Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Szczerba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-psm, Pracownia Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9085-6723 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6701815347

PBN: 5e709213878c28a04738f8b5

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 91, z ogólnej liczby 91 publikacji Autora


1
 • $100>$ Burgers vector dislocations inherited by second overshoot FCC twinning Dyslokacje owektorze Burgersa typu $100>$ powstałe podczas mechanicznego bliźniakowania wmonokryształach RSC / M. S.SZCZERBA, T.TOKARSKI, M.PEREK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science; ISSN1733-3490. 2007 vol.52 iss.2, s.193–201. Bibliogr. s.201, Summ.. PLASTMET2006 : Scientific seminar on Integrated study on the foundations of plastic deformation of metals : November 28–December 02, 2006 : Lancut, Poland. tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol2_2007/artykuly/a5.pdf

 • keywords: dislocations, FCC crystals, twin transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A note on the kink bands in compressed ${Ni_{2}MnGa}$ single crystalsO pasmach ugięcia w ściskanych monokryształach ${Ni_{2}MnGa}$ / Maciej J. Szczerba, Bogusław Major, Marek S. SZCZERBA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 3, s. 280–283. — Bibliogr. s. 283

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • An investigation of mechanical instability of Ni-Mn-Ga single crystals compressed at room temperatureBadania niestabilności mechanicznej monokryształów Ni-Mn-Ga ściskanych w temperaturze otoczenia / M. J. Szczerba, J. ŻUKROWSKI, M. S. SZCZERBA, B. Major // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 253–257. — Bibliogr. s. 257. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza doświadczalna akomodacyjnych systemów poślizgu w rozciąganych monokryształach miedziExperimental analysis of accommodation slip systems in tensioned copper single crystals / Paweł PAŁKA, Marek S. SZCZERBA // W: SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2007] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-87139-56-1. — S. 200–205. — Bibliogr. s. 204, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza mechanizmu odkształcenia układu osnowa-bliźniak o osi rozciągania/ściskania w pobliżu kierunku bliźniakowania $\eta_{1}$Analysis of deformation mechanism of the matrix-twin system with the tensile/compression axis near to $\eta_{1}$ crystallographic direction / S. KOPACZ, M. S. SZCZERBA // W: XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków – Krynica, 24–27 IX 2013 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2013] + dysk Flash. — Na okł. tyt.: Prace XLI Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-35-3. — S. 401–404. — Bibliogr. s. 404, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: bliźniakowanie mechaniczne, układ osnowa-bliźniak, kryształy RSC

  keywords: mechanical twinning, matrix twin system, FCC crystals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza oddziaływań bliźniak-bliźniak w kryształach RSC metodą {\em „EBSD”}Analysis of twin-twin interactions in FCC single crystals by EBSD method / Małgorzata PEREK, Marek S. SZCZERBA // W: SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2007] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-87139-56-1. — S. 194–199. — Bibliogr. s. 199, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza transformacji dominującego systemu poślizgu w rozciąganych monokryształach jednofazowych stopów ${Cu-Al}$[An analysis of transformation of dominant slip system in tensile single phase ${Cu-Al}$ single crystals] / Paweł PAŁKA, Marek S. SZCZERBA // W: OMIS'2011 : Odkształcalność Metali i Stopów : IX konferencja naukowa : 22–25 listopada 2011 Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : PR], [2011]. — S. [35]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza własności mechanicznych układu osnowa-bliźniak w monokryształach $Cu-8\%at.Al$An analysis of the mechanical properties of matrix-twin system in $Cu-8At.\%Al$ single crystals / Marek S. SZCZERBA, Sebastian KOPACZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 11, s. 693–697. — Bibliogr. s. 697. — Odkształcalność metali i stopów : VIII konferencja naukowa : 24–27 listopada 2009 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza własności mechanicznych układu osnowa-bliźniak w monokryształach $Cu-8\%at.Al$[An analysis of the mechanical properties of matrix-twin system in $Cu-8At.\%Al$ single crystals] / Marek S. SZCZERBA, Sebastian KOPACZ // W: OMIS'2009 : Odkształcalność Metali i Stopów : VIII konferencja naukowa : 24–27 listopada 2009, Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : s. n.], [2009]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Anisotropy and asymmetry of the yield stress of a FCC twin/matrix lamellae structure tested by tension and compression / S. KOPACZ, M. SZCZERBA // W: ICSMA 17 : 17\textsuperscript{th} International Conference on the Strength of Materials : August 9–14, 2015 : book of abstracts / eds. A. Dlouhý, L. Kunz. — Brno : Institute of Physics of Materials. Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. — ISBN: 978-80-87434-07-9. — S. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Asymetria granicy plastyczności rozciągania i ściskania układu osnowa-bliźniak w kryształach $Cu-8,5\%at. Al$Asymmetry of the tensile/compression yield stress of twin-matrix system pre-deformed $Cu-8.5at. Al$ single crystals / A. RZĄDZKA, S. KOPACZ, M. S. SZCZERBA // W: XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków – Krynica, 24–27 IX 2013 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2013] + dysk Flash. — Na okł. tyt.: Prace XLI Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-35-3. — S. 396–400. — Bibliogr. s. 400, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: bliźniakowanie mechaniczne, układ osnowa-bliźniak, kryształy RSC

  keywords: mechanical twinning, matrix twin system, FCC crystals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania efektu Bauschingera w kryształach RSC wywołanego bliźniakowaniem mechanicznymStudies of the Bauschinger effect in FCC single crystals induced by mechanical twinning / S. KOPACZ, M. S. SZCZERBA // W: PLASTMET'2010 : Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : VII seminarium naukowe : 30 listopada – 3 grudnia 2010, Łańcut : streszczenia = book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania mechaniczne zbliźniaczonych monokryształów $Cu-8\%at. Al$ w próbach rozciągania i ściskaniaMechanical investigations of the twinned $Cu-8\%at. Al$ single crystals tested by tension and compression / Sebastian KOPACZ, Marek S. SZCZERBA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 11, s. 568–571. — Bibliogr. s. 571. — Odkształcalność metali i stopów : IX konferencja naukowa : 22–25 listopada, 2011, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN, Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Sigma-NOT, 2011

 • słowa kluczowe: bliźniakowanie mechaniczne, układ osnowa-bliźniak, kryształy RSC, efekt Bauschingera

  keywords: mechanical twinning, FCC crystals, matrix twin interface, Bauchinger effect

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania mechaniczne zbliźniaczonych monokryształów $Cu-8\%at. Al$ w próbach rozciągania i ściskania[Mechanical investigations of the twinned $Cu-8\%at. Al$ single crystals tested by tension and compression] / Sebastian KOPACZ, Marek S. SZCZERBA // W: OMIS'2011 : Odkształcalność Metali i Stopów : IX konferencja naukowa : 22–25 listopada 2011 Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : PR], [2011]. — S. [31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Bliźniakowanie mechaniczne drugiego rzędu w kryształach RSC[On the second order mechanical twinning in FCC crystals] / Marek S. SZCZERBA, Małgorzata PEREK // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 812–820. — Bibliogr. s. 820, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Characterisation and properties of selected $(V_{1-x}(Cr, Ti)_{x})_{2}O_{3}$ thin films / M. TRAFNY, K. DROGOWSKA, A. KOZŁOWSKI, P. A. Metcalf, M. SZCZERBA, R. P. Socha, J. PRZEWOŹNIK, Z. TARNAWSKI, [et al.] // W: Frontiers in modern physics and its applications : Kraków, Poland, May 28–29, 2009 : conference proceedings / Faculty of Physics and Applied Computer Science. AGH Univeristy of Science and Technology. — [Kraków : AGH FPACS], [2009]. — S. 112–114. — Bibliogr. s. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Characterisation and properties of selected $V_{1-x}(Cr, Ti)_{x}O_{3}$ thin films / M. TRAFNY, K. DROGOWSKA, Nhu-Tarnawska Hoa Kim Ngan, P. A. Metcalf, M. SZCZERBA, R. P. Socha, J. PRZEWOŹNIK, A. KOZŁOWSKI, Z. TARNAWSKI // W: Frontiers in modern physics and its applications : Kraków, Poland, May 28–29, 2009 : conference programme & abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Physics and Applied Computer Science. — [Kraków : AGH], [2009]. — S. 61. — Bibliogr. s. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Detwinning and dislocations in a face-centered cubic structure / M. J. Szczerba, S. Kopacz, M. S. SZCZERBA // W: XVI International conference on Electron microscopy : 10 – 13 September 2017, Jachranka, Poland : conference program and book of abstracts / Warsaw University of Technology, Polish Society for Microscopy. — [Polska : WUT], [2017]. — S. 156. — Bibliogr. s. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Detwinning at early stages of mechanical training of a non-modulated Ni-Mn-Ga martensite / M. J. Szczerba, R. Chulist, W. Maziarz, J. Wojewoda-Budka, S. KOPACZ, M. S. SZCZERBA // W: ICSMA 17 : 17\textsuperscript{th} International Conference on the Strength of Materials : August 9–14, 2015 : book of abstracts / eds. A. Dlouhý, L. Kunz. — Brno : Institute of Physics of Materials. Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. — ISBN: 978-80-87434-07-9. — S. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Detwinning modes of face-centered cubic deformation twins: EBSD study / Maciej Szczerba, Sebastian KOPACZ, Sebastian Sumara, Marek Faryna, Marek SZCZERBA // W: EM'2020 [Dokument elektroniczny] : XVII international conference on Electron Microscopy : November 30\textsuperscript{th} - December 2\textsuperscript{nd} 2020, Katowice, Poland : book of abstracts / Silesian University of Technology, Institute of Metallurgy and Materials Science. Polish Academy of Sciences, PTMi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : Silesian University of Technology], [2020]. — 1 dysk optyczny. — S. 40. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: dislocations, EBSD, deformation twinning, single crystals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Detwinning of face-centered cubic deformation twins via the correspondence matrix approach / M. J. Szczerba, S. KOPACZ, M. S. SZCZERBA // Acta Materialia ; ISSN 1359-6454. — Tytuł poprz.: Acta Metallurgica et Materialia. — 2016 vol. 102, s. 162–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-28. — tekst: https://goo.gl/3HXm3i

 • keywords: dislocations, deformation twinning, face-centered cubic crystals, detwinning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.actamat.2015.09.020

25