Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Karkula, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kibiz, Katedra Informatyki Biznesowej i Inżynierii Zarządzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9468-1529 orcid iD

ResearcherID: A-9074-2018

Scopus: 8651613300

PBN: 5e70923a878c28a047392058

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 111, z ogólnej liczby 111 publikacji Autora


1
 • A computer simulation-based analysis of supply chains resilience in industrial environment / P. Wicher, D. Staš, M. KARKULA, R. Lenort, P. Besta // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2015 vol. 54 no. 4, s. 703–706. — Bibliogr. s. 705–706. — tekst: http://hrcak.srce.hr/file/203885

 • keywords: supply chain, resilience, industrial environment, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A computer vision-based approach for storage locations occupancy detection using deep learning / Łukasz Jeleń, Marek KARKULA, Dariusz Olearczuk // W: CLC 2022 [Dokument elektroniczny] : 10\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : Jun 15 - 17, 2022, Bojnice, Slovakia : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2022. — (CLC... (Conference Proceedings...) ; ISSN 2694-9318). — e-ISBN: 978-80-88365-08-2. — S. 73–79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.confer.cz/proceedings/clc/2022.pdf [2022-12-05]. — Bibliogr. s. 78–79, Abstr.

 • keywords: image processing, computer vision, storage, deep learning, occupancy management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.37904/clc.2022.4570

3
 • A hybrid heuristic for order-picking and route planning in warehouses / KARKULA Marek, DUDA Jerzy // W: CLC 2018 : 8\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : December 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2018, Prague, Czech Republic : abstracts / TANGER Ltd., [etc.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — ISBN: 978-80-87294-87-1. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A hybrid heuristic for order-picking and route planning in warehouses / Jerzy DUDA, Marek KARKULA // W: CLC 2018 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : December 3\textsuperscript{rd} – 5\textsuperscript{th} 2018, Prague : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2019. — 1 dysk optyczny. — (CLC... (Conference Proceedings...) ; ISSN 2694-9318). — e-ISBN: 978-80-87294-88-8. — S. 185–190. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 190, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: optimization, heuristic, route planning, warehouse, order-picking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza aspektów organizacyjnych w systemach logistycznych – podejście symulacyjne : [streszczenie]Analysis of the organizational aspects of logistics systems – simulation approach / Marek KARKULA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 4 dod.: Logistyka nauka, s. 4. — Pełny tekst W: Logistyka – nauka [Dokument elektroniczny] : artykuły recenzowane : Systemy logistyczne : teoria i praktyka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2011. — 1 dysk optyczny. — S. 387–397. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 397, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza aspektów organizacyjnych w systemach logistycznych – podejście symulacyjne : streszczenieAnalysis of the organizational aspects of logistics systems – simulation approach : abstract / Marek KARKULA // W: Systemy logistyczne : teoria i praktyka = theory and practice : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = Logistic systems : V\textsuperscript{th} international scientific and technical conference LSTP'2011 : Waplewo, 6–9 września 2011 / red. nauk. Marianna Jacyna ; Politechnika Warszawska. Wydział Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Warszawa : WT PW, cop. 2011. — S. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza i projektowanie odpornych łańcuchów dostaw z wykorzystaniem metod symulacyjnychAnalysis and design of resilient supply chains using simulation methods / Marek KARKULA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 56. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: łańcuch dostaw, symulacja, odporność

  keywords: simulation, supply chain, resilience

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza procesów transportowych z wykorzystaniem koncepcji logistyki miejskiej na przykładzie przedsiębiorstwa komunalnego : [streszczenie]Analysis of transport processes using the concept of city logistics on the example of city waste disposal company / KARKULA Marek // W: TLM 2009 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 25–28 listopada 2009 : materiały konferencyjne / red. Jerzy Feliks ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Zakres tematyczny obejmuje obszary zastosowania logistyk z uwzględnieniem metod ilościowych w ocenie procesów logistycznych. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — s. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Pełny tekst dostępny dla autora. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza wybranych procesów logistycznych z wykorzystaniem pakietu SIMPROAnalysis of selected logistics processes using SIMPRO package / Lech BUKOWSKI, Marek KARKULA // W: Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia = Marketing, logistics and people in the management of organizations / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-80-5. — S. 235–243. — Bibliogr. s. 243, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza wybranych procesów transportowych obsługi magazynu metodami symulacyjnymi : [streszczenie]Analysis of selected warehouse transport processes using simulation methods / Marek KARKULA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 4 dod.: Logistyka nauka, s. 18. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza wybranych procesów transportowych obsługi magazynu metodami symulacyjnymi : streszczenieAnalysis of selected warehouse transport processes using simulation methods : abstract / Marek KARKULA // W: Transport XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowa : Białowieża 21–24 września 2010 : materiały konferencyjne = The transport of the 21\textsuperscript{st} century : conference proceedings / red. nauk. Mirosław Siergiejczyk ; Politechnika Warszawska. Wydział Transportu. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7207-891-9. — S. 109. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza założeń i identyfikacja parametrów modeli symulacyjnych prac wiertniczych w poszukiwaniu gazu ziemnegoAnalysis of assumptions and parameters identification of simulation models of gas drilling exploration / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Jerzy FELIKS, Marek KARKULA, Rafał WIŚNIOWSKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2016 t. 17 z. 12 cz. 2: Systemy logistyczne w gospodarowaniu, s. 49–66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 66, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-12-2.pdf

 • keywords: shale gas, modelling, simulation, logistic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analysis of the impact of risk and uncertainty factors in design of resilient supply chains / FELIKS Jerzy, KARKULA Marek, MAJEWSKA Katarzyna // W: CLC'2015 : Carpathian Logistics Congress : November 4\textsuperscript{th} – 6\textsuperscript{th} 2015, Jesenik, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-61-1. — S. 17. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7–8], Abstr. — Autorka Katarzyna Majewska podana tylko w wersji elektronicznej

 • keywords: modelling, simulation, fuzzy logic, supply chain, uncertainty, resilience

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analysis of the impact of risk and uncertainty factors in design of resilient supply chains / FELIKS Jerzy, KARKULA Marek, MAJEWSKA Katarzyna // W: CLC'2015 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 4\textsuperscript{th}–6\textsuperscript{th} 2015, Jesenik, Czech Republic (reviewed version) : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-64-2. — S. 57–63. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 63, Abstr.

 • keywords: modelling, simulation, fuzzy logic, supply chain, uncertainty, resilience

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Application of artificial intelligence methods in modellling logistics processes / Marek KARKULA // Archives of Transport = Archiwum Transportu ; ISSN 0866-9546. — 2008 vol. 20 iss. 3, s. 21–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Application of decision tables in discrete event simulation models / Marek KARKULA // Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk ; ISBN: 978-83-60560-07-5. — 2008 nr 5, s. 252–260. — Bibliogr. s. 260, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Application of decision tables in discrete event simulation models / Marek KARKULA // W: TLM 2007 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XI konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 6–8 grudnia 2007 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska] : cop. CID Ltd. Spółka z o. o., [2007]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie dod.: Zakres tematyczny obejmuje obszary zastosowania logistyki z uwzględnieniem problematyki związanej z jakością usług logistycznych. — Prezentacja slajdów: 33 slajdy. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badania symulacyjne procesów transportowych realizowanych w obiektach logistycznychSimulation studies of transport processes in logistics facilities / Marek KARKULA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 1971–1980. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1980, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: transport, optymalizacja, symulacja, system logistyczny, operacja

  keywords: simulation, optimization, transport, logistics system, transport operation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • \emph{Balanced scorecard} narzędziem doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie górniczym węgla kamiennegoBalanced scorecard as a tool for process improvement in the coal mining enterprise / Marek KARKULA, Dominik KOWAL // W: Podejście procesowe w organizacjach / red. nauk. Stanisław Nowosielski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 169). — ISBN: 978-83-7695-192-8. — S. 212–223. — Bibliogr. s. 222–223, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Combined use of simulation and optimization models as a decision support tool for robust inventory routing problems / Jacek Kaleta, Marek KARKULA, Paweł Hanczar // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : book of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-70-3. — S. 24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Combined use of simulation and optimization models as a decision support tool for robust Inventory Routing Problems / Hanczar Paweł, Kaleta Jacek, KARKULA Marek // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-76-5. — S. 105–111. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 111, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: VRP, IRP, DSS, VMI

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Comparison of capabilities of recent open-source tools for solving Capacitated Vehicle Routing Problems with Time Windows / Marek KARKULA, Jerzy DUDA, Iwona SKALNA // W: CLC 2019 [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : December 2–4, 2019, Zakopane, Poland : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2020. — (CLC... (Conference Proceedings...) ; ISSN 2694-9318). — e-ISBN: 978‐80‐87294‐96‐3. — S. 72–77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.confer.cz/proceedings/clc/2019.pdf [2024-04-17]. — Bibliogr. s. 77, Abstr.

 • keywords: Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows, OR-Tools, VROOM, jsprit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Computational intelligence methods – joint use in discrete event simulation model of logistics processes / Marek KARKULA, Lech BUKOWSKI // W: WSC'12 [Dokument elektroniczny] : 2012 Winter Simulation Conference : December 9–12, 2012, Berlin, Germany : proceedings / eds. C. Laroque, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : IEEE], [2012]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4673-4781-5. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [11–12], Abstr.. — Tytuł przejeto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25