Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Bielawka, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, *Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f058

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Camus and Tischner: in search of absolute love / Maria BIELAWKA // W: Phenomenology and existentialism in the twentieth century. Book 2, Fruition – cross pollination – dissemination / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht, [etc.] : Springer, cop. 2009. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 104). — ISBN: 978-90-481-2978-2. — S. 147–160. — Bibliogr. s. 157–160, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czas[Time] / Maria BIELAWKA // W: Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena / red. nauk. Andrzej J. Nowak, Leszek Sosnowski. — Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2001. — ISBN10: 8370527817. — S. 16–21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czy literatura może nas zbawić? : Romana Ingardena koncepcja jakości metafizycznych[Can literature save us? : Roman Ingarden's concept of metaphysical qualities] / Maria BIELAWKA // W: Poza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — ISBN: 978-83-64275-87-6. — S. 207–220. — Bibliogr. s. 220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dobro wspólne w społeczeństwie opartym na wiedzy[The common good in knowledge-based society] / Maria BIELAWKA // W: Dobro wspólne / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. — ISBN: 978-83-7271-611-8. — S. 305–310

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Emocjonalne aspekty kultury[The emotional aspects of culture] / pod red. Marii BIELAWKI, Łukasza TRZCIŃSKIEGO i Katarzyny SKOWRONEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 247, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-929-2. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Fenomenologia Edmunda Husserla – teoria poznania czy metafizyka?Edmund Husserl's phenomenology – theory of knowledge or metaphysics? / Maria BIELAWKA // W: Ideał nauki i wartości w filozofii XIX–XXI wieku = The concepts of science and values in philosophy 19th–21st centuries / red. Ignacy S. Fiut. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2004. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 6) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — Na s. red. rok wydania i druku: 2003. — ISBN10: 83-88527-62-2. — S. 201–212. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Husserlowska redukcja transcendentalna wobec redukcji ejdetycznejHusserl's transcendental reduction and eidetic reduction / Maria BIELAWKA // W: Metafizyka, fenomenologia, realizm / red. Damian Leszczyński, Piotr Żuchowski. — Wrocław : Polskie Forum Filozoficzne, cop. 2012. — (Lectiones & Acroases Philosophicae ; ISSN 2082-9221 ; V, 2). — ISBN: 978-83-933495-3-1. — S. 21–32. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Husserlowski strumień świadomości a emocjeThe Husserlian stream of consciousness and emotions / Maria BIELAWKA // W: Świadomość, świat, wartości : prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin / red. Damian Leszczyński, Marek Rosiak. — Wrocław : Oficyna Naukowa PFF, 2013. — ISBN: 978-83-64208-00-3. — S. 241–250. — Bibliogr. w formie przypisów, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Idea umiarkowanego bogactwa w projekcie nowoczesnego systemu społeczno-gospodarczego[The idea of moderate wealth in the project of modern socio-economic system] / Maria BIELAWKA // W: Bogactwo i bieda : próba refleksji humanistycznej / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0120). — ISBN10: 8389388227. — S. 69–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • In the shadow of the master: Danuta Gierulanka, phenomenology of mathematics / Maria BIELAWKA // W: Phenomenology world-wide : foundations – expanding dynamics – life-engagements : a guide for research and study / ed. by Anna-Teresa Tymieniecka. — The Netherlands : Kluwer, 2002. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; 80). — S. 199–201. — Bibliogr. s. 201

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kryteriologia[Criteriology] / Maria BIELAWKA // W: Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena / red. nauk. Andrzej J. Nowak, Leszek Sosnowski. — Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2001. — ISBN10: 8370527817. — S. 146–148. — Bibliogr. s. 148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metafizyczność twórcy: poezja Zbigniewa Herberta[The metaphysicality of the author: Zbigniew Harbert's poetry] / Maria BIELAWKA // W: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki / red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. — (Studia o języku i stylu artystycznym ; t. 5). — Zawiera referaty przygotowane na konferencje naukową „Styl i twórca”, która odbyła się w dniach 18–19 września 2008 r. w Kalsku k. Zielonej Góry. — ISBN: 978-83-7481-316-7. — S. 7–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Moralne konsekwencje prawd ekonomicznych[The moral consequences of economic laws] / Maria BIELAWKA // W: Prawda w życiu moralnym i duchowym / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. — Kraków : Instytut Wydawniczy „MAXIMUM”, 2009. — S. 343–350

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Praca i płace optymalne w filozoficznym projekcie „przyjaznego rynku”[Work and optimum wages in the philosophical project of “user friendly market”] / Maria BIELAWKA // W: Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0291). — ISBN: 978-83-7464-170-8. — S. 91–100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Samowiedza w Husserlowskiej fenomenologiiSelf-knowledge in Husserl's phenomenology / Maria BIELAWKA // W: Wiedza / pod red. Damiana Leszczyńskiego. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. — (Studia Systematica ; ISSN 2082-5749 ; 3). — ISBN: 978-83-229-3387-9. — S. 131–142. — Bibliogr. s. 141–142, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Specyfika problematyki czasu w Husserlowskiej fenomenologii[The specific approach to the problem of time in Edmund Husserl's phenomenology] / Maria BIELAWKA // W: Wprowadzenie do fenomenologii : interpretacje, zastosowania, problemy : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Witolda Płotki. — Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, cop. 2014. — (Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego ; T. 9). — ISBN 978-83-7683-083-4 (2 tomy). — ISBN: 978-83-7683-088-9. — S. 266–292

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Spór o istotę człowieczeństwa w filozofii Romana IngardenaControversy over the essence of manhood in Roman Ingardenś philosophy / Maria BIELAWKA // W: Filozofia polska w kontekście światowym = The contribution of Polish philosophy to Western culture / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlecenie Instytutu Nauk Społecznych AGH : Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2000. — (Prace Zakładu Filozofii INS AGH ; t. 3) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas ; t. 3). — ISBN10: 83-7629-024-3. — S. 31–45. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Spór z ingardenowskim sporem o istnienie świata[The dispute with Ingarden's controversy over the existence of the world] / Maria BIELAWKA // W: W kręgu myśli Romana Ingardena : praca zbiorowa / pod red. Adama Węgrzeckiego. — Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. — Materiały z konferencji zorganizowanej w Krakowie 15 października 2010 r. dla uczczenia 40. rocznicy śmierci Romana Ingardena. — S. 77–89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sprawiedliwość ekonomiczna a filozoficzna idea przyjaznego rynku[Economic justice and philosophical concept of user-friendly market] / Maria BIELAWKA // W: Czy sprawiedliwość jest możliwa? / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-7308-809-2. — S. 299–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Świadomość[Consciovsness] / Maria BIELAWKA // W: Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena / red. nauk. Andrzej J. Nowak, Leszek Sosnowski. — Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2001. — ISBN10: 8370527817. — S. 269–272. — Bibliogr. s. 271–272

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • W obronie przedmiotu czysto intencjonalnegoIn defence of the purely intentional object / Maria BIELAWKA // Studia Philosophica Wratislaviensia ; ISSN 1895-8001. — 2015 vol. 10 fasc. 2, s. 79–89. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Znaczenie podmiotu w dziele Marcela ProustaThe meaning of the sucject in Marcel Proust's masterpiece / Maria BIELAWKA // Stylistyka ; ISSN 1230-2287. — 2008 vol. 17, s. 99–114. — Bibliogr. s. 112–113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: