Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Tumidajewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-ksm, *Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Annealing and hot deformation of Al-based composite hardened with niobium oxide dispersions / L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ // W: 5\textsuperscript{th} Polish-Japanese symposium on Advanced methods of materials characterization : 29. 08.–2. 09. 2004 Niedzica, Poland : programme and abstracts. — [Kraków : Polish Academy Of Science. Institute of Metallurgy and Materials Science], [2004]. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Annealing and hot deformation of Al-based composite hardened with niobium oxide dispersions / L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ // Archives of Materials Science ; ISSN 1734-9885. — 2005 vol. 26 no. 1–2, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — 5th Polish-Japanese symposium on Advanced methods of materials characterization : 28.08-2.09.2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania kalorymetryczne przemian fazowych zachodzących podczas starzenia stopów Cu-Ni-SnCalorimeter investigations of phase transformations due to Cu-Ni-Sn alloys ageing / Marek TUMIDAJEWICZ, Janusz GRYZIECKI // W: XXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5.X.2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady, Fundacja Wsperania Inicjatyw Ekologicznych], [2001]. — S. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Changes in the structure and strengthening of aged $CuNi13Sn5$ alloy induced by microadditionsZmiany struktury i umocnienia starzonego stopu $CuNi13Sn5$ spowodowane mikrododatkami / J. GRYZIECKI, A. ŁATKOWSKI, M. TUMIDAJEWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2004 vol. 49 iss. 3, s. 623–640. — Bibliogr. s. 640. — 33rd international conference on Phase diagram calculation and computational thermochemistry : Krakow, Poland, May 30-June 04, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kalorymetryczna analiza przemian w stopach metali nieżelaznych[The calorimetric investigations of transformations in the non-ferrous metals alloys] / M. TUMIDAJEWICZ, Z. SIERPIŃSKI // W: SAT'02 : III [trzecia] Szkoła Analizy Termicznej : Zakopane 10–12 kwietnia 2002 : materiały konferencyjne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 208

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • O interpretacji procesów wydzielania w stopach miedziOn the interpretation of precipitation processes in the copper alloys / Zdzisław SIERPIŃSKI, Marek TUMIDAJEWICZ // W: CCTA 8 : 8\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) and international symposium on Thermodynamics and structure of liquids : 3–8 September 2000 Zakopane, Poland : abstracts. — [Kraków] : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „CYTAT”, 2000. — ISBN10: 83-912433-2-X. — S. 67–68. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Przemiany fazowe w stopie CuNi13Sn5 zachodzące podczas izotermicznego starzenia oraz ich wpływ na umocnieniePhase transformations during isothermal ageing of the CuNi13Sn5 alloy and their influence on strengthening / Marek TUMIDAJEWICZ, Janusz GRYZIECKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 1999 R. 44 nr 2, s. 60–62. — Bibliogr. s. 62, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rozpad przesyconego roztworu stałego stopu $CuNi13Sn5$ podczas nieizotermicznego nagrzewaniaThe decomposition of saturated solid solution of $CuNi13Sn5$ alloy during non-isothermal heating / Marek TUMIDAJEWICZ, Janusz GRYZIECKI, Grzegorz WŁOCH // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 8, s. 445–447. — Bibliogr. s. 447

 • słowa kluczowe: struktura, umocnienie, stop, faza, nagrzewanie, wydzielenie, roztwór

  keywords: precipitation, structure, heating, solution, strengthening phase

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rury ze szwem, ze stali niskowęglowych z powłokami metalicznymi : badania przemysłowe i laboratoryjne[Seamed tubes of low-carbon steels with metallic coatings : industrial and laboratory scale investigations] / T. KNYCH, M. MROCZKOWSKI, St. NOWAK, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ, M. WRÓBEL, J. ZASADZIŃSKI, K. ŻABA, A. Adamiec, S. Starzykowski // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN10: 83-904497-5-7. — S. 165–176. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Srebro próby 925 z różnymi dodatkami stopowymi[Ag925 jewelry alloy containing different alloy component] / Jan JAROMINEK. Janusz GRYZIECKI, Zdzisław SIERPIŃSKI, Marek TUMIDAJEWICZ // W: Metale szlachetne : II krajowa konferencja : Niedzica 26–28 wrzesień 2001 = “Noble metals” : proceedings of the conference / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, [2001]. — S. [1–11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Wpływ temperatury na strukturę kompozytów $Al-WO_{3}$ i $Al-PbO-WO_{3}$ wytworzonych metodą mechanicznego stopowaniaEffect of annealing temperature on the structure of mechanically alloyed $Al-WO_{3}$ and $Al-PbO-WO_{3}$ composites / L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, M. TUMIDAJEWICZ // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN10: 83-904497-5-7. — S. 139–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: