Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Mikoś, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Badania pól prędkości strumienia powietrza za wirującą palisadą osiową[Investigation of velocity field of air stream flow behind axial-flow fan] / Marian MIKOŚ, Marek Lis // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2003 R. 34 nr 3, s. 17–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie pól prędkości w przewodach o przekrojach prostokątnychInvestigation of velocity field in channels of rectangular schape / Marian MIKOŚ // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 1999 t. 18 z. 3, s. 355–365. — Bibliogr. s. 365, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Data acquisition system for velocity pattern investigation of a stream in centrifugal pump suction ductUkład pomiarowy do badania pól prędkości strugi w przestrzeni przedwirnikowej pompy odśrodkowej / Jarosław KONIECZNY, Roman KORZENIOWSKI, Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2009 vol. 28 no. 4, s. 106–111. — Bibliogr. s. 111, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2009-04/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: system pomiarowy, pole prędkości

  keywords: software, measuring systems, profiles of velocity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Doświadczalne określenie średniej prędkości strumienia powietrza w prostokątnych przewodach wentylacyjnychEmpirical determination of accuracy velocity of air stream flow in rectangular ventilation ducts / Marian MIKOŚ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 1999 R. 37 nr 2, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Głowica prerotacyjna do kształtowania pola prędkości cieczy w obszarze ssawnym pompy wirowejPre-rotation head in shaping liquid velocity field in the vortex pump suction area / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2011 R. 71 nr 12, s. 508–511. — Bibliogr. s. 511

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Hydrauliczne obliczanie sieci wodociągowej wspomagane programem komputerowymHydraulic calculation of water-pipe networks by means of a computer software / Marian MIKOŚ, Jan PTAK, Mariusz Wojciechowski, Jerzy WOJCIECHOWSKI // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2005 R. 65 nr 6, s. 254–258. — Bibliogr. s. 258

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Kształtowanie charakterystyki pompy wirowej poprzez dodatkowe zawirowanie strugiChanging impeller pump characteristics by forced pre-rotation / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Pompy Pompownie : czasopismo użytkowników pomp ; ISSN 1231-5842. — 2011 R. 20 nr 2, s. 41–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kształtowanie pola prędkości gazu generowanego przez wentylator śmigłowyForming a speed field of gas generated by propeller fan / Marian MIKOŚ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2000 R. 38 nr 11, s. 18–20. — Summ., Rez., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kształtowanie pola prędkości strumienia powietrza wypływającego z wentylatora osiowegoForming of velocity stream profile flowing out of an acial – flow fan / Stanisław GUMUŁA, Marian MIKOŚ, Krzysztof PYTEL, Łukasz STĘPNIEWSKI // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 1999 t. 18 z. 4, s. 499–507. — Bibliogr. s. 507, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kształtowanie strumienia powietrza wypływającego z wentylatora osiowegoForming of air jet flowing out from axial-flow fan / Stanisław GUMUŁA, Marian MIKOŚ, Łukasz STĘPNIEWSKI, Krzysztof PYTEL // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 1999 R. 37 nr 3, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Model matematyczny sieci przeciwpożarowej kopalni podziemnejMathematical model in fire-fighting network in underground coal mine / Marian MIKOŚ, Jan PTAK, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Mariusz Wojciechowski // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2005 R. 23 nr 1, s. 8–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Możliwości modelowania matematycznego i komputerowych obliczeń systemu głównego odwadniania kopalniThe possibilities for mathematical modelling and computer-aided calculations of the main mine water drainage system / Marian MIKOŚ, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Jan PTAK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 685–697. — Bibliogr. s. 697, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • O możliwości stałociśnieniowej regulacji wydajności pompy wirowej[About possibility for regulation with the constant pressure of the impeller pump efficiency] / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2009 R. 69 nr 3, s. 113–115. — Bibliogr. s. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Porównanie własności strumieni powietrza wypływających z wentylatora osiowego do kanału oraz do przestrzeni otwartejComparing properties of stream flowing out of an axiaal-flow fan and flowing into a tubee and toan open space / Stanisław GUMUŁA, Marian MIKOŚ, Łukasz STĘPNIEWSKI, Kazimierz PYTEL // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 1999 t. 18 z. 3, s. 307–313. — Bibliogr. s. 313, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Propozycja energooszczędnego sposobu regulacji pomp wirowychThe proposal of the energy-efficient way of the impeller pump regulation / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 4, s. 71–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-04/GG_2011_4_07.pdf

 • słowa kluczowe: prerotacja, pompa wirowa, regulacja pompy wirowej

  keywords: prerotation, impeller pumps, regulation of impeller pump

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Przepływ cieczy przez końcowy odcinek przewodu ssawnego pompy wirowejVelocity distribution in the entrance of centrifugal pump / Marian MIKOŚ, Jerzy WOJCIECHOWSKI // Pompy Pompownie : czasopismo użytkowników pomp ; ISSN 1231-5842. — 2007 R. 16 nr 3, s. 35–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Regulacja wydajności pompy wirowej metodą homogenicznej zmiany krętu na wlocieThe regulation of the pumps rate flow with the method of spins homogenic change at the inlet / Stanisław FORTUNA, Marian MIKOŚ // Instal : teoria i praktyka w instalacjach ; ISSN 1640-8160. — 2008 [nr] 10, s. 57–60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Stanowisko pomiarowe do wyznaczania pól prędkości cieczy w przestrzeni przedwirnikowej pompy wirowejThe measuring stand to marking the fields of velocity of liquid in space before the impeller of the impeller pump / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Aparatura Badawcza i Dydaktyczna ; ISSN 1426-9600. — 2009 t. 14 nr 4, s. 38–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Szeregowa współpraca wentylatorów osiowych w zamkniętym kanale o przekroju kwadratowymIn-series operation of axial-flow fans in a closed duct of square cross-section / Stanisław GUMUŁA, Marian MIKOŚ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2000 R. 38 nr 7, s. 56–58. — Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The effect of the modification of the bleeding method for regulation of the impeller pump efficiencyEfekt modyfikacji upustowej metody regulacji wydajności pomp wirowych / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2008 vol. 27 no. 2, s. 58–61. — Bibliogr. s. 61, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2008-02/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: prerotacja, regulacja pomp wirowych, pompa wirowa

  keywords: prerotation, impeller pump, regulation of impeller pump

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ dodatkowej prerotacji zasysanej strugi na obraz prędkości cieczy w przestrzeni przedwirnikowej pompy wirowejImpact of additional pre-rotation of sucked stream on liquid speed field in before-impeller zone of centrifugal pump / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2011 R. 29 nr 1, s. 12–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ pewnych czynników na szeregową współpracę wentylatorów osiowychCollaboration of axial flow fans in a duct of square cross-section / Stanisław GUMUŁA, Marian MIKOŚ // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2000 t. 19 z. 4, s. 411–415. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ promieniowego żebra wlotowego na pracę pompy wirowejInfluence of a radiant intake rib on the impeller pump operation / Marian MIKOŚ, Krzysztof Koszecki // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2002 R. 40 nr 2, s. 11–14. — Summ., Rez., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: