Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Sikora, mgr

starszy wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Solubility of mimetite $Pb_{5}(AsO_{4})_{3}Cl$ at 20°C and pH from 2.0 to 12.0 / Tomasz BAJDA, Ewelina Szmit, Maciej MANECKI, Marek SIKORA // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2005 z. 25, s. 27–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.. — VI Meeting of the Mineralogical Society of Poland : Krościenko, 29 September – 2 October 2005 : extended abstracts / PTM. — Kraków : PTM, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Sorption of heavy metals on natural zeolite and smectite-zeolite shale from the Polish Flysch Carpathians / T. BAJDA, W. Franus, A. MANECKI, M. MANECKI, W. MOZGAWA, M. SIKORA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 suppl. 3, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Conference on “Environment protection and engineering – sustainable development”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Speciation and concentration of trace elements in the ferruginous sediments of Poland / G. RZEPA, T. BAJDA, M. SIKORA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 2a, s. 474–478. — Bibliogr. s. 477–478, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Spectroscopic study of metals sorption on Carpathian zeolites / Włodzimierz MOZGAWA, Tomasz BAJDA, Marek SIKORA // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2005 z. 25, s. 337–340. — Bibliogr. s. 340, Abstr.. — VI Meeting of the Mineralogical Society of Poland : Krościenko, 29 September – 2 October 2005 : extended abstracts / PTM. — Kraków : PTM, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Strefowość wzrostu kryształów galeny z kopalni Bolesław koło Olkusza (region śląsko-krakowski)Growth zones of galena crystals from the Bolesław mine near Olkusz (Silesian-Cracow region, southern Poland) / Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Maciej PAWLIKOWSKI, Marek SIKORA, Jan TARKOWSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2007 t. 55 nr 6, s. 498–502. — Bibliogr. s. 502, Summ.. — tekst: https://goo.gl/NK2g6q

 • keywords: southern Poland, Olkusz, Silesian-Cracow region, the Boleslaw mine, galena

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Vibrational spectra of pyromorphite-mimetite solid solutions / BAJDA T., MOZGAWA W., MANECKI M., Szmit E., SIKORA M. // W: XXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: EUCMOS XXVII – Kraków 2004. — ISBN10: 8389541211. — S. 275

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zmienność koncentracji i form związania pierwiastków śladowych w utworach żelazistych PolskiVariability of concentration and bounding form of trace elements in the ferrugineous sediments of Poland / Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA, Marek SIKORA // W: Pierwiastki śladowe – kryteria jakości środowiska przyrodniczego : IX sympozjum z cyklu Pierwiastki śladowe w środowisku : Sarnówek, 11–12 maja 2006 : książka streszczeń = Trace elements – criteria of environmental quality : Series: Trace in the environment. IX Symposium : book of abstracts. — [Polska : s. n.], [2006]. — S. 200–201. — Bibliogr. s. 201

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: