Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Stryszewski, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Analiza pracy układów technologicznych kruszyw : urabianie – transport – przeróbkaThe operating analysis of aggregates technological systems : mining – transportation – processing / Marek STRYSZEWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2016 nr 3, s. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Summ.

 • keywords: broken aggregates, work methods, gravel aggregates, evaluation of technological systems, stationary and mobile technological systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aspekty ekonomiczne i ekologiczne rekultywacji wyrobisk po eksploatacji żwiru na przykładzie dolin rzek karpackichEconomic and ecological aspects of reclamation of excavations after exploitation of gravel as exemplified by the valleys of the Carpathian rivers / Marek STRYSZEWSKI // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 16–18 kwietnia 2008 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 121. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 50). — S. 171–180. — Bibliogr. s. 179–180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aspekty ekonomiczne i ekologiczne rekultywacji wyrobisk po eksploatacji żwiru na przykładzie dolin rzek karpackich[Economic and ecological aspects of reclamation of excavations after exploitation of gravel as exemplified by the valleys of the Carpathian rivers] / Marek STRYSZEWSKI // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 2, s. 57–61. — Bibliogr. s. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aspekty ekonomiczne zagospodarowania karpackich złóż kruszywa naturalnegoEconomic aspects of management of the Carpathian natural aggregate beds / Marek STRYSZEWSKI // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 26–28 kwietnia 2006 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa ; PW IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 115. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 46). — S. 111–120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Economic aspects of lithosphere protection in exploitation of rock minerals / M. STRYSZEWSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 suppl. 3, s. 283–287. — Bibliogr. s. 286–287, Abstr.. — Conference on “Environment protection and engineering — sustainable development”. — Olsztyn : HARD, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Eksploatacja kruszyw naturalnych w dolinach rzek karpackich – uwarunkowania ekonomiczne i formalnoprawneExploitation of natural aggregates in the valleys of Carpathian rivers – economic and legal conditions / Marek SZTRYSZEWSKI // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 18–20 kwietnia 2007 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 119. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 48). — S. 197–208. — Bibliogr. s. 208

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Eksploatacja selektywna kruszyw łamanych i piaskowo-żwirowych w dostosowaniu do zmiennego górotworuSelective mining of crushed, sand and gravel aggregates applied to changeable rock mass / Marek STRYSZEWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 1, s. 42–49. — Bibliogr. s. 45, Summ.

 • keywords: gravel aggregates, selective mining of crushed, selective extraction of deposits, sand aggregates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Eksploatacja selektywna węgla brunatnego jako metoda ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko pierwiastków obecnych w węglu i w produktach jego spalania (na przykładzie KWB Bełchatów) : monografiaSelective exploitation of lignite as method to limit damaging influence on environment by elements immanent in lignite and its burning products (based on the example KWB Bełchatów) / red. nauk. Marek STRYSZEWSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — 144 s.. — Bibliogr. s. 139–142, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-88316-01-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych : projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013Innovative technologies of extraction and processing of block rocks / red. nauk. Marek STRYSZEWSKI. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012. — 193, [1] s.. — Bibliogr. s. 189–[194], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7783-044-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metoda bilansowania popytu i podaży kruszyw naturalnych – uwarunkowania ekonomiczneThe method of balancing the demand and supply of natural aggregates – economic conditions / Marek STRYSZEWSKI // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 14–16 kwietnia 2004 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa ; PW IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2004. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 108. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 40). — S. 153–162. — Bibliogr. s. 162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metoda eksploatacji selektywnej w odniesieniu do koncentracji i rozmieszczenia pierwiastków toksycznych i promieniotwórczych w węglu brunatnym[Method of selective exploitation in relation to concentration and distribution of toxic and radioactive elements in brown coal] / Marek STRYSZEWSKI // W: Eksploatacja selektywna węgla brunatnego jako metoda ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko pierwiastków obecnych w węglu i w produktach jego spalania (na przykładzie KWB Bełchatów) : monografia / red. nauk. Marek Stryszewski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — ISBN10:  838831601X. — S. 119–134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metoda oceny ilościowej pracy ciągów technologicznych surowców skalnychQuantitative comparing method of the work of rock processing plants / Rafał Chulist, Marek STRYSZEWSKI // W: Górnictwo i geologia XIX = Mining and Geology XIX / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 136. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 43). — S. 13–20. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metoda oceny roli i funkcji regionów surowców skalnych w gospodarce krajuMethods of estimating the role and function of rock materials regions in the country's economy / Marek STRYSZEWSKI, Dorota ŁOCHAŃSKA // W: Górnictwo i geologia XVII = Mining and geology XVII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 134. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 41). — S. 275–284. — Bibliogr. s. 284

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metoda oceny uwarunkowań technicznych i ekonomicznych utylizacji odpadów z produkcji górniczejA method of evaluation of technical and economic conditions for utilization of wastes from mining production / Marek OBRZUT, Marek STRYSZEWSKI // W: Górnictwo i geologia XIII = Mining and geology XIII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 130. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 37). — CD-ROM zawiera również informacje oraz spis referatów z konferencji: X lat Konferencji Kruszywa mineralne 2001–2010 : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 14–16 kwietnia 2010 roku. — S. 223–231. — Bibliogr. s. 231

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metoda prognozowania zasięgu pokrycia popytu na kopaliny towarzyszące złożom węgla brunatnegoThe method of predicting the range of satisfaction of the demand for minerals accompanying lignite deposits / Marek STRYSZEWSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 1999 R. 41 nr 1, s. 118–125. — Bibliogr. s. 125. — Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym : materiały IV konferencji : Ślesin 5–7 maja 1999 r. / KWB Adamów ; Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT Wrocław. — Wrocław : IGO POLTEGOR-INSTYTUT, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Metoda prognozy popytu przy założeniu jego ciągłościThe method of demand prognosis with the assumption of its continuity / Marek STRYSZEWSKI // Przegląd Statystyczny ; ISSN 0033-2372. — 1999 R. 46 z. 1, s. 79–90. — Bibliogr. s. 90, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metoda waloryzacji górniczo-ekonomicznej złóż kruszyw naturalnychA method of mining and economic valorization of natural aggregate beds / Marek STRYSZEWSKI // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 6–8 kwietnia 2005 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa ; PW. IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 109. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 41). — S. 177–183. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Metoda wyznaczania jednostkowych kosztów robót strzelniczych w kopalniach odkrywkowychAn approach to estimate costs-per-unit in open mine blasting / Marek STRYSZEWSKI, Paweł Winzer // W: Technika strzelnicza w górnictwie : jubileusz Profesora Zbigniewa Onderki : Jaszowiec 2001 : [konferencja] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Wyższy Urząd Górniczy ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — ISBN10: 838831615X. — S. 543–549. — Bibliogr. s. 549

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metody oceny pracy układu: ładowarka-samochód w kopalniach kruszyw mineralnych[The methods of the work assessment: loader–vehicle in mineral aggregates mines] / Marek STRYSZEWSKI // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 3–4, s. 34–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Metodyka waloryzacji górniczej złóżMethods of mining valorization of mineral deposits / Marek STRYSZEWSKI // W: Górnictwo i geologia XV = Mining and geology XV / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 132. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 39). — S. 291–306. — Bibliogr. s. 305

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena lokalizacji produkcji kruszyw w relacji kopalnie - odbiorcyEvaluation of location of aggregates production in relation of mines to recipients / Marek STRYSZEWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2016 nr 2, s. 70–74. — Bibliogr. s. 74, Summ.

 • keywords: natural aggregates, location of production, cost of rail and road transport, radius of economical transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena pozyskiwania kruszyw łamanych, piaskowo-żwirowych i torfu z nielegalnej eksploatacji – na wybranych przykładach[Rating acquiring crushed aggregate, sand and gravel and peat from the illegal exploitation - selected examples] / Marek STRYSZEWSKI, Damian Rzepecki // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 3, s. 66–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena rozkładów pierwiastków toksycznych i promieniotwórczych w węglu i popiołach[Evaluation of the distribution of toxic and radioactive elements in coal and ashes] / Marek STRYSZEWSKI, Andrzej CIEPLIŃSKI // W: Eksploatacja selektywna węgla brunatnego jako metoda ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko pierwiastków obecnych w węglu i w produktach jego spalania (na przykładzie KWB Bełchatów) : monografia / red. nauk. Marek Stryszewski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — ISBN10:  838831601X. — S. 91–117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena układów technologicznych złóż blocznych[Assessment of technological systems block deposits] / R. Chulist, D. ŁOCHAŃSKA, M. STRYSZEWSKI // W: Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych / red. nauk. monografii Marek Stryszewski. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012. — Na okł.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. — ISBN: 978-83-7783-044-4. — S. 147–179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ochrona zasobów kruszyw naturalnych na przykładzie dolin rzek Karpat ZachodnichProtection of natural aggregates reserves on the example of river valleys of Western Carpathians / Marek STRYSZEWSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 7, s. 73–80. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: