Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Dolik, mgr

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
2
 • Evaluation of deleterious and toxic elements contents in $Cu-Ag$ ores from Lubin – Glogów district, SW Poland / Jacek MUCHA, Marek NIEĆ, Maria DOLIK // W: geoENV 2000 : third European conference on Geostatistics for Environmental applications : Avignon, France, November 22–24, 2000. — [Avignon : s. n.], [2000]. — S. 619–622. — Bibliogr. s. 621–622

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Geostatystyka jako narzędzie obniżenia kosztów działalności geologicznej w kopalniGeostatistics as a tool for reducing the cost due to the activities performed by geologists in mining / Jacek MUCHA, Maria DOLIK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'99 : Szczyrk, 22–26 lutego 1999 = Proceedings of the School of Underground Mining'99 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — (Sympozja i Konferencje ; nr 36). — ISBN10: 83-87854-50-6. — S. 251–266. — Bibliogr. s. 265, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Zagadnienie szacowania zawartości pierwiastków szkodliwych w złożach $Cu-Ag$ LGOMIssues connected with the evaluation of toxical elements content in $Cu-Ag$ LGOM deposits / Maria DOLIK, Jacek MUCHA, Marek NIEĆ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2000 R. 42 nr 2–3, s. 104–116. — Bibliogr. s. 115–116, Abstr.. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : materiały VII seminarium : Osieczany 31 maja–3 czerwca 2000 / kol. red. Jerzy Bednarczyk [et al.] ; Ministerstwo Środowiska. Komisja Zasobów Kopalin [et al.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor-Instytut”, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: