Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Petri, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Alkalicznie aktywowane kompozytowe spoiwa mineralne : granica kontaktowa pomiędzy stalą a stwardniałym zaczynemAlkali activated composite mineral binders : interfacial transition zone steel-hardened cement paste / Marek PETRI // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2010 R. 10 nr 3, s. 276–281. — Bibliogr. s. 281. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/2010_t3_16_Petri.pdf

 • słowa kluczowe: popiół lotny, granica międzyfazowa, żużel granulowany, aktywacja alkaliczna, kompozytowe spoiwo mineralne, efekt pull-out

  keywords: fly ash, alkaline activation, granulated blast furnace slag, solid, composite mineral binder, interfacial transition zone, pull out effect

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania mas naprawczych do reprofilacji betonu poddanych szczególnym warunkom eksploatacji[Investigations of mortar for concrete reprofilation in a specific utilization conditions] / Jerzy DYCZEK, Marek PETRI, Waldemar PICHÓR // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie masy naprawczej do reprofilacji betonu poddanej szczególnym warunkom eksploatacjiInvestigations of mortar for concrete reprofilation in a specific utilization conditions / Jerzy DYCZEK, Marek PETRI, Waldemar PICHÓR // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 386–392. — Bibliogr. s. 392, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Cracking tendency of modified HCP at drying shrinkage / Marek PETRI, Waldemar PICHÓR // W: VII Polish-German seminar : Zakopane, 17–18 September 1997 : program. — [Polska : s. n.], [1997]. — S. S2/3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Eliminacja zagrożeń podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z instalacji energetycznychRisk elimination during remowal of asbestos containg materials from energetic instalations / Waldemar PICHÓR, Jerzy DYCZEK, Marek PETRI // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXII konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 17–20 maja 2005 / oprac. mater. konf. Maria Kaszyńska ; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, [2005]. — ISBN10: 83-88764-64-0. — S. 183–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Influence of cement and slag on the properties of alkali-activated fly ash pastes / Jan DEJA, Marek PETRI, Łukasz KOŁODZIEJ // W: Non-traditional cement & concrete III : proceedings of the international symposium : Brno, June, 10–12, 2008 / eds. Vlastimil Bílek and Zbyněk Keršner. — Brno : Brno University of Technology, 2008. — ISBN: 978-80-214-3642-8. — S. 163–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • Ocena możliwości wykorzystania popiołów lotnych do produkcji kruszyw lekkichAssessment of the possibility of production lightweight aggregate from fly ash / Marek PETRI, Agnieszka RÓŻYCKA, Maksymilian FRĄC // W: Dni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012. — Na okł. dod.: Tradycja i nowoczesność. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-17-9. — S. 1099–1107. — Bibliogr. s. 1107, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena możliwości wykorzystania popiołów wapiennych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowegoAssessment of the possibility of using calcareous fly ash to production autoclaved aerated concrete / Agnieszka RÓŻYCKA, Marek PETRI, Katarzyna Łaskawiec // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2013 nr 2, s. 42–43. — Bibliogr. s. 43. — Agnieszka Różycka, Marek Petri - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena zmian mikrostruktury stwardniałych mieszanin cementowo-żużlowo-popiołowych poddanych oddziaływaniu wybranych agresywnych środowisk chemicznychEvaluation of modification in the microstructure of hardened cement-slag-fly ash mixtures treated with selected aggressive chemical environments / Marek PETRI, Jan DEJA, Agata GAJEWICZ, Radosław MRÓZ // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 11–13 października 2010 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-61331-09-4. — S. 283–292. — Bibliogr. s. 292, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Odporność ogniowa zapraw cementowych[Fire resistance of cement mortars] / Łukasz WÓJCIK, Piotr IZAK, Marek PETRI // Ochrona Przeciwpożarowa ; ISSN 1644-6038. — 2005 vol. 2, s. 8–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Odporność termiczna mikrosfer pozyskiwanych jako uboczny produkt spalania węgla kamiennegoThermal behaviour of the cenospheres from coal ash / Waldemar PICHÓR, Marek PETRI, Sylwester DUSZAK, Monika Pec // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 711–716. — Bibliogr. s. 716, Abstr.. — Abstrakt pt.: Odporność termiczna mikrosfer W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 142 [Autorzy: Waldemar Pichór, Marek Petri, Sylwester Duszak]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Popioły lotne pochodzące ze spalania węgla brunatnego w złożu fluidalnym, jako podstawowy składnik spoiw alkalicznie aktywowanychFluidized fly ashes from burning brown coal, as a main component of alkali activated blended binders / Marek PETRI, Jan DEJA, Piotr Cencek // W: Dni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012. — Na okł. dod.: Tradycja i nowoczesność. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-17-9. — S. 629–639. — Bibliogr. s. 639, Streszcz., Abstr.. — Marek Petri, Jan Deja – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Prefabrykowany beton architektoniczny zbrojony włóknem szklanym - możliwości kształtowania walorów estetycznych wyrobówArchitectural precast reinforced concrete with fiberglass - methods of shaping the aesthetics of the products / Łukasz Żyła, Magdalena Thiel, Marek PETRI // W: Monografie technologii betonu : IX konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 10–12 października 2016, T. 1. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-24-7. — S. 123–134. — Streszcz., Abstr.. — M. Petri - afiliacja: Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Properties of FRC with modified cellulose fibres / Waldemar PICHÓR, Marek PETRI, Jan DEJA // W: Fifth RILEM symposium on Fibre-Reinforced Concretes (FRC) : Lyon, France, 13–15 September 2000 / eds. P. Rossi, G. Chanvillard. — Cachan Cedex : RILEM [The International Union of Testing and Research Laboratories for Materials and Structures] Publications s.a.r.l.,, [2000]. — ISBN10: 2-912143-18-7. — S. 643–652. — Bibliogr. s. 652, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rekonstrukcje asfaltowej nawierzchni betonem z cementu portlandzkiegoRehabilitation of asphalt pavements with Portland cement concrete / Marek PETRI, Wojciech Spisak // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja = conference : Szczyrk 8–10 października 2002 / red. Piotr Kijowski, Jan Deja, Bożena Środa ; Polski Cement ; Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — Kraków : Polski Cement Sp. z o. o., 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 823–830. — Bibliogr. s. 829–830, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Techniczna celowość stosowania mikrozbrojenia zapraw cementowych z włóknami polipropylenowymi w budownictwie górniczymTechnical advisability of application of micro-reinforcement with polypropylene fibers in mining construction / Edward STEWARSKI, Marek PETRI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 3/1, s. 399–407. — Bibliogr. s. 407, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1r1y000e.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_34.pdf

 • słowa kluczowe: cement, budownictwo górnicze, proces pękania, włókna polipropylenowe, mikrowzmocnienie

  keywords: cement, mining construction, process of cracking, polypropylene fibres, microreinforcement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Udarność zapraw zbrojonych krótkimi włóknami mieszanymiImpact resistance of hybrid fibre reinforced mortars / Marek PETRI, Grzegorz Sawicki // W: MATBUD'2007 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : V konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–22 czerwca 2007 = MATBUD'2007 : the fifth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2007 + CD-ROM. — S. 423–430. — Bibliogr. s. 430, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Właściwości kompozytów cementowo-włóknistych z dodatkiem mikrosferProperties of fiber reinforced cement composites with cenospheres from coal ash / Waldemar PICHÓR, Marek PETRI // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2004 R. 4 nr 11, s. 319–325. — Bibliogr. s. 325. — tekst: http://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/semVIII_56.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, kompozyt cementowo-włóknisty, mikrosfera, moduł zniszczenia, włókno

  keywords: mechanical properties, fiber, fiber reinforced cement composite, cenosphere, modulus of rupture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Właściwości mechaniczne zapraw cementowych poddanych wygrzewaniu[Mechanical strength of cement mortars after exposure to high temperature] / Łukasz WÓJCIK, Piotr IZAK, Marek PETRI // W: Bezpieczeństwo pożarowe obiektów podziemnych : konferencja międzynarodowa : Kraków, 15–16 kwietnia 2004 r. / Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Oddział Małopolska ; Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo SAPSP, 2004. — S. 119–127. — Bibliogr. s. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Właściwości mikrosfer pozyskiwanych jako uboczny produkt spalania węgla kamiennegoProperties of the cenospheres from coal ash / Waldemar PICHÓR, Marek PETRI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 705–710. — Bibliogr. s. 710. — Abstrakt pt.: Właściwości mikrosfer pozyskiwanych jako uboczny produkt spalania węgla kamiennego w energetyce zawodowej W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Właściwości zapraw modyfikowanych ultrakrótkimi włóknami PANProperties of mortars modified by ultrashort PAN fibres / Marek PETRI // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 1999 R. 4/66 nr 2, s. 45–48. — Bibliogr. s. 48, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ aktywatorów proszkowych na własności i mikrostrukturę alkalicznie aktywowanych kompozytowych spoiw mineralnychInfluence of solid activators on the properties and microstructures of alkali activated composite mineral binders / Marek PETRI, Marcin Siekierski, Agnieszka RÓŻYCKA // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2009 vol. 9 nr 2, s. 197–202. — Bibliogr. s. 201–202. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/2009_t2_PetriSiekierski.pdf

 • słowa kluczowe: popiół lotny, żużel granulowany, aktywacja alkaliczna, kompozytowe spoiwo mineralne, aktywator stały

  keywords: composite, density, compressive strength, pressing, mixture tungsten-epoxy, thermal phenomena

  cyfrowy identyfikator dokumentu: