Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Bała, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55156365700

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 100, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
2
 • Analiza charakteru nasycenia wodą i gazem oraz zmian oporności w strefie przyotworowej i niezmienionej na przykładzie danych z otworu Jasionka-4Analysis of water and gas saturation character and resistivity changes in near-wellbore and virgin zones based on data from Jasionka-4 well / Maria BAŁA // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 391–398. — Bibliogr. s. 397, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu obecności gazu w porach skalnych na prędkość fal sprężystych na przykładzie wybranych horyzontów złoża „R”Analysis of the influence of gas present in the pore space exemplified by the velocity of elastic waves for selected horizons of hydrocarbon field “R” / Maria BAŁA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2001 vol. 49 nr 12, s. 1167–1175. — Bibliogr. s. 1175, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of the heterogeneity of the Polish shale gas formations by factor analysis on the basis of well logs / K. WAWRZYNIAK-GUZ, J. A. JARZYNA, M. ZYCH, M. BAŁA, P. I. KRAKOWSKA, E. PUSKARCZYK // W: Vienna 2016 [Dokument elektroniczny] : efficient use of technology – unlocking potential : 78th EAGE conference & exhibition : 30 May – 2 June 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : Wiley], [2016]. — Dysk Flash. — Na dysku Flash dod.: workshop proceedings. — eISBN 978-94-6282-186-6. — e-ISBN: 978-94-6282-185-9. — ISSN 2214-4609. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of well logging data to determine a model of elastic parameters for the Ksiezpol gas reservoir / M. J. BAŁA // W: Near surface 2007 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} European meeting of environmental and engineering geophysics : 3–5 September 2007, Istanbul, Turkey : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Houten, The Netherlands] : EAGE, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — e-ISBN: 978-90-73781-81-8. — S. [1–5], P08. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Papers”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of well logs and laboratory data to analysis of reservoir properties of Polish Miocene of Ż gas field / M. J. BAŁA , K. WITEK // W: Vienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — e-ISBN: 978-90-73834-12-5. — S. [1–5], P223. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWinArchitecture and facilities of processing and interpretation of well logs in computer system GeoWin / J. JARZYNA, M. BAŁA, A. CICHY, J. KARCZEWSKI, K. Marzencki, T. ZORSKI, W. Twaróg, W. Gądek, M. Stadtmüller, I. Gąsior // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2002 R. 58 nr 9, s. 486–501. — Bibliogr. s. 501, Streszcz., Summ., Rez.. — Geopetrol 2002 : „Pozyskiwanie paliw węglowodorowych ze źródeł krajowych – innowacje i osiągnięcia” : konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 16–19. 09. 2002. — [Kraków : Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa], 2002

 • słowa kluczowe: system GeoWin, profilowania geofizyki wiertniczej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWinProcessing and interpretation of well log data using the Geo-Win system / Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY, Jerzy KARCZEWSKI, Krzysztof Marzencki, Tomasz ZORSKI, Władysław Twaróg, W. Gądek, M. Stadtmuller // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2002 nr 116 wyd. konferencyjne, s. 191–192. — Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2002 : konferencja naukowo-techniczna nt. Pozyskiwanie paliw węglowodorowych ze źródeł krajowych – innowacje i osiągnięcia : Zakopane, 16-19.09.2002 / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2002. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Attempts to calculate the pseudo-anisotropy of elastic parameters of shales gas formations based on well logging data and their geostatistical analysis / Maria BAŁA, Adam CICHY, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2019 vol. 45 no. 1, s. 5–20. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-15. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/download/3091/2183

 • keywords: semivariogram, Baltic Basin, P and S velocities, anisotropy parameters, shale gas formation, acoustic dipole tool

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2019.45.1.5

10
 • Badanie ciepła radiogenicznego utworów syluru i ordowiku basenu bałtyckiego na podstawie danych geofizyki otworowej i jego relacja z materią organicznąStudy of radiogenic heat of the Baltic Basin Silurian and Ordovician formations on the basis of well logging data and its relationship to organic matter / Maria BAŁA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2019 R. 75 nr 9, s. 515–526. — Bibliogr. s. 525–526, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geofizyka otworowa, skały macierzyste, łupki gazonośne, basen bałtycki, ciepło radiogeniczne, spektrometryczne profilowanie gamma i gamma-gamma

  keywords: well logging, source rocks, Baltic Basin, radiogenic heat, spectral gamma ray and gamma-gamma logs, gas shales

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG.2019.09.01

11
 • Badanie wpływu anizotropii i zailenia na prędkości rozchodzenia się fal podłużnych i poprzeczych oraz innych parametrów sprężystych skał klastycznychStudy of the effects of anisotropy and shaliness on velocities of longitudinal and shear waves and other elestic parameters of clastic rocks / Maria BAŁA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 559–566. — Bibliogr. s. 565–566, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_65.pdf

 • słowa kluczowe: anizotropia, zailenie, moduły sprężystości, fala podłużna, fala poprzeczna

  keywords: anisotropy, shaliness, longitudinal wave, shear wave, elastic modules

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badanie wpływu własności anizotropowych mioceńskich skał piaskowcowo-ilastych na prędkości fal oraz oporności rejestrowane w otworach[Investigation of effects of anisotropy properties of sandy-shale Miocene formations on velocities of waves and apparent resistivities measurement in boreholes] / Maria BAŁA // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 651–655. — Bibliogr. s. 654–655, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Calculation of radiogenic heat of Zechstein and Carboniferous strata based on well-logging data from the Brońsko reef area (SW Poland) : [abstract] / M. WALICZEK, M. BAŁA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 188–189. — Herlandia 2011 : 12th international conference of Young geologists : Kamienica, Poland, 28.–30. April 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Calculations of the elastic parameters (velocity of P-waves and S-waves) and bulk density for selected wells from the Western Carpathians / BAŁA M., WITEK K. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, s. 37. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Can we determine permeability with the stoneley wave slowness from acoustic full waveform / M. J. BAŁA // W: Barcelona'10 [Dokument elektroniczny] : 72\textsuperscript{nd} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2010 : a new spring for geoscience : 14–17 June 2010, Barcelona : conference proceedings & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : EAGE, 2010, 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-86-3. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Comparison of P- and S-waves velocities estimated from Biot-Gassmann and Kuster-Toksöz models with results obtained from acoustic wavetrains interpretation / Maria BAŁA, Adam CICHY // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2007 vol. 55 no. 2, s. 222–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-03-03. — tekst: https://goo.gl/wiJd65

 • keywords: well logging, acoustic wavetrains, shear waves, compressional waves

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-007-0006-6

17
 • Computer interpretation of lateral resistivity logs / Maria BAŁA, Jadwiga JARZYNA, Adam CICHY // W: 5\textsuperscript{th} meeting of the Environmental and Engineering Geophysical Society European Section : September 6–9, 1999 Budapest, Hungary : proceedings. — [Hungary] : [s. n.], 1999. — S. WIP4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Computer interpretation of lateral resistivity logs / Maria BAŁA, Jadwiga JARZYNA, Adam CICHY // Acta Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa ; ISSN 0001-5725. — 2001 vol. 49 no. 2, s. 245–259. — Bibliogr. s. 259, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Czy anizotropia elektryczna może być wywołana zmianami nasycenia wodą i gazem w mikro- i makroporach skał miocenu?Can electric anisotropy be caused by variations of water and gas saturation in micro- and macropores of Miocene rocks? / Maria BAŁA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2013 vol. 61 nr 9, s. 523–531. — Bibliogr. s. 530–531, Abstr.. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in/doc_download/1918-czy-anizotropia-elektryczna.html

 • keywords: electrical anisotropy, horizontal resistivity, water saturation, hydrocarbon saturation, microporosity, macroporosity, Miocene

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Determining of resistivity of formation, invaded zone and flushed zone by computer interpretation of lateral resistivity logs / Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY // W: EAGE 61st conference and technical exhibition : Helsinki, 7–11 June 1999 : extended abstracts book, Vol. 2. — [Zeist : European Association of Geoscientists & Engineers], [1999]. — S. P056

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Effect of water and gas saturation in layers on elastic parameters of rocks and reflection coefficients of waves / Maria BAŁA // Acta Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa ; ISSN 0001-5725. — 1994 vol. 42 no. 2, s. 149–158. — Bibliogr. s. 157–158, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Effects of shale content and porosity on elastic parameters of reservoir rocks / M. BAŁA // W: Vienna 2006 [Dokument elektroniczny] : opportunities in mature areas : 68\textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition : incorporating SPE EUROPEC 2006 : 12–15 June 2006, Wien : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : cop. EAGE, 2006. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5], P202. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4–5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Elastic parameters of rocks from well logging even in near surface sediments / J. A. JARZYNA, M. J. BAŁA, A. CICHY // W: Near Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-56-6. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Estimation of acoustic wave velocities in Miocene reservoir rocks based on theoretical model / Maria BAŁA // W: 8\textsuperscript{th} Meeting EEGS-ES [Dokument elektroniczny] : environmental and engineering geophysics : 8–12 September 2002, Aveiro, Portugal : proceedings / eds. M. Senos Matias, C. Grangeia ; European Section of the Environmental and Engineering Geophysical Society, University of Aveiro. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Aveiro, Portugal : University of Aveiro. Department of Geosciences], [2002]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 489–492. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 490. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Poster presentations”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: