Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Wendorff, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4607-8906 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6603273030

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • Analiza statystyczna litofacji leskiej (warstwy krośnieńskie) w wybranych odsłonięciach między Wisłokiem a Osławą, wschodnie polskie Karpaty fliszowe : abstrakt[Statistical analysis of Lesko lithofacies (the Krosno Beds) in selected outcrops between Wisłok and Osława Rivers, Polish Flysch Carpathians] / Marek WENDORFF, Lechosław RADWAŃSKI, Grzegorz MACHOWSKI // W: POKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — ISBN: 978-83-7863-192-7. — S. 242–244. — Bibliogr. s. 244

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of carbonate nannoplankton from the Cergowa Beds (Oligocene), Polish and Slovak Flysch Carpathians / J. Pszonka, M. WENDORFF, K. Žecova // W: MIKRO-2013 : 14th Czech-Slovak-Polish palaentological conference and 9th Polish micropalaeontological workshop : abstracts volume / ed. by Marta Bąk, [et al.]. — Poland : The Grzybowski Foundation, 2013. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; 19). — ISBN: 13-978-83-88927-34-8. — S. 46–47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Carbonate cements and grains in submarine fan sandstones – the Cergowa Beds (Oligocene, Carpathians of Poland) recorded by cathodoluminescence / Joanna Pszonka, Marek WENDORFF // International Journal of Earth Sciences ; ISSN 1437-3254. — 2017 vol. 106 iss. 1, s. 269–282. — Bibliogr. s. 281–282, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-22. — tekst: https://goo.gl/Tmscn8

 • keywords: diagenesis, Carpathians, cathodoluminescence, Ceregowa sandstones, carbonate cements and lithoclasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00531-016-1318-z

4
 • Carbonate lithoclasts identified by cathodoluminescence as a new provenance indicator of the Cergowa submarine fan sandstones (Lower Oligocene) / Joanna Pszonka, Marek WENDORFF // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — Dysk Flash. — S. 430. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cathodoluminescence of carbonate grains and provenance of deep marine sandstones: the Cergowa Beds (Oligocene), eastern part of the Polish Flysch Carpathians / Pszonka J., WENDORFF M. // W: 30th IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Manchester, 2nd–5th September, 2013 : conference abstracts volume / International Association of Sedimentologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [United Kingdom : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — ID no. T3S3_P7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Cathodoluminescence-revealed diagenesis of carbonates and feldspars in Cergowa sandstones (Oligocene), Outer CarpathiansKatodoluminescencja jako narzędzie wizualizujące procesy diagenetyczne węglanów i skaleni w piaskowcach cergowskich (oligocen), Karpaty Zewnętrzne / Joanna Pszonka, Marek WENDORFF // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 vol. 30 iss. 4, s. 21–36. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97044-29537?filename=Cathodoluminescence_revea.pdf

 • słowa kluczowe: surowce skalne, piaskowce cergowskie, katodoluminescencja, diageneza węglanów i skaleni

  keywords: mineral resources, Cergowa sandstones, cathodoluminescence, carbonate and feldspar diagenesis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2014-0036

7
 • Cathodoluminescence-revealed influence of carbonates and feldspars diagenesis on technical parametres of the Cergowa Sandstones (Oligocene), Polish Outer Carpathians / Joanna Pszonka, Marek WENDORFF // W: Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 586–597. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 596–597, Summ.

 • keywords: mineral resources, Cergowa sandstones, cathodoluminescence, carbonate and feldspar diagenesis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cechy turbidytów i uwęglonej materii organicznej jako wskaźniki warunków zasilania basenu warstw cergowskich w Lipowicy, jedn. dukielska Karpat Zewnętrznych[Features of turbidites and coalfield plant matter as indicators of supply conditions of the Cergowa Beds basin in Lipowica, the Dukla Nappe of the Polish Outer Capathians] / Marek WENDORFF, Joanna Pszonka, Magdalena Zielińska // W: POKOS 6 : granice sedymentologii : VI Polska Konferencja Sedymentologiczna : 28.06.2016 – 01.07.2016, Chęciny–Rzepka : materiały konferencyjne: przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów, materiały do warsztatów / red. Danuta Olszewska-Nejbert, Anna Filipek, Maciej Bąbel, Anna Wysocka. — Warszawa : Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. — ISBN: 978-83-945216-0-8. — S. 137. — M. Wendorff – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Cergowa beds (Outer Carpathians, Oligocene) as an example of ancient mixed siliciclastic-carbonate deep marine system / Paweł GODLEWSKI, Joanna Pszonka, Marek WENDORFF // W: 34\textsuperscript{th} IAS [Dokument elektroniczny] : International Meeting of Sedimentology : ”Sedimentology to face societal challenges on risk, resources and record of the past” : Rome, 10–13 September 2019 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Roma : Sapienza Universita di Roma], [2019]. — 1 Dysk Flash. — e-ISBN: 978-88-944576-2-9. — S. [1011]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Comparative observations on olistostromes in the Lufilan Belt (Neoproterozoic, central Africa) and the Northern Flysch Carpathians (Jurassic-Miocene, Poland) / WENDORFF M., Cieszkowski M., Slaczka A. // W: 29\textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : sedimentology in the heart of the Alps : 10\textsuperscript{th}–-13\textsuperscript{th} September 2012, Schladming, Austria / eds. S. Missoni, HJ Gawlick ; International Association of Sedimentologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Leoben] : IAS, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 436. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Comparative observations on sedimentary characteristics and provenance indicators, including cathodoluminescence data, of Cergowa sandstones (Oligocene) from two localities in the Outer Carpathians of Poland / Paweł GODLEWSKI, Marek WENDORFF, Joanna Pszonka // W: IMS 2017 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Meeting of Sedimentology ; 16\textsuperscript{ème} Congrès Français de Sédimentologie : Toulouse, 10–12 October 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Toulouse : s. n.], [2017]. — S. 356. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ims2017.sciencesconf.org/data/IMS_2017_Abstracts_book.pdf [2017-12-04]. — P. Godlewski, M. Wendorff – afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Compositional differences between Besko and Otryt sandstones of the Krosno Beds (Oligocene) in Eastern part of the Silesian Tectonic Unit / Paweł Godlewski, Marek WENDORFF, Andrzej ŚWIĄDER // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 73–74. — Bibliogr. s. 74. — ICYG 2016 : XVII\textsuperscript{th} International Conference of Young Gelogists Herl'any 2016 : Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016 : abstracts. — tekst: http://goo.gl/m8J8AX

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.1.73

13
 • Contribution to sedimentological and petrographic characteristics of an olistostrome hosted in the Cieszyn Beds at Żywiec (U. Jurassic – L. Cretaceous; Western Outer Carpathians, Poland) / Przemysław Bochenek, Marek WENDORFF // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — Dysk Flash. — S. 73. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://www.ing.uj.edu.pl/documents/4243866/351a601a-820a-4def-9e23-54d9ab2fed72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Cyclic lacustrine sedimentation in a meteorite impact crater: the Jwaneng South Structure in the Kalahari, Botswana (SW Africa) / Marek WENDORFF, Sharad Master // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — Dysk Flash. — S. 580. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Early Cretaceous dark shale olistoliths and Late Jurassic-Early Cretaceous carbonate clasts within the Turonian-Coniacian mass-transport deposits as indicators of activity of the Silesian Basin's southern margin (Outer Carpathians, Poland) : [abstract] / Cieszkowski M., GOLONKA J., Kowal J., Ślączka A., WAŚKOWSKA A., WENDORFF M. // W: 29\textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : sedimentology in the heart of the Alps : 10\textsuperscript{th}–-13\textsuperscript{th} September 2012, Schladming, Austria / eds. S. Missoni, HJ Gawlick ; International Association of Sedimentologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Leoben] : IAS, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 415. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Facies architecture and emplacement processes of a syn-rift olistostrome complex in the Neoproterozoic Katanga Supergroup, Central Africa / WENDORFF M. // W: 30th IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Manchester, 2nd–5th September, 2013 : conference abstracts volume / International Association of Sedimentologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [United Kingdom : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1], T5S2_O5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Facies of deep-water sand-prone fan lobes at Klęczany, the Cergowa Beds (Oligocene), Polish Outer Carpathians / Piotr SIWEK, Anna WAŚKOWSKA, Marek WENDORFF // W: 35\textsuperscript{th} IAS meeting of Sedimentology [Dokument elektroniczny] : virtual meeting : Prague, Czech Republic, 21–25 June 2021 : book of abstracts / ed. by Ondřej Bábek, Stanislava Vondrážkova. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Olomouc : Palacký University of Olomouc, 2021. — e-ISBN: 978-80-244-5929-5. — S. 408. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://iasprague2021.com/_files/200000408-0be8b0be8e/ias-prague-2021-book-of-abstracts.pdf [2021-07-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Facies variations and depositional modes in an olistostrome sequence grading to turbidite fan succession within the Menilite Beds (Oligocene) at Skrzydlna, Polish Outer Carpathians / Marek WENDORFF, Aneta SIEMIŃSKA, Anna Moszkowicz, Paweł Godlewski // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — Dysk Flash. — S. 579. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Fossil wood as indicator of palaeo-environmental scenario during the Cergowa Beds sedimentation (Outer Carpathians, Poland) / Magdalena Zielińska, Joanna Pszonka, Marek WENDORFF, Paweł GODLEWSKI // W: 35\textsuperscript{th} IAS meeting of Sedimentology [Dokument elektroniczny] : virtual meeting : Prague, Czech Republic, 21–25 June 2021 : book of abstracts / ed. by Ondřej Bábek, Stanislava Vondrážkova. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Olomouc : Palacký University of Olomouc, 2021. — e-ISBN: 978-80-244-5929-5. — S. 506. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://iasprague2021.com/_files/200000408-0be8b0be8e/ias-prague-2021-book-of-abstracts.pdf [2021-07-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Lithological variations of sedimentary succession within a meteorite impact crater: Jwaneng South Structure, Botswana / Marek WENDORFF, Sharad Master // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 4, s. 381–390. — Bibliogr. s. 389–390, Abstr.. — tekst: http://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/1865/1434

 • keywords: impact, meteorite, Kalahari, Jwaneng, sedimentary infill

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2015.41.4.381

23
 • Lithostratigraphic classification of the Tsodilo Hills Group: a Palaeo- to Mesoproterozoic metasedimentary succession in NW Botswana / Marek WENDORFF, Andrzej ŚWIĄDER // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2019 vol. 45 no. 4, s. 305–318. — Bibliogr. s. 318, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-30. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/download/3475/2423

  orcid iD
 • keywords: lithostratigraphy, siliciclastics shelf, Proterozoic, Bostwana

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2019.45.4.305

24
 • Lower Oligocene mixed siliciclastic-carbonate turbidites – results of macro- and microscopic observations (Szczawa Tectonic Window, Polish Outer Carpathians) / Piotr SIWEK, Marek WENDORFF // W: ICYG 2020 [Dokument elektroniczny] : XXIst International Conference of Young Geologists HERL'ANY 2020 : Niedzica, Poland, 05-07. 11. 2020 : abstract book & introduction to the Pieniny Klippen Belt / eds. Peter Kiss, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, 2020. — ISBN: 978-83-933330-2-8. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://herlandia.webnode.sk/_files/200000106-6435764359/Herlany2020_AbstractBook_112020.pdf [2020-10-05]. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25