Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Miśkowicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3737-4690

ResearcherID: A-5563-2013

Scopus: brak

PBN: 909757

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 158, z ogólnej liczby 158 publikacji Autora


1
 • About the book / Marek MIŚKOWICZ // W: Event-based control and signal processing / ed. Marek Miśkowicz. — Boca Raton ; London ; New York : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2016. — (Embedded Systems). — ISBN: 978-1-4822-5655-0. — S. XIX–XXIII

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • Acknowledgments / Marek MIŚKOWICZ // W: Event-based control and signal processing / ed. Marek Miśkowicz. — Boca Raton ; London ; New York : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2016. — (Embedded Systems). — ISBN: 978-1-4822-5655-0. — S. XI

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Advanced control in factory automation: a survey / Mariagrazia Dotoli, Alexander Fay, Marek MIŚKOWICZ, Carla Seatzu // International Journal of Production Research ; ISSN 0020-7543. — 2017 vol. 55 no. 5, s. 1243–1259. — Bibliogr. s. 1256–1259. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-17. — tekst: https://goo.gl/R9iv8G

 • keywords: advanced control, model predictive control, adaptive control, factory automation, event-triggered control, model-based control, control based on computational intelligence, discrete event systems control

5
 • Analysis of conversion time in asynchronous successive charge redistribution ADC with varying rate of charge transfer / Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Mirosław Pawlak // W: ICSEE 2016 [Dokument elektroniczny] : International Conference on the Science of Electrical Engineering : 16-18 November 2016, [Eilat, Israel]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Israel] : IEEE, cop. 2016. — ISBN: 978-1-5090-2153-6  ; e-ISBN: 978-1-5090-2152-9 . — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — tekst: http://wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7806130

 • keywords: analytical modeling, asynchronous analog-to-digital converters, event-driven charge redistribution

6
 • Analysis of conversion time of time-to-digital converters with charge redistribution / Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ, Marek JABŁEKA // W: IMEKO TC4 [Dokument elektroniczny] : international workshop on ADC modelling, testing and data converter analysis and design and IEEE 2011 ADC Forum : Orvieto, Italy – 30 June, 1 July 2011 : proceedings of IMEKO TC4 IWADC 2011 / eds. Paolo Carbone, Antonio Moschitta. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-88-906201-0-2. — S. [1–6].. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Analytical approach to multiple memoryless backoff contention analysis / Marek MIŚKOWICZ, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Dariusz KOŚCIELNIK // W: WFCS 2015 [Dokument elektroniczny] : 2015 IEEE World conference on Factory Communication Systems : communication in automata : May 27–29, 2015, Palma de Mallorca, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2015. — e-ISBN: 978-1-4799-8244-8. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/hgX8F6

 • keywords: modeling, Access protocols, carrier sense multiaccess, communication system performance

8
 • Architecture of successive approximation time-to-digital converter with single set of delay lines / Dariusz KOŚCIELNIK, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Dominik RZEPKA, Wojciech ANDRYSIEWICZ, Marek MIŚKOWICZ // W: 20\textsuperscript{th} IMEKO TC-4 ; 18\textsuperscript{th} IMEKO TC-4 [Dokument elektroniczny] : international symposium „Research on electrical and electronic measurement for the economic upturn” ; international workshop on ADC and DAC modelling and testing : Benevento, Italy, September 15–17, 2014 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], cop. 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-92-990073-2-7. — S. 341–346. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 345–346, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Asynchroniczne przetwarzanie analogowo-cyfrowe typu Sigma-DeltaAsynchronous Sigma-Delta analog-to-digital conversion / Stanisław KUTA, Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 81–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Asynchroniczny, bezzegarowy przetwornik TDCAsynchronous clock-less SCR-TDC converter / Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ, Jakub SZYDUCZYŃSKI // W: PPM'14 : Podstawowe Problemy Metrologii : [X konferencja] : Kościelisko, 15–18 czerwca 2014 / Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. — Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN, 2014. — (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Seria: Konferencje ; nr 19). — ISBN: 978-83-930505-9-8. — S. 176–179. — Bibliogr. s. 179. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Asynchronous Sigma-Delta analog-to digital converter based on the charge pump integrator / Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ // Analog Integrated Circuits and Signal Processing ; ISSN 0925-1030. — 2008 vol. 55 iss. 3, s. 223–238. — Bibliogr. s. 237–238, Abstr.. — International conference on Mixed design of integrated circuits and systems : Gdynia, Poland, Jun 22-24, 2006. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10470-007-9113-1.pdf

 • keywords: charge pump, asynchronous circuits, asynchronous Sigma-Delta modulation, time-to-digital conversion, time quantization

12
13
14
 • A new method of charge-to-digital conversion / Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ // W: IMS3TW [Dokument elektroniczny] : 2010 IEEE 16th International Mixed-Signals, Sensors and Systems Test Workshop : Montpellier, France, June 7–9, 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], cop. 2010. — 1 dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4244-7791-3. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • A survey on advanced control approaches in factory automation / Mariagrazia Dotoli, Alexander Fay, Marek MIŚKOWICZ, Carla Seatzu // IFAC-PapersOnLine [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2405-8963. — 2015 vol. 48 iss. 3, s. 394–-399. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 399, Abstr.. — INCOM 2015 : 15\textsuperscript{th} symposium on Information Control Problems in Manufacturing : Ottawa, Canada, May 11–13, 2015 / eds.: Alexandre Dolgui, Jurek Sasiadek, Marek Zaremba. — tekst: http://goo.gl/OTWMsH

 • keywords: intelligent control, advanced control, model predictive control, adaptive control, factory automation, model based control, discrete event control, event-triggered control

16
17
 • Bezzegarowy przetwornik TDC o skróconym czasie konwersjiClock-less TDC converter with shortened conversion time / Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Dominik RZEPKA // W: PPM'14 : Podstawowe Problemy Metrologii : [X konferencja] : Kościelisko, 15–18 czerwca 2014 / Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. — Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN, 2014. — (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Seria: Konferencje ; nr 19). — ISBN: 978-83-930505-9-8. — S. 171–175. — Bibliogr. s. 175. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Compressive sampling of stochastic multiband signal using time encoding machine / Dominik RZEPKA, Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ // W: SampTA 2015 [Dokument elektroniczny] : Sampling Theory and Applications : Washington, USA, May 25–29, 2015 : proceedings of the 11th international conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2015]. — e-ISBN: 978-1-4673-7353-1. — S. 425–429. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 429, Abstr.. — tekst: http://wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7148926

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Designing asynchronous analog-to-digital converter with $I^{2}C$ interface / Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ // W: ETFA 2009 [Dokument elektroniczny] : 2009 IEEE conference on Emerging technologies & factory automation : 22–26 Sept 2009 : Palma de Mallorca / eds. Antoni Grau, Javier Campos & Gabriel Oliver. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain] : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009. — 1 dysk optyczny. — (Proceedings : IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation ; ISSN 1946-0759). — e-ISBN: 78-1-4244-2728-4. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Design of Time-to-Digital converter output interface / Marek MIŚKOWICZ // W: 2008 IEEE workshop on Design and diagnostics of electronic circuits and systems : April 16–18, 2008 Bratislava, Slovakia : proceedings / eds. B. Straube, [et al.] ; The Institute of Electrical and Electronic Engineers. — Piscataway : IEEE, 2008. — ISBN: 978-1-4244-2276-0. — S. 150–153. — Bibliogr. s. 153, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Dwukanałowy przetwornik interwału czasu do współpracy z asynchronicznym koderem sigma-deltaTwo-channel clock-less TDC converter dedicated for ASDM coder / Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Dominik RZEPKA // W: PPM'14 : Podstawowe Problemy Metrologii : [X konferencja] : Kościelisko, 15–18 czerwca 2014 / Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. — Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN, 2014. — (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Seria: Konferencje ; nr 19). — ISBN: 978-83-930505-9-8. — S. 180–184. — Bibliogr. s. 184. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Dynamic equalization of logic delays in feedback-based successive approximation TDCs / Jakub SZYDUCZYŃSKI, Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ // W: EBCCSP 2017 [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{th} international conference on Event-Based Control, Communication and Signal Processing : May 24–26 2017, Funchal, Madeira, Portugal : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5386-0915-6. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • keywords: time-to-digital converter, successive approximation algorithm, feedback-based architecture, asynchronous time-to-digital conversion

23
 • Efficiency of event-based sampling according to error energy criterion / Marek MIŚKOWICZ // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2010 vol. 10 iss. 3 spec. iss.: Instrumentation, Signal Treatment and Uncertainty Estimation in Sensors, s. 2242–2261.. — Tryb dostępu: http://www.mdpi.com/1424-8220/10/3/2242/pdf [2011-02-02]. — Bibliogr. s. 2258–2261. — Zastosowano procedurę peer-review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Evaluating maximum transmission unreliability in persistent CSMA protocol / Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ // W: ICINCO 2010 : 7th international conference on Informatics in control, automation and robotics : Funchal–Madeira, Portugal June 15–18, 2010 : final program and book of abstracts. — [Portugal] : SciTePress – Science and Technology Publications, cop. 2010. — S. 37, P. 299. — Pełny tekst W: ICINCO 2010 [Dokument elektroniczny] : 7th international conference on Informatics in control, automation and robotics : Funchal, Madeira, Portugal 15–18 June, 2010 : proceedings, Vol. 1. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Joaquim Filipe, Juan Andrade Cetto, Jean-Louis Ferrier. — S. l. : SciTePress – Science and Technology Publications, cop.  2010. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-989-8425-00-3. — S. 182–186. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 186, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Event-based control and signal processing / ed. Marek MIŚKOWICZ. — Boca Raton ; London ; New York : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2016. — XXIII, 558 s.. — (Embedded Systems). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-1-4822-5655-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych