Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Lemberger, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
2
3
 • Badania geofizyczne są w odwrocie : rozmowa z dr. hab. inż. Markiem Lembergerem, geofizykiem, profesorem nadzwyczajnym AGH, dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska tej uczelni w latach 1993-99, autorem wielu opracowań dla przemysłu[Geophysical research are tending away] / Marek LEMBERGER ; rozm. Anna Biedrzycka // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2000 nr 1, s. 39–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Cataloguing of natural geological hazards over Poland's territory / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Marek LEMBERGER, Janusz MAGIERA, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK // W: Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe : 20–22 May 2004, Wysowa, Poland : abstracts and field trip guide-book / eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk ; Polish Geological Institute, Centre of Excellence, Research on Abiotic Environment REA. — Warsaw : PGI, 2004. — Project number EVK 1-CT-2002-80006 (REA). — ISBN10: 8373727302. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geofizyczno-geologiczna interpretacja anomalii grawimetrycznych i magnetycznych w polskich Karpatach ZachodnichGeophysical-and-geological interpretation of gravity and magnetic anomalies in Polish Western Carpathians / Teresa GRABOWSKA, Grzegorz BOJDYS, Merek LEMBERGER, Zdzisława MEDOŃ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 4/1, s. 103–125. — Bibliogr. s. 121–123, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2007-04-1/Geologia_2007_4-1_06.pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty fliszowe, anomalie grawimetryczne, podłoże Karpat, anomalie magnetyczne, transformacje pola anomalnego

  keywords: Flysch Carpathians, gravity anomalies, interpretacja jakościowa, Carpathian substratum, magnetic anomalies, anomaly field transformation, qualitative interpretation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Landslide hazard in Poland : review and database / ILCEWICZ-STEFANIUK Danuta, LEMBERGER Marek, MAGIERA Janusz, RYBICKI Stanisław, SŁOMKA Tadeusz, STEFANIUK Michał // W: ITALIA 2004 : 32\textsuperscript{nd} international geological congress : Florence, Italy, August 20–28, 2004 : abstracts, Pt. 1 / International Union of Geological Sciences, EC European Commission. — [Italy : s. n.], [2004]. — S. [1], Poster 146-23. — Toż na CD-ROMie. — S. 681–682, Poster 146-23. — Wymagania systemowe: Windows ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mapy magnetotelluryczne Karpat[Magnetotelluric maps of the Carpathian] / Michał STEFANIUK, Marek LEMBERGER, Wojciech KLITYŃSKI, Marek Wojdyła, Paweł Targosz // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych. Cz. 1, Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, planowanie i organizacja prac geologicznych[Methodology of geological reporting of mineral deposits. Pt. 1, Prospecting and exploration of mineral deposits, planning and organization of geological works] / [red. i oprac. Marek Nieć ; przy współudz. Marka LEMBERGERA, Barbary Radwanek-Bąk, Jerzego GÓRECKIEGO] ; Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012. — 247, [1] s., [1] k. tabl. kolor., [1] s. tabl. kolor.. — Bibliogr. s. 209–211. — ISBN: 978-83-62922-10-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rejestracja i inwentaryzacja zagrożeń geodynamicznych na obszarze Polski – przegląd problematyki[Cataloguing and inventory of geodynamics hazard over Poland's territory] / LEMBERGER M., Gajewski A., RYBICKI S., SŁOMKA T., STEFANIUK M. // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Struktury reliktowe po pingo na przykładzie jeziora Pietronajć (Pojezierze Suwalskie)[Pietronajć Lake (Suwałki Lakeland) as an example of the post pingo relict struktures] / Jacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Marek LEMBERGER // W: Dynamika procesów stokowych i fluwialnych w rzeźbie młodoglacjalnej w świetle wybranych cech sedymentologicznych osadów : Jeleniewo k/Suwałk, 13–17 września 1999 r. / Pracownia Sedymentologiczna Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego ; Zakład Kartografii Geologicznej Akademii Górniczo-Hutniczej ; Komitet Badań Czwartorzędu PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Warszawa : [ s. n.], 1999. — S. 56–59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska wczoraj, dzisiaj i jutro[Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection yesterday, today and tomorrow] / Marek LEMBERGER, Tadeusz SŁOMKA // W: Rola geologii w gospodarce rynkowej na przełomie wieków : Kraków, 23–25 czerwca 1999 = The role of geology in the national market economy at the break of XX-th and XXI-st centuries : Cracow, July 23–25, 1999 / [red. Adam Piestrzyński] ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 1999. — Nadtyt. : Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł.. — S. 15–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: