Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Valenta, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ki, Katedra Informatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • Acquiring knowledge and advanced analysis procedures in supporting the process of examining the credibility of statements of means / Marek VALENTA, Marcin Nowak, Marcin Okrzes // W: Selected contemporary problems of information systems / eds. Kapczyński Adrian, Brückner Adrian ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60810-28-6. — S. 109–121. — Bibliogr. s. 120–121, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Algorytm postępowania w lekkich i średniociężkich urazach czaszkowo-mózgowych u dzieci : rola konsultacji neurologicznejManagement in minor and mild head injury in children (algorithm) : the role of the neurological examination/consultation / Stanisław Kwiatkowski, Marek VALENTA, Teresa Grodzicka, Grzegorz Klauz, Przemysław Grzegorzewski, Zdzisław Kawecki // Neurologia Dziecięca / Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych ; ISSN 1230-3690. — 2007 vol. 16 nr 31, s. 13–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: urazy głowy

  keywords: head injury, neurological examination

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza przydatności wybranych metod pozyskiwania wiedzy dla probabilistycznego systemu ekspertowego[Usability analysis of the selected data ming methods for probabilistic expert system] / Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // Informatyka Teoretyczna i Stosowana = Computer Science / Politechnika Częstochowska. Instytut Matematyki i Informatyki ; ISSN 1643-2355. — 2003 R. 3 nr 4, s. 39–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Consus – eksperymentalny shell regułowych systemów ekspertowych[Consus – experimental shell for rule-based expert systems] / Marek VALENTA, Bartłomiej ŚNIEŻYŃSKI, Anna ZYGMUNT // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, T. 2 / pod red. Zdzisława Bubnickiego i Adama Grzecha. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — Zawiera teksty ref. przedstawionych na IV Krajowej Konferencji Naukowej "Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe", Wrocław 13-15 czerwca 2000 r.. — ISBN10: 83-7085-477-X. — S. 81–86. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dedykowane przetwarzanie dokumentów z uwzględnieniem standardów i specyfiki systemów referencyjnych[Dedicated document processing according to the standards and specificity of the reference systems] / Marek VALENTA, Robart MARCJAN, Tomasz Górka, Marek Guzowski // W: Współczesne systemy informatyczne i ich zastosowania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Adriana Kapczyńskiego, Sławomira Smugowskiego ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2010. — ISBN: 978-83-60810-31-6. — S. 291–303. — Bibliogr. s. 303, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Efektywne zarządzanie wiedzą : integracja różnych sposobów reprezentacji wiedzy[Effective knowledge management : integration of various knowledge representation methods] / Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // W: Informatyka, strategie i zarządzanie wiedzą / red.: Józef Oleński, Zbigniew Olejniczak, Jerzy S. Nowak ; PTI Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : PTI – Oddział Górnośląski, 2005. — S. 277–292. — Bibliogr. s. 291–292

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geo-zagrożenia: komputerowy system ewidencji zagrożeń geodynamicznych w Polsce[Geo-threats - computer-based system for registration and cataloguing geodynamic threats in Poland] / Marek VALENTA, Leszek SIWIK // W: Bazy danych : struktury, algorytmy, metody : wybrane technologie i zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kozielskiego [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006. — S. 403–412. — Bibliogr. s. 411–412, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Hurtownia danych zakażeń szpitalnych jako element procesu akwizycji wiedzy[Nosocomial infection data warehouse as a part of knowledge acquisition process] / Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // W: Bazy danych : modele, technologie, narzędzia : analiza danych i wybrane zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kozielskiego [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2005. — S. 69–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Komputerowy system ewidencji zagrożeń geologicznych – {\em Geo-zagrożenia}[Computer-based system for registration and cataloguing geodynamic threats in Poland – {\it Geo-threats}] / Marek VALENTA, Leszek SIWIK, Krzysztof Dorosz, Paweł Karbarz, Katarzyna Olszowska // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Medyczny system ekspertowy BayEx-DYSRAFIE[BayEx-DYSRAFIE medical expert system] / Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // W: Telemedycyna 2001 : II [druga] krajowa konferencja naukowa : Łódź, 24–26 września 2001 r. / [kom. nauk. Mieczysław Bazewicz et al.] ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi ; Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej. — Łódź : nakł. WSI, 2001. — S. 67–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Medyczny system ekspertowy w architekturze klient/serwer www[Medical expert system in the client–server architecture–www] / Marek A. VALENTA // W: Krajowa konferencja naukowa nt.: Telemedycyna : Łódź, 17–19.08.2000 / Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi [etc.]. — Łódź : [druk: A. C. G. M. Lodart S.A.,], 2000. — S. 103–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metody odkrywania wiedzy w bazach danych[Knowledge data discovery methods] / Anna ZYGMUNT, Marek A. VALENTA, Bartłomiej ŚNIEŻYŃSKI // W: XI ogólnopolskie konwersatorium nt. Sztuczna inteligencja – jej nowe oblicze : AI-14'99 : (badania–zastosowania–rozwój) : Siedlce–Warszawa 29–30 września 1999 roku / Akademia Podlaska. Instytut Informatyki ; Polskie Towarzystwo Cybernetyczne. Zarząd Główny. — Siedlce : AP, [1999]. — ISBN10: 83-7051-097-3. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metody poprawy efektywności eksploracji danych metodą asocjacji[Methods of efficiency improvemend of association data ming] / Anna ZYGMUNT, Marek A. VALENTA // W: Systemy informatyczne : zastosowania i wdrożenia 2002, T. 1 / pod red. Janusza K. Grabary, Jerzego S. Nowaka ; Polskie Towarzystwo Informatyczne ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Ekonometrii i Informatyki. — Warszawa ; Szczyrk : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. — S. 163–174. — Bibliogr. s. 174, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mining association rules / Edward NAWARECKI, Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // W: AI-METH 2003 : METHods of Artificial Intelligence : [5–7 November, Gliwice, Poland] / eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski ; Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. — Gliwice : SUT DSMCM DFMD, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391463281. — S. 95–96. — Bibliogr. s. 96. — Pełny tekst W: AI-METH 2003 : METHods of Artificial Intelligence : [5–7 November, Gliwice, Poland] : full papers / eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. - Gliwice : SUT DSMCM DFMD, 2003. - S. 203–206. - Bibliogr. s. 206, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Object-oriented approach to design and develop expert system shells / Bartłomiej ŚNIEŻYŃSKI, Marek VALENTA, Anna ZYGMUNT // W: Intelligent information systems : VIII [eight] proceedings of the workshop : Ustroń, 14–18 June,1999 / ed. Mieczysław Kłopotek, Maciej Michalewicz. — Warszawa : Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, 1999. — S. 347–350. — Bibliogr. s. 350, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Odwzorowanie wybranych elementów ekosystemu za pomocą atrybutowej bazy danych i cyfrowych map wektorowych[A transformation of selected fragments of ecosystem by means of attributed data base and digital vector maps] / Marek VALENTA, Agnieszka Czarniecka // W: INFOBAZY '99 – Bazy danych dla nauki : II Krajowa Konferencja Naukowa pod patronatem Komitetu Badań Naukowych : Gdańsk 30.08–01.09.1999 / Politechnika Gdańska ; Centrum Informatyczne TASK [Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej] ; Instytut Oceanologii PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, 1999. — S. 312–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Pozyskiwanie wiedzy probabilistycznej dla modelu zakażeń szpitalnychProbabilistic knowledge acquisition for the nosocomial infections model / Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // W: Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą / red. nauk. Małgorzata Nycz, Mieczysław Lech Owoc ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2005. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1064). — S. 290–301. — Bibliogr. s. 300–301, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Pozyskiwanie wiedzy z baz i hurtowni danych[Knowledge extraction from databases and warehouses] / Anna ZYGMUNT, Marek A. VALENTA // W: SzI-16'2001 : XII [dwunaste] ogólnopolskie konwersatorium nt. Sztuczna Inteligencja – nowe wyzwania : (badania–zastosowania–rozwój) : Siedlce–Warszawa, 28 listopada 2001 roku, Tom artykułów / red. nauk. Mieczysław Kłopotek, Andrzej Barczak ; Akademia Podlaska. Instytut Informatyki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Informatyki ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Cybernetyki. — Siedlce : AP, 2001. — ISBN10: 8370511627. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Probabilistyczna wiedza medyczna i jej wykorzystanie w systemach ekspertowychProbabilistic medical knowledge and its application in expert systems / Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, T. 1 / pod red. Zdzisława Bubnickiego i Adama Grzecha. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 62–72. — Bibliogr. s. 71–72, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Probabilistyczny model wiedzy o zakażeniach szpitalnych jako podstawa systemu ekspertowego wspomagania rozpoznawania tych zakażeń[Probabilistc knowledge model for expert system for hospital infection diagnosis] / Marek VALENTA, Bartłomiej ŚNIEŻYŃSKI, Anna ZYGMUNT // W: Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych MCSB : V krajowa konferencja : Kraków 19–20 maja 2000 / Zakład Biocybernetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Laboratorium Biocybernetyki. — [Kraków : s. n.], [2000]. — ISBN10: 83-907806-3-1. — S. 289–294. — Bibliogr. s. 294, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Process of building the probabilistic knowledge model / Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // W: Selected problems of IT application / ed. Janusz K. Grabara. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — ISBN10: 8320430194. — S. 205–215. — Bibliogr. s. 214–215

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Programy ekspertowe wspomagania profilaktyki i rozpoznawania zakażeń szpitalnych[Expert systems aided in prevention and diagnosing the hospital infections] / Andrzej Rędziak, Marek A. VALENTA, Małgorzata Bulanda // Zakażenia ; ISSN 1644-4957. — 2001 nr 3, s. 24–29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przetwarzanie dokumentów częściowo ustrukturyzowanych[Procesing of semi structured documents] / Marek VALENTA, Robert MARCJAN // W: Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego / red. nauk. Edward Nawarecki, Grzegorz Dobrowolski, Marek Kisiel-Dorohinicki. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-7464-268-2. — S. 219–254. — Bibliogr. s. 253–254

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Realizacja systemu ekspertowego w architekturze klient/serwer www[Client server architecture of expert system with WWW–Interface] / Marek A. VALENTA, Bartłomiej ŚNIEŻYŃSKI, Anna ZYGMUNT // W: IV [Czwarta] Krajowa konferencja naukowa nt. Sztuczna Inteligencja SzI–15'2000 : (badania–zastosowania–rozwój) : Siedlce–Warszawa 27–28 września 2000 roku / Akademia Podlaska. Instytut Informatyki ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Cybernetyki ; Polskie Towarzystwo Cybernetyczne. Zarząd Główny. — Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2000. — S. 111–117. — Bibliogr. s. 117. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rola metawiedzy dziedzinowej w sterowaniu procesem diagnostycznym opartym na wnioskowaniu typu naive bayesThe role of domain depended meta-knowledge in controlling the diagnostic process based on naive bayes inference / Marek VALENTA, Andrzej Ząbek, Aleksander Mazgaj // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2011 vol. 32 no. 2A, s. 443–458. — Bibliogr. s. 456–457, Streszcz., Summ.. — Dod. na s. red. numer kolejny Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej: 1843

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: