Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Katarzyna Grzegorzewska, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksoas, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901224

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 69 publikacji Autora


1
 • An investigation of coping strategies associated with teachers stress in Polish reality / M. K. GRZEGORZEWSKA // Psychology & Health ; ISSN 0887-0446. — 2012 vol. 27 supp. 1, s. 220. — 26th Conference of the European Health Psychology Society: Resilience and Health European Health Psychology Society : Czechy Praga 21-25 sierpień 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aspekty pracy nauczycieli szkół specjalnych : raport z badań[Aspects of teacher's work in special schools : research report] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Jesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi / red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna Grzegorzewska. — Kraków : Fundacja Instytut Wydawniczy "Maximum" ; Sandomierz : "Koncept", 2016. — ISBN: 978-83-61714-25-5. — S. 61–69. — Bibliogr. s. 69. — Dostęp również online: {https://goo.gl/V055a0}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aspekty pracy nauczycieli szkół specjalnych : raport z badań[Aspects of teacher's work in special schools : research report] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Jesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi / red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna Grzgorzewska. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków ; Sandomierz : Fundacja Instytut Wydawniczy „MAXIMUM” ; „KONCEPT”, 2017. — ISBN: 978-83-61714-29-3. — S. 61–69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Authority of teacher of technical and computer science based on students opinion / Henryk Noga, Tomasz Nesterak, Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Sabiedrība, Integrācija, Izglītība = Society, Integration, Education ; ISSN 1691-5887. — 2017 vol. 1, s. 329–338. — Bibliogr. s. 337–338, Abstr.. — Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : 2017.gada 26.–27.maijs = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference : May 26\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th}, 2017

 • keywords: student, study, authority, Technical and Information Technology Education

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17770/sie2017vol1.2277

5
 • Burnout and occupational stress among Polish teacher's explained by the Hobfoll's resources theory / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Alicja Glebocka // W: Stress and anxiety [Dokument elektroniczny] : resilience, coping & thriving : 36\textsuperscript{th} annual conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR) : June 30 – July 2, 2015, Tel Aviv, Israel. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Israel : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 116. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Człowiek w cyberprzestrzeni: obawy, zagrożenia, nadziejeMan in cyberspace: fears, threats, hopes / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości - wielość szans i dylematów = Modern society in virtual reality - the multitude of opportunities and dilemmas / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. — ISBN: 978-83-7850-734-5. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 104–105, Abstr.

 • słowa kluczowe: Internet, środowisko informacyjne, infosfera, ekologia informacji, media i społeczeństwo informacyjne

  keywords: Internet, information environment, infosfera, ecology information, media and information society

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Człowiek w świecie kłamstwa[A man in a world of lies] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Studia Sieradzana ; ISSN 2299-2928. — 2014 nr 6, s. 17–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: truth, lying, liars, facial expressions, body language

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Czy nowoczesność w edukacji humanistycznej zawsze jest synonimem skuteczności? : badania opinii studentów na temat efektywności nowoczesnych metod nauczaniaDoes modernity in terms of humanistic education always mean effectiveness? : the study of effective and modern educational methods among students / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku : w poszukiwaniu pedagogicznej równowagi / red. nauk. Tadeusz Graca, Dorota Łażewska. — Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2017. — ISBN: 978-83-62753-83-3. — S. 39–54. — Bibliogr. s. 54, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: efektywność, studenci, humanistyka, nowoczesne metody nauczania, kierunki humanistyczne

  keywords: effectiveness, students, humanities, modern educational methods, humanities students

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Education in Poland and Vietnam - organization and system's determinants / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Edukacyjno-terapeutyczna propozycja pracy z dziećmi specjalnej troski[Educational and therapeutic proposal to work with children with special needs] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Jesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi / red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna Grzgorzewska. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków ; Sandomierz : Fundacja Instytut Wydawniczy „MAXIMUM” ; „KONCEPT”, 2017. — ISBN: 978-83-61714-29-3. — S. 148–155. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Emocjonalna reakcja na stres : próba holistycznego ujęcia problemuEmotional reaction to stress : an attempt of a holistic analysis of the problem / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Emocjonalne aspekty kultury / pod red. Marii Bielawki, Łukasza Trzcińskiego i Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-929-2. — S. 149–161. — Bibliogr. s. 161, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Hobfoll's resources and the teacher's stressZasoby Hobfolla a stres w zawodzie nauczyciela / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Humanitas University Research Papers ; ISSN 1896-4591. Pedagogy ; ISSN 1896-4591. — 2018 [z.] 17, s. 115–123. — Bibliogr. s. 121–122, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: stres, nauczyciel, Hobfoll, teoria zasobów, szkoła

  keywords: stress, school, teacher, Hobfoll, theory of resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Indywidualne i organizacyjne czynniki a poziom stresu w zawodzie nauczyciela[Individual and organizational factors against the level of stress in teacher profession] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Zdrowie – stres – choroba w wymiarze psychologicznym / pod red. nauk. Heleny Wrony-Polańskiej. — Kraków : IMPULS, 2008. — ISBN: 978-83-73089-27-3. — S. 183–195. — Bibliogr. s. 194–195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Indywidualne i organizacyjne czynniki a poziom stresu w zawodzie nauczycielaIndividual and organisational factors and the level of stress in teachers / Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Aksjologiczne i psychologiczne aspekty doświadczenia indywidualnego : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków 18–20 października 2006 = Axiological and psychological aspects of the individual experience : international scientific conference : Cracow 18–20 October 2006 / Katedra Psychologii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. — [Kraków] : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, [2006]. — S. 38, 142. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Instytucje kultury w czasach kryzysuCultural institutions in crisis / Ewa AUGUSTYNIAK, Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Wacław BRANICKI // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — ISBN: 978-83-7702-016-6. — S. 644–655. — Bibliogr. s. 654, Summ.. — Pełne imiona i nazwisko Autorki: Maria Katarzyna Grzegorzewska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Jesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi[We are family : creative and social activation of people with mental disorders] / red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków ; Sandomierz : Fundacja Instytut Wydawniczy „MAXIMUM” ; „KONCEPT”, 2017. — 156 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-61714-29-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Jesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi[We are family : creative and social animation of people with mental disorders] / red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA. — Kraków : Fundacja Instytut Wydawniczy "Maximum" ; Sandomierz : "Koncept", 2016. — 150 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-61714-25-5. — Dostęp również online: {https://projektjestesmyrodzina.wordpress.com/publikacja-projektowa-jestesmy-rodzina/}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kobiety – psychologiczne czynniki sukcesów w zarządzaniu[Women in management – psychological factors of success] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kobieta we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Joanna Mazur-Łuczak. — Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, 2012. — ISBN: 978-83-88991-27-1. — S. 165–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Konsument na polu walki marketingu w Internecie : mechanizmy działania a koncepcja wojującego marketingu Trouta i Riesa : [abstrakt]Consumer in the field of Internet-marketing fight : mechanisms of action and the concept of marketing by Trout and Ries : [abstract] / Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: "Ìnformacìjne suspìl'stvo: bezpeka, polìtika ì komunìkacìâ : ukraïns'kij ta pol's'kij dosvìd" : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï " L'vìv, 18–19 travnâ 2017 p. = "Społeczeństwo informacyjne: bezpieczeństwo, polityka i komunikacja : doświadczenia ukraińskie i polskie" : materiały międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej : m. Lwów, 18–19 maja 2017 r. = "Information society: security, politics and communication : Ukrainian and Polish experience" : materials of international academic and research conference : May 18–19, 2017, Lviv / bìdn. za bip. V. Gulaj, O. Lalak ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet "L'vìvs'ka polìtehnìka". Ìnstitut prikladnoï matematiki ta fundamental'nih nauk. Kafedra mìžnarodnoï ìnformacìï. — L'vìv : [s. n.], 2017. — S. 39. — K. Grzegorzewska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: komunikacja, marketing, Trout, Ries

  keywords: marketing, communication, Trout, Ries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kultura szkoły jako organizacji i jej wpływ na poziom stresu u nauczycieliSchool culture as an organization and its impact on teacher's stress level / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kultura organizacyjna szkoły / pod red. Ewy Augustyniak. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0315). — ISBN: 978-83-7464-201-9. — S. 119–126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Manipulacje w reklamach napojów alkoholowych : komunikat z badańManipulations in alcoholic beverages advertisements : a research report / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Agnieszka Sojka // W: Dobro w mediach : z cienia do światła / red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż. — Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej “Biblos”, 2012. — (Etyka Mediów ; 3). — ISBN: 978-83-7793-049-6. — S. 263–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Media jako jedna z przyczyn zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, powodujących barierę w komunikacji[Media as one of the causes of aggressive behavior of children and youth, causing a barrier to communication] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Multimedialny wymiar edukacji / red. nauk. Danuta Morańska, Katarzyna Wójcik ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). — ISBN: 978-83-62897-53-7. — S. 77–95. — Bibliogr. s. 94–95, Streszcz.

 • słowa kluczowe: media, agresja, uwarunkowania agresji

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modele wypalenia zawodowego jednostki w pracy[Occupational burnout models of human being at work] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0291). — ISBN: 978-83-7464-170-8. — S. 127–135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Professional burnout and other consequences of organizational stress in the typologically heterogeneous occupational group of Polish teachers / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Stress and anxiety [Dokument elektroniczny] : resilience, coping & thriving : 36\textsuperscript{th} annual conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR) : June 30 – July 2, 2015, Tel Aviv, Israel. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Israel : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 44. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Psychological analysis of the impact of work on the lifestyle of teachersPsihologìâ. Socìal'na pedagogìka. Robota z obdarovanimi dìt'mi / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Nova Pedagogìčna Dumka ; ISSN 2520-6427. — 2015 no. 4, s. 51–55. — Bibliogr. s. 55

 • keywords: lifestyle, work, teachers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: