Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Mikoś, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Data acquisition system for velocity pattern investigation of a stream in centrifugal pump suction ductUkład pomiarowy do badania pól prędkości strugi w przestrzeni przedwirnikowej pompy odśrodkowej / Jarosław KONIECZNY, Roman KORZENIOWSKI, Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2009 vol. 28 no. 4, s. 106–111. — Bibliogr. s. 111, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2009-04/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: system pomiarowy, pole prędkości

  keywords: software, measuring systems, profiles of velocity

2
3
 • Komputerowe wspomaganie układu regulacji energooszczędnej pracy pompy wirowejComputer assistance provided to the regulation system of the impeller pump's energy-efficient performance / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Aparatura Badawcza i Dydaktyczna ; ISSN 1426-9600. — 2011 t. 16 nr 2, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Kształtowanie charakterystyki pompy wirowej poprzez dodatkowe zawirowanie strugiChanging impeller pump characteristics by forced pre-rotation / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Pompy Pompownie : czasopismo użytkowników pomp ; ISSN 1231-5842. — 2011 R. 20 nr 2, s. 41–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • O możliwości stałociśnieniowej regulacji wydajności pompy wirowej[About possibility for regulation with the constant pressure of the impeller pump efficiency] / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2009 R. 69 nr 3, s. 113–115. — Bibliogr. s. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
 • Propozycja stałociśnieniowej regulacji wydajności pomp wirowychA proposal of constant-pressure regulation of impeller pumps efficiency / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2011 R. 49 nr 2, s. 28–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Regulacja wydajności pompy wirowej metodą homogenicznej zmiany krętu na wlocieThe regulation of the pumps rate flow with the method of spins homogenic change at the inlet / Stanisław FORTUNA, Marian MIKOŚ // Instal : teoria i praktyka w instalacjach ; ISSN 1640-8160. — 2008 [nr] 10, s. 57–60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Stanowisko pomiarowe do wyznaczania pól prędkości cieczy w przestrzeni przedwirnikowej pompy wirowejThe measuring stand to marking the fields of velocity of liquid in space before the impeller of the impeller pump / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Aparatura Badawcza i Dydaktyczna ; ISSN 1426-9600. — 2009 t. 14 nr 4, s. 38–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • The effect of the modification of the bleeding method for regulation of the impeller pump efficiencyEfekt modyfikacji upustowej metody regulacji wydajności pomp wirowych / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2008 vol. 27 no. 2, s. 58–61. — Bibliogr. s. 61, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2008-02/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: prerotacja, regulacja pomp wirowych, pompa wirowa

  keywords: prerotation, regulation of the impeller pump, impeller pump

11
 • Wpływ dodatkowej prerotacji zasysanej strugi na obraz prędkości cieczy w przestrzeni przedwirnikowej pompy wirowejImpact of additional pre-rotation of sucked stream on liquid speed field in before-impeller zone of centrifugal pump / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2011 R. 29 nr 1, s. 12–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Wykorzystanie dodatkowego zawirowania zasysanej strugi do kształtowania charakterystyk pompy wirowejThe use of additional vortex of sucked stream for creation of characteristics of impeller pump / Marian MIKOŚ, Antoni KALUKIEWICZ, Michał KARCH // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2008 R. 26 nr 2, s. 36–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych