Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Obrzut, dr inż.

emeryt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, *Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analiza metod optymalizacji norm gotówki na użytek odkrywkowych kopalni surowców skalnychAnalysis of optimising cash-norms methods for rock-mine management / Andrzej DURA, Marek OBRZUT // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–23]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [22], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza metod optymalizacji norm gotówki na użytek odkrywkowych kopalni surowców skalnychAnalysis of optimising cash-norms methods for rock-mine management / Andrzej DURA, Marek OBRZUT // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 180–196. — Bibliogr. s. 195–196, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowychAn analysis of the possibility of improving the economic and financial effectiveness of open pit mines extracting rocky raw materials for road construction / oprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, [1] s.. — Bibliogr. s. 283–[289], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-233-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza opłacalności wykonawstwa robót strzelniczych środkami własnymi w porównaniu ze zleceniem na zewnątrzAnalysis of the performance profitability in the conduct of blasting through own laborresources, compared to the involvement of an external contractor / Marek OBRZUT // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka = Budgeting in activity of economic units – theory and practice / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-542-3. — S. 255–263. — Bibliogr. s. 262–263, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dyskontowy rachunek efektywności kontraktów handlowych[Discount account of trade contracts efficiency] / Marek OBRZUT // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : praca zbiorowa, Cz. 7 / pod red. Wiktora Krawczyka. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-88316-89-3. — S. 331–338. — Bibliogr. s. 338, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Identyfikowanie popytu[Identification of demand] / Andrzej DURA, Marek OBRZUT // W: Badania operacyjne i systemowe 2006 : analiza systemowa w globalnej gospodarce opartej na wiedzy: e-wyzwania / pod red. Edwarda Urbańczyka, Andrzeja Straszaka, Jana W. Owsińskiego. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2006. — (Problemy Współczesnej Nauki : Teoria i Zastosowania. Badania operacyjne i systemowe). — ISBN10: 83-60434-21-2. — S. 207–215. — Bibliogr. s. 215

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kryteria optymalizacji gospodarki finansami w odkrywkowych kopalniach skalnych surowców drogowychFinance management optimization criterions in discover rock-mines, bringing-out the road materials / Andrzej DURA, Marek OBRZUT // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–25]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [24], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kryteria optymalizacji gospodarki finansami w odkrywkowych kopalniach skalnych surowców drogowychFinance management optimization criterions in discover rock-mines, bringing-out the road materials / Andrzej DURA, Marek OBRZUT // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 161–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metoda kompleksowej oceny sezonowości na przykładzie kopalin pozyskiwanych odkrywkowoComplex method of seasonality evaluation on the example of minerals mined by surface / Marek OBRZUT // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2004 R. 46 nr 7–8, s. 97–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metoda oceny opłacalności utylizacji odpadów z eksploatacji odkrywkowej surowców skalnych na przykładzie kopalni „Zalas”A method of evaluation of profitability of waste utilization in opencast mining of rock minerals exemplified by the mine „Zalas” / Marek OBRZUT // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2005 R. 47 nr 6, s. 64–74. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metoda oceny uwarunkowań technicznych i ekonomicznych utylizacji odpadów z produkcji górniczejA method of evaluation of technical and economic conditions for utilization of wastes from mining production / Marek OBRZUT, Marek STRYSZEWSKI // W: Górnictwo i geologia XIII = Mining and geology XIII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 130. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 37). — CD-ROM zawiera również informacje oraz spis referatów z konferencji: X lat Konferencji Kruszywa mineralne 2001–2010 : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 14–16 kwietnia 2010 roku. — S. 223–231. — Bibliogr. s. 231

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sezonowość pracy w górnictwie surowców skalnych jako źródło zakłóceń procesu produkcyjnego : zapobieganie skutkom zakłóceńSeasonality in rock mining as a source of interruptions in the production process : prevention of the effects of disturbances / Marek OBRZUT, Marek STRYSZEWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 4, s. 34–38. — Bibliogr. s. 38

 • keywords: rock mining, seasonality in mining, rock mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Uwarunkowania procesu utylizacji odpadów w przedziale rentownościConditions of the process of waste utilization in the profitability interval / Marek OBRZUT, Marek STRYSZEWSKI // W: Górnictwo i geologia XI = Mining and geology XI / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 125. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 35). — S. 147–160. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: