Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Sass-Gustkiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgzig


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • A common source of the galena mineralization hosted in rocks above in the Brunovistulicum and the Małopolska Massif: eveidence from Pb isotope study / Katarzyna Jacher-Śliwczyńska, Marek Slobodník, Marek Markowiak, Jens C. Schneider, Maria SAS-GUSTKIEWICZ // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2005 z. 25, s. 98–101. — Bibliogr. s. 101, Abstr.. — VI Meeting of the Mineralogical Society of Poland : Krościenko, 29 September – 2 October 2005 : extended abstracts / PTM. — Kraków : PTM, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Die Blei-Zink-Sulfidvererzung in Oberschlesien (Polen) als ein Beispiel für Paläokarst-Phänomene[The Upper Silesian $Zn-Pb$ sulfide ore deposits (Poland) as an example of paleokarst phenomena] / Maria SASS-GUSTKIEWICZ // W: Trias : Eine ganz andere Welt : Mitteleuropa im frühen Erdmittelalter / hrsg. Norbert Hauschke, Volker Wilde. — M\"unchen : Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1999. — S. 519–529. — Bibliogr. s. 528–529, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Formy występowania barytu w górnośląskich złożach rud cynku i ołowiu na przykładzie złoża Pomorzany[Forms of barite occurrence in the Upper-Silesian Zn and lead ore deposits, an example of Pomorzany deposit] / Maria SASS-GUSTKIEWICZ, Ksenia MOCHNACKA, Jerzy Socha // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2000 z. 16, s. 131–147. — Bibliogr. s. 146–147. — Problemy genezy złóż rud, mineralogia, petrografia, geochemia : konferencja naukowa : Kraków, wrzesień 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Granular disaggregation of sphalerite as a source of fine-detrital material in the mineralized internal sediments from the Upper Silesian $Zn-Pb$ deposits, PolandDezintegracja granularna sfalerytu jako źródło drobnodetrytycznego materiału sfalerytowego w osadach wewnętrznych z górnośląskich złóż rud $Zn-Pb$ / Maria SASS-GUSTKIEWICZ // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2007 vol. 38 no. 2, s. 231–241. — Bibliogr. s. 239–240, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Preliminary data on physical and chemical conditions of internal sedimentation based on calcite fluid inclusion data in $Zn-Pb$ ore deposit – Pomorzany Mine, Southern Poland / Mirek Słowakiewicz, Maria SASS-GUSTKIEWICZ // W: HERL'ANY 2002 : slovensko-česko-pol'ské mineralogicko-petrograficko-ložiskové dni : 27.–29. august 2002, Herl'any, SR : zborník abstraktov : exkurzný sprievodca. — [Košice : Technical University], [2002]. — S. 31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Relationships between the oxidation zone of Zn-Pb sulphide ores and soil contamination in the Olkusz ore district (Upper Silesia, Poland) / W. MAYER, M. SASS-GUSTKIEWICZ, M. GÓRALSKI, S. Sutley, D. L. Leach // W: Mineral deposits at the beginning of the 21st century : proceedings of the joint sixth Biennial SGA-SEG Meeting : Kraków 26–29 August 2001 / ed. Adam Piestrzyński [et al.]. — Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2001. — ISBN10: 9026518463. — S. 165–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The Pomorzany mine – characteristics of the ore deposit / Maria SASS-GUSTKIEWICZ // W: Mineral deposits at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century : the joint 6\textsuperscript{th} Biennial SGA-SEG Meeting : August 26–29, 2001 Kraków : geological excursion guide / ed. Z. Sawłowicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 73–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The Upper Silesian Zn-Pb sulfide ore deposits (Poland) and ore forming processes / Maria SASS-GUSTKIEWICZ // W: Mineral deposits at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century : the joint 6\textsuperscript{th} Biennial SGA-SEG Meeting : August 26–29, 2001 Kraków : geological excursion guide / ed. Z. Sawłowicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 64–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zawartość metali ciężkich w glebach na obszarach eksploatacji rud Zn-Pb w rejonach olkuskim i chrzanowskimConcentrations of heavy metals in soils from Olkusz and Chrzanów areas of Zn-Pb ore exploitation / Maria SASS-GUSTKIEWICZ, Wojciech MAYER, Michał GÓRALSKI, David L. Leach // W: Warsztaty 2001 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym : sesja specjalna: Stare kopalnie – nowe perspektywy : Wieliczka, 29 maja – 1 czerwca 2001 / red. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : PAN IGSMiE, 2001. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 49). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8387854034. — S. 189–208. — Bibliogr. s. 207–208, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: