Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Grandys, mgr inż.

doktorant

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kcmo


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
2
 • Differences in mullite crystal growth in triaxial ceramics containing K-and/or Na- feldspar / Marek GRANDYS, Janusz PARTYKA, Jerzy LIS, Szymon Ryba, Katarzyna PASIUT // W: ECerS2017 [Dokument elektroniczny] : 15th conference & exhibition of the European Ceramic Society : July 9–13, 2017, Budapest, Hungary : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : Akadémiai Kiadó, cop. 2017. — e-ISBN: 978-963-454-094-6. — S. 580. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://static.akcongress.com/downloads/ecers/ecers2017-abstract-book.pdf [2017-07-20]. — Bibliogr. s. 580

 • keywords: SEM, X-ray diffraction, mullite, porcelain, feldspar, cristalization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Effect of addition of fly ash on properties of light ceramic proppants : [abstract] / Katarzyna GASEK, Marek GRANDYS, Janusz PARTYKA // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 148

 • keywords: fly ash, clays, light ceramic proppants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Influence of granulation parameters on a shape of light ceramic proppants containing fly ashes / Marek GRANDYS, Janusz PARTYKA, Mirosław M. BUĆKO // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of proppant size distribution in a stationary bed on their strength / Marek GRANDYS // W: FAC 2016 : Fractography of Advanced Ceramics : the international conference : 9\textsuperscript{th}–12\textsuperscript{th} October 2016, Slovakia : book of abstracts / authors: Erika Múdra, Alexandra Kovalčíkova, Ján Dusza. — Košice : Institut of Materials Research. Slovak Academy of Sciences, cop. 2016. — ISBN: 978-80-89782-05-5. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Light ceramic proppants - effect of addition of selected waste materials, particle size distribution and particle shape parameters on the mechanical properties evaluation / GRANDYS, Marek; GASEK, Katarzyna; PARTYKA, Janusz; BUĆKO, Mirosław M.; WOJCIECHOWSKI, Kamil // W: ICC6 : 6\textsuperscript{th} International Congress on Ceramics : from Lab to Fab : August 21–25, 2016, Dresden, Germany : abstracts, lectures & posters. — [Köln] : Deutsche Keramische Gesellschaft e. V., [2016]. — S. 271. — Afiliacja Autorów: University of Science and Technology in Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Light ceramic proppants – influence of addition of fly ashes and calcined clays on mechanical properties / Marek GRANDYS, Kamil KORNAUS, Kamil WOJCIECHOWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Janusz PARTYKA // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modelowanie naprężeń powstających w złożu proppantów ceramicznych poddanemu jednoosiowemu ściskaniuSimulation of stresses generated in a bed of ceramic proppants subjected to uniaxial compression / Grzegorz GRABOWSKI, Marek GRANDYS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 2, s. 154–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/issue/view/69_no_2/69_154-159

 • słowa kluczowe: wytrzymałość na ścinanie, proppanty, złoże proppantów, modelowanie naprężeń

  keywords: compressive strength, ceramic proppants, proppant bed, stress simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The effect of the addition of zirconium oxide on the mechanical properties of the glazes from the $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO-K_{2}O/Na_{2}O$ system / PASIUT K., PARTYKA J., GRANDYS M. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Właściwości modyfikowanych tworzyw ceramiki szlachetnejProperties of modified fine ceramic materials / PARTYKA J., GRANDYS M., LIS J., BUĆKO M. M. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 115. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ parametrów procesu granulowania w mieszadle wysokoenergetycznym na kształt lekkich proppantów otrzymywanych z mas zawierających popioły lotneInfluence of granulation parameters in the high-energy mixer on a shape of light proppants prepared from the masses containing fly ashes / Marek GRANDYS, Janusz PARTYKA, Mirosław M. BUĆKO // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 254–258. — Bibliogr. s. 258, Streszcz.

 • słowa kluczowe: granulacja, kształt, lekkie proppanty

  keywords: granulation, shape, lightweight proppants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ parametrów procesu granulowania w mieszadle wysokoenergetycznym na kształt lekkich proppantów otrzymywanych z mas zawierających popioły lotneInfluence of granulation parameters in the high-energy mixer on a shape of light proppants prepared from the masses containing fly ashes / GRANDYS M., PARTYKA J., BUĆKO M. M. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 141. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: