Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Wojnicki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1387-0000 orcid iD

ResearcherID: AGG-6932-2022

Scopus: 35249747500

PBN: 5e7093d4878c28a0473b16ce

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 146, z ogólnej liczby 146 publikacji Autora


1
2
 • A method of recovering $Pt, Pd, Rh, Au$ from highly diluted aqueous solutions and a system for recovering $Pt, Pd, Rh, Au$ from higly diluted aqueous solutions / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOJNICKI Marek, KOŁCZYK-SIEDLECKA Karolina, KOWALIK Remigiusz, ŻABIŃSKI Piotr. — Int.Cl.: C22B 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP4249614A1 ; Opubl. 2023-09-27. — Zgłosz. nr EP22211460A z dn. 2022-12-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4249614A1.pdf

 • słowa kluczowe: recykling, platyna, węgiel aktywny, złoto, woda, odzysk, pallad, mikrofale, rod, roztwory wodne

  keywords: recycling, gold, recovery, aqueous solutions, activated carbon, platinum, water, rhodium, palladium, microwaves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Adsorption of holmium ions on composite magnetic materials : [abstract] / KOŁCZYK-SIEDLECKA K., KUTYŁA D., SKIBIŃSKA K., JĘDRACZKA A., WOJNICKI M., ŻABIŃSKI P. // W: EDNANO 14 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international workshop on ElectroDeposited NANOstructures : June 9–11, 2022, Kraków, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2022]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Adsorption of rare earth ions on magnetically modified activated carbon / Karolina KOŁCZYK-SIEDLECKA, Dawid KUTYŁA, Konrad WOJTASZEK, Marek WOJNICKI, Piotr ŻABIŃSKI // W: Proceedings of the 12\textsuperscript{th} PAMIR international conference fundamental and applied MHD [Dokument elektroniczny] : 3–7 July 2022, Krakow, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2022]. — Dysk Flash. — S. 286–290. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 290, Abstr.

 • keywords: adsorption, activated carbon, rare earth metals, magnetic adsorbent

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Analysis of the kinetics of transport of selected rare earth ions at the liquid-liquid interface in the presence of a magnetic field gradient / Konrad WOJTASZEK, Filip CEBULA, Marek WOJNICKI // W: Proceedings of the 12\textsuperscript{th} PAMIR international conference fundamental and applied MHD [Dokument elektroniczny] : 3–7 July 2022, Krakow, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2022]. — Dysk Flash. — S. 281–285. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 285, Abstr.

 • keywords: magnetic field, rare earth metals, solvent extraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Autokatalityczna synteza proszku miedzi z zastosowaniem koloidu srebra jako katalizatoraAutocatalytic synthesis of copper powder using silver colloid as catalyst / Marek WOJNICKI, Maciej Polański, Ewa RUDNIK, Magdalena LUTY-BŁOCHO // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2018 R. 63 nr 5, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23

  orcid iD
 • słowa kluczowe: miedź, proszek, morfologia, wielkość ziarna, formaldehyd

  keywords: copper, powder, morphology, grain size, formaldehyde

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.5.4

9
10
11
 • Bezprądowe osadzanie nanocząstek miedzi na powierzchni tlenku grafenuElectroless deposition of copper nanoparticles on graphene oxide surface / Marek WOJNICKI, Maciej Kozaczyk // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 1, s. 26–30. — Bibliogr. s. 29–30

 • słowa kluczowe: miedź, nanocząstki, DMAB, grefen, tlenek grafenu

  keywords: copper, graphene oxide, DMAB, nano particles, graphene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.1.4

12
 • Carbon quantum dots: the role of surface functional groups and proposed mechanisms for metal ion sensing / Hasan SHABBIR, Edit Csapó, Marek WOJNICKI // Inorganics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2304-6740. — 2023 vol. 11 iss. 6 art. no. 262, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-06-20. — tekst: https://www.mdpi.com/2304-6740/11/6/262/pdf?version=1687267980

  orcid iD
 • keywords: oxidation, mechanism, carbon dots, surface functional groups, synthesis parameters, metal ion sensing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/inorganics11060262

13
 • Catalytic properties of platinum nanoparticles obtained in a single step simultaneous reduction of Pt(IV) ions and graphene oxide / Marek WOJNICKI, Magdalena LUTY-BŁOCHO, Krzysztof MECH, Justyna Grzonka, Krzysztof FITZNER, Krzysztof J. Kurzydłowski // Journal of Flow Chemistry ; ISSN 2062-249X. — 2015 vol. 5 no. 1, s. 22–30. — Bibliogr. s. 30

 • keywords: graphene oxide, microreactor, platinum nanoparticles, microflow reactor, deposition, DMAB, glucose electro-oxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1556/JFC-D-14-00032

14
15
16
 • Deposition of thin electroconductive layers of tin (II) sulfide on the copper surface using the hydrometallurgical method: electrical and optical studies / Anna Komenda, Marek WOJNICKI, Dzmitry Kharytonau, Grzegorz Mordarski, Edit Csapó, Robert P. Socha // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2023 vol. 16 iss. 14 art. no. 5019, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-07-15. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/16/14/5019/pdf?version=1689413253

  orcid iD
 • keywords: thin films, photovoltaics, synthesis, conductivity, solar panel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma16145019

17
 • Detailed calorimetric analysis of mixed micelle formation from aqueous binary surfactants for design of nanoscale drug carriers / Ádám Juhász, László Seres, Norbert Varga, Ditta Ungor, Marek WOJNICKI, Edit Csapó // Nanomaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-4991. — 2021 vol. 11 iss. 12 art. no. 3288, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-03. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-4991/11/12/3288/pdf

  orcid iD
 • keywords: calorimetry, drug delivery, mixed micelle, solubilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/nano11123288

18
 • Distribution of glutathione-stabilized gold nanoparticles in feline fibrosarcomas and their role as a drug delivery system for doxorubicin-preclinical studies in a murine model / Katarzyna Zabielska-Koczywąs, [et al.], Marek WOJNICKI, [et al.] // International Journal of Molecular Sciences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1422-0067. — 2018 vol. 19 iss. 4 art. no. 1021, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-29. — tekst: https://www.mdpi.com/1422-0067/19/4/1021/pdf

  orcid iD
 • keywords: gold nanoparticles, confocal microscopy, ICP-MS, tumor-associated macrophages, murine model, Ki-67, fibrosarcoma, doxorubicin, cats

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijms19041021

19
 • Eco friendly synthesis of carbon dot by hydrothermal method for metal ions salt identification / Hasan SHABBIR, Tomasz TOKARSKI, Ditta Ungor, Marek WOJNICKI // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 24 art. no. 7604, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-10. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/24/7604/pdf

  orcid iD
 • keywords: photoluminescence, hydrothermal reaction, limit of detection and quantification, metal ions sensing, temperature and time effect, low cost and one step synthesis, carbon quantum dots

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14247604

20
21
 • Electrocatalytic performance of ethanol oxidation on Ni and Ni/Pd surface-decorated porous structures obtained by molten salts deposition/dissolution of Al-Ni alloys / Dawid KUTYŁA, Kano Nakajima, Michihisa Fukumoto, Marek WOJNICKI, Karolina KOŁCZYK-SIEDLECKA // International Journal of Molecular Sciences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1422-0067. — 2023 vol. 24 iss. 4 art. no. 3836, s. 1-16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15-16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-02-14. — tekst: https://www.mdpi.com/1422-0067/24/4/3836/pdf?version=1676387456

  orcid iD
 • keywords: galvanic displacement reaction, ethanol oxidation, porous Ni, molten salts electrodeposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijms24043836

22
23
24
25