Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Muszyński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Alunites in the red beds of the “Marcel” coal mine, Upper Silesian Coal Basin, PolandAłunit w tzw. pstrych utworach z kopalni węgla kamiennego „Marcel”, Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Polska / Ireneusz LIPIARSKI, Marek MUSZYŃSKI, Piotr WYSZOMIRSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2004 vol. 35 no. 1, s. 3–17, [1] k. tabl.. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol35no1/vol35no1_01.pdf

 • keywords: Upper Silesian Coal Basin, red beds, natroalunite, alunite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka mineralogiczno-surowcowa przerostów i wtrąceń w czerwonych kopalinach ilastych triasu północnego obrzeżenia Gór ŚwiętokrzyskichMineralogical and technological characteristics of interlayers and nests in the Triassic red clays of the northern margin of the Holy Cross Mts / Piotr WYSZOMIRSKI, Marek MUSZYŃSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 1, s. 5–28. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Góry Świętokrzyskie, czerwone iły, surowiec ilasty bezwapienny, szarozielone przerosty, trias

  keywords: the Holy Cross Mts, Triassic, greenish grey interlayers, non-calcareous clays, red clays

  cyfrowy identyfikator dokumentu: WOS:000254927400001

3
4
 • Czerwone iły ze Szkucina (woj. świętokrzyskie) i ich przydatność przemysłowaRed clays from Szkucin (Świętokrzyskie voivodeship) and their industrial application / Piotr WYSZOMIRSKI, Marek MUSZYŃSKI, Włodzimierz Zawrzykraj // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 3, s. 5–20. — Bibliogr. s. 18–19, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Fasetowane ziarna granatów z pstrego piaskowca monokliny przedsudeckiej okolicy Głogowa (SW Polska)Faceted garnets from the sandstones of the Buntsandstein on the Fore-Sudetic Monocline (Głogów area, SW Poland) / Marek MUSZYŃSKI, Adam GAWEŁ, Andrzej SKOWROŃSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 1, s. 51–68. — Bibliogr. s. 66–68, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/nMiVpA

 • słowa kluczowe: minerały ciężkie, monoklina przedsudecka, SW Polska, pstry piaskowiec, fasetowane granaty

  keywords: SW Poland, Fore-Sudetic Monocline, heavy minerals, Buntsandstein, faceted garnets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ferrugineous concentrations in sandstones near Dobczyce (Silesian Unit, the Western Polish Carpathians) – prelimenary results / RZEPA G., BAZARNIK J., MUSZYŃSKI M., GAWEŁ A. // Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. — 2006 vol. 5, s. 105. — Bibliogr. s. 105. — MSCC3 : 3rd Mineral Sciences in the Carpathians : international Conference : Miscolc, Hungary, 9–10 March 2006 : abstracts / eds. Gábor Papp, Béla Fehér, Ferenc Kristály. — Szeged : University of Szeged. Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Harmotome from a new occurrence of red beds in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)Harmotom z nowego wystąpienia pstrych utworów w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (Polska) / Marek MUSZYŃSKI, Piotr WYSZOMIRSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2005 vol. 36 no. 1, s. 31–49. — Bibliogr. s. 46–48, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol36no1/vol36no1_3.pdf

 • keywords: Poland, Upper Silesian Coal Basin, red beds, harmotome

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Heavy mineral assemblages in selected profiles of the Lower Carboniferous of Western Pomerania / Marek MUSZYŃSKI, Katarzyna AKSAMIT, Katarzyna GÓRNIAK, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK, Adam GAWEŁ, Tadeusz SZYDŁAK // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2001 [wyd. 2002] z. 18, s. 138–143. — Bibliogr. s. 142–143. — Materiały zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz IV konferencji „Diageneza” 2001 = Papers of the meeting of the Mineralogical Society of Poland and the 4th conference “Diagenesis” 2001 : Poznań, 20–21.09.2001 / eds. Julita Biernacka, [et al.] ; PTM. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Illityzacja smektytu jako wskaźnik zdiagenezowania skał paleozoicznych Pomorza Zachodniego[Illitization of smectite as indicator of Lower Paleozoic rocks diagenesis in Western Pomerania] / Katarzyna GÓRNIAK, Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK // W: Pozycja geologiczna i petrologia utworów podłoża permu w strefie Koszalin–Chojnice / red. Aleksander Protas, Zbigniew Mikołajewski, Arkadiusz Buniak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004. — ISBN10: 8389290685. — S. 67–95. — Bibliogr. s. 92–95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Jurajskie utwory sukcesji czertezickiej profilu Góry Zamkowej masywu Trzech Koron w PieninachJurassic deposits of the Czertezik Succession of the Zamkowa Mt (Trzy Korony massif) in the Pieniny Mts / Andrzej Wierzbowski, Michał KROBICKI, Marek MUSZYŃSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 3/1, s. 107–113. — Bibliogr. s. 112–113, Abstr.. — Jurassica VIII : Vrśatec 09–11.10.2009 : abstrakty : abstrakty rozszerzone : artykuły / red. Michał Krobicki ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. Sekcja Polska – Grupa Robocza Systemu Jurajskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-03-1/Geologia_2009_3-1_17.pdf

 • słowa kluczowe: jura środkowa/górna, pieniński basen skałkowy, sukcesja czertezicka, synsedymentacyjna tektonika i osad

  keywords: Middle/Upper Jurassic, Pieniny Klippen Basin, Czertezik Succession, synsedimentary faulting and deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kopalina ilasta ze Szkucina (woj. świętokrzyskie) i jej przydatność przemysłowaClay from Szkucin (Świętokrzyskie voivodeship, Poland) and its industrial usability / Piotr WYSZOMIRSKI, Marek MUSZYŃSKI, Włodzimierz Zawrzykraj // W: XVII konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 14–16.11.2007 / PAN. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : IGSMiE PAN. Wydawnictwo, 2007. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 71). — Opis część. wg okł.. — ISBN: 978-83-60195-70-3. — S. 335–351. — Bibliogr. s. 351, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mineral composition of boxwork-like concretions from Brzączowice (Dobczyce region, the Polish Flysch Carpathians) / Grzegorz RZEPA, Jakub BAZARNIK, Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI // Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN 1896-2203. — Tytuł poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2006 vol. 28, s. 187–189. — Bibliogr. s. 189. — 1st Central European mineralogical conference : Vyšná Boca, Slovak Republic, 12–14 September 2006 : extended abstracts / Polskie Towarszystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mineral composition of ferruginous concentrations from Brzączowice (Dobczyce region, the Polish Flysch Carpathians) / G. RZEPA, J. BAZARNIK, A. GAWEŁ, M. MUSZYŃSKI // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2006 Roč. 38 č. 4, s. 10 [różna numeracja stron]. — VII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Modra-Harmónia, 4.–6. máj 2006 : [abstracts] / [eds.] Marianna Kováčová [et al.]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Palygorskite from rhyodacites of Miękinia near CracowPałygorskit z ryodacytów z Miękini koło Krakowa / Marek MUSZYŃSKI, Piotr WYSZOMIRSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2003 vol. 34 no. 1, s. 45–58. — Bibliogr. s. 55–57, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Pseudorutyl z frakcji minerałów ciężkich z dolnego karbonu Pomorza Zachodniego[Pseudorutile from the heavy minerals fraction of the Lower Carboniferous of Western Pomerania] / Katarzyna GODYŃ, Marek MUSZYŃSKI // W: Pozycja geologiczna i petrologia utworów podłoża permu w strefie Koszalin–Chojnice / red. Aleksander Protas, Zbigniew Mikołajewski, Arkadiusz Buniak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004. — ISBN10: 8389290685. — S. 129–144. — Bibliogr. s. 143–144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Pstre utwory typu brekcji zawałowej z Kopalni Węgla Kamiennego „Marcel” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe)Red beds of the collapse-type breccia from the ”Marcel” Coal Mine (Upper Silesian Coal Basin, Poland) / Marek MUSZYŃSKI, Andrzej SKOWROŃSKI, Ireneusz LIPIARSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 3, s. 345–367. — Bibliogr. s. 365–366, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/aGuqNn

 • słowa kluczowe: Polska, Górnośląskie Zagłębie Węglowe, utwory pstre, brekcja zawałowa, minerały neogeniczne

  keywords: Poland, Upper Silesian Coal Basin, red beds, collapse breccia, neogenic minerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Różnorodność minerałów ciężkich wśród wybranych skał karbonu dolnego Pomorza Zachodniego[Heavy minerals assemblages in selected profiles of the Lower Carboniferous of Western Pomerania] / Katarzyna GODYŃ, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz RATAJCZAK // W: HERL'ANY 2002 : slovensko-česko-pol'ské mineralogicko-petrograficko-ložiskové dni : 27.–29. august 2002, Herl'any, SR : zborník abstraktov : exkurzný sprievodca. — [Košice : Technical University], [2002]. — S. 16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Tonsteiny w pokładach węgla krakowskiej serii piaskowcowej między Byczyną a Libiążem w GZWTonsteins in the coal seams of the Cracow sandstone series (Duckmantian-Westphallian D) near Jaworzno (USCB) / Ireneusz LIPIARSKI, Marek MUSZYŃSKI // W: XXIX Sympozjum : Geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 19–20 kwietnia 2006 : materiały = XXIX Symposium Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. materiałów sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Zakład Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2006]. — S. 63–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Wpływ głębokości pogrzebania na proces illityzacji smektytu w czarnych łupkach dinantu z Pomorza Zachodniego[Effects of burial on the illitization of smectite in Dinantian black shales from Western Pomerania] / Katarzyna GÓRNIAK, Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK // W: Pozycja geologiczna i petrologia utworów podłoża permu w strefie Koszalin–Chojnice / red. Aleksander Protas, Zbigniew Mikołajewski, Arkadiusz Buniak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004. — ISBN10: 8389290685. — S. 43–66. — Bibliogr. s. 64–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wstępne wyniki badań utworów krzemionkowych ze strefy kontaktowej trzeciorzęd - mezozoik w BełchatowiePreliminary results of investigations of the siliceous bodies of the Tertiary-Mesozoic contact zone in Bełchatów / Tadeusz RATAJCZAK, Ewa SZEWCZYK, Marek MUSZYŃSKI, Piotr WYSZOMIRSKI // W: XXIV sympozjum geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 25–26 kwietnia 2001 : materiały = XXIV symposium geology of coal-bearing strata of Poland : Cracow, April 25-26, 2001 : proceedings / Zakład Geologii Złóż Węgla, [et al.]. — Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla. Akademia Górniczo-Hutnicza, [2001]. — ISBN10: 83-903696-7-2. — S. 89–95. — Bibliogr. s. 94–95, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Żelazowo-żelazawe odmiany sepiolitu i saponitu z diabazów z Niedźwiedziej Góry koło KrakowaFerriferrous varietes of sepiolite and saponite from the diabases of Niedźwiedzia Góra near Kraków / Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI, Adam PIECZKA, Andrzej SKOWROŃSKI, Paweł STOCH // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34, z. 1,, s. 19–42. — Bibliogr. s. 38–42, Streszcz. Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-01/Geologia_2008_1_02.pdf

 • słowa kluczowe: dolnopermskie wulkanity, diabazy, żyły epitermalne, sepiolit żelazowo-żelazawy, saponit żelazowo-żelazawy

  keywords: Lower Permian volcanites, diabases, epithermal veins, ferriferrous sepiolite, ferriferrous saponite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: