Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Putek, mgr

poprzednio: Kołpanowicz

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Anodic stripping voltammetric detection of some heavy metals using antimony film electrode prepared from potassium tartrate / A. BOBROWSKI, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // W: 14\textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — ISBN: 978-961-6104-20-3. — S. 227. — Bibliogr. s. 227

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Antimony film electrode prepared {\em in situ} in hydrogen potassium tartrate for detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II) / Maria PUTEK, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI // W: YISAC 2011 : 18\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Novi Sad, Serbia, June 28\textsuperscript{th}–July 1\textsuperscript{st}, 2011 : book of abstracts. — [Serbia : s. n.], [2011]. — S. 14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Application of a thin film electrode in anodic stripping chronopotentiometry / Nikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI // W: IMA 2011 [Dokument elektroniczny] : The 7th International conference on Instrumental Methods of Analysis. Modern trends and applications : 18–22 Sept. 2011, Chania Crete, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for anodic stripping voltammetry / A. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // W: 6BBCAC : 6\textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. P-75

 • keywords: anodic stripping voltammetry, antimony film electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for determination of metal traces by means of anodic stripping voltammetry / A. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA // W: ACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-80-227-4169-9. — S. 161–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania woltamperometryczne objętościowego układu katalitycznego: ${Co(II)/Co(III)}$ – tris(hydroksymetylo)-aminometan – nadboran sodu[Voltammetric study of volumetric catalytic system ${Co(II)/Co(III)}$ – tris(hydroxymethyl)-aminomethane – sodium perborate] / Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Błonkowe elektrody bizmutowe w woltamperometrii układów katalitycznych – przygotowanie, właściwości i zastosowania analityczne : [poster][Bismuth film electrodes in catalytic voltammetry – preparation, properties and analytical application] / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI, Katarzyna NOWAK, Maria KOŁPANOWICZ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-238-5. — S. 67–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of Co(II) at lead film electrode / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI, Nikolas Antonatos, Anastasios Economou // W: AACD 2014 [Dokument elektroniczny] : 9th Aegean Analytical Chemistry Days : 29 September – 3 October 2014, Chios, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. [1], P1-17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: cobalt, dimethylglyoxime, bromate, lead film electrode, constant-current catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of Ni and Co at lead film electrode / A. BOBROWSKI, N. Antonatos, A. Economou, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // W: 14\textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — ISBN: 978-961-6104-20-3. — S. 219. — Bibliogr. s. 219

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetry of Co(II)–DMG–bromate system at silver-based mercury film electrode / M. PUTEK, N. Celebić, A. BOBROWSKI, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA, V. Guzsvány // W: YISAC 2012 : 19\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Nova Gorica, June 27\textsuperscript{th} – June 30\textsuperscript{st}, 2012 : [book of abstracts] / ed. Romina Žabar. — Nova Gorica : University of Nova Gorica, cop. 2012. — ISBN: 978-961-6311-72-4. — S. 26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetry of trace cobalt at amalgam film electrode using Co(II)-dimethylglyoxime-bromate system / A. BOBROWSKI, M. PUTEK, N. Celebic, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA, V. Guzsvány // W: AACD 2012 : 8\textsuperscript{th} Aegean Analytical Chemistry Days : 16–20 September 2012, Izmir-Turkey : book of abstracts. — [Turkey : s. n, [2012]. — S. 80. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Constant current stripping chronopotentiometric determination of Ni and Co at lead film electrode / A. BOBROWSKI, N. Antonatos, A. Economou, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // W: ACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-80-227-4169-9. — S. 159–160. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Constant-current stripping chronopotentiometry at the selected metal film electrodes / Nikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI // W: YISAC 2011 : 18\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Novi Sad, Serbia, June 28\textsuperscript{th}–July 1\textsuperscript{st}, 2011 : book of abstracts. — [Serbia : s. n.], [2011]. — S. 17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Determination of cobalt by catalytic adsorptive stripping voltammetry using Co(II)–dimethylglyoxime–bromate system / M. PUTEK, N. Celebic, A. BOBROWSKI, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA, V. Guzsvány // W: Thematic workshop – instrumental analytical methods for environmental monitoring : Nova Gorica, Slovenia, June 22–23, 2012 : book of abstracts. — [Nova Gorica : University of Nova Gorica], [2012]. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Lead film electrode exploited for chronopotentiometric determination of Ni and Co / A. BOBROWSKI, N. Antonatos, A. Economou, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // W: 6BBCAC : 6\textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. P-76. — Bibliogr. s. P-76

 • keywords: nickel, cobalt, stripping chronopotentiometry, lead film electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Lead film electrodes in constant current catalytic adsorptive stripping chronopotentiometry of Ni and Co / Nikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI // W: IMA 2011 [Dokument elektroniczny] : The 7th International conference on Instrumental Methods of Analysis. Modern trends and applications : 18–22 Sept. 2011, Chania Crete, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Oznaczanie kobaltu metodą chronopotencjometrii stripingowej w układzie katalitycznym Co(II)-DMG-bromian(V)[Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of cobalt(II) in the presence of DMG and bromate] / Andrzej BOBROWSKI, Nikolas Antonatos, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-44-5. — S. 50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Potencjometryczna analiza stripingowa na błonkowej elektrodzie cynowejPotentiometric stripping analysis at a tin film electrode / Nikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 63. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Refreshable mercury film silver based electrode for voltammetric monitoring of thiamethoxam insecticide in honey, Actara 25-WG and danube water samples / V. Guzsvány, M. PUTEK, B. Tasić, Z. Papp, A. BOBROWSKI // W: Physical chemistry 2010 : 10\textsuperscript{th} international conference on Fundamental and applied aspects of physical chemistry ; 2\textsuperscript{nd} workshop : specific methods for food safety and quality : September 21, 2010, Vinča Belgrade, Serbia : book of abstracts. — [Serbia : s. n.], [2010]. — S. 42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • Sensitization of CO(II) voltammetric response by means of volumetric catalytic system CO(II)-tris(hydroxymethyl)–aminomethane–sodium perborate / A. BOBROWSKI, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA, M. PUTEK // W: 13th international conference on Electroanalysis : Gijon, (Asturias) Spain, June 20–24 2010 : book of abstracts. — [Spain : s. n.], [2010]. — S. 338

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: