018/08-00 : seminarium pod honorowym patronatem JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia : 9 czerwca, 2011 : praca zbiorowa / pod red. Pawła Kwasnowskiego. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, [2011]. — ISBN: 978-83-933483-1-2. — S. [1–7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Intelligent loger for monitoring electric motors operation / M. NOGA, G. WRÓBEL, Z. MIKOŚ, G. HAYDUK, M. JACHIMSKI, P. KWASNOWSKI, A. OŻADOWICZ // W: ICCC'2009 : 10\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May, 24–27, 2009 / eds. Andrzej KOT. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics AGH – Univesity of Science and Technology, [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389772-51-5. — S. 215–218. — Bibliogr. s. 218, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modelowanie macierzy indukcyjności transformatorów wielouzwojeniowych, trójkolumnowych w funkcji częstotliwości (w ujęciu FEM 3D)Modelling the inductance matrix of multi windings transformers with three columns (FEM 3D calculations) / Marian NOGA, Lesław Gołębiowski, Marek Gołębiowski, Damian Mazur // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2009 nr 82, s. 69–77. — Bibliogr. s. 77, Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/82/ref_13.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modern, certified building automation laboratories AutBudNet – put “learning by doing” idea into practiceNowoczesne laboratoria automatyki budynkowej AutBudNet – realizacja idei „Nauczanie przez praktykę” / Marian NOGA, Andrzej OŻADOWICZ, Jakub GRELA // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 11a, s. 137–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Możliwości wykorzystania infrastruktury Polskiego Internetu Optycznego dla administracji[Perspectives of using the Polish Optical Internet for administration purposes] / Mścisław Nakonieczny, Marian NOGA, Piotr Sąsiedzki, Stanisław Starzak, Maciej Stroiński // W: Pionier 2002 : Polski Internet Optyczny: technologie, usługi i aplikacje : [II konferencja] : 23–24 kwietnia 2002 roku, Poznań : materiały z konferencji / Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ; Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej ; Międzynarodowe Targi Poznańskie. — Poznań : II PP, 2002. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 31–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Perspektywy obliczeń wielkiej skali na podstawie doświadczeń z realizacji projektu CrossGrid[Perspectives of large scale calculations on the basis of experiences from realization of CrossGrid project] / Marian NOGA, Andrzej OZIĘBŁO // W: „Czy czeka nas świat bez kabli?” : zimowa konferencja teleinformatyczna ATM : Zakopane, 24–26 marca 2004 roku : materiały konferencyjne. — [Warszawa : ATM], [2004]. — S. 81–83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • PIONIER – Polski Internet OptycznyPolish Optical Internet PIONIER / Marian NOGA // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2005 nr 72, s. 141–143. — Bibliogr. s. 143, Abstr.. — M. Noga – dod. afiliacja: Konsorcjum Polski Internet Optyczny – Pionier, Kraków. — PEMINE : Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych : Ustroń 2005. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/72/ref_26.pdf

 • słowa kluczowe: Internet, Polski Internet Optyczny, sieć optyczna Pionier

  cyfrowy identyfikator dokumentu: