Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Miśkowicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3737-4690

ResearcherID: A-5563-2013

Scopus: 12790420700

PBN: 909757

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 195, z ogólnej liczby 195 publikacji Autora


1
 • About the book / Marek MIŚKOWICZ // W: Event-based control and signal processing / ed. Marek Miśkowicz. — Boca Raton ; London ; New York : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2016. — (Embedded Systems). — ISBN: 978-1-4822-5655-0. — S. XIX–XXIII

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Acknowledgments / Marek MIŚKOWICZ // W: Event-based control and signal processing / ed. Marek Miśkowicz. — Boca Raton ; London ; New York : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2016. — (Embedded Systems). — ISBN: 978-1-4822-5655-0. — S. XI

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Advanced control in factory automation: a survey / Mariagrazia Dotoli, Alexander Fay, Marek MIŚKOWICZ, Carla Seatzu // International Journal of Production Research ; ISSN 0020-7543. — 2017 vol. 55 no. 5, s. 1243–1259. — Bibliogr. s. 1256–1259. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-17. — tekst: https://goo.gl/R9iv8G

 • keywords: advanced control, model predictive control, adaptive control, factory automation, event-triggered control, model-based control, control based on computational intelligence, discrete event systems control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/00207543.2016.1173259

5
 • Analysis of conversion time in asynchronous successive charge redistribution ADC with varying rate of charge transfer / Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Mirosław Pawlak // W: ICSEE 2016 [Dokument elektroniczny] : International Conference on the Science of Electrical Engineering : 16-18 November 2016, [Eilat, Israel]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Israel] : IEEE, cop. 2016. — ISBN: 978-1-5090-2153-6  ; e-ISBN: 978-1-5090-2152-9 . — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — tekst: http://wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7806130

 • keywords: analytical modeling, asynchronous analog-to-digital converters, event-driven charge redistribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICSEE.2016.7806130

6
 • Analysis of conversion time of time-to-digital converters with charge redistribution / Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ, Marek JABŁEKA // W: IMEKO TC4 [Dokument elektroniczny] : international workshop on ADC modelling, testing and data converter analysis and design and IEEE 2011 ADC Forum : Orvieto, Italy – 30 June, 1 July 2011 : proceedings of IMEKO TC4 IWADC 2011 / eds. Paolo Carbone, Antonio Moschitta. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-88-906201-0-2. — S. [1–6].. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of mean access delay in variable-window CSMA / Marek MIŚKOWICZ // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2007 vol. 7 iss. 12, s. 3535–3559. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 3558–3559, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-12-21. — tekst: https://goo.gl/o0GiJb

 • keywords: performance evaluation, Markov models, Local Operating Networks (LonWorks), EIA-709, carrier sense multiple access (CSMA) protocols

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s7123535

8
 • Analytical approach to multiple memoryless backoff contention analysis / Marek MIŚKOWICZ, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Dariusz KOŚCIELNIK // W: WFCS 2015 [Dokument elektroniczny] : 2015 IEEE World conference on Factory Communication Systems : communication in automata : May 27–29, 2015, Palma de Mallorca, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2015. — e-ISBN: 978-1-4799-8244-8. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/hgX8F6

 • keywords: modeling, Access protocols, carrier sense multiaccess, communication system performance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/WFCS.2015.7160586

9
 • Analytical approximation of the uniform magnitude-driven sampling effectiveness / Marek MIŚKOWICZ // W: Proceedings of the IEEE-ISIE 2004 [Dokument elektroniczny] : International Symposium on Industrial Electronics : May 4–7, 2004, Ajaccio, France / IEEE. Section France, ICS. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — France : IEEE, 2004. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 407–410. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 410, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”). — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047b100b4.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1571842

 • keywords: magnitude-driven sampling, continuous-time signal, sampling effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ISIE.2004.1571842

10
 • Analytic approach to evaluation of the worst-case performance of CSMA-based sensor network / Marek MIŚKOWICZ // W: PDeS 2006 : proceedings of IFAC workshop on Programmable Devices and embedded Systems : international conference : Brno, February 14\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th}, 2006 / eds. Zdenek Bradac [et al.] ; IFAC. — Czech Republic : IFAC, 2006. — S. 401–405. — Bibliogr. s. 405, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Architecture of successive approximation time-to-digital converter with single set of delay lines / Dariusz KOŚCIELNIK, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Dominik RZEPKA, Wojciech ANDRYSIEWICZ, Marek MIŚKOWICZ // W: 20\textsuperscript{th} IMEKO TC-4 ; 18\textsuperscript{th} IMEKO TC-4 [Dokument elektroniczny] : international symposium „Research on electrical and electronic measurement for the economic upturn” ; international workshop on ADC and DAC modelling and testing : Benevento, Italy, September 15–17, 2014 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], cop. 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-92-990073-2-7. — S. 341–346. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 345–346, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Asynchroniczne przetwarzanie analogowo-cyfrowe typu Sigma-DeltaAsynchronous Sigma-Delta analog-to-digital conversion / Stanisław KUTA, Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 81–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Asynchroniczny, bezzegarowy przetwornik TDCAsynchronous clock-less SCR-TDC converter / Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ, Jakub SZYDUCZYŃSKI // W: PPM'14 : Podstawowe Problemy Metrologii : [X konferencja] : Kościelisko, 15–18 czerwca 2014 / Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. — Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN, 2014. — (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Seria: Konferencje ; nr 19). — ISBN: 978-83-930505-9-8. — S. 176–179. — Bibliogr. s. 179. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Asynchronous Sigma-Delta modulator based on the charge pump integrator / D. KOŚCIELNIK, M. MIŚKOWICZ // W: MIXDES 2006 : MIXed DESign of integrated circuits and systems : proceedings of the international conference : Gdynia, Poland 22–24 June 2006 / ed. Andrzej Napieralski. — [Łódź : Technical University of Łódź. Department of Microelectronics and Computer Science], 2006. — ISBN10: 83-922632-1-9. — S. 234–238. — Bibliogr. s. 238, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • keywords: asynchronous Sigma-Delta modulation, time encoding, charge-pump

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MIXDES.2006.1706575

17
18
 • A clockless time-to-digital converter / Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ // W: 2010 IEEE 26-th Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel [Dokument elektroniczny] : November 17–20, 2010, Eilat. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2010. — Tryb dostępu: {http://www.eng.tau.ac.il/ ieee/Convention/index.html} [2011-02-08]. — e-ISBN: 978-1-4244-8680-9. — S. 000516–000519. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 000519, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • A generalized analytic approach to the evaluation of predictive \emph {p}-CSMA/CD saturation performance / Marek MIŚKOWICZ // W: WFCS 2006 : 2006 IEEE international Workshop on Factory Communication Systems : June 28\textsuperscript{th} – 30\textsuperscript{th}, 2006, Torino, Italy : proceedings / eds.: Gianluca Cena, Francisco Vasques ; Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE [etc.]. — Piscataway, NJ, USA : IEEE, 2006. — S. 343–352. — Bibliogr. s. 352, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • A new ADC based on asynchronous operation / Stanisław KUTA, Marek MIŚKOWICZ, Witold MACHOWSKI, Jacek JASIELSKI, Dariusz KOŚCIELNIK // W: ICSES'06 : International Conference on Signals and Electronic Systems : September 17–20, 2006, Łódź, Poland : conference proceedings, Vol. 1 / eds.: Michał Tadeusiewicz [et al.]. — Łódź : Technical University of Łódź. Institute of Circuit Theory, Metrology and Materials Science, 2006. — S. 179–182. — Bibliogr. s. 182, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • A new method of charge-to-digital conversion / Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ // W: IMS3TW [Dokument elektroniczny] : 2010 IEEE 16th International Mixed-Signals, Sensors and Systems Test Workshop : Montpellier, France, June 7–9, 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], cop. 2010. — 1 dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4244-7791-3. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • A survey on advanced control approaches in factory automation / Mariagrazia Dotoli, Alexander Fay, Marek MIŚKOWICZ, Carla Seatzu // IFAC-PapersOnLine [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2405-8963. — 2015 vol. 48 iss. 3, s. 394–-399. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 399, Abstr.. — INCOM 2015 : 15\textsuperscript{th} symposium on Information Control Problems in Manufacturing : Ottawa, Canada, May 11–13, 2015 / eds.: Alexandre Dolgui, Jurek Sasiadek, Marek Zaremba. — tekst: http://goo.gl/OTWMsH

 • keywords: intelligent control, advanced control, model predictive control, adaptive control, factory automation, model based control, discrete event control, event-triggered control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ifacol.2015.06.113

23
24
 • Bandwidth requirements for event-driven observations of continuous-time variable / Marek MIŚKOWICZ // W: WODES'04 : 7\textsuperscript{th} international Workshop On Discrete Event Systems : Reims, France, 22–24 September 2004 / eds. Janan Zaytoon [et al.] ; Université de Reims Champagne-Ardenne, IFAC International Federation of Automatic Control, $\Omega$ see. — [Reims, France : IFAC], [2004]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 475–480. — Bibliogr. s. 480, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Bandwidth requirements for event-driven observations of continuous-time variable / M. MIŚKOWICZ // W: Discrete Event Systems 2004 : (WODES 2004) : a proceedings volume form the 7\textsuperscript{th} IFAC Workshop : Reims, France, 22–24 September 2004 / eds. J. Zaytoon [et al.]. — Oxford : ELSEVIER Ltd., 2005. — S. 465–[470]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: