Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Bała, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55156365700

PBN: 900359

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 82, z ogólnej liczby 82 publikacji Autora


1
 • Analiza charakteru nasycenia wodą i gazem oraz zmian oporności w strefie przyotworowej i niezmienionej na przykładzie danych z otworu Jasionka-4Analysis of water and gas saturation character and resistivity changes in near-wellbore and virgin zones based on data from Jasionka-4 well / Maria BAŁA // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 391–398. — Bibliogr. s. 397, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of the heterogeneity of the Polish shale gas formations by factor analysis on the basis of well logs / K. WAWRZYNIAK-GUZ, J. A. JARZYNA, M. ZYCH, M. BAŁA, P. I. KRAKOWSKA, E. PUSKARCZYK // W: Vienna 2016 [Dokument elektroniczny] : efficient use of technology – unlocking potential : 78th EAGE conference & exhibition : 30 May – 2 June 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : Wiley], [2016]. — Dysk Flash. — Na dysku Flash dod.: workshop proceedings. — eISBN 978-94-6282-186-6. — e-ISBN: 978-94-6282-185-9. — ISSN 2214-4609. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of well logging data to determine a model of elastic parameters for the Ksiezpol gas reservoir / M. J. BAŁA // W: Near surface 2007 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} European meeting of environmental and engineering geophysics : 3–5 September 2007, Istanbul, Turkey : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Houten, The Netherlands] : EAGE, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — e-ISBN: 978-90-73781-81-8. — S. [1–5], P08. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Papers”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of well logs and laboratory data to analysis of reservoir properties of Polish Miocene of Ż gas field / M. J. BAŁA , K. WITEK // W: Vienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — e-ISBN: 978-90-73834-12-5. — S. [1–5], P223. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWinArchitecture and facilities of processing and interpretation of well logs in computer system GeoWin / J. JARZYNA, M. BAŁA, A. CICHY, J. KARCZEWSKI, K. Marzencki, T. ZORSKI, W. Twaróg, W. Gądek, M. Stadtmüller, I. Gąsior // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2002 R. 58 nr 9, s. 486–501. — Bibliogr. s. 501, Streszcz., Summ., Rez.. — Geopetrol 2002 : „Pozyskiwanie paliw węglowodorowych ze źródeł krajowych – innowacje i osiągnięcia” : konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 16–19. 09. 2002. — [Kraków : Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa], 2002

 • słowa kluczowe: system GeoWin, profilowania geofizyki wiertniczej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWinProcessing and interpretation of well log data using the Geo-Win system / Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY, Jerzy KARCZEWSKI, Krzysztof Marzencki, Tomasz ZORSKI, Władysław Twaróg, W. Gądek, M. Stadtmuller // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2002 nr 116 wyd. konferencyjne, s. 191–192. — Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2002 : konferencja naukowo-techniczna nt. Pozyskiwanie paliw węglowodorowych ze źródeł krajowych – innowacje i osiągnięcia : Zakopane, 16-19.09.2002 / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2002. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Attempts to calculate the pseudo-anisotropy of elastic parameters of shales gas formations based on well logging data and their geostatistical analysis / Maria BAŁA, Adam CICHY, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2019 vol. 45 no. 1, s. 5–20. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-15. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/download/3091/2183

 • keywords: semivariogram, Baltic Basin, P and S velocities, anisotropy parameters, shale gas formation, acoustic dipole tool

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2019.45.1.5

8
9
 • Badanie ciepła radiogenicznego utworów syluru i ordowiku basenu bałtyckiego na podstawie danych geofizyki otworowej i jego relacja z materią organicznąStudy of radiogenic heat of the Baltic Basin Silurian and Ordovician formations on the basis of well logging data and its relationship to organic matter / Maria BAŁA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2019 R. 75 nr 9, s. 515–526. — Bibliogr. s. 525–526, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geofizyka otworowa, skały macierzyste, łupki gazonośne, basen bałtycki, ciepło radiogeniczne, spektrometryczne profilowanie gamma i gamma-gamma

  keywords: well logging, source rocks, Baltic Basin, radiogenic heat, spectral gamma ray and gamma-gamma logs, gas shales

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG.2019.09.01

10
 • Badanie wpływu anizotropii i zailenia na prędkości rozchodzenia się fal podłużnych i poprzeczych oraz innych parametrów sprężystych skał klastycznychStudy of the effects of anisotropy and shaliness on velocities of longitudinal and shear waves and other elestic parameters of clastic rocks / Maria BAŁA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 559–566. — Bibliogr. s. 565–566, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_65.pdf

 • słowa kluczowe: anizotropia, zailenie, moduły sprężystości, fala podłużna, fala poprzeczna

  keywords: anisotropy, shaliness, longitudinal wave, shear wave, elastic modules

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badanie wpływu własności anizotropowych mioceńskich skał piaskowcowo-ilastych na prędkości fal oraz oporności rejestrowane w otworach[Investigation of effects of anisotropy properties of sandy-shale Miocene formations on velocities of waves and apparent resistivities measurement in boreholes] / Maria BAŁA // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 651–655. — Bibliogr. s. 654–655, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Calculations of the elastic parameters (velocity of P-waves and S-waves) and bulk density for selected wells from the Western Carpathians / BAŁA M., WITEK K. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, s. 37. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Calculation of radiogenic heat of Zechstein and Carboniferous strata based on well-logging data from the Brońsko reef area (SW Poland) : [abstract] / M. WALICZEK, M. BAŁA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 188–189. — Herlandia 2011 : 12th international conference of Young geologists : Kamienica, Poland, 28.–30. April 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Can we determine permeability with the stoneley wave slowness from acoustic full waveform / M. J. BAŁA // W: Barcelona'10 [Dokument elektroniczny] : 72\textsuperscript{nd} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2010 : a new spring for geoscience : 14–17 June 2010, Barcelona : conference proceedings & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : EAGE, 2010, 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-86-3. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Comparison of P- and S-waves velocities estimated from Biot-Gassmann and Kuster-Toksöz models with results obtained from acoustic wavetrains interpretation / Maria BAŁA, Adam CICHY // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2007 vol. 55 no. 2, s. 222–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-03-03. — tekst: https://goo.gl/wiJd65

 • keywords: well logging, acoustic wavetrains, shear waves, compressional waves

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-007-0006-6

16
 • Czy anizotropia elektryczna może być wywołana zmianami nasycenia wodą i gazem w mikro- i makroporach skał miocenu?Can electric anisotropy be caused by variations of water and gas saturation in micro- and macropores of Miocene rocks? / Maria BAŁA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2013 vol. 61 nr 9, s. 523–531. — Bibliogr. s. 530–531, Abstr.. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in/doc_download/1918-czy-anizotropia-elektryczna.html

 • keywords: electrical anisotropy, horizontal resistivity, water saturation, hydrocarbon saturation, microporosity, macroporosity, Miocene

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Effects of shale content and porosity on elastic parameters of reservoir rocks / M. BAŁA // W: Vienna 2006 [Dokument elektroniczny] : opportunities in mature areas : 68\textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition : incorporating SPE EUROPEC 2006 : 12–15 June 2006, Wien : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : cop. EAGE, 2006. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5], P202. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4–5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Effect of water and gas saturation in layers on elastic parameters of rocks and reflection coefficients of waves / Maria BAŁA // Acta Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa ; ISSN 0001-5725. — 1994 vol. 42 no. 2, s. 149–158. — Bibliogr. s. 157–158, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Elastic parameters of rocks from well logging even in near surface sediments / J. A. JARZYNA, M. J. BAŁA, A. CICHY // W: Near Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-56-6. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Estimation of acoustic wave velocities in Miocene reservoir rocks based on theoretical model / Maria BAŁA // W: 8\textsuperscript{th} Meeting EEGS-ES [Dokument elektroniczny] : environmental and engineering geophysics : 8–12 September 2002, Aveiro, Portugal : proceedings / eds. M. Senos Matias, C. Grangeia ; European Section of the Environmental and Engineering Geophysical Society, University of Aveiro. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Aveiro, Portugal : University of Aveiro. Department of Geosciences], [2002]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 489–492. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 490. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Poster presentations”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Estymacja prędkości fal podłużnych i poprzecznych przy wykorzystaniu modeli teoretycznych oraz danych geofizyki wiertniczejEstimating velocities of longitudinal and shear waves by use of theoretical models and well logging data / Maria BAŁA, Adam CICHY // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 vol. 51 nr 12, s. 1058–1063. — Bibliogr. s. 1063, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Evaluating electrical anisotropy parameters in Miocene formations in the Cierpisz deposit / Maria BAŁA, Adam CICHY // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2015 vol. 63 no. 5, s. 1296–1315. — Bibliogr. s. 1313–1315, Abstr.

 • keywords: electrical anisotropy, horizontal resistivity, vertical resistivity, dual laterolog tools, induction device HRAI

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-014-0252-3

24
25
 • Flow Zone Index for improving permeability and porosity relation and facies desrciption / E. PUSKARCZYK, J. JARZYNA, J KRAWIEC, M. BAŁA // W: Near surface 2007 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} European meeting of environmental and engineering geophysics : 3–5 September 2007, Istanbul, Turkey : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Houten, The Netherlands] : EAGE, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — e-ISBN: 978-90-73781-81-8. — S. [1–5], P06. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Papers”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: