Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Sikora, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-kt, Instytut Telekomunikacji


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4377-1070 orcid iD

ResearcherID: B-2502-2013

Scopus: 57196558140

PBN: 5e70922c878c28a0473911e0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 74, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • A Performance Management architecture for QoS enabled heterogeneous networks / Nikos Koutsouris, Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA, Nuno Sénica, Efstathios Sykas // W: 16\textsuperscript{th} IST mobile & wireless communications summit [Dokument elektroniczny] : Budapest, Hungary 1–5 July 2007 / Budapest University of Technology and Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Budapest] : BME, 2007. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-1-4244-1662-2 ; e-ISBN: 978-963-8111-66-1. — S. [1–5]. — Bibliogr. s. [5]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Access techniques to the telemedical multimedia resources / Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA, Jacek DAŃDA, Rafał WATZA // W: Workshop on Multimedia Communications and Services MCS'03 : proceedings of the international conference : Kielce, 23–25 April 2003 / ed. Mariusz Ziółko ; IEEE Communications Society, WSTKT Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach, AŚ Akademia Świętokrzyska. — Kielce : AŚ, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8390389398. — S. 77–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza algorytmu dynamicznego przydziału zasobów radiowych dla kanału PUCCH w sieci LTEPerformance analysis of dynamic PUCCH allocation algorithm in LTE network / Maciej Czerniecki, Jacek WSZOŁEK, Wiesław LUDWIN, Marek SIKORA // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2019 R. 92 nr 6 dod.: CD, s. 270–273. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 273, Streszcz., Abstr.. — KKRRiT : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Wrocław, 25–27 czerwca 2019 r.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: planowanie, optymalizacja, LTE, PUCCH, planowanie sieci

  keywords: optimization, planning, LTE, PUCCH, network planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2019.6.30

4
 • Analiza możliwości adaptacji protokołu doboru trasy OSPF do specyfiki bezprzewodowych sieci o strukturze kraty[The analysis of a possibility of OSPF routing protocol adaptation the environment of wireless mesh networks] / Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2009 R. 82 nr 8–9, s. 1015–1023.. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1022–1023. — Tekst zamieszczono na dołączonym CD-ROM-ie. — 25. KSTiT'2009 : [XXV Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : 16–18 września 2009 r., Warszawa]. — Warszawa : SIGMA NOT Spółka z o. o., 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza możliwości świadczenia usług telemedycznych za pomocą cyfrowych sieci komórkowychPossibilities of the telematic services implementation in digital cellular networks / Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA, Andrzej R. PACH // Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1505-9405. — 2000 t. 3 z. 1, s. 28–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza porównawcza wybranych metod synchronizacji ramkowej w gęstych sieciach sensorowychComparative analysis of selected methods for frame synchronization in dense sensor networks / Marek SIKORA, Wiesław LUDWIN, Jacek WSZOŁEK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2019 R. 92 nr 6 dod.: CD, s. 425–428. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 428, Streszcz., Abstr.. — KKRRiT : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Wrocław, 25–27 czerwca 2019 r.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: synchronizacja, synchronizacja ramkowa, offset częstotliwości, gęste sieci sensorowe

  keywords: superimposed pilot sequence, frame detection, dense sensor network, carrier frequency offset

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2019.6.65

7
 • Analiza symulacyjna metody synchronizacji ramkowej opartej na symbolach pilota nałożonych na ciąg informacyjnyA simulation analysis of frame synchronization method using superimposed pilot sequence / Marek SIKORA, Wiesław LUDWIN, Jacek WSZOŁEK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2018 R. 91 nr 6 dod.: CD-ROM, s. 459–462. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 462, Streszcz., Abstr.. — KKRRiT 2018 : Krakowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Gdańsk, 20–22 czerwca 2018

  orcid iD
 • słowa kluczowe: synchronizacja, sieci sensorowe, synchronizacja ramkowa, offset częstotliwości

  keywords: sensor network, superimposed pilot sequence, frame detection, frequency offset

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2018.6.70

8
 • Analiza symulacyjna wpływu dopplerowskiego rozpraszania częstotliwości na pracę sieci WLAN standardu IEEE 802.11 : [streszczenie][Simulation analysis of Doppler spread influence on the IEEE 802.11 network performance : abstract] / Marek SIKORA, Krzysztof ŁOZIAK, Wiesław LUDWIN // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2010 R. 83 nr 6, s. 216. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 556–559. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 559, Streszcz.. — KKRRiT 2010 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Kraków, 16–18 czerwca 2010. — Warszawa : SIGMA NOT Spółka z o. o., 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza wydajności systemu standardu Bluetooth[The Bluetooth system efficiency analysis] / Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA, Wiesław LUDWIN // W: KKRRiT 2003 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Wrocław, 25–27 czerwca 2003. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — ISBN10: 8370857124. — S. 459–462. — Bibliogr. s. 462, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of data aquisition requirements for SHM system in aircraftAnaliza wymagań systemu akwizycji danych do monitorowania stanu poszycia statków powietrznych / Michał WĄGROWSKI, Marek SIKORA, Janusz GOZDECKI, Krzysztof ŁOZIAK, Wiesław LUDWIN, Jacek WSZOŁEK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2015 R. 88 nr 8–9, s. 738–743. — Bibliogr. s. 743. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — KSTIT 2015 : XXXI Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Kraków, 16–18 września 2015 r.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, SHM, system pomiarowy, sieci sensorowe

  keywords: measurement system, optimisation, SHM, sensor network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2015.8-9.10

11
 • Analysis of urban noise frequency characteristics using a smartphone / Paweł Tarsa, Jacek DAŃDA, Jacek WSZOŁEK, Marek SIKORA // W: Multimedia Communications, Services and Security : 8th international conference, MCSS 2015 : Krakow, Poland, November 24, 2015 : proceedings / eds. Andrzej Dziech, Mikołaj Leszczuk, Remigiusz Baran. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2015. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 566). — ISBN: 978-3-319-26403-5 ; e-ISBN: 978-3-319-26404-2. — S. 124–131. — Bibliogr. s. 131, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-26404-2_10

12
 • Architecture and design : virtual identity and general mobility : report / Carlos J. Bernardos, [et al.], Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA, [et al.] // W: DAIDALOS II [Dokument elektroniczny] : Designing Advanced network Interfaces for the Delivery and Administration of Location independent, Optimised personal Services / Information Society Technologies, European Commission. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Europe] : Daidalos II consortium, cop. 2006. — Ekran 1–104, FP6-2004-IST-4, Contract no.: 026943, Deliverable DII-221. — Tryb dostępu: http://www.ist-daidalos.org [2007-03-26]. — Bibliogr. ekran [99], Abstr.. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Architektura systemu do monitoringu pacjentów chorych na astmę : [streszczenie][System architecture for monitoring patients with asthma] / K. ŁOZIAK, M. NATKANIEC, M. SIKORA, N. WIŚNIEWSKI, T. ZIELIŃSKI // Pionier Magazine ; ISSN 1899-8755. — 2010 nr i3, s. 16–17. — Błąd w nazwisku K. Łoziak. — eNauka kluczem rozwoju : II konferencja i3: internet – infrastruktury – innowacje : Wrocław, 1–3 grudnia 2010. — Poznań : Konsorcjum Pionier, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Bluetooth : nowoczesny system łączności bezprzewodowej[Bluetooth : modern system of wireless communication] / Wiesław LUDWIN, Marek NATKANIEC, Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA, Michał WĄGROWSKI, Wojciech DZIUNIKOWSKI ; pod red. Wiesława LUDWINA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 205 [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0093). — Bibliogr. s. 192. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Cyfrowe linie radiowe SDH[SDH digital radio relay systems] / Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA // W: CLR'2001 : Cyfrowe linie radiowe SDH : Kraków 27–28 września 2001 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Telekomunikacji. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2001. — U dołu s. tyt. i okł.: NERA, enabling a wireless future. — ISBN10: 8390995840. — S. 13–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Detailed specifications including complete interface specifications : report / Jacek DAŃDA, Andrzej GŁOWACZ, Krzysztof ŁOZIAK, Marek NATKANIEC, Piotr PACYNA, Marek SIKORA, [et al.] // W: DAIDALOS [Dokument elektroniczny] : Designing Advanced Interfaces for the Delivery and Administration of Location independent Optimised personal Services. — Dane tekstowe / European Commission. — [Europe] : Daidalos consortium, 2005. — Ekran 1–379, FP6-2002-IST-1, Contract no.: 506997, Deliverable 221. — Tryb dostępu: http://www.ist-daidalos.org [2007-02-06]. — Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Detecting transmission power misbehaviour in Wi-Fi networks / Szymon SZOTT, Marek SIKORA, Marek NATKANIEC, Krzysztof ŁOZIAK // W: Wireless access flexibility : first international workshop, WiFlex 2013, Kaliningrad, Russia, September 4–6, 2013 : proceedings / eds. Giuseppe Bianchi, Andrey Lyakhov, Evgeny Khorov. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2013. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 8072. Computer Communication Networks and Telecommunications ; ISSN 2945-9176). — ISBN: 978-3-642-39804-9 ; e-ISBN: 978-3-642-39805-6. — S. 58–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-39805-6_6

18
 • Final report on practical assessment of the RESCUE architecture : ICT-619555 RESCUE, D4.4 Version 1.0 / ed. Sebastian Sośnik ; Christian Schneider, [et al.], Marek NATKANIEC, Marek SIKORA, Katarzyna KOSEK-SZOTT, Szymon SZOTT, Jacek WSZOŁEK, Janusz GOZDECKI, Krzysztof ŁOZIAK, Łukasz PRASNAL, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : ICT-RESCUE], [2016]. — 87 s.. — Tryb dostępu: http://ict-rescue.eu/sites/default/files/D4.4_final.pdf [2016-11-22]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 87, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-31

 • keywords: verification, validation, wireless networks, lossy links, SDR, channel sounding, channel modelling, demonstration, V2V, VANET, public safety operations, multi-hop communication, OTAinVEE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • FLAVIA [Dokument elektroniczny] : Flexible Architecture for Virtualizable wireless future Internet Access : specific targeted research project. D 4.1.2, Revision of 802.11 architecture and interfaces specification : deliverable report / Pablo Serrano, [et al.], Marek NATKANIEC, Szymon SZOTT, Krzysztof ŁOZIAK, Janusz GOZDECKI, Marek SIKORA, Artem Krasilov. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Europe : CNIT (Consorzio Interuniversitario per le Telecominicazioni), 2012. — 74 s.. — Tryb dostępu: http://www.ict-flavia.eu/deliverables [2012-11-28]. — Bibliogr. s. 68–69. — Dostęp tylko dla Autorów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Heart activity monitoring via GSM network / Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA, Andrzej R. PACH // W: Project MOCOMTEL PL 961114 : (Mobile Computing for Telematic Services). Deliverable D32, Report on task 3.1 realisation : installation of networks for telematic services. — [S. l. : s. n.], [2000]. — K. 5–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Implementacja modelu sieci bezprzewodowej IEEE 802.11b/g w symulatorze pakietowym NS-2[Implementation of IEEE 802.11b/g network model in NS-2 packet simulator] / Marek SIKORA, Krzysztof ŁOZIAK, Jacek DAŃDA // W: KKRRiT 2008 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Wrocław, 9–11 kwietnia 2008. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 348–351. — Bibliogr. s. 351

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Implementacja modelu sieci bezprzewodowej IEEE 802.11b/g w symulatorze pakietowym NS-2Implementation of IEEE 802.11b/g wireless network model in NS-2 packet simulator / Marek SIKORA, Krzysztof ŁOZIAK, Jacek DAŃDA // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2008 R. 81 nr 4, s. 440–443. — Tekst na dołączonym CD-ROMie. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 443, Streszcz.. — KKRRiT : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Wrocław, 9–11 kwietnia 2008. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT, 2008 + CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Implementation (SW/prototype) & implementation test : evaluation report / Andrzej GŁOWACZ, Marek NATKANIEC, Jacek DAŃDA, Krzysztof ŁOZIAK, Piotr PACYNA, Marek SIKORA, Fethi Filali [et al.] // W: DAIDALOS [Dokument elektroniczny] : Designing Advanced Interfaces for the Delivery and Administration of Location independent Optimised personal Services. — Dane tekstowe / European Commission. — [Europe] : Daidalos consortium, 2005. — Ekran 1–196, FP6-2002-IST-1, Contract no.: 506997, Deliverable D241. — Tryb dostępu: http://www.ist-daidalos.org [2007-02-06]. — Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Internet and wireless support for chronic diseases telecare / Jacek DAŃDA, Mariusz Duplaga, Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA // W: International conference on E-he@lth in Common Europe : June 5–6, 2003 Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Krzysztof Zieliński, Mariusz Duplaga. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET UST, 2003. — ISBN10:  8391514129. — S. 227–232. — Bibliogr. s. 232, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Koegzystencja systemów LTE i WiFi w paśmie nielicencjonowanymLTE and WiFi coexistence in unlicensed spectrum / Michał WĄGROWSKI, Marek SIKORA, Jacek WSZOŁEK, Janusz GOZDECKI, Wiesław LUDWIN, Konrad Kucharzyk // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2017 R. 90 nr 6 dod.: CD, s. 401–404. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 404, Streszcz., Abstr.. — KKRRiT'2016 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Poznań, 21–23 czerwca 2017

  orcid iD
 • słowa kluczowe: LTE-U, LAA, ISM, WiFi, interferencje

  keywords: LTE-U, LAA, ISM, WiFi coexistence, interference management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2017.6.56