Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Muszyński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Albitites and oligoclasite from Szklary (Lower Silesia) / Marek MUSZYŃSKI, Lucyna NATKANIEC-NOWAK // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences ; ISSN 0239-7277. — 1992 vol. 40 no. 2, s. 141–159. — Bibliogr. s. 157–159, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alunites in the red beds of the “Marcel” coal mine, Upper Silesian Coal Basin, PolandAłunit w tzw. pstrych utworach z kopalni węgla kamiennego „Marcel”, Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Polska / Ireneusz LIPIARSKI, Marek MUSZYŃSKI, Piotr WYSZOMIRSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2004 vol. 35 no. 1, s. 3–17, [1] k. tabl.. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol35no1/vol35no1_01.pdf

 • keywords: Upper Silesian Coal Basin, red beds, natroalunite, alunite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka mineralogiczno-surowcowa przerostów i wtrąceń w czerwonych kopalinach ilastych triasu północnego obrzeżenia Gór ŚwiętokrzyskichMineralogical and technological characteristics of interlayers and nests in the Triassic red clays of the northern margin of the Holy Cross Mts / Piotr WYSZOMIRSKI, Marek MUSZYŃSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 1, s. 5–28. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96702-29756?filename=Mineralogical%20and.pdf

 • słowa kluczowe: Góry Świętokrzyskie, czerwone iły, surowiec ilasty bezwapienny, szarozielone przerosty, trias

  keywords: Triassic, Holy Cross Mountains, greenish grey interlayers, non calcareous clays, red clays

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka popiołów lotnych ze spalania niektórych węgli kamiennych i brunatnych[Characteristics of flyash from combustion of some hard and brown coals] / Tadeusz RATAJCZAK, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 1999 z. 13, s. 9–34. — Bibliogr. s. 34. — Masy popiołowo-mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym : sesja naukowa : Kraków – 1.06.1999. — Kraków : Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Clay minerals as indicators of diagenetic and anchimetamorphic grade in dinantian black shales (Koszalin–Chojnice zone, Pomerania, Northern Poland) / A. GAWEŁ, K. GÓRNIAK, M. MUSZYŃSKI, A. Protas, T. RATAJCZAK, T. SZYDŁAK // W: Mid-European Clay Conference'01 MECC'01 : September 9–14, 2001 Stará Lesná, Slovakia : book of abstracts. — [Slovakia : Slovak Academy of Science], [2001]. — Na okł. także tyt.: Conference of the Mid-European Clay Groups. — S. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Co-magmatism of the Permian volcanites of the Krzeszowice area in the light of petrochemical dataKomagmowość permskich wulkanitów z okolicy Krzeszowic w świetle danych petrochemicznych / Jerzy CZERNY, Marek MUSZYŃSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 1997 vol. 28 no. 2, s. 3–25. — Bibliogr. s. 22–24, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Czerwone iły ze Szkucina (woj. świętokrzyskie) i ich przydatność przemysłowaRed clays from Szkucin (Świętokrzyskie voivodeship) and their industrial application / Piotr WYSZOMIRSKI, Marek MUSZYŃSKI, Włodzimierz Zawrzykraj // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 3, s. 5–20. — Bibliogr. s. 18–19, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96862-29902?filename=Red%20clays%20from%20Szkucin.pdf

 • słowa kluczowe: wermikulit, Góry Świętokrzyskie, surowiec ceramiczny, czerwone iły, monocottura, monoporosa, Szkucin

  keywords: vermiculite, ceramic raw material, Holy Cross Mountains, red clays, monocottura, monoporosa tiles, Szkucin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Endocontact alterations in diabase sill from Niedźwiedzia Góra near Krzeszowice / Marek MUSZYŃSKI, Jerzy CZERNY // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2000 vol. 17, s. 51–52. — Bibliogr. s. 52. — Materiały VII [siódmej] sesji Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego = Papers of 7th meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Osieczany, 13–15. 10. 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Fasetowane ziarna granatów z pstrego piaskowca monokliny przedsudeckiej okolicy Głogowa (SW Polska)Faceted garnets from the sandstones of the Buntsandstein on the Fore-Sudetic Monocline (Głogów area, SW Poland) / Marek MUSZYŃSKI, Adam GAWEŁ, Andrzej SKOWROŃSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 1, s. 51–68. — Bibliogr. s. 66–68, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2007-01/Geologia_2007_1_02.pdf

 • słowa kluczowe: minerały ciężkie, monoklina przedsudecka, SW Polska, pstry piaskowiec, fasetowane granaty

  keywords: SW Poland, Fore-Sudetic Monocline, heavy minerals, Buntsandstein, faceted garnets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ferrugineous concentrations in sandstones near Dobczyce (Silesian Unit, the Western Polish Carpathians) – prelimenary results / RZEPA G., BAZARNIK J., MUSZYŃSKI M., GAWEŁ A. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series ; ISSN 1589-4835. — 2006 vol. 5, s. 105. — Bibliogr. s. 105. — MSCC3 : 3rd Mineral Sciences in the Carpathians : international Conference : Miscolc, Hungary, 9–10 March 2006 : abstracts / eds. Gábor Papp, Béla Fehér, Ferenc Kristály. — Szeged : University of Szeged. Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Field–trip. Stop 1. : the Dubie quarry under exploitation / Anna Lewandowska, Jerzy CZERNY, Marek MUSZYŃSKI // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2000 vol. 17, s. 86–90. — Materiały VII [siódmej] sesji Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego = Papers of 7th meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Osieczany, 13–15. 10. 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Field–trip. Stop 2. : the Zalas quarry under exploitation / Jerzy CZERNY, Marek MUSZYŃSKI // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2000 vol. 17, s. 92–93. — Materiały VII [siódmej] sesji Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego = Papers of 7th meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Osieczany, 13–15. 10. 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Field–trip. Stop 3. : The Niedźwiedzia Góra quarry under exploitation / Marek MUSZYŃSKI, Jerzy CZERNY // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2000 vol. 17, s. 97–98. — Materiały VII [siódmej] sesji Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego = Papers of 7th meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Osieczany, 13–15. 10. 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Footwall endocontact rock from the diabase sill of Niedźwiedzia Góra near KrzeszowiceSpągowa skała endokontaktowa z sillu diabazowego z Niedźwiedziej Góry koło Krzeszowic / Marek MUSZYŃSKI, Jerzy CZERNY, Tadeusz LEŚNIAK // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 1999 vol. 30 no. 2, s. 43–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Gabbro from Braszowice (Lower Silesia, Poland) as a potential raw material for production of rock woolGabro z Braszowic (Dolny Śląsk, Polska) jako potencjalny surowiec do produkcji wełny mineralnej / Piotr WYSZOMIRSKI, Małgorzata Szczepańska, Marek MUSZYŃSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2000 t. 16 z. 4, s. 23–36. — Bibliogr. s. 35–36, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: surowce mineralne, gabro, wełna mineralna

  keywords: mineral raw materials, gabbro, rock wool

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Granitoid and dioritic enclaves in the porphyries of the Cracow area / Jerzy CZERNY, Wiesław HEFLIK, Marek MUSZYŃSKI // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2000 vol. 17, s. 18–19. — Bibliogr. s. 19. — Materiały VII [siódmej] sesji Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego = Papers of 7th meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Osieczany, 13–15. 10. 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Granitoid autoliths from the porphyry of Zalas near KrzeszowicePorwaki granitoidów z porfiru z Zalasu koło Krzeszowic / Marek MUSZYŃSKI, Jerzy CZERNY // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 1999 vol. 30 no. 1, s. 85–98. — Bibliogr. s. 93, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Harmotome from a new occurrence of red beds in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)Harmotom z nowego wystąpienia pstrych utworów w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (Polska) / Marek MUSZYŃSKI, Piotr WYSZOMIRSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2005 vol. 36 no. 1, s. 31–49. — Bibliogr. s. 46–48, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol36no1/vol36no1_3.pdf

 • keywords: Poland, Upper Silesian Coal Basin, red beds, harmotome

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Heavy mineral assemblages in selected profiles of the Lower Carboniferous of Western Pomerania / Marek MUSZYŃSKI, Katarzyna AKSAMIT, Katarzyna GÓRNIAK, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK, Adam GAWEŁ, Tadeusz SZYDŁAK // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2001 [wyd. 2002] z. 18, s. 138–143. — Bibliogr. s. 142–143. — Materiały zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz IV konferencji „Diageneza” 2001 = Papers of the meeting of the Mineralogical Society of Poland and the 4th conference “Diagenesis” 2001 : Poznań, 20–21.09.2001 / eds. Julita Biernacka, [et al.] ; PTM. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Illityzacja smektytu jako wskaźnik zdiagenezowania skał paleozoicznych Pomorza Zachodniego[Illitization of smectite as indicator of Lower Paleozoic rocks diagenesis in Western Pomerania] / Katarzyna GÓRNIAK, Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK // W: Pozycja geologiczna i petrologia utworów podłoża permu w strefie Koszalin–Chojnice / red. Aleksander Protas, Zbigniew Mikołajewski, Arkadiusz Buniak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004. — ISBN10: 8389290685. — S. 67–95. — Bibliogr. s. 92–95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Jurajskie utwory sukcesji czertezickiej profilu Góry Zamkowej masywu Trzech Koron w PieninachJurassic deposits of the Czertezik Succession of the Zamkowa Mt (Trzy Korony massif) in the Pieniny Mts / Andrzej Wierzbowski, Michał KROBICKI, Marek MUSZYŃSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 3/1, s. 107–113. — Bibliogr. s. 112–113, Abstr.. — Jurassica VIII : Vrśatec 09–11.10.2009 : abstrakty : abstrakty rozszerzone : artykuły / red. Michał Krobicki ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. Sekcja Polska – Grupa Robocza Systemu Jurajskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-03-1/Geologia_2009_3-1_17.pdf

 • słowa kluczowe: jura środkowa/górna, pieniński basen skałkowy, sukcesja czertezicka, synsedymentacyjna tektonika i osad

  keywords: Middle/Upper Jurassic, Pieniny Klippen Basin, Czertezik Succession, synsedimentary faulting and deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kopalina ilasta ze Szkucina (woj. świętokrzyskie) i jej przydatność przemysłowaClay from Szkucin (Świętokrzyskie voivodeship, Poland) and its industrial usability / Piotr WYSZOMIRSKI, Marek MUSZYŃSKI, Włodzimierz Zawrzykraj // W: XVII konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 14–16.11.2007 / PAN. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : IGSMiE PAN. Wydawnictwo, 2007. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 71). — Opis część. wg okł.. — ISBN: 978-83-60195-70-3. — S. 335–351. — Bibliogr. s. 351, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mineral composition of boxwork-like concretions from Brzączowice (Dobczyce region, the Polish Flysch Carpathians) / Grzegorz RZEPA, Jakub BAZARNIK, Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI // Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN 1896-2203. — Tytuł poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2006 vol. 28, s. 187–189. — Bibliogr. s. 189. — 1st Central European mineralogical conference : Vyšná Boca, Slovak Republic, 12–14 September 2006 : extended abstracts / Polskie Towarszystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mineral composition of ferruginous concentrations from Brzączowice (Dobczyce region, the Polish Flysch Carpathians) / G. RZEPA, J. BAZARNIK, A. GAWEŁ, M. MUSZYŃSKI // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2006 Roč. 38 č. 4, s. 10 [różna numeracja stron]. — VII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Modra-Harmónia, 4.–6. máj 2006 : [abstracts] / [eds.] Marianna Kováčová [et al.]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: