Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Katarzyna Grzegorzewska, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / pedagogika

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / psychologia (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7087-983X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f060

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 84, z ogólnej liczby 104 publikacji Autora


1
 • An investigation of coping strategies associated with teachers stress in Polish reality / M. K. GRZEGORZEWSKA // Psychology & Health ; ISSN 0887-0446. — 2012 vol. 27 supp. 1, s. 220. — 26th Conference of the European Health Psychology Society: Resilience and Health European Health Psychology Society : Czechy Praga 21-25 sierpień 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aspekty pracy nauczycieli szkół specjalnych : raport z badań[Aspects of teacher's work in special schools : research report] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Jesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi / red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna Grzegorzewska. — Kraków : Fundacja Instytut Wydawniczy "Maximum" ; Sandomierz : "Koncept", 2016. — ISBN: 978-83-61714-25-5. — S. 61–69. — Bibliogr. s. 69. — Dostęp również online: {https://goo.gl/V055a0}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aspekty pracy nauczycieli szkół specjalnych : raport z badań[Aspects of teacher's work in special schools : research report] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Jesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi / red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna Grzgorzewska. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków ; Sandomierz : Fundacja Instytut Wydawniczy „MAXIMUM” ; „KONCEPT”, 2017. — ISBN: 978-83-61714-29-3. — S. 61–69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Authority of teacher of technical and computer science based on students opinion / Henryk Noga, Tomasz Nesterak, Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Sabiedrība, Integrācija, Izglītība = Society, Integration, Education ; ISSN 1691-5887. — 2017 vol. 1, s. 329–338. — Bibliogr. s. 337–338, Abstr.. — Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : 2017.gada 26.–27.maijs = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference : May 26\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th}, 2017

 • keywords: student, study, authority, Technical and Information Technology Education

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17770/sie2017vol1.2277

5
 • Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy a stres oraz syndrom wypalenia zawodowegoSafety and health at work and stress and burnout syndrome / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Mariusz KAPUSTA // W: Bezpieczeństwo pracy - edukacja i dobre praktyki : monografia / red. nauk. Zbigniew Burtan, Mariusz Kapusta ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2019. — ISBN: 978-83-7783-186-1. — S. 43-52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: stres, wypalenie zawodowe, syndrom wyczerpania

  keywords: stress, burnout, exhaustion syndrome

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Burnout and occupational stress among Polish teacher's explained by the Hobfoll's resources theory / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Alicja Glebocka // W: Stress and anxiety [Dokument elektroniczny] : resilience, coping & thriving : 36\textsuperscript{th} annual conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR) : June 30 – July 2, 2015, Tel Aviv, Israel. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Israel : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 116. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cele i zadania edukacji jutra – dyskurs interdyscyplinarnyGoals and tasks of tomorrow's education – interdisciplinary discourse / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Edukacja jutra : oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności, T. 1 / red. nauk. Aleksandra Kamińska-Małek, Piotr Oleśniewicz ; Akademia Sztuki Wojennej. — Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. — ISBN dla całości: 978-83-7523-779-5. — Na grzbiecie dod. numeracja: XXVI. — ISBN: 978-83-7523-780-1. — S. 28–41. — Bibliogr. s. 39–40, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kompetencje, nauczyciel, edukacja jutra, rewolucja przemysłowa 4.0

  keywords: competences, teacher, tomorrow's education, Fourth Industrial Revolution 4.0

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Communication at school and its influence on the feeling of stressKomunikacja w szkole i jej znaczenie dla odczuwania stresu / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas = Humanitas University Research Papers. Pedagogika = Pedagogy ; ISSN 1896-4591. — 2018 [z.] 18 nr spec.: Rola pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka, s. 83–90. — Bibliogr. s. 89, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Pedagogika/Pedagogika_18_2018.pdf

 • słowa kluczowe: stres, wypalenie zawodowe, nauczyciel, szkoła, wewnętrzna komunikacja

  keywords: stress, internal communication, burnout, teacher, school

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Crowdfunding jako zjawisko aktywizujące społeczności małych i średnich miast na przykładzie Białej PodlaskiejCrowdfunding as the appearance of activitating small and average towns taking into account Biała Podlaska / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Gabriela Kuc-Stefaniuk // W: Crowdfunding w Polsce / pod red. Anny Pluszyńskiej i Anny Szopy. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018. — ISBN: 978-83-233-4415-5. — S. 259–270. — Bibliogr. s. 269–270

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Człowiek w cyberprzestrzeni: obawy, zagrożenia, nadziejeMan in cyberspace: fears, threats, hopes / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości - wielość szans i dylematów = Modern society in virtual reality - the multitude of opportunities and dilemmas / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. — ISBN: 978-83-7850-734-5. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 104–105, Abstr.

 • słowa kluczowe: Internet, środowisko informacyjne, infosfera, ekologia informacji, media i społeczeństwo informacyjne

  keywords: Internet, information environment, infosfera, ecology information, media and information society

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Człowiek w świecie kłamstwa[A man in a world of lies] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Studia Sieradzana ; ISSN 2299-2928. — 2014 nr 6, s. 17–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: truth, lying, liars, facial expressions, body language

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Czy nauczyciel ma prawo do stresu? : rzeczywistość a kulturowe wyobrażenia o zawodzieIs the teacher the one who has right to stress? : reality and cultural image of the profession / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Obraz choroby w dyskursie kulturowym / pod red. Anny MAŁECKIEJ, Jacka DĘBICKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-66364-17-2. — S. 127–134. — Bibliogr. s. 133

 • słowa kluczowe: stres, nauczyciel, choroba, obraz kulturowy, prawo do stresu

  keywords: stress, teacher, disease, cultural image, right to stress

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Czy nowoczesność w edukacji humanistycznej zawsze jest synonimem skuteczności? : badania opinii studentów na temat efektywności nowoczesnych metod nauczaniaDoes modernity in terms of humanistic education always mean effectiveness? : the study of effective and modern educational methods among students / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku : w poszukiwaniu pedagogicznej równowagi / red. nauk. Tadeusz Graca, Dorota Łażewska. — Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2017. — ISBN: 978-83-62753-83-3. — S. 39–54. — Bibliogr. s. 54, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: efektywność, studenci, humanistyka, nowoczesne metody nauczania, kierunki humanistyczne

  keywords: effectiveness, students, humanities, modern educational methods, humanities students

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Dodatkowy stres decyzyjny nauczyciela: dyscyplinować czy uczyć zasad małego człowieka-ucznia?[Additional teacher's decision-making stress: discipline or teach the rules of a small human-student?] / Katarzyna Maria GRZEGORZEWSKA // Edukacja Wczesnoszkolna ; ISSN 2544-2651. — 2018/2019 R. 2 nr 2, s. 75–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Education in Poland and Vietnam - organization and system's determinants / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Edukacyjno-terapeutyczna propozycja pracy z dziećmi specjalnej troski[Educational and therapeutic proposal to work with children with special needs] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Jesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi / red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna Grzgorzewska. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków ; Sandomierz : Fundacja Instytut Wydawniczy „MAXIMUM” ; „KONCEPT”, 2017. — ISBN: 978-83-61714-29-3. — S. 148–155. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Efektywność działań online instytucji kultury w uzupełnieniu procesu edukacyjnego w czasie pandemiiThe effectiveness of on-line activities of cultural institutions in the complement of educational process during pandemic / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 / red. nauk. Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik. — Kraków : Wydawnictwo «scriptum» Tomasz Sekunda, 2020. — (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 13). — ISBN: 978-83-66812-01-7. — S. 191–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: instytucje kultury, edukacja online, proces edukacji

  keywords: cultural institutions, educational process, online education

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Emocjonalna reakcja na stres : próba holistycznego ujęcia problemuEmotional reaction to stress : an attempt of a holistic analysis of the problem / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Emocjonalne aspekty kultury / pod red. Marii Bielawki, Łukasza Trzcińskiego i Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-929-2. — S. 149–161. — Bibliogr. s. 161, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Hobfoll's resources and the teacher's stressZasoby Hobfolla a stres w zawodzie nauczyciela / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas = Humanitas University Research Papers. Pedagogika = Pedagogy ; ISSN 1896-4591. — 2018 [z.] 17, s. 115–123. — Bibliogr. s. 121–122, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://humanitas-pedagogika.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=192672

 • słowa kluczowe: stres, nauczyciel, Hobfoll, teoria zasobów, szkoła

  keywords: stress, school, teacher, Hobfoll, theory of resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Hobfoll's resources, social support, and stress in teaching profession / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Urszula Woźniak // W: 39th Star conference Stress anxiety and resilience : 10–13 July 2018, Lublin, Poland : abstract book / eds. Aneta Przepiórka, Agata Błachno. — Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2018. — ISBN: 978-83-8061-571-7. — S. 205

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Indywidualne i organizacyjne czynniki a poziom stresu w zawodzie nauczyciela[Individual and organizational factors against the level of stress in teacher profession] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Zdrowie – stres – choroba w wymiarze psychologicznym / pod red. nauk. Heleny Wrony-Polańskiej. — Kraków : IMPULS, 2008. — ISBN: 978-83-73089-27-3. — S. 183–195. — Bibliogr. s. 194–195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Indywidualne i organizacyjne czynniki a poziom stresu w zawodzie nauczycielaIndividual and organisational factors and the level of stress in teachers / Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Aksjologiczne i psychologiczne aspekty doświadczenia indywidualnego : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków 18–20 października 2006 = Axiological and psychological aspects of the individual experience : international scientific conference : Cracow 18–20 October 2006 / Katedra Psychologii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. — [Kraków] : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, [2006]. — S. 38, 142. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Instytucje kultury w czasach kryzysuCultural institutions in crisis / Ewa AUGUSTYNIAK, Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Wacław BRANICKI // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — ISBN: 978-83-7702-016-6. — S. 644–655. — Bibliogr. s. 654, Summ.. — Pełne imiona i nazwisko Autorki: Maria Katarzyna Grzegorzewska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Jesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi[We are family : creative and social activation of people with mental disorders] / red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków ; Sandomierz : Fundacja Instytut Wydawniczy „MAXIMUM” ; „KONCEPT”, 2017. — 156 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-61714-29-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: