Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Rogóż, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kan, * Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • IEC flickermeter used in power system monitoring. Pt. 1, comparative testsMiernik wahań napięcia IEC do pomiarów w systemie elektroenergetycznym. Cz. 1, Testy porównawcze / Marcin SZLOSEK, Zbigniew HANZELKA, Andrzej BIEŃ, Marek Hartman, Marek ROGÓŻ // Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej ; ISSN 1234-6789. — 2003 vol. 9 no. 1, s. 5–21. — Bibliogr. s. 20, Summ., Streszcz.. — EPQU 2003 : Electrical Power Quality and Utilisation : 7 [Seventh] international conference : 17–19 September 2003, Kraków. — tekst: http://www.epqu.agh.edu.pl/archives/journal/v9i1/v9i1_01.pdf

 • słowa kluczowe: test, jakość energii elektrycznej, wahania napięcia, migotanie światła, miernik migotania światła

  keywords: flicker, flickermeter, test, voltage fluctuations, electrical powee quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • IEC flickermeter used in the power system monitoring. Pt. 2, investigation of the flickermeter model sensitivityMiernik wahań napięcia IEC do pomiarów w systemie elektroenergetycznym. Cz. 2, badania czułości modelu miernika / Marek ROGÓŻ, Andrzej BIEŃ, Zbigniew HANZELKA, Marcin SZLOSEK, Marek Hartman // Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej ; ISSN 1234-6789. — 2003 vol. 9 no. 1, s. 23–27. — Bibliogr. s. 26, Summ., Streszcz.. — EPQU 2003 : Electrical Power Quality and Utilisation : 7 [Seventh] international conference : 17–19 September 2003, Kraków. — tekst: http://www.epqu.agh.edu.pl/archives/journal/v9i1/v9i1_02.pdf

 • słowa kluczowe: model, jakość energii elektrycznej, wrażliwość, migotanie światła, miernik migotania światła

  keywords: model, sensitivity, flicker, flickermeter, electrical power quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Measurements of the power quality factors at the coupling point of distribution and transmission systems / Marcin Chechelski, Marcin Włodarczyk, Zbigniew HANZELKA, Władysław ŁOZIAK, Robert JAROCHA, Jan STRZAŁKA, Marek ROGÓŻ // W: EPQU'03 : Electrical Power Quality and Utilisation : 7\textsuperscript{th} [seventh] international conference : September 17–19, 2003, Cracow, Poland : proceedings / eds. Ryszard Pawełek, Ryszard Klempka. — Łódź ; Kraków : Technical University of Lodz. Institute of Electrical Power Engineering ; AGH-University of Science and Technology. Department of Electrical Drive and Industrial Equipment Control, 2003. — ISBN10: 8391429679. — S. 261–267. — Bibliogr. s. 267, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Model of the harmonic analyzer for the needs of power quality assessment / Marek ROGÓŻ // W: EPQU '05 : Electrical Power Quality and Utilisation : 8th international conference : September 21–23, 2005, Cracow, Poland : proceedings / eds. Ryszard Pawełek. — Łódź : Technical University. Institute of Electrical Power Engineering, 2005. — S. 281–289. — Bibliogr. s. 289, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Monitorowanie wskaźników jakości energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych[Power quality monitoring in transmission and distribution networks] / Grzegorz Błajszczak, Krzysztof Chmielowiec, Andrzej FIRLIT, Zbigniew HANZELKA, Władysław ŁOZIAK, Marej ROGÓŻ, Magdalena Wasiluk-Hassa // W: Automatyka, elektryka, zakłócenia : konferencja – 2009 : Jurata 3–6 czerwca 2009 / red. Zbigniew R. Kwiatkowski ; INFOTECH. — Gdańsk, INFOTECH, 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-921711-7-1. — S. 57–68. — Bibliogr. s. 67–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Monitorowanie wskaźników jakości energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach przesyłowychMonitoring of power quality indices in industrial power networks / Magdalena Wasiluk-Hassa, Grzegorz Błajszczak, Andrzej FIRLIT, Władysław ŁOZIAK, Marek ROGÓŻ, Krzysztof Chmielowiec, Zbigniew HANZELKA // W: APE'09 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 3–5 czerwca 2009. T. 2, Automatyka i pomiary zabezpieczenia, sterowanie, regulacja, pomiary, rejestracja, diagnostyka, zastosowania informatyki = Present-day problems of power engineering : the XIV\textsuperscript{th} international scientific conference. Vol. 2, Automatics and measurement protection, control, regulation, measurement, recording, diagnostics application of informatics / Politechnika Gdańska. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : PG], [2009]. — S. 73–87. — Bibliogr. s. 86, Summ.. — Toż w: APE'09 [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 3–5 czerwca 2009 / Katedra Elektroenergetyki. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Politechnika Gdańska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : PG, 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 73–87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Power system harmonic estimation using neural networks / Bogusław ŚWIĄTEK, Marek ROGÓŻ, Zbigniew HANZELKA // W: Electrical power quality and utilisation [Dokument elektroniczny] : 9th international conference : Barcelona, 9–11 October 2007 / Technical University of Catalonia. Electrical Engineering Department. CITEA - Centre of Technological Innovation in Static Converters and Drives, Technical University of Łódź, AGH University of Science and Technology in Cracow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Barcelona] : CIMNE- International Center for Numerical Methods in Engineering, [2007]. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-84-691-0057-8. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7–8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EPQU.2007.4424245

8
 • System monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej – ocena techniczna i warunki kontraktuThe power quality monitoring system – technical assessment and conditions of contract / Marek ROGÓŻ, Zbigniew HANZELKA // W: „Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce” : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 14–16 marca 2007 r. : materiały konferencyjne. — Warszawa : APS Energia Sp. z o. o., 2007. — ISBN10: 83-918709-7-9. — S. 6.1–6.9. — Bibliogr. s. 6.9, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • System oceny jakości energii elektrycznej dla potrzeb określenia warunków technicznych pzyłączenia odbiornikówPower quality assessment system for the purposes of determination of technical conditions for connecting loads / Marek ROGÓŻ // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 65–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The design and construction of a power quality parameters recorder / Marek ROGÓŻ, Zbigniew HANZELKA // W: Electrical power quality and utilisation [Dokument elektroniczny] : 9th international conference : Barcelona, 9–11 October 2007 / Technical University of Catalonia. Electrical Engineering Department. CITEA - Centre of Technological Innovation in Static Converters and Drives, Technical University of Łódź, AGH University of Science and Technology in Cracow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Barcelona] : CIMNE- International Center for Numerical Methods in Engineering, [2007]. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-84-691-0057-8. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The IEC flickermeter modelModel miernika migotania światła / Marek ROGÓŻ // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2003 t. 22 z. 1, s. 36–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: jakość energii, model, wrażliwość, miernik migotania światła

  keywords: model, flickermeter, sensibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • W trosce o przyszłość – jakość energii elektrycznejConcern with the future – quality of electric energy / Marek ROGÓŻ // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2005 R. 73 nr 3, s. 6–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, parametry jakościowe

  keywords: electric energy, quality parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wyznaczanie wartości skutecznej, współczynnika asymetrii oraz zapadów napięcia dla potrzeb oceny jakości energii elektrycznejDetermination of RMS value, unbalance and voltage dips for the needs of power quality assessment / Marek ROGÓŻ // W: OWD'2004 : VI Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie : [Wisła, 16–19 October 2004]., Vol. 3 = VI International Workshop for Candidates for a Doctor's Degree / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej [etc.]. — [Warszawa : PTETiS], [2004]. — (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 19). — S. 139–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: